MAŁŻEŃSTWO


Katechizm Kościoła Katolickiego mówi,  że to sam Bóg jest twórcą małżeństwa (zob. 1603). Niebagatelne znaczenie ma to, że Pismo święte rozpoczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety. Bóg stwarza mężczyznę i stwierdza, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, więc stawia u jego boku kobietę, która będzie blisko niego. Zostali więc oni stworzeni dla siebie nawzajem, równi sobie. Pismo święte stwierdza nawet, że nie są już dowje, ale stają się jednym ciałem, stają się jednością, nienaruszalną jednością.

Ważne jest odwołanie się do źródeł biblijnych, by zobaczyć i zrozumieć podstawę małżeństwa. Oto mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz i podobieństwo swego Stwórcy, Boga, zostali przez Boga postawieni obok siebie, by byli razem, by nie byli samotni, zostali powołani do wspólnoty, która ma panować nad ziemią i wszelkimi na niej stworzeniami i która ma być płodna, otwarta na nowe życie.

Chrystus podniósł ową wspólnotę mężczyzny i kobiety do godności sakramentu. Ów sakrament łączy małżonków węzłem wieczystym i wyłącznym, zatem – jak stwierdza Katechizm – małżeństwo chrześcijańskie ważnie zawarte i dopełnione nie może być nigdy rozerwane, staje się rzeczywistością nieodwołalną. Decydują o tym sami małżonkowie wypowiadając „tak” przy ołtarzu. Dlatego tak ważne jest, by owo „tak” było dojrzałe, świadome, mądre, gdyż jest to „tak” na całe życie, które może unieważnić tylko śmierć.

 

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego czynna w pierwsze poniedziałki miesiąca o godzinie 17.00. Zapraszamy narzeczonych na trzy obowiązkowe spotkania w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zapraszamy także małżonków!

W sprawie nauk przedślubnych dla narzeczonych prosimy o zasięganie informacji w Parafii Św. Stanisława Kostki. Spotkania odbywają się czterokrotnie w ciągu roku, w dwie kolejne soboty o godz. 15:00 i niedziele po Mszy św. o godz. 14:30 w domu katechetycznym przy Parafii Ojców Oblatów. Zapisy podczas pierwszego spotkania. Termin rozpoczęcia kolejnego cyklu nauk: 24 czerwca 2017.

Przypominamy również o weekendowej formie przygotowania do sakramentu małżeństwa, w czterech miejscach naszej Diecezji. Wszelkie informacje: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, Telefon: 32 279 03 67 kom: 507 38 99 48, e-mail: drodzin@kuria.gliwice.plstrona: www.dorodzin.opw.pl

W Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok kościoła katedralnego) również odbywa się przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych. Spotkania odbywają się cyklicznie w kolejne wtorki o 19.00. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech spotkań indywidualnych w  przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego.