Ogłoszenia parafialne


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX. NIEDZIELA WYKŁA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA –26.10.2014

Pan Jezus przypomina nam o największym przykazaniu, jakim jest przykazanie miłości. Wezwanie do kochania Boga, bliźniego i siebie samego nie jest czymś abstrakcyjnym, ale odnosi się do naszego codziennego życia. Kochać, to pragnąć dobra dla drugiej osoby. Prośmy Boga, aby nauczył nas kochać i uwrażliwiał nas na potrzeby innych.

* Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim m. in.:

- Co naprawdę wydarzyło się na synodzie biskupów o rodzinie?  Największy niepokój wzbudziła propozycja udzielania komunii osobom po rozwodzie. Pomysłodawca – kard. Walter Kasper – argumentował, że nie chodzi o zmianę doktryny, ale nowe podejście duszpasterskie. Oponenci wskazywali, że jego pomysły naruszają prawdę o nierozerwalności małżeństwa. Dwa teksty podsumowujące synod, a szczególnie „Relatio Synodi” potwierdzają dotychczasową naukę Kościoła oraz wskazują na konieczność mądrego łączenia miłosierdzia i prawdy.

- rozmowa z ks. abp Stanisławem Gądeckim, jedynym polskim biskupem uczestniczącym w obradach synodu;

- obrazek z modlitwą męża za żonę. Powinien go mieć każdy mąż, żeby nigdy nie zapomnieć o modlitwie za swoją żonę

* Jest także nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, a w nim między innymi:

- co dzieje się w Zabawie 100 lat po śmierci bł. Karoliny Kózkówny?

- powtórka z historii, czyli czy znamy polskie symbole narodowe?

- plakat z mistrzami świata w siatkówce.

* Polecamy nowy numer naszego Informatora Parafialnego.

* Zapraszamy codziennie dzieci, młodzież i dorosłych na Nabożeństwa różańcowe; w niedzielę o 15.30, w czwartek o 17.45, w pozostałe dni o 17.15. Tych, którzy nie mogą dotrzeć na nabożeństwo do kościoła, zachęcamy do odmawiania Różańca w domach. Kościół udziela odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami) wiernym, którzy odmawiają różaniec w kościele, w publicznej kaplicy lub w rodzinie.

* Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się do Żywego Różańca. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w kancelarii, bądź bezpośrednio u przełożonych Róż. Symboliczne, dobrowolne ofiary składane corocznie jako składki członkowskie, są w całości przekazywane na cele misyjne.

* W poniedziałek o godzinie 16.00 spotkanie Apostolatu Maryjnego (o 18.00 Msza święta).

* Spotkanie wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum, przygotowujących się do Bierzmowania we wtorek po Mszy świętej wieczornej.

* Uczniów szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas gimnazjów zapraszamy na Mszę świętą szkolną w czwartek o 17.15. Przed nią okazja do Spowiedzi św. od 16.30.

* W ramach przygotowania do Bierzmowania, zapraszamy dziewczęta z klas drugich gimnazjum do Spowiedzi św., na Mszę świętą szkolną, Różaniec i spotkanie.

* Uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zapraszamy (obowiązkowo !) w każdy czwartek na Mszę świętą szkolną o 17.15.

* W piątek zapraszamy na nabożeństwo „Orszak Świętych”, które rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00 w naszym kościele a zakończy modlitwą uwielbienia w kościele Św. Stanisława Kostki. Plakat w gablocie.

* W sobotę, 1 listopada obchodzimy radosną uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominamy, że jest to święto nakazane; obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy świętej. Msze święte sprawowane będą w porządku niedzielnym począwszy od wieczornej w piątek. Po Mszy świętej o 14.30 w kościele rozpoczniemy nabożeństwo w intencji zmarłych z procesją na nasz Cmentarz Parafialny.

* W przyszłą niedzielę obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

* Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych;

a) Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę od południa uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały dzień zaduszny, mogą, będąc w stanie łaski uświęcającej, będąc wolnymi od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i przyjąwszy Komunię świętą, jeden raz dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. W czasie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

b) Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust za dusze w czyśćcu pod tymi samymi warunkami. Odpust ten jest zupełny w dniach od 1 do 8 listopada, a w inne dni roku jest cząstkowy.

Okazja do Spowiedzi świętej w następujących godzinach: rano od poniedziałku do piątku: 6.30 – 6.55 oraz po południu: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek 17.00 – 17.55, w czwartek: 16.30 – 17.10.

* Młodzież zapraszamy w piątek na nabożeństwo „Orszak Świętych” a w sobotę na nabożeństwo na cmentarzu o 19.00. (rozpoczęcie przy bramie, prosimy przynieść znicze).

