PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota – 25.09.2021
7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Aniela Richter, Danuta Dyla, Jadwiga Wawrzyniak, Rozalia Najgebauer, Rozalia Kocyba). II. Za + Pawła Siwiaszczyk (25). III. Za + Elżbietę Kil (28).
12.00 – ślub: Patrycja Franciszczok – Roman Głomb.

17.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Adeli i Jerzego Mrosek z okazji 45. rocznicy ślubu. II. W intencji Teresy i Józefa z okazji 55. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny (Te Deum).

XXVI. NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2021 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)
7.00 – I. Za + brata Józefa w 25. rocznicę śmierci, ++ z rodziny. II. Za + Pawła Siwiaszczyk (26).
8.30 – I. Za ++ Paulinę i Piotra Skalskich, Barbarę Skalską, Erwina Musiałka i jego rodziców, Klarę i Floriana Pabis. II. Za + Helenę Trzęsiok w 3 rocznicę śmierci.
10.00 – I. Za + Krystynę Kozińską. II. Za ++ brata ks. Mariana Malchera w r. ur., siostrę Gertrudę, bratową Różę i rodziców, ++ z pokr.
11.30 – Za + Jerzego Michałowskiego w 1. rocznicę śmierci.
14.30 – I. Dziękczynno-błagalna: Do Trójcy Przenajświętszej przez wst. MBNP z podz. za przeżyte 50. lat małżeństwa Brygidy i Józefa Kardas, o Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie w całej rodz. W intencji rocznego dziecka; Leona Smolec, rodziców i chrzestnych. W int. Danuty i Janusza z ok. 40. r. śl. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. Do Miłosierdzia Bożego w int. Wiolety z ok. 40. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże. O obfitość łask Bożych dla Marii Sujak. Za wst. Maryi aby poprzez jej serce rodzice, dzieci, kapłani, siostry i bracia zakonni wzrastali w łasce i mądrości Bożej, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania zakonne. (Te Deum).
15.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 – Za + Elżbietę Kil (29).

Poniedziałek – Świętego Wincentego à Paulo, prezbitera – 27.09.2021
7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (27). II. Za + Elżbietę Kil (30). III. Za ++ rodz. Jadwigę i Tomasza Strzoda, męża Erwina, syna Andrzeja, siostrę Anielę, teściową Wiktorię.
18.00 – W intencji Apostolatu Maryjnego.

Wtorek – Świętego Wacława, męczennika – 28.09.2021
7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (28). II. Msza święta gregoriańska: Za + Marię Sier (1).
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 – Za ++ rodz. Jadwigę i Wacława, brata Jerzego, bratową Annę. Za + brata Jerzego Szweda w r. śm., ++ z rodz. Szweda, Strzoda i Dragon. Za + męża Franciszka Kierat w r. ur., rodziców. Za + Elżbietę Stolka w r. śm., Antoniego Stolka, ++ z rodz. Stolka i Niwergol. Za ++ rodz. Helenę i Piotra Lach, dziadków, pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ matkę Zofię Zazgórnik w r. śm., ojca Piotra, brata Franciszka, siostry Elżbietę Surma, Annę Mańka, Teresę i Gerarda Mazoń, Zofię Łokieć, teściów Marię i Pawła Ploska, szwagierki, szwagrów, kolegę Włodzimierza Kalyta, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ syna Krzysztofa i męża Jerzego Lipiota. Za + Marię Lenart. Za ++ syna Sławomira w r. śm., rodz. Jana i Pelagię Zowada, teściów Dorotę i Czesława Badora, brata Franciszka Zowada, szwagrów, ++ z rodz. Za + Stefana Mistrzyk w 2. r. śm. Za ++ rodz. Jadwigę i Szczepana Knebel, dziadków Knebel i Torka, ++ z rodz. Za ++ ojca Kazimierza, dziadków, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za + Elżbietę Sujak w r. ur.
18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Środa – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 29.09.2021
7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (29). II. Za + Marię Sier (2).
18.00 – Za + Bogusława Golczyk. Za ++ Augusta, Marię, Annę, Ryszarda, Franciszka, Gertrudę, Ludwika, Albinę, Wiktorię, Piotra, ks. Gerarda, ks. Mariana, ++ z rodz. Piątek, Kopyto, Wiatowski. Za ++ syna Arkadiusza Gbur w 2. r. śm., żonę i matkę Dorotę Gbur, ++ z rodz. Za ++ z rodz. Malcher i Swoboda. Za + Adelajdę Kubat w 30. dz. po śm. Za + Władysława Karepina i wszystkich ++ z ul. Partyzantów i Zjednoczenia.

