OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


XXXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2020

W ostatnią niedzielę roku kościelnego chcemy oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego człowieka. Jesteśmy grzeszni i słabi. Chrystus nie raz stawał przed nami w osobach potrzebujących prosząc nas o pomoc, a myśmy Go nie dostrzegali Prośmy więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat.

* Biskup Gliwicki udziela dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii dla wszystkich wiernych w parafiach, które znajdą się w tzw. strefie czerwonej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.

* W naszym kościele, według obowiązujących obostrzeń, może przebywać równocześnie 35 wiernych. Jeśli miejsca w kościele zostaną już zajęte, pozostali wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. stojąc na palcu kościelnym z zachowaniem bezpiecznej odległości.

* Oczywiście gorąco zapraszamy do kościoła! Bardzo prosimy, by miejsca w kościele zajmować równomiernie począwszy od pierwszych ławek. Przypominamy, że osoby przebywające w kościele, jak i na placu kościelnym lub na cmentarzu, zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa (także w ciągu CAŁEJ Mszy świętej, poza chwilą przyjęcia Komunii świętej). Bardzo prosimy, by nikt się nie dyspensował od tego obowiązku! Jeżeli przeszkadza maseczka należy używać przyłbicy! Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są tylko duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

* W dalszym ciągu wskazane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę; lewą dłoń kładziemy na prawej, gdy kapłan położy na niej Komunię św., przechodzimy na bok i prawą ręką bezpiecznie wkładamy Hostię do ust.

* Jeśli ktoś jednak chce przyjmować Komunię św. do ust, bardzo prosimy, by stanąć w prosto, bądź uklęknąć i otworzyć usta. Bardzo prosimy, by nie wykonywać w momencie podawania Komunii świętej żadnych ruchów, nie przybliżać głowy do kapłana, nie pochylać się, nie zniżać głowy, nie przyklękać, nie próbować „łowić” Hostii otwartymi ustami…..  Bardzo prosimy, by nie wysuwać języka.

* Tworzymy dwie procesje komunijne; Ci którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę podchodzą po stronie chrzcielnicy, ci, którzy chcą przyjąć Komunię Świętą do ust, podchodzą po stronie ambony.

* Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”. W najnowszym numerze m. in.:

– czy na sądzie ostatecznym trzeba się będzie ze wszystkiego wytłumaczyć?

– Jak pobożnie przeżyć Mszę Świętą w telewizji?

– czy dzisiaj informacje o gotowych szczepionkach na Covid-19 należy traktować poważnie?

* Jest także nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, koniecznie potrzebny wszystkim uczestnikom rorat, a w nim m. in.:

– płyta z piosenkami Magdy Anioł i piosenką roratnią „Kiedyś wino i chleb”,

– o ludziach, dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia,

– co zrobić, żeby skupić się na Mszy świętej?

– historie trzech rodzin, którym urodziło się dziecko z dodatkowym chromosomem.

* W kancelarii i w zakrystii można nabyć poświęcone opłatki wigilijne. Dobrowolna ofiara składana przy tej okazji przeznaczona jest na nasze cele parafialne. Przypominamy, że nasza Parafia nikogo nie  wysyła i nie upoważnia do rozprowadzania opłatków poza terenem kościelnym. Jeśli ktoś powoływałby się na działanie w imieniu Parafii, jest oszustem!

* Jak co roku, są do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 6 zł i 13 zł., rozprowadzane przez Caritas Diecezji Gliwickiej. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na dzieła charytatywne. Chciejmy z okazji świąt wesprzeć potrzebujących naszej pomocy, szczególnie dzieci.

* Polecamy książkę Krzysztofa Kanclerza pt.: Historia Parafii Św. Mikołaja w Lublińcu w latach 1922 – 1939. Do nabycia w kancelarii oraz w zakrystii w cenie 25 złotych.

* Zapraszamy na nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla dzisiaj o 15.30.

* Uczniów szkół podstawowych, od pierwszej do siódmej klasy, zapraszamy w czwartek o 17.15 na Mszę świętą szkolną. Przed Mszą świętą od 16.45 okazja do Spowiedzi świętej. W tym tygodniu do miesięcznej Spowiedzi świętej zapraszamy przede wszystkim uczniów klas siódmych.

* Uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, zapraszamy na czwartkową Mszę św. szkolną i spotkanie.

* W ramach przygotowania do przyjęcia Bierzmowania, wszyscy uczniowie klas ósmych zobowiązani do nabożnego udziału w coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej, do comiesięcznego przyjęcia Sakramentu pokuty i pojednania, wzorowego uczestniczenia w katechezie szkolnej. Uczniowie spotykają się raz w tygodniu w małych grupach oraz uczestniczą we Mszach świętych młodzieżowych.

