ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE


Zapowiedzi przedślubne publikowane są w gablocie parafialnej na bocznej ścianie kościoła.