Czwartek – Świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – 30.09.2021
7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (30). II. Za + Marię Sier (3).
17.15 Msza święta szkolna – I. Za + księdza Dariusza Kopiec w rocznicę urodzin. II. Za + Monikę Wańczyk w 2. r. śm.

Piątek – Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – pierwszy piątek miesiąca – 1.10.2021 (kolekta na dzieła miłosierdzia Caritas)
7.00 – I. Za + Marię Sier (4). II. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.15 Nabożeństwo różańcowe z poświęceniem różańców.
18.00 – Za ++ szwagra Józefa w 12. r. śm., rodziców i braci. Za ++ męża Henryka Kampczyk, rodz. Jadwigę i Augusta Świerc, teściów Łucję i Jerzego Kampczyk, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Klarę i Gerarda Guziel, teściów Ligię i Wiktora Psiuk, Sławomira Marcinkowskiego. Za ++ Helenę, Ignacego i Leszka Bidzińskich. Za ++ Jerzego i Marię Klama, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Alojzego Kompała, rodziców Skorupa i Kompała, ++ z obu rodzin i pokr. Za ++ Renatę i Eugeniusza Dobrowolskich w r. śm., Jadwigę Bryś, Marię Kempa. Za ++ męża Urbana, syna Bogdana Wąsik, rodziców Wąsik, Matusek, dzieci, ++ z pokr., Otylię i Mariana Joś, Leonarda i Joannę Pyka, Jadwigę Henel, dusze w czyśćcu. Za + Franciszka Tyrała w r. śm., żonę Annę. Za + Marię Łyszczorz, ++ z rodz. Za ++ Ewę i Mariana Dyla.
19.00 Msza święta młodzieżowa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Sobota – Świętych Aniołów Stróżów – pierwsza sobota miesiąca – 2.10.2021
(odwiedziny chorych)
7.00 – I. Przez wst. Maryi Królowej Polski, Św. Andrzeja Boboli, Św. Jana Pawła II. w int. Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże. II. Za + Marię Sier (5). III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
13.00 w kościele Św. Anny – ślub: Barbara Śniechota – Adam Łubowski.
14.30 w kościele Św. Anny – ślub: Sabina Królik – Robert Łagodko.
16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – I. Za ++ Edwarda Koczybę w r. ur., rodziców, teściów, brata Henryka, bratową Łucję, szwagrów Gerarda i Ryszarda, zięcia Mateusza, ++ z rodz. Grzona, Koczyba, Radlik, Szymański, Pawlik, Osilor i Okwieka. II. Za ++ Karola Pawełczyk, Jana i Annę Pawełczyk, Ignacego i Agnieszkę Włodarski, ++ z rodziny.

XXVII. NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.10.2021 (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, po Mszy Świętej, przed kościołem zbiórka do puszek na dzieła miłosierdzia „Caritas” Diecezji i Parafii).
7.00 – I. Za ++ rodziców Gertrudę i Gerharda Mrozek w rocznicę urodzin, ++ z pokrewieństwa, kapłanów. II. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 – I. Za ++ Józefa Pietrzik, rodz. Karolinę i Józefa, Karola, Magdalenę i Barbarę, Augusta, Jerzego i Franciszka Spik, siostry Wiktorię i Agnieszkę, ++ z rodz., Huberta Krawczyk, dusze w czyśćcu. II. Za + Tadeusza Sukiennika w 5. rocznicę śmierci.
10.00 – I. Za + ojca, ++ z rodziny dusze w czyśćcu. II. Za + chrześnicę Barbarę Swoboda – Pawlicka – od chrzestnego z rodz.
11.30 – I. Przez wst. Aniołów Stróżów i MB z ok. ur. Remigiusza oraz o błog. Dla rodziców i chrzestnych. II. Dziękczynno – błagalna w intencji Izabeli Radek z okazji 40. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
14.30 – Dziękczynno – błagalna:
15.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + Marię Sier (6).

