PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota13.04.2024

7.00 w kościele Św. Anny – I. W intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych. II. Za ++ mężów Tadeusza Dziubę i Gerarda Werner. III. Za + Elżbietę Knopik (15).

Nabożeństwo ku czci Świętej Anny.

17.00 – Za ++ rodz. Hildegardę i Alojzego Pielok, brata Antoniego Pielok.

 

III. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.04.2024 (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na remont kościoła)

7.00 – Dz. – bł. z ok. 75. ur. Teresy.

8.30 – Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Pietrzik, Huberta Krawczyk.

10.00 – I. Za ++ Janinę Czech w rocznicę śmierci, Mikołaja, Marię i Jana Czech, Łucję i Franciszka Przybył, pokrewieństwo. II. Za + ojca Stanisława Banasik w r. śm., matkę Florentynę, ++ z rodz. Banasik, Kozielski, Sowa i Krzywoń.

11.30 – W intencji przyjmującej Chrzest święty Zuzanny Korzus, rodziców i chrzestnych oraz Marii Korzus z okazji 3. urodzin o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.

14.30W intencji parafian o błogosławione owoce Kongresu Eucharystycznego.

15.30 w auli Domu Parafialnego – Jacek Swoboda z zespołem „Wszystkiego Dobrego” zaśpiewa teksty wierszy księdza Jana Twardowskiego.

18.00 – Za + Elżbietę Knopik (16).

 

Poniedziałek 15.04.2024

7.00 – I. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MB, Świętego Józefa, Św. Franciszka i Anioła Stróża w intencji Krystyny z okazji urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę. II. Za + Elżbietę Knopik (17).

18.00 – Przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę dla Anny Irek z okazji 50. urodzin.

 

Wtorek 16.04.2024

7.00 – I. Za + Elżbietę Knopik (18). II. W intencji parafian o błogosławione owoce Kongresu Eucharystycznego.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ rodz. Marię i Mieczysława Szot, ++ z rodz. Szot i Kubiś. Za ++ rodz. Marię i Marcina Królik, Wiktorię i Wincentego Janoszka, ich wnuków Mariolę Dyczka i Adama Królik. Za ++ męża Roberta, teściów Marię i Alojzego Wiora, rodz. Mariannę i Wacława Strzeszyna, Marię i Henryka Labocha. Za + Andrzeja Molata. Za ++ Antoniego Siwiaszczyk, szwagra Józefa Klama w r. śm., dusze w czyśćcu. Za + Zdzisława Madziąg w 30. dz. po śm. Za + Beatę Kulicką w 30. dz. po śm. Za ++ matkę i babcię Agnieszkę Czudaj w r. ur., ++ z rodz. Czudaj, Strzoda, Łucję Gołombek, Kazimierza Mańka, Klarę i Augusta Mańka, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Teresę i Bernarda Pluta, wnuka Piotra, szwagra Augusta, ++ z rodz. Pluta i Krzywoń. Za + Krystynę Peła.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 17.04.2024

7.00 – I. Za + Elżbietę Knopik (19). II. Za ++ rodziców Elżbietę w rocznicę urodzin i Jana Delakowicz.

18.00 – Za ++ rodziców Genowefę i Franciszka Spik w rocznicę śmierci, teściów Zofię i Wilhelma Rurańskich. Za ++ matkę Rosę w r. śm., ojca Jerzego, dziadków i pokr. z obu stron, matkę Anielę w r. śm., ojca Franciszka, szwagra Jana w r. śm., Andrzeja.

 

Czwartek18.04.2024

7.00 – I. Za + Elżbietę Knopik (20). II. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Jerzego z okazji urodzin.

17.15 Msza święta szkolna – Za ++ rodziców Elżbietę w rocznicę urodzin i Jana Delakowicz, Gertrudę Borek oraz Jana Kolocha.

 

Piątek Kongresowy Dzień Eucharystyczny 19.04.2024

7.00 – I. Za ++ rodz. Martę i Józefa Mrozek w r. śm., ++ z rodz. II. O radość życia wiecznego dla ++ syna Mariusza w r. ur., rodz. Jadwigi i Feliksa Biela. III. Za + Elżbietę Knopik (21).

