OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


III. NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2021

Słowo Boże wzywa nas do uznania swojej grzeszności i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki” i „bliskie jest królestwo Boże”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej dobroci przygotował. Prośmy Ducha Świętego, aby Słowo Boga przemieniało nas i przyniosło błogosławiony owoc.

* Biskup Gliwicki udziela dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

* Prosimy by przestrzegać wszystkich zasad gwarantujących nasze bezpieczeństwo w czasie pandemii. Jeśli miejsca w kościele zostaną już zajęte, pozostali wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. stojąc na placu kościelnym z zachowaniem bezpiecznej odległości. Bardzo prosimy, by miejsca w kościele zajmować równomiernie począwszy od pierwszych ławek. Przypominamy, że osoby przebywające w kościele czy na placu kościelnym, zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa.

* W dalszym ciągu wskazane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Tworzymy dwie procesje komunijne; Ci którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę podchodzą po stronie krzyża ołtarzowego, ci, którzy chcą przyjąć Komunię Świętą do ust, podchodzą po stronie ambony.

* Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”. W najnowszym numerze m. in.:

– Franciszek Salezy, święty który zrozumiał znaczenie prasy zanim ktokolwiek o prasie usłyszał,

– jak dzieci i młodzież przeżywają czas zdalnego nauczania i jakie mogą być jego efekty w przyszłości?

– dlaczego Kościół rozmawia z przedstawicielami religii pozachrześcijańskich?

* Polecamy książkę Krzysztofa Kanclerza pt.: Historia Parafii Św. Mikołaja w Lublińcu w latach 1922 – 1939. Do nabycia w kancelarii oraz w zakrystii w cenie 25 złotych.

* Ze względu na skutki tragicznego trzęsienia ziemi z końca grudnia 2020 roku, odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Gliwicki Jan Kopiec ogłosił dzisiejszą niedzielę; 24 stycznia 2021 roku „Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, modlimy się za poszkodowanych, a przed kościołem zostanie przeprowadzona na ten cel zbiórka do puszek.

* Dzisiaj o godzinie 15.30 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe w intencji jedności chrześcijan.

* W tym roku, okresie Bożego Narodzenia, wyjątkowo, w Diecezji Gliwickiej, zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie. Zamiast tego sprawować będziemy Msze Święte kolędowe w intencji mieszkańców poszczególnych ulic. Zapraszamy na nie gorąco przedstawiciela każdej rodziny. Podczas Mszy Świętej udzielimy uroczystego błogosławieństwa zebranym i pozostałym w domach mieszkańcom. Przedstawiciele rodzin otrzymają  przygotowane teksty modlitwy do wspólnego odmówienia w domach, wodę święconą, poświecone kredę i kadzidło. Bardzo prosimy, by przedstawiciel rodziny przyniósł do kościoła przygotowaną kartkę np. wielkości pocztówki z wypisanym adresem i nazwiskiem rodziny, tak by pozostawiając ją w kościele, dał potwierdzenie obecności rodziny w życiu naszej Parafii i zaangażowania w życie Kościoła. Jeżeli któraś z rodzin, z poważnej przyczyny, nie może wysłać swojego przedstawiciela na Mszę świętą kolędową w ustalonym terminie, prosimy by przyjść w innym dniu na Mszę świętą kolędową. Zachęcamy, by, albo bezpośrednio po powrocie do domu albo w najbliższym dogodnym dla wszystkich domowników czasie, odprawić przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, według wzoru otrzymanego w świątyni, kropiąc mieszkanie wodą święconą, oznaczając drzwi poświęconą kredą. Bądźmy na to spotkanie odpowiednio przygotowani. Niech będzie to, w miarę możli­wości, dla rodziny czas szczególny, świąteczny. Niech w domu będzie przygotowany, najlepiej zasłany białym obrusem, stół, na nim krzyż, świece, Pismo Święte naczynie na przyniesioną z kościoła wodę świeconą. Niech spotkanie „kolędowe” wniesie w nasze serca pokój płynący z błogosławieństwa Narodzonego Chrystusa. Dołóżmy wszelkich starań aby, w miarę możliwości, wszyscy domownicy byli obecni na tej domowej, kolędowej „liturgii rodzinnej”. Tradycyjną, z okazji kolędy składaną ofiarę, przeznaczamy na pokrycie kosztów naszych inwestycji parafialnych. Ofiarę kolędową można złożyć w kościele przy okazji sprawowania Mszy świętych kolędowych, bądź w niedzielę 31 stycznia 2021. Ministranci przy okazji Mszy świętych kolędowych a także w niedziele okresu kolędowego, przed kościołem, do skarbonek zbierają ofiarę na Misje, na stroje liturgiczne oraz na cele własne wspólnoty ministranckiej (m.in. spotkania, wyjazdy, nagrody).

