Ogłoszenia parafialne


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXII. NIEDZIELA WYKŁA – 31.08.2014

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” – Pan Jezus kieruje do nas dzisiaj te słowa. Mogą się one wydawać niełatwe, ponieważ trudno nam cokolwiek tracić. Módlmy się podczas tej Mszy św., aby naśladowanie Chrystusa przez każdego z nas było autentyczne i wytrwałe oraz nie pozbawione nadziei.

* Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim m. in.:

- Czy wojna może być sprawiedliwa? Jakie jest stanowisko Kościoła? Dzisiaj w różnych częściach świata, w zbrojnych konfliktach masowo giną ludzie. Na Ukrainie, w Syrii, Iraku, Strefie Gazy leje się krew. Czy wolno bronić się z użyciem siły? Czy wojna może być sprawiedliwa? Wojna zawsze jest problemem moralnym. Jest złem, którego trzeba unikać. Ale trzeba pamiętać o tym, kto jest agresorem, kto ofiarą, i że obrona jest obowiązkiem tych, którzy są odpowiedzialni za życie innych.

- dodatek specjalny poświęcony Henrykowi Sławikowi. Jeszcze niedawno był prawie nieznany, choć w czasie wojny uratował przed śmiercią kilka tysięcy Żydów;

- czy dzieciom należy dawać kieszonkowe?

* Jest nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” a w nim m. in. dodatek specjalny na początek roku szkolnego: „Kopia zapasowa, czyli krótki podręcznik do pamiętania” ze zbiorem najważniejszych wiadomości potrzebnych na co dzień w szkole

* Dzisiaj o godz. 15.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

* W pierwsze czwartek, piątek i sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwa o godz. 7.30.

* Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa we Mszy świętej szkolnej, przyjęcia specjalnego błogosławieństwa oraz przystąpienia do Sakramentu pokuty i pojednania.

* Uczniów szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas gimnazjów zapraszamy w czwartek o 17.15. Uczniów klas pierwszych szkół podstawowych prosimy o przyniesienie tornistrów z przyborami szkolnymi do poświęcenia.

* Uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zapraszamy w czwartek 4. września na Mszę świętą o 17.15 wraz z rodzicami. W ten sposób rozpoczniemy przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w przyszłym roku. Rodziców, którzy jeszcze nie zgłosili swoich dzieci, prosimy, by uczynili to jak najprędzej (!) na formularzu, który można pobrać w zakrystii, bądź kancelarii.

* Czwartkowa Msza święta szkolna będzie równocześnie, dla ambitnej młodzieży, rozpoczęciem (pierwszego, bądź drugiego roku) przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Należy zgłaszać się do przygotowania na początku pierwszej klasy gimnazjum. Uczniom klas pierwszych gimnazjum zostaną rozdane formularze zgłoszeniowe. Wypełnione wraz z dołączonym zdjęciem należy złożyć w ciągu tygodnia w zakrystii bądź kancelarii.

* Jeśliby jednak ktoś, ze względu na swoje i rodziców zaniedbanie, rozpoczął przygotowanie w drugiej klasie gimnazjum, może przystąpić do Bierzmowania w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej; jeśli rozpocznie przygotowanie w trzeciej klasie gimnazjum, może przyjąć Bierzmowanie w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej itd. Taka sama możliwość istnieje, jeśli ktoś podjął przygotowanie, ale zaniedbał je w ciągu roku.

* W ramach trzyletniego przygotowania do przyjęcia Bierzmowania, wszyscy uczniowie gimnazjum zobowiązani do nabożnego udziału w coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej, do comiesięcznego przyjęcia Sakramentu pokuty i pojednania, wzorowego uczestniczenia w katechezie szkolnej.

Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum uczestniczą w spotkaniach jeden raz w miesiącu, zaproszeni są do uczestnictwa we Mszy szkolnej (przynajmniej jeden raz w miesiącu obowiązkowo). W najbliższy czwartek zapraszamy do Spowiedzi św., na Mszę św. szkolną i spotkanie dziewczęta z klas drugich gimnazjum.

      Uczniowie klas trzecich spotykają się raz w tygodniu w małych grupach oraz uczestniczą we Mszach świętych młodzieżowych. W piątek w czasie Mszy świętej młodzieżowej nastąpi podział na grupy i pierwsze spotkanie z animatorami grup.

* Drodzy Rodzice. Nie pozostawiajcie swoich dzieci samych w ważnej chwili decyzji o podjęciu przygotowania do Bierzmowania i w całym czasie przygotowania. Zechciejcie im towarzyszyć waszą modlitwą, świadectwem życia wiary i doświadczeniem chrześcijańskim. Okażcie Waszemu dziecku zainteresowanie i wsparcie.

* Uczniów trzecich klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i całą młodzież zapraszamy w piątek o 19.00 na Mszę św. młodzieżową o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. W każdy piątek zapraszamy młodzież na spotkania o 19.00.

* Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na modlitwę uwielbienia w piątek po Mszy świętej młodzieżowej, a w pozostałe piątki miesiąca na spotkania modlitewno–formacyjne o godz. 19.00.

* Dzieci i młodzież zapraszamy do wspólnoty ministranckiej (zgłoszenia u ks. Michała Choroszewskiego), wspólnoty Dzieci Maryi (zgłoszenia u ks. Mariusza Babuli).

* W sobotę odwiedziny chorych od godz. 8.00. Chorych i starszych, którzy nie mogą dotrzeć do kościoła prosimy zgłosić w zakrystii bądź kancelarii. Następne odwiedziny chorych w sobotę 4. października.

* Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę na Górę Św. Anny na Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniach 12 – 14 września. Wyjazd w piątek o 7.30 z przystanku przy al. Solidarności (po stronie Lidla), powrót w niedzielę po południu na parking przy rondzie Jana Pawła II. (ok. 15.30). Na Górze Św. Anny, jak co roku, mieszkać będziemy w Domu Pielgrzyma na łóżkach piętrowych. Zapisy wraz z wpłatą w kancelarii. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce 62 zł.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę na Eucharystii i złożoną ofiarę. W  przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. Życzymy błogosławionego Dnia Pańskiego i opieki Bożej w całym tygodniu. Szczęść Boże!

* Wszystkich Parafian, w tym dzieci i młodzież, zapraszamy do regularnego przyjmowania Sakramentu pokuty i pojednania. Przypominamy, że w naszym kościele jest okazja do Spowiedzi świętej w piątek i w sobotę w godz.: 17.00 – 18.00 oraz codziennie przed Mszą świętą.

* Kancelaria Parafialna czynna: poniedziałek: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 16.00, środa: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00, czwartek: 8.35 – 9.30, piątek: 15.00 – 16.00. Spisywanie protokołów przedślubnych: wtorki  o 19.00.

* Przyjmujemy intencje mszalne na cały rok 2015. Prosimy, by możliwie najwcześniej zmawiać intencje z okazji jubileuszów i rocznic.

* Przy zamawianiu Mszy świętych poza obowiązującym porządkiem celebracji (śluby, pogrzeby, dodatkowe msze święte jubileuszowe) prosimy zamawiać również organistę. Nasi organiści: Marianna Owczarz tel. 515500091, Dawid Gołombowski tel. 691133386, Kinga Witczak tel. 505 405 988, Jarosław Jasiura tel. 606284230.

* Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w pierwsze poniedziałki miesiąca o 17.00. Zapraszamy narzeczonych na trzy obowiązkowe spotkania w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy także małżonków!

* W sprawie nauk przedślubnych dla narzeczonych prosimy o zasięganie informacji w Parafii Św. Stanisława Kostki. Spotkania odbywają się w domu katechetycznym przy Parafii Ojców Oblatów.

* Przypominamy również o weekendowej formie przygotowania do sakramentu małżeństwa. W naszej diecezji w czterech miejscach odbywa się takie przygotowanie. Wszelkie informacje: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, Telefon: 32 279 03 67 kom: 507 38 99 48, e-mail: drodzin@kuria.gliwice.pl, strona: www.dorodzin.opw.pl

* W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok kościoła katedralnego) również odbywa się przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Spotkania odbywają się cyklicznie w kolejne wtorki o godzinie 19.00. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech spotkań indywidualnych w ramach przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego. 

* We wtorki zapraszamy na Nowennę do MBNP po Mszy św.

* Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej od 8. września w poniedziałki: 17.00 – 17.50 i we wtorki: 8.00 – 9.00

* W poniedziałki w czasie urzędowania Biblioteki czynny jest charytatywny punkt informacyjny prowadzony przez Caritas Parafii. Można tam, poprzez pozostawienie informacji na kartce, zgłaszać swoje i innych potrzeby pomocy a także wszelką gotowość przyjścia z pomocą, np.  przekazania używanych a dobrych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli…

* Wszystkich parafian zapraszamy do śpiewania w Chórze Świętej Cecylii; próby w środy po Mszy świętej wieczornej oraz w Chórze Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary; próby we wtorki i piątki po Mszy świętej wieczornej.

* Wszystkim, których bliscy zostali pogrzebani na naszym Cmentarzu Parafialnym, przypominamy o konieczności przedłużenia rezerwacji miejsca grobu po upływie 20 lat po pogrzebie. Można rezerwację przedłużyć na kolejne 20 lat, bądź na krótszy okres. Obecnie opłata za pojedynczy grób wynosi 21 zł. na rok. Od 1. stycznia 2015 wynosić będzie 22 zł. Prosimy, by przez cały rok dbać o groby i o porządek na cmentarzu.

* Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na inwestycje parafialne, bieżące potrzeby i pomoc charytatywną. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z odliczenia podatkowego, to przypominamy, że można dokonać przelewu na nasze konto parafialne z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Konto parafialne: Bank BGŻ S. A. Nr: 74 2030 0045 1110 0000 0245 7820.