Poniedziałek – Św. Franciszka z Asyżu – 4.10.2021
7.00 – I. Przez wstawiennictwo Świętego Franciszka o błogosławieństwo Boże, opiekę dla wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, dalszy rozwój i nowe powołania. II. Za + Marię Sier (7). III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 Msza święta z poświęceniem sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu – W intencji uczniów, pracowników, nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu.
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Franciszkański Zakon Świeckich.
18.00 – Za ++ Kazimierę w rocznicę urodzin i Mariana Pilśniak, Agnieszkę Stempniak.

Wtorek – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – 5.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (8). II. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za ++ Franciszka Szymańskiego, żonę Zofię, syna Henryka, córki Cecylię i Ludwikę, zięcia Jana, Łukasza Tararę, ++ z rodz. Za + syna Michała w 32. r. śm., pokr. z obu stron. Za ++ rodz. Walerię i Zygmunta Piątkowskich, siostrę Henrykę, szwagra Władysława, Barbarę, Teresę i Beatę, męża Pawła. Za ++ rodz. Marię i Edwarda Pyka, brata i ojca Henryka, Konrada Drogoś, Bogumiłę Mierzejewską, ks. Jana Mrówkę, Eugenię i Józefa Hop, ++ z pokr. Za ++ Zdzisława Sieradzkiego w r. śm. i Leszka Orzełka w r. ur.

Środa – 6.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (9). II. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Róże Różańcowe.
18.00 – Za ++ Ludwika Piechota, ojca Alojzego Just, siostrę Urszulę, ++ z rodz. Piechota, Pyrek i Ciba, Marię i Karola Popiołek, Teresę Polak, Marię i Tadeusza Kucierajter, Emilię i Augusta Łupież, Henryka Soneckiego, Marię, Patrycję i Ryszarda Gmyrek, ciocie i wujków, ++ z pokr. Za + Bogdana Rösnera. Za ++ z rodz. Młynek, Murek i Sowa. Za ++ rodz. Agnieszkę i Stanisława Kowol, Joachima Węgierka, Marię i Czesława Kulisińskich, Ludwikę i Tadeusza Żegraj, Jana i Marię Kowol, Stanisława i Florentynę Morawiec, Jerzego i Marię Morawiec, Pelagię, Franciszka i Józefa Kowol, kuzyna Stanisława Morawiec. Za + Teresę Skwara w 2. r. śm.

Czwartek – NMP Różańcowej – pierwszy czwartek miesiąca – 7.10.2021 (kancelaria nieczynna)
7.00 – I. Dz. – bł. W int. siostry zakonnej Michaliny z ok. ur. o błog. Boże i potrzebne w życiu zakonnym łaski. II. Za + Marię Sier (10). III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15 Msza święta szkolna – Za ++ Jana i Weronikę Kłobus, Bronisława, Mariannę Jerzego Szala.
17.45 Nabożeństwo różańcowe z poświęceniem różańców w intencji powołań do służby w Kościele oraz w intencji kapłanów.

Piątek – 8.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (11). II. Za ++ Irenę, Franciszkę i Władysława Kozubek, ++ z rodz. dusze w czyśćcu. III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za ++ rodz. Martę i Teodora Dyla, brata Joachima. Za ++ męża Maksymiliana w r. ur., matkę Jadwigę Kokot w r. ur., ojca Henryka. Za + żonę Elżbietę Wąsik w r. ur. Za ++ Jadwigę i Jan Darda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, ++ z rodz. Swoboda i Darda. Za ++ męża Henryka Okaj w r. ur., siostrę Elżbietę w r. śm., jej męża Ryszarda. Za + Justynę Klyszcz w 3. r. śm., ++ z rodz. Deszczyk i Kler. Za + Gerarda Pyka w 30. dz. po śm. Za ++ męża i ojca Edmunda Dylka w r. ur. i 29. r. śm., dusze w czyśćcu.