* W piątek Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego o godz. 18.00.

* W sobotę o 8.00 Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

* W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o 14.30 udzielamy Chrztu św. i błogosławimy roczne dzieci. W sobotę o 16.00 nauka przdchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

* Przyszłą niedzielą rozpoczynamy Adwent. Zachęcamy, by w rodzinach przygotować wieńce adwentowe i przynieść do poświecenia w kościele właśnie w pierwszą niedzielę Adwentu o 15.30. Niech przez cały Adwent przypominają nam o jego istocie i gromadzą całą rodzinę, szczególnie w niedzielę, na wspólnej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, rozmowie o ważnych sprawach. Przed Adwentem i odpustem parafialnym, zachęcamy do przyjęcia Sakramentu pokuty i pojednania.

* Na Msze święte roratnie zapraszamy w Adwencie od poniedziałku do piątku o 17.15. Dzieci zachęcamy do przygotowania i przynoszenia lampionów roratnich.

* Prosimy Chętnych Parafian (nie tylko przedsiębiorców, handlowców, rzemieślników…) o włączenie się w ufundowanie nagród i prezentów mikołajowych dla dzieci, paczek świątecznych dla potrzebujących… Zapewniamy o modlitwie w czasie rorat i nie tylko.

* Ze względu na obowiązujące obostrzenia, chorych i starszych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną przed świętami, w sobotę 19  grudnia.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę na Eucharystii i złożoną ofiarę. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. A po Mszy świętej w przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Błogosławionej niedzieli! Bożej opieki i pokoju na każdy dzień! Szczęść Boże!

* Wszystkich parafian, w tym dzieci i młodzież, zapraszamy do regularnego przyjmowania Sakramentu Pokuty i pojednania. W naszym kościele jest okazja do Spowiedzi świętej w piątek w godz.: 17.00 – 17.55,  sobotę w godz.: 16.00 – 16.55 i codziennie przed Mszą świętą. Penitenci przystępując do Spowiedzi świętej, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

* W niedziele zapraszamy na nabożeństwa o 15.30.

* We wtorki zapraszamy na Nowennę do MBNP.

* Kancelaria Parafialna czynna: w poniedziałki: 8.30 – 9.30 oraz 15.00  – 16.00, środy: 8.30 – 9.30 oraz 16.00 – 17.00, czwartki: 8.30 – 9.30, piątki: 15.00 – 16.00. W Adwencie w środy po południu kancelaria czynna: 15.30 – 16.30.

* Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

* Spisywanie protokołów przedślubnych we wtorki o godzinie 19.00 po wcześniejszym, np. telefonicznym zgłoszeniu.

* Przyjmujemy intencje mszalne do końca roku 2021. Bardzo prosimy, by intencje z okazji jubileuszów i rocznic zamawiać możliwie najwcześniej!

* Przy zamawianiu Mszy świętych poza obowiązującym porządkiem celebracji (śluby, pogrzeby, dodatkowe Msze święte jubileuszowe) prosimy zamawiać również organistę. Nasi organiści: Marianna Owczarz tel. 515 500 091, Dawid Gołombowski tel. 691 133 386, Kinga Zabłocka tel. 505 405 988, Jarosław Jasiura tel. 606 284 230.

* Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej w poniedziałki: 16.00 – 17.00 (w październiku i grudniu), 17.00 – 17.50 (w listopadzie) i we wtorki: 8.00 – 9.00.

* W poniedziałki w czasie urzędowania Biblioteki czynny jest charytatywny punkt informacyjny prowadzony przez Caritas Parafii. Można tam, poprzez pozostawienie informacji na kartce, zgłaszać swoje i innych potrzeby pomocy a także wszelką gotowość przyjścia z pomocą, np. przekazania używanych a dobrych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli…

* W sprawie nauk przedślubnych dla narzeczonych prosimy o zasięganie informacji w Parafii Św. Stanisława Kostki. Spotkania odbywają się czterokrotnie w ciągu roku, w dwie kolejne soboty o godz. 15:00 i niedziele po Mszy św. o godz. 14:30 w domu katechetycznym przy Parafii Ojców Oblatów. Zapisy podczas pierwszego spotkania. Termin rozpoczęcia najbliższego cyklu nauk: styczeń/luty 2021.