* W kancelarii i w zakrystii są do nabycia w cenie 3 zł. znicze rozprowadzane przez Caritas Diecezji Gliwickiej z racji zbliżającego się wspomnienia wiernych zmarłych. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na dzieła charytatywne. Chciejmy połączyć naszą pamięć o zmarłych z troską o żywych potrzebujących naszej pomocy.

* W zakrystii i kancelarii przyjmujemy zalecki-wypominki za zmarłych, w intencji których będziemy odprawiać Msze święte i za których modlić się będziemy na różańcu z okazji Wspomnienia Wiernych Zmarłych w pierwszych dniach listopada. Prosimy o możliwie najbardziej czytelne ich wypisywanie. W uroczystość Wszystkich Świętych będzie można również składać je na Cmentarzu Parafialnym u naszych ministrantów.

* W kancelarii są do nabycia kalendarze na 2015 rok: „Jan Paweł II. – w objęciach świętości” w cenie 6. zł.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę na Eucharystii i złożoną ofiarę. W sobotę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii, a w przyszłą niedzielę na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. Życzymy błogosławionego Dnia Pańskiego i opieki Bożej w całym tygodniu. Szczęść Boże!

 

* Wszystkich Parafian, w tym dzieci i młodzież, zapraszamy do regularnego przyjmowania Sakramentu Pokuty i pojednania. Przypominamy, że w naszym kościele jest okazja do Spowiedzi świętej w piątek i w sobotę w godz.: 17.00 – 18.00 oraz codziennie przed Mszą świętą.

* Kancelaria Parafialna czynna: poniedziałek: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 16.00, środa: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00, czwartek: 8.35 – 9.30, piątek: 15.00 – 16.00. Spisywanie protokołów przedślubnych: wtorki  o 19.00.

* Przyjmujemy intencje mszalne na cały rok 2015. Prosimy, by możliwie najwcześniej zmawiać intencje z okazji jubileuszów i rocznic.

* Przy zamawianiu Mszy świętych poza obowiązującym porządkiem celebracji (śluby, pogrzeby, dodatkowe msze święte jubileuszowe) prosimy zamawiać również organistę. Nasi organiści: Marianna Owczarz tel. 515500091, Dawid Gołombowski tel. 691133386, Kinga Witczak tel. 505 405 988, Jarosław Jasiura tel. 606284230.

* Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w pierwsze poniedziałki miesiąca o 17.00. Zapraszamy narzeczonych na trzy obowiązkowe spotkania w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy także małżonków!

* W sprawie nauk przedślubnych dla narzeczonych prosimy o zasięganie informacji w Parafii Św. Stanisława Kostki. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym przy Parafii Ojców Oblatów.

* Przypominamy również o weekendowej formie przygotowania do sakramentu małżeństwa. W naszej diecezji w czterech miejscach odbywa się takie przygotowanie. Wszelkie informacje: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, Telefon: 32 279 03 67 kom: 507 38 99 48, e-mail: drodzin@kuria.gliwice.pl, strona: www.dorodzin.opw.pl

* W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok kościoła katedralnego) również odbywa się przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Spotkania odbywają się cyklicznie w kolejne wtorki o godzinie 19.00. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech spotkań indywidualnych w ramach przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego. 

* We wtorki zapraszamy na Nowennę do MBNP po Mszy św.

* Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej w październiku w poniedziałki: 16.00 – 17.00 i we wtorki: 8.00 – 9.00

* W poniedziałki w czasie urzędowania Biblioteki czynny jest charytatywny punkt informacyjny prowadzony przez Caritas Parafii. Można tam, poprzez pozostawienie informacji na kartce, zgłaszać swoje i innych potrzeby pomocy a także wszelką gotowość przyjścia z pomocą, np.  przekazania używanych a dobrych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli…

* Wszystkich parafian zapraszamy do śpiewania w Chórze Świętej Cecylii; próby w środy po Mszy świętej wieczornej oraz w Chórze Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary; próby we wtorki i piątki po Mszy świętej wieczornej.

* Wszystkim, których bliscy zostali pogrzebani na naszym Cmentarzu Parafialnym, przypominamy o konieczności przedłużenia rezerwacji miejsca grobu po upływie 20 lat po pogrzebie. Można rezerwację przedłużyć na kolejne 20 lat, bądź na krótszy okres. Obecnie opłata za pojedynczy grób wynosi 21 zł. na rok. Od 1. stycznia 2015 wynosić będzie 22 zł. Prosimy, by przez cały rok dbać o groby i o porządek na cmentarzu.

* Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na inwestycje parafialne, bieżące potrzeby i pomoc charytatywną. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z odliczenia podatkowego, to przypominamy, że można dokonać przelewu na nasze konto parafialne z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Konto parafialne: Bank BGŻ S. A. Nr: 74 2030 0045 1110 0000 0245 7820.