Sobota – 9.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (12). II. Msza święta gregoriańska: Za + Irenę Kozubek (1). III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
16.15 Nabożeństwo różańcowe.
17.00 – I. Za ++ rodz. Otylię, Józefa Węgierek, brata Bernarda ++ z rodziny. II. Za + Bogusława Golczyka w 2. r. śm. …..

XVIII. NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI – 10.10.2021 (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na przygotowywany remont wnętrza kościoła, zbiórka przed kościołem na ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” promujące uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin).
7.00 – I. Za + Marię Sier (13). II. Za + Irenę Kozubek (2). III. W int. ofiarodawców nowenny za dusze w czyśćcu cierpiące o wypełnienie woli Boga Ojca w ich życiu i w życiu ich rodzin.
8.30 – I. Za ++ ojca Alojzego Kulik w rocznicę śmierci, matkę Jadwigę w rocznicę urodzin, brata Mariana. II. Za + Halinę Toma – od sąsiadów z ul. Lipowej. III. O dar Nieba dla + sąsiada Władysława Karepina – od sąsiadów z ul. Partyzantów i Zjednoczenia.
10.00 – Z podziękowaniem i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w intencji Aleksandry i Pawła Gryboś z okazji rocznicy ślubu.
11.30 – Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Marii i Andrzeja z okazji urodzin oraz rocznicy ślubu.
14.30 – Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II: O zdrowie i błog. Boże w rodz. Bula. W int. rocznego dziecka Mileny Horst, rodziców i chrzestnych.
15.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za ++ ojca Stanisława Maciejewskiego w r. ur., matkę Zofię, dziadków z obu stron, pokr. dusze w czyśćcu.

Poniedziałek – 11.10.2021
7.00 – I. Za + męża Maksymiliana Radlik, ++ z rodz., dusze w czyśćcu. II. Za + Marię Sier (14). III. Za + Irenę Kozubek (3).
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Apostolat Maryjny.
18.00 – Za ++ męża Jerzego, teściów Konstantynę i Dominika, szwagra Eugeniusza, ++ z pokr.

Wtorek – 12.10.2021
7.00 – I. W int. Teresy i Edwarda z ok. r. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodz. II. Za + Marię Sier (15). III. Za + Irenę Kozubek (4).
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
9.30 Różaniec w intencji chorych i starszych.
10.00 Msza święta w intencji chorych i starszych parafian.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + Anielę Ogaza, ++ z rodz. Pietrzyk, Ogaza, dusze w czyśćcu. Za + męża Jerzego Wichary w 16. r. śm., dusze w czyśćcu. Za + matkę Antoninę Mańka w 17. r. śm. Za ++ Krystynę Beldzik i Tomasza Sitka w 2. r. śm. Za ++ męża Łucjana Kasperczyk w 37. r. śm., rodziców, teściów, pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ Alojzego, Zofię, Franciszka i Józefa Goniwiecha, Stanisławę i Genowefę Łuszczyk, Jadwigę Bromer, ++ z pokr.

Środa – Błogosławionego Honorata Koźmińskiego – Dzień Fatimski – 13.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (16). II. Za + Irenę Kozubek (5).
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej objawiającej się w Fatimie, Świętych Dzieci Fatimskich Hiacynty i Franciszka, Świętego Jana Pawła II. w intencji rodzin oraz w naszych dziękczynno-błagalnych intencjach: Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę, światło Ducha Świętego, żywą wiarę dla wnuczek Patrycji, Moniki i Justyny.……
18.40 Różaniec Fatimski i procesja.

Czwartek – 14.10.2021
7.00 – I. Dz. – bł. o zdrowie i błog. Boże z ok. ur. dla Reginy (Te Deum). II. Za + Marię Sier (17). III. Za + Irenę Kozubek (6).
17.15 Msza święta szkolna – Za ++ Jadwigę, Wiesławę, Mariannę i Władysława Matera.
17.45 Nabożeństwo różańcowe w intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów.