17.30 Kongresowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 – Za + Bronisławę Milczarek w r. ur. Za ++ Marię Moc w r. śm., Helenę i Antoniego Moc, Martę i Emila Marszałek, Andrzeja, Ewę i Pawła Rajnoga, córkę Beatę Maciejczyk. Za + Gerarda Rajnera w 15. r. śm. Za ++ Augustyna, Marię, Annę, Ryszarda, Franciszka, Gertrudę, Piotra, Agnieszkę, Gerarda, Stefanię, Mariana i Piotra. Za + Anielę Henkiel w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Zdzisława i Gertrudę Florek, wujka Jerzego w 30. dz. po śm., Czesławę Florek. Za ++ matkę Annę Pietrucha w r. śm., ojca Piotra, męża Edmunda, siostrę Adelę, pokr., dusze w czyśćcu. Za + Joannę Molenda w r. śm., Halinę Dziembała w r. ur., Romana Kołodziejskiego w r. śm., Marcina Molendę i Rafała Dziembała, ++ z rodz. Molenda, Dziembała, Anczyk, Katryniok i Kołodziejskich. Za ++ Helenę i Henryka Koczyba.

Katecheza Eucharystyczna.

Agapa.

 

Sobota20.04.2024

7.00 – I. Przez wst. Maryi Królowej Polski, Św. Andrzeja Boboli, Św. Jana Pawła II. w int. Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże. II. Za + Elżbietę Knopik (22).

 

17.00 – I. Za ++ męża Czesława Bartochę, rodziców Jadwigę i Mariana Sabok, Ludwika i Rozalię Bartocha, Mariana Bartochę, Jerzego Kojda, Marię Zaklikiewicz, dziadków Bronisławę i Stanisława Lizurej, ++ z rodzin Sabok i Bartocha. II. Za + Józefa Zawieja w r. śm., rodz. Bernarda i Hildegardę oraz Jana i Mariannę.

18.00 Adoracja z modlitwą o pokój.

 

IV. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21.04.2024 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – Za + Elżbietę Knopik (23).

8.30 – I. Za ++ ojca Emila Burek w rocznicę urodzin, matkę Marię Burek, ++ z rodzin Pach, Burek, Swoboda, Głomb. II. Za + Andrzeja Pająka w 6. r. śm.

10.00 – I. Za ++ Czesławę Kłobus w rocznicę śmierci, Mieczysława, Weronikę i Jana Kłobus, Mariannę i Bronisława Szala. II. W int. Teresy i Stanisława z ok. r. śl. z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodz.

11.30 – I. Przez wst. MBNP i Uzdrowienia Chorych z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże dla Ireny z ok. 70. ur. II. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Izabeli i Mariusza Radek z ok. 20. r. ślubu oraz dla dzieci Bartosza i Marty.

14.30 – Dziękczynno – błagalna:        ……

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 – Za ++ Hildegardę Kowalską w 2. r. śm.

 

Poniedziałek22.04.2024

7.00Wolna intencja.

18.00 – I. Za ++ dziadków Teresę i Alfonsa Kaczmarczyk, Erykę i Augustyna Ogiewa, Janinę i Henryka Dudek, Janinę i Pawła Domińskich. II. Za + Elżbietę Knopik (24).

 

Wtorek ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MECZENNIKA23.04.2024

7.00 – I. Za + Elżbietę Knopik (25). II. Wolna intencja.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ bratową Annę, brata Jerzego i bratanka Michała. Za ++ Annę Ryznar w r. ur. i w r. śm., Ryszarda Trojanowskiego w r. śm., Teresę Kandora w r. śm., ++ z rodz. Kandora. Za ++ męża i ojca Czesława Koszarek w r. ur., ++ teściów Stanisławę i Stanisława Koszarek, rodz. Wandę i Alojzego Wiora, brata Antoniego, ++ z rodz. Koszarek, Wiora, Kandziora. Za ++ siostrę Elżbietę Pach w r. ur., szwagra Ryszarda, Gertrudę, Marię i Erykę Hirszmzajer.

 

Środa 24.04.2024

7.00 – I. Za ++ ks. Jana Urbaczkę w 21. rocznicę śmierci i siostrę Ancillę Zacharewicz w 13. rocznicę śmierci. II. Za + Elżbietę Knopik (26).

18.00 – Za ++ ks. Jana Urbaczkę, siostrę Ancillę Zacharewicz, kapłanów którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za ++ siostrę Helenę Kampa w rocznicę urodzin, rodziców Annę i Pawła Kampa. Za ++ Elżbietę Stolka w r. ur., Antoniego Stolka, ++ z rodz. Stolka i Niwergol. Za ++ Różę i Brunona Kachel, Zofię i Ernesta Krawczyk, Bronisława Kowalik, Ernę Kokot, ++ z rodz. Bazior, Kachel i Sasiela. Za ++ Danutę i Alojzego Jelonek, Annę i Adama Stachowskich, ++ z rodz. Za + Gertrudę Wodara w 30. dz. po śm. Za + Justynę Młynek w 30. dz. po śm.