* Przypominamy również o weekendowej formie przygotowania do Sakramentu małżeństwa. W naszej diecezji w czterech miejscach odbywa się takie przygotowanie. Wszelkie informacje: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, Telefon: 32 279 03 67 kom: 507 389 948, e-mail: drodzin@kuria.gliwice.pl, strona: www.dorodzin.pl

* Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na weekendowe przygotowanie do małżeństwa w formie online, w dniach 28-29 listopada b.r. Proponowana forma obejmuje wideokonferencje w czasie rzeczywistym i warsztaty dla narzeczonych. Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie internetowej: dorodzin.pl

* W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok kościoła katedralnego) również odbywa się przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Spotkania odbywają się cyklicznie w kolejne wtorki o 19.00 (oprócz wakacji). Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech spotkań indywidualnych w przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

* Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w pierwsze poniedziałki miesiąca o godzinie 17.00. Zapraszamy narzeczonych na trzy obowiązkowe spotkania w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy także małżonków! Kontakt telefoniczny z panią Heleną Grembecką, instruktorką poradni: 511 100 505.

* Chłopców i młodzieńców (od trzeciej klasy Szkoły Podstawowej oraz szkoły średniej) zapraszamy do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza (zgłoszenia u ks. Kamila Hadasia). Zbiórki w soboty o 9.30. Zdjęcia oraz więcej informacji dotyczących wspólnoty ministranckiej na stronie: https://www.facebook.com/ministranci.lubliniec

* Dziewczęta od trzeciej klasy szkoły podstawowej zapraszamy do wspólnoty Dzieci Maryi. Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza dziewczyny na spotkania w soboty o godzinie 10:00. To okazja do pogłębienia więzi z Bogiem i pobożności maryjnej, a przy tym możliwość poznania nowych osób, wspólnej zabawy i owocnego spędzania czasu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.facebook.com/dzieci.maryi.lc oraz u siostry Zofii.

* Młodzież, która pragnie pogłębić swoją wiarę i zaangażować się bardziej w życie Parafii, zapraszamy na spotkania do Domu Parafialnego w drugi, trzeci i czwarty piątek miesiąca o 19.00. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do młodzieży, która przyjęła już sakrament Bierzmowania i chciałaby umocnić w sobie otrzymane w tym sakramencie dary, włączyć się w dzieło charytatywne Kościoła. A także do tych młodych, którzy w przyszłości chcieliby zostać animatorami w pracy z małymi grupami.

* Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w grupę teatralną. Mile widziane osoby chcące grać na scenie, grające na instrumentach, bądź chcące zajmować się scenografią i nagłośnieniem. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Michałem Brzeziną. Spotkania w soboty o 19.00 a Domu Parafialnym.

* Zapraszamy do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w poniedziałki  o 15.00 (Franciszkański Zakon Świeckich), we wtorki od 15.00 (członkowie Róż różańcowych), w środy od 14.30 (czciciele Bożego Miłosierdzia), w czwartki od 15.00 (Rycerze Niepokalanej), w piątki o 15.00 (Rodzina Radia Maryja).

* Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza osoby dorosłe na modlitwę uwielbienia w kościele w trzecią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej, w pozostałe środy na  spotkania modlitewno – formacyjne w środy w Domu Parafialnym.

* Małżeństwa zapraszamy do Wspólnoty Małżeństw, które pragną wspólnie pogłębić swoją relację z Bogiem. Spotkania odbywają się w drugie i czwarte środy miesiąca  o godzinie 18.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem Domorackim. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/WMMLubliniec 

* Wszystkich parafian zapraszamy do śpiewania w Chórze Świętej Cecylii; próby w środy po Mszy świętej wieczornej oraz w Chórze Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary; próby w czwartki o godzinie 19.00.

* Zapraszamy do Chóru Męskiego Śpiewu Gregoriańskiego przy naszej Parafii. Informacje i zapisy u dyrygenta; Marka Kunickiego (tel. 693 346 193). Próby w piątki o 19.30.

* Wszystkim, których bliscy zostali pogrzebani na naszym Cmentarzu Parafialnym, przypominamy o konieczności przedłużenia rezerwacji miejsca grobu po upływie 20 lat po pogrzebie. Należy rezerwację przedłużyć na kolejne 20 lat. Obecnie opłata za pojedynczy grób, zgodnie z decyzją Gliwickiej Kurii Diecezjalnej, wynosi 700 złotych za 20 lat (35 zł na rok). Prosimy, by przez cały rok dbać o groby i o porządek na cmentarzu.

* Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na inwestycje parafialne, bieżące potrzeby i pomoc charytatywną. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z odliczenia podatkowego, to przypominamy, że można dokonać przelewu na nasze konto parafialne z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Nasze konto: Bank BNP PARIBAS  Nr: 74 2030 0045 1110 0000 0245 7820.