Piątek – Świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła – 15.10.2021
7.00 – I. Za + Aleksandra Mielcarskiego w r. ur., ++ z rodz. II. Za + Marię Sier (18). III. Za + Irenę Kozubek (7).
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – I. W intencji dzieci utraconych. II. Za ++ nauczycieli, wychowawców i katechetów. Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Mendrela w 2. r. śm. Za ++ rodziców Cyburt, brata Bolesława. Za + ojca Wiktora Sier w r. ur. Za ++ Wiktora i Juliannę Panek, brata Jerzego, bratanicę Dorotę, ++ z rodz. Panek, Henne. Za + męża i ojca Tadeusza Rudnego w r. śm., ++ z rodz., dusze w czyśćcu. Za ++ z rodz. Malcher i Swoboda. Za ++ męża Adolfa Henne, jego rodziców i rodzeństwo. Za ++ rodz. Martę i Piotra Molenda, braci, siostry, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Klarę i Dominika Brodacki, dusze w czyśćcu. Za ++ matkę Reginę Hirszmzajer w 17. r. śm., ojca Józefa Hirszmajer. Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Tomeckich w r. śm. Za ++ rodz. Annę i Jana Sogórskich. Za ++ matkę Cecylię Stawarz w 1. r. śm., ojca Józefa, ++ z rodz. Stawarz, Hadasik, Cyran. Za + Władysława Karepin w 30. dz. po śm., jego żonę Edwardę, Za + Alicję Ostrowską w 30. dz. po śm. Za ++ Różę i Andrzeja Malik. Za + męża Gintera Dziuk w r. śm., rodziców, teściów, ++ z rodz.

Sobota – ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska – 16.10.2021
7.00 w kościele Św. Anny – I. W intencji Róż Różańcowych. II. Za + Marię Sier (19). III. Za + Irenę Kozubek (8).
Nabożeństwo ku czci Św. Anny
16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – I. Za ++ męża i ojca Ryszarda Lewandowskiego w r. ur., rodz. Wiktorię i Józefa Kokot, teściów Janinę i Tadeusza Lewandowskich. II. Za + Zbigniewa Tyfel w 1. r. śm. III. Za ++ rodz. Annę i Józefa Szymański, Zenobię, Stanisławę i Stefana Tyfel, Wojciecha Tyfel, Gerarda Śleziona, Albinę Szymański. IV. W int. żyjących i zmarłych seniorów; członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu.

XXIX. NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.10.2021 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)
7.00 – I. Za + Irenę Kozubek (9). II. Za + Alicję Ostrowską – od Justyny i Jerzego Ciurka.
8.30 – Do Bożej Opatrzności o błogosławieństwo Boże zdrowie, potrzebne łaski i pomyślność w nauce dla syna Gilberta z okazji urodzin.
10.00 – Za ++ Jana Gnacińskiego w r. śm., rodz. Józefa i Marię, żonę Cecylię, wnuka Łukasza Tararę, ++ z rodz.
11.30 – I. Za + Dorotę Mizgalską w 2. rocznicę. śmierci, Tadeusza Mizgalskiego w 7. rocznicę śmierci, Marka, Marię, Franciszka i Danutę Mizgalskich, Agatę i Jana Fikus, Bogumiłę i Tadeusza Drab, Kalinę Smyła. II. Za + męża Macieja Serafin w 1. rocznicę śmierci.
14.30 – Dziękczynno-błagalna:
15.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + Marię Sier (20).

Poniedziałek – Świętego Łukasza Ewangelisty – 18.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (21). II. Za + Irenę Kozubek (10). III. O radość życia wiecznego dla ++ matki Cecylii Tyla, ojca Emanuela Tyla, siostry Teresy.
17.15 Nabożeństwo różańcowe w intencji służby zdrowia.
18.00 – Z podz. za otrzymane łaski, w int. Tymoteusza Dzięgiel z ok. 3. ur. o błog. Boże, wszelkie potrzebne łaski.

