FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH


Frapokoj-i-dobro-znaknciszkański Zakon Świeckich (poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka)

Wspólnota pod nazwą III Zakonu Św. Franciszka, a obecnie Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lublińcu została erygowana 23.09.1928 roku (proboszczem parafii był wówczas śp. ks. Józef Dwucet, a przełożonym śp.br. Józef Marczuk). Obecnie wspólnota liczy 40 członków, przełożonym jest brat Andrzej Piskorski, funkcję opiekuna duchowego pełni Ojciec Rufin Juraszek (asystent regionalny FZŚ).

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
  • oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
  • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Wspólnota Fsw-franciszekranciszkańskiego Zakonu Świeckich w Lublińcu spotyka się w każdą, ostatnią sobotę miesiąca na Mszy Św o godz. 8:00, po czym dalsza część spotkania odbywa się w salce katechetycznej. Członkowie wspólnoty prowadza adorację Najświętszego Sakramentu, która odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 15:00.

Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane duchowością franciszkańską na nasze spotkania.

Pokój i Dobro.

 

 

Patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – bł. Aniela Salawa.

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

PIEŚŃ SŁONECZNA św. Franciszka z Asyżu.