Ogłoszenia parafialne


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIII. NIEDZIELA WYKŁA – Podwyższenie Krzyża Świętego – 14.09.2014

Dzisiejsze Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam o naszym odkupieniu dokonanym przez cierpienie i śmierć Jezusa. Rozpoczynając liturgię, warto odpowiedzieć sobie na pytania: Czy wierzę w miłość Boga? Czy wierzę, że Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić, a nie potępić? Czy naprawdę wierzę w życie wiecznie?

* Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim m. in.:

- Audiobook z drugą częścią „Dzienniczka” siostry Faustyny – do słuchania w samochodzie i w domu.  „Sekretarko Mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo bliski jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości”. „Siostra M. Faustyna Kowalska „Dzienniczek”

- o ocalonym przez „Dzienniczek” nałogowym hazardziście, który czyta słowa Jezusa na dołączonej do „Gościa” płycie;

- prostowanie wielkiego historycznego kłamstwa na temat wypraw krzyżowych, które tak naprawdę były odpowiedzią na islamską inwazję na chrześcijan;

* Dzisiaj o godz. 15.30 zapraszamy na przywitanie pielgrzymów powracających z Góry Świętej Anny.

* W dniach 14. – 20. września przeżywamy Tydzień Wychowania” pod hasłem: „Wychowywać do Prawdy”. Jest to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Szkół Katolickich, która stawia sobie za cel troskę o wychowanie młodego pokolenia i szukanie rozwiązań złożonych problemów wychowawczych.

* Kończy się pięcioletnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim jej członkom za wszelkie zaangażowanie w życie Parafii. Na zakończenie bieżącej kadencji w poniedziałek 15. września po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie.

* W niedzielę 21 września odbędą się wybory kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kolejną, pięcioletnią kadencję. Bardzo prosimy, by każdy parafianin, który już przyjął sakrament Bierzmowania, oddał swój głos. Po każdej Mszy świętej, można będzie złożyć kartkę z wypisanym imieniem, nazwiskiem i adresem swojego kandydata. Każdy parafianin, może wskazać jednego kandydata do Rady.  „Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Kadencja PRD trwa 5 lat. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafiii; maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru. W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego”. – ze Statutu parafialnej rady duszpasterskiej diecezji gliwickiej.

* Rodziców uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zapraszamy w środę na Mszę świętą wieczorną (o 18.00) i spotkanie.

* W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00 w intencji naszej zakrystianki, Siostry Liliosy z okazji urodzin.

* Uczniów szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas gimnazjów zapraszamy na Mszę świętą szkolną w czwartek o 17.15.

* W ramach przygotowania do Bierzmowania, zapraszamy dziewczęta z klas pierwszych gimnazjum do Spowiedzi św., na Mszę świętą szkolną i spotkanie:

* Uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zapraszamy (obowiązkowo !) w każdy czwartek na Mszę świętą szkolną o 17.15. W tym tygodniu po niej spotkanie dla wszystkich.

* Uczniów klas pierwszych gimnazjum prosimy o składanie, w zakrystii bądź kancelarii, wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do przygotowania do Bierzmowania wraz z dołączonym zdjęciem.

* Uczniów trzecich klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i całą młodzież a także Szkołę Nowej Ewangelizacji zachęcamy do uczestnictwa w dekanalnym nabożeństwie w piątek o 18.30 w kościele Św. Stanisława Kostki.

 * Dzieci i młodzież zapraszamy do wspólnoty ministranckiej (zgłoszenia u ks. Michała Choroszewskiego), wspólnoty Dzieci Maryi (zgłoszenia u ks. Mariusza Babuli).

* W sobotę 20. września o 8.00  zapraszamy na Mszę świętą i nabożeństwo do kościoła Św. Anny. Szczególnie zapraszamy małżonków oczekujących dziecka i proszących o potomstwo. Nie będzie o tej porze Mszy św. w kościele parafialnym.

* Gorąco zapraszamy na koncert organowy w ramach V. Lublinieckiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w sobotę 20. września o godz. 19.00 – grać będzie Walter D”Arcangelo (Włochy).

* W niedzielę 21. września Diecezjalne Dożynki w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Rozpoczęcie o 11.45.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę na Eucharystii i złożoną ofiarę. W  przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej, a po Mszy świętej przed kościołem zbiórka na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas Diecezji Gliwickiej. Życzymy błogosławionego Dnia Pańskiego i opieki Bożej w całym tygodniu. Szczęść Boże!

 

* Wszystkich Parafian, w tym dzieci i młodzież, zapraszamy do regularnego przyjmowania Sakramentu Pokuty i pojednania. Przypominamy, że w naszym kościele jest okazja do Spowiedzi świętej w piątek i w sobotę w godz.: 17.00 – 18.00 oraz codziennie przed Mszą świętą.

* Kancelaria Parafialna czynna: poniedziałek: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 16.00, środa: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00, czwartek: 8.35 – 9.30, piątek: 15.00 – 16.00. Spisywanie protokołów przedślubnych: wtorki  o 19.00.

* Przyjmujemy intencje mszalne na cały rok 2015. Prosimy, by możliwie najwcześniej zmawiać intencje z okazji jubileuszów i rocznic.

* Przy zamawianiu Mszy świętych poza obowiązującym porządkiem celebracji (śluby, pogrzeby, dodatkowe msze święte jubileuszowe) prosimy zamawiać również organistę. Nasi organiści: Marianna Owczarz tel. 515500091, Dawid Gołombowski tel. 691133386, Kinga Witczak tel. 505 405 988, Jarosław Jasiura tel. 606284230.

* Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w pierwsze poniedziałki miesiąca o 17.00. Zapraszamy narzeczonych na trzy obowiązkowe spotkania w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy także małżonków!

* W sprawie nauk przedślubnych dla narzeczonych prosimy o zasięganie informacji w Parafii Św. Stanisława Kostki. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym przy Parafii Ojców Oblatów.

* Przypominamy również o weekendowej formie przygotowania do sakramentu małżeństwa. W naszej diecezji w czterech miejscach odbywa się takie przygotowanie. Wszelkie informacje: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, Telefon: 32 279 03 67 kom: 507 38 99 48, e-mail: drodzin@kuria.gliwice.pl, strona: www.dorodzin.opw.pl

* W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok kościoła katedralnego) również odbywa się przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Spotkania odbywają się cyklicznie w kolejne wtorki o godzinie 19.00. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech spotkań indywidualnych w ramach przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego. 

* We wtorki zapraszamy na Nowennę do MBNP po Mszy św.

* Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej od 8. września w poniedziałki: 17.00 – 17.50 i we wtorki: 8.00 – 9.00

* W poniedziałki w czasie urzędowania Biblioteki czynny jest charytatywny punkt informacyjny prowadzony przez Caritas Parafii. Można tam, poprzez pozostawienie informacji na kartce, zgłaszać swoje i innych potrzeby pomocy a także wszelką gotowość przyjścia z pomocą, np.  przekazania używanych a dobrych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli…

* Wszystkich parafian zapraszamy do śpiewania w Chórze Świętej Cecylii; próby w środy po Mszy świętej wieczornej oraz w Chórze Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary; próby we wtorki i piątki po Mszy świętej wieczornej.

* Wszystkim, których bliscy zostali pogrzebani na naszym Cmentarzu Parafialnym, przypominamy o konieczności przedłużenia rezerwacji miejsca grobu po upływie 20 lat po pogrzebie. Można rezerwację przedłużyć na kolejne 20 lat, bądź na krótszy okres. Obecnie opłata za pojedynczy grób wynosi 21 zł. na rok. Od 1. stycznia 2015 wynosić będzie 22 zł. Prosimy, by przez cały rok dbać o groby i o porządek na cmentarzu.

* Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na inwestycje parafialne, bieżące potrzeby i pomoc charytatywną. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z odliczenia podatkowego, to przypominamy, że można dokonać przelewu na nasze konto parafialne z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Konto parafialne: Bank BGŻ S. A. Nr: 74 2030 0045 1110 0000 0245 7820.