Wtorek – 19.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (22). II. Za + Irenę Kozubek (11).
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za ++ ojca Emila Marszałek w r. śm., matkę Martę, Andrzeja, Ewę i Pawła Rajnoga, Marię, Helenę i Antoniego Moc. Za ++ Różę Kachel w r. śm., Brunona Kachel, ++ z rodz. Kachel, Sasiela, Bazior, Józefa Kachel w 1. r. śm., Erwina Krafczyk, Bronisława Kowalik, Ernę Kokot, sąsiadów, znajomych. Za ++ Annę Kaczmarczyk, ++ z rodz. Kaczmarczyk, Teodora Brandt, ++ z rodz. Za + syna Marcina Wysockiego. Za ++ Helenę Koczyba, rodziców i siostrę Jadwigę. Za ++ męża i ojca Czesława Koszarek w 7. r. śm., teściów Stanisławę i Stanisława Koszarek, rodziców Wandę i Alojzego Wiora, brata Antoniego, ++ z rodz. Koszarek, Kandziora, Wiora. Za ++ męża Mariana, ojca Rajmunda, braci Tadeusza i Piotra, teściów Kazimierę i Tadeusza, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Stanisława i Janusza, ++ z rodz. Wichary, Pawlik, Koloch, dusze w czyśćcu. Za + Jerzego w 14. r. śm., ++ z pokr.

Środa – Świętego Jana Kantego, prezbitera – 20.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (23). II. Za + Irenę Kozubek (12).
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Róże Różańcowe.
18.00 – Za ++ siostrę Józefę Drygiel, męża Wacława, ++ z rodz. Szmuc i Kruk. Za ++ męża Antoniego Brzezina, ++ z rodz.

Czwartek – 21.10.2021 (kancelaria nieczynna)
7.00 – I. Za + Marię Sier (24). II. Za + Irenę Kozubek (13).
17.15 Msza święta szkolna – I. Za ++ matkę Irenę Jakubowską w 4. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Jakubowski, Kniejski, Mleczko. II. Za ++ męża i ojca Bogusława Stężałę w 13. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Stężała.
17.45 Nabożeństwo różańcowe.

Piątek – Świętego Jana Pawła II, papieża – 22.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (25). II. Za + Irenę Kozubek (14).
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – I. Za ++ Urszulę Glin w r. ur., męża Henryka. Za ++ Longinę Szymczyk w 10. r. śm., męża Zdzisława. Za + Ryszarda Łuczaka w 10. r. śm. II. Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II:
Sobota – 23.10.2021
7.00 – I. W intencji nowożeńców Patrycji i Jana o błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia. II. Za + Marię Sier (26). III. Za + Irenę Kozubek (15).
16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – I. Za + Leszka Sukiennik w 2. r. śm., teściów Mariannę i Zenona, ++ z rodz. Sukiennik i Lizurej. II. Za ++ rodz. Dorotę Pach w r. ur. i Józefa Pach w r. śm., ojca Antoniego Sporny w r. ur.

XXX. NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA MISYJNA – 24.10.2021 (kolekta na Misje, kazania wygłosi i kalendarze misyjne rozprowadzać będzie ojciec przedstawiciel Wspólnoty Oblackiej OMI z Lublińca)
7.00 – I. Za + Irenę Kozubek (16). II. Za + Alicję Ostrowską – od Katarzyny Ciurka – Cisoń z rodz.
8.30 – I. Za ++ Henryka Kandora w 20. rocznicę śmierci, Pawła, Emila i Marię Kandora ++ z pokrewieństwa. II. Za ++ Ryszarda, Irenę i Annę Krawczyk, ++ z rodziny. III. O dar Nieba dla + sąsiada Władysława Karepina i wszystkich ++ z ul. Partyzantów i Zjednoczenia.
10.00 – W intencji rocznego dziecka Filipa Witek, rodziców i chrzestnych.
11.30 – I. Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ewy Kozielskiej z okazji 80. Urodzin (Te Deum). II. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinach Bryś i Labus.
14.30 Msza święta chrzcielna – I. Dziękczynno-błagalna: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże dla Łucji i Mariana Berbesz z ok. 39. r. śl. Z ok. 80. ur. Anieli o błog. Boże i zdrowie. Z ok. 90. ur. Huberta Doleżych o błog. Boże i zdrowie dla całej rodz. (Te Deum).
15.30 Nabożeństwo różańcowe w intencji Misji.
18.00 –Za + Marię Sier (27).

Poniedziałek – 25.10.2021
7.00 – I. Za ++ Helenę, Jana i Joannę Koziołek. II. Za + Marię Sier (28). III. Za + Irenę Kozubek (17).
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + Emę Plewnia w r. śm., dusze w czyśćcu.