 

Czwartek – Świętego Marka, Ewangelisty – 25.04.2024

7.00 – I. Za ++ męża Stanisława Jelonek w r. ur., teściów Rocha i Rozalię Jelonek, rodz. Helenę, Katarzynę i Antoniego Matachowski, dusze w czyśćcu. II. Za + Elżbietę Knopik (27).

17.15 Msza święta szkolna – Dz. – bł. przez wst. MB z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę w int. Grzegorza i Eleonory z ok. r. śl.

17.45 Procesja błagalna o urodzaje, błogosławieństwo w pracy i pokój na świecie do krzyża na placu kościelnym.

 

PiątekKongresowy Dzień Eucharystyczny 26.04.2024

7.00 – I. Za + córkę Annę Bambynek, dusze w czyśćcu. II. Za + Elżbietę Knopik (28).

17.30 Kongresowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00 – Za ++ Różę Duda w rocznicę urodzin, męża Franciszka, Mateusza Ochmana, ++ z rodzin Barwicki, Fokczyński, Rurański, Ochman. Za ++ męża Romualda Pluszczaka, jego rodziców, rodzeństwo, szwagrów, bratową Stefanię, rodz. Zofię i Tomasza Wilczek, ich dzieci i wnuki z rodzinami, ++ z pokr.,  kapłanów, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Józefa i Wiktorię Kokot, siostrę Wandę, braci Jana, Bernarda, szwagra Józefa, ++ z rodz. Lewandowski. Za + Krystynę Krawczyk w 30. dz. po śm. Za ++ Kingę Hennę, Teresę i Waldemara Hofer, dusze w czyśćcu. Za + Annę Konopka w 30. dz. po śm. Za ++ męża Teofila, teściów Waleskę i Jana, szwagierkę Małgorzatę Ozimek, szwagierkę Marię i jej męża Biela, rodziców i rodzeństwo.

Katecheza Eucharystyczna.

Agapa.

 

Sobota27.04.2024

7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Krystyna Królikowska). II. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę, dary Ducha Świętego dla Renaty, Jacka, Bartłomieja i Jakuba z ok. ur.

15.00 – Dziękczynno – błagalna z okazji 50. rocznicy ślubu Teresy i Ryszarda Urbańskich z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla jubilatów i ich dzieci z rodzinami (Te Deum).

 

17.00 – I. Za + Elżbietę Knopik (29). II. W int. Jerzego z ok. 75. ur. o zdrowie i błog. Boże.

 

V. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2024 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – Za + Jana Witczaka w rocznicę śmierci.

8.30 – I. Za ++ Paulinę i Józefa Anioł. II. Za + sąsiadkę Marię Malcher – od sąsiadów.

10.00 – I. Za ++ Mieczysława Kłobus, Czesławę Kłobus, ++ z pokrewieństwa. II. Za ++ rodz. Piotra i Irenę Kozińskich.

11.30 – I. Z podziękowaniem za błogosławieństwo Boże i łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji Gabrieli i Grzegorza z okazji 35. rocznicy ślubu oraz w intencji Angeliki i Dawida z okazji 1. rocznicy ślubu, a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. II. Przez wstawiennictwo MB w intencji Teresy i Leona z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę dla całej rodziny (Te Deum).

14.30 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Klara Śniechota, …, ich rodziców i chrzestnych.

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 – Za + Elżbietę Knopik (30).

 

PoniedziałekŚwiętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy29.04.2024

7.00 – I. Wolna intencja. II. Wolna intencja.

18.00 W intencji Apostolatu Maryjnego.

 

Wtorek 30.04.2024

7.00 – I. Za ++ rodziców Gerharda w 3. rocznicę śmierci i Gertrudę Mrozek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów. II. Wolna intencja.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za + ojca chrzestnego Piotra Słocińskiego w r. ur. Za ++ Genowefę Hudzik, męża Stanisława, syna Roberta, Grzegorza, synową Annę, zięcia Jarosława, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Cecylię i Andrzeja Macias w r. śm., braci Jana, Stanisława, bratową Teresę, siostrę Barbarę, jej męża, syna Andrzeja ++ z rodz. Za ++ Zenona i Janinę Sławik, Wilhelma i Dorotę Świerc.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.