* Apostolat Maryjny gromadzi się na Mszy świętej w środę 27 stycznia o 18.00.

* Szczególnie zapraszamy na Mszę świętą w intencji chorych i seniorów z błogosławieństwem lourdzkim w czwartek 28 stycznia o 10.00; bliskich i sąsiadów prosimy o pomoc w dotarciu do kościoła.

* Franciszkański Zakon Świeckich gromadzi się na Mszy św. w sobotę 30 stycznia 2021.

* Chrztu świętego udzielamy i błogosławimy roczne dzieci w niedzielę 31 stycznia 2021 w czasie Mszy świętej o godzinie 14.30. Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę 30 stycznia 2021 o 16.00.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę na Eucharystii i złożoną ofiarę. Po Mszy świętej przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. W przyszłą niedzielę będzie możliwość złożenia tradycyjnej ofiary kolędowej na potrzeby naszej Parafii. Błogosławionego Dnia Pańskiego! Bożej opieki, pokoju i zdrowia na każdy dzień! Szczęść Boże!

* Wszystkich parafian, w tym dzieci i młodzież, zapraszamy do regularnego przyjmowania Sakramentu Pokuty i pojednania. W naszym kościele jest okazja do Spowiedzi świętej w piątek w godz.: 17.00 – 17.55, sobotę w godz.: 16.00 – 16.55 i codziennie przed Mszą świętą. Penitenci przystępując do Spowiedzi świętej, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

* W niedziele zapraszamy na nabożeństwa o 15.30.

* We wtorki zapraszamy na Nowennę do MBNP.

* Kancelaria Parafialna czynna: w poniedziałki: 8.30 – 9.30 oraz 15.00  – 16.00, środy: 8.30 – 9.30 oraz 16.00 – 17.00, czwartki: 8.30 – 9.30, piątki: 15.00 – 16.00.

* Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

* Spisywanie protokołów przedślubnych we wtorki o godzinie 19.00 po wcześniejszym, np. telefonicznym zgłoszeniu.

* Przyjmujemy intencje mszalne do końca roku 2021. Bardzo prosimy, by intencje z okazji jubileuszów i rocznic zamawiać możliwie najwcześniej!

* Przy zamawianiu Mszy świętych poza obowiązującym porządkiem celebracji (śluby, pogrzeby, dodatkowe Msze święte jubileuszowe) prosimy zamawiać również organistę. Nasi organiści: Marianna Owczarz tel. 515 500 091, Dawid Gołombowski tel. 691 133 386, Kinga Zabłocka tel. 505 405 988, Jarosław Jasiura tel. 606 284 230.

* Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej w poniedziałki: 17.00 – 17.50 i we wtorki: 8.00 – 9.00.

* W poniedziałki w czasie urzędowania Biblioteki czynny jest charytatywny punkt informacyjny prowadzony przez Caritas Parafii. Można tam, poprzez pozostawienie informacji na kartce, zgłaszać swoje i innych potrzeby pomocy a także wszelką gotowość przyjścia z pomocą, np. przekazania używanych a dobrych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli…

* W sprawie nauk przedślubnych dla narzeczonych prosimy o zasięganie informacji w Parafii Św. Stanisława Kostki. Spotkania odbywają się czterokrotnie w ciągu roku, w dwie kolejne soboty o godz. 15:00 i niedziele po Mszy św. o godz. 14:30 w domu katechetycznym przy Parafii Ojców Oblatów. Zapisy podczas pierwszego spotkania. Termin rozpoczęcia najbliższego cyklu nauk: styczeń/luty 2021.

* Przypominamy również o weekendowej formie przygotowania do Sakramentu małżeństwa. W naszej diecezji w czterech miejscach odbywa się takie przygotowanie. Wszelkie informacje: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, Telefon: 32 279 03 67 kom: 507 389 948, e-mail: drodzin@kuria.gliwice.pl, strona: www.dorodzin.pl

* W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok kościoła katedralnego) również odbywa się przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Spotkania odbywają się cyklicznie w kolejne wtorki o 19.00 (oprócz wakacji). Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech spotkań indywidualnych w przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego.

* Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w pierwsze poniedziałki miesiąca o godzinie 17.00. Zapraszamy narzeczonych na trzy obowiązkowe spotkania w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy także małżonków! Kontakt telefoniczny z panią Heleną Grembecką, instruktorką poradni: 511 100 505.

* Chłopców i młodzieńców (od trzeciej klasy Szkoły Podstawowej oraz szkoły średniej) zapraszamy do wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza (zgłoszenia u ks. Kamila Hadasia). Zbiórki w soboty o 9.30. Zdjęcia oraz więcej informacji dotyczących wspólnoty ministranckiej na stronie: https://www.facebook.com/ministranci.lubliniec

* Dziewczęta od trzeciej klasy szkoły podstawowej zapraszamy do wspólnoty Dzieci Maryi. Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza dziewczyny na spotkania w soboty o godzinie 10:00. To okazja do pogłębienia więzi z Bogiem i pobożności maryjnej, a przy tym możliwość poznania nowych osób, wspólnej zabawy i owocnego spędzania czasu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.facebook.com/dzieci.maryi.lc oraz u siostry Zofii.

* Młodzież, która pragnie pogłębić swoją wiarę i zaangażować się bardziej w życie Parafii, zapraszamy na spotkania do Domu Parafialnego w drugi, trzeci i czwarty piątek miesiąca o 19.00. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do młodzieży, która przyjęła już sakrament Bierzmowania i chciałaby umocnić w sobie otrzymane w tym sakramencie dary, włączyć się w dzieło charytatywne Kościoła. A także do tych młodych, którzy w przyszłości chcieliby zostać animatorami w pracy z małymi grupami.

* Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w grupę teatralną. Mile widziane osoby chcące grać na scenie, grające na instrumentach, bądź chcące zajmować się scenografią i nagłośnieniem. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Michałem Brzeziną. Spotkania w soboty o 19.00 a Domu Parafialnym.

* Zapraszamy do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w poniedziałki  o 15.00 (Franciszkański Zakon Świeckich), we wtorki od 15.00 (członkowie Róż różańcowych), w środy od 14.30 (czciciele Bożego Miłosierdzia), w czwartki od 15.00 (Rycerze Niepokalanej), w piątki o 15.00 (Rodzina Radia Maryja).

* Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza osoby dorosłe na modlitwę uwielbienia w kościele w trzecią środę miesiąca po Mszy świętej wieczornej, w pozostałe środy na  spotkania modlitewno – formacyjne w Domu Parafialnym.

* Małżeństwa zapraszamy do Wspólnoty Małżeństw, które pragną wspólnie pogłębić swoją relację z Bogiem. Spotkania odbywają się w drugie i czwarte środy miesiąca  o godzinie 18.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem Domorackim. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/WMMLubliniec 

* Wszystkich parafian zapraszamy do śpiewania w Chórze Świętej Cecylii; próby w środy po Mszy świętej wieczornej oraz w Chórze Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary; próby w czwartki o godzinie 19.00.

* Zapraszamy do Chóru Męskiego Śpiewu Gregoriańskiego przy naszej Parafii. Informacje i zapisy u dyrygenta; Marka Kunickiego (tel. 693 346 193). Próby w piątki o 19.30.

* Wszystkim, których bliscy zostali pogrzebani na naszym Cmentarzu Parafialnym, przypominamy o konieczności przedłużenia rezerwacji miejsca grobu po upływie 20 lat po pogrzebie. Należy rezerwację przedłużyć na kolejne 20 lat. Obecnie opłata za pojedynczy grób, zgodnie z decyzją Gliwickiej Kurii Diecezjalnej, wynosi 700 złotych za 20 lat (35 zł na rok). Prosimy, by przez cały rok dbać o groby i o porządek na cmentarzu.

* Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na inwestycje parafialne, bieżące potrzeby i pomoc charytatywną. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z odliczenia podatkowego, to przypominamy, że można dokonać przelewu na nasze konto parafialne z zaznaczeniem „darowizna na cele kultu religijnego”. Nasze konto: Bank BNP PARIBAS  Nr: 74 2030 0045 1110 0000 0245 7820.