Wtorek – 26.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (29). II. Za + Irenę Kozubek (18). III. Za + Alicję Ostrowską – od wnuka Michała z rodz.
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
17.15 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + Radegundę Świerczyńską w (100) r. ur. i w 19. r. śm. Za ++ rodz. Cecylię i Pawła Sprysz, dusze w czyśćcu. Za ++ Marię Lizurek, Jerzego Lizurka, Otylię i Franciszka Grabińkich, Mieczysława Kanidułę, ++ z rodz. Lizurek, Serafin. Za ++ Wojciecha Kucharskiego w 2. r. śm., syna Roberta, rodz. Helenę i Andrzeja Radek, brata Edwarda, bratową Pelagię, ich syna Andrzeja, siostrzenicę Bożenę, ++ z rodz. Radek, Kucharski i Skałka.

Środa – 27.10.2021
7.00 – I. Za + Marię Sier (30). II. Za + Irenę Kozubek (19). III. Za ++ rodz. Antoniego, Marię i Hildegardę Mańka, braci, siostry, siostrzeńców, dziadków i pokr. z rodz. Mańka, Konieczny, Lipka, dusze w czyśćcu.
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Apostolat Maryjny.
18.00 – I. Za ++ męża i ojca Tadeusza, teściów Weronikę i Piotra, ++ z pokr. Młyńczyk i Wójcik, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Alfredę i Józefa Mika, teściów Łucję i Franciszka Korzus, siostrę Gabrielę, szwagra Pawła oraz Rafała. Za + brata Jana Pękała w 1. r. śm., rodz. Gertrudę i Stanisława, dziadków, ++ z pokr. II. W intencji Apostolatu Maryjnego.

Czwartek – Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – 28.10.2021
7.00 – I. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MB, św. Józefa, św. Patronki i Anioła Stróża w intencji Teresy z okazji urodzin z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę. II. Za + Irenę Kozubek (20). III. Za + Józefa Pykę w r. śm.
17.15 Msza święta szkolna – I. Za + Ryszarda Sokołowskiego w 6. r. śm. II. Za ++ żonę Mieczysławę Jelonek w 8. rocznicę śmierci, rodziców i teściów.
17.45 Nabożeństwo różańcowe.

Piątek – 29.10.2021
7.00 – I. Msza święta gregoriańska: Za + Kazimierza Bretsznajder (1). II. Za + Irenę Kozubek (21). III.
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Wspólnotę Małżeństw.
18.00 – Za + córkę Iwonę. Za + żonę i babcię Łucję Cyburt w 6. r. śm. Za ++ z rodz. Malcher i Swoboda. Za ++ ojca Karola Imiołczyk w r. ur, matkę Annę, ojca Edmunda Dylka.

Sobota – 30.10.2021
7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; (solenizanci: Barbara Hajdus, Regina Kasperczyk, Maria Mańka). II. Za + Irenę Kozubek (22). III. Za + Kazimierza Bretsznajder (3).
12.00 – ślub: Barbara Kowol – Marek Olesz.
16.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Róże Różańcowe.

17.00 – I. Za ++ rodz. Wiktora i Rozalię Jyż. II. Za ++ męża, ojca i dziadka Franciszka Kozielskiego w rocznicę urodzin.

XXX. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 31.10.2021 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)
7.00 – I. Za + Irenę Kozubek (23). II. Za + Kazimierza Bretsznajder (3).
8.30 – Dziękczynno – błagalna do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Lubeckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, 85 lat życia Reginy Gruca z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej oraz dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzinami (Te Deum).
10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. W intencji fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła. II. Za ++ Marię i Emila Burek, Anastazję, Franciszka i Antoniego Pach, Marię i Juliusza Burek, Reginę Swoboda, Gertrudę i Romana Głomb, Małgorzatę i Kazimierza Cieślik, ++ z rodz.
11.30 – W int. Małgorzaty Auguścik z ok. 4. ur. o błog. Boże, ochronę od zła.
14.30 Msza święta chrzcielna – I. Dziękczynno-błagalna: W intencji Beaty i Krystiana Dandyk z okazji 25. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny (Te Deum). II. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: …, ich rodziców i chrzestnych.
15.30 Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za ++ Marię Ploska, ++ z rodz. Ploska i Kołodziej.