PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


17.00 – I. Za ++ matkę Marię Pyka w 1. rocznicę śmierci, ojca Franciszka. II. Za + ciocię Teresę Janoszka, ++ z rodz. Mrugała.

 

X. NIEDZIELA ZWYKŁA 11.06.2023 (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na przygotowywany remont kościoła, w czasie Mszy świętych śpiewać będą przedstawiciele Wspólnoty „Dzieci Tarnopolszczyzny” z Ukrainy, będzie możliwość wsparcia Sierocińca w Tarnopolu i Domu Dziecka w Brzezanach)

7.00 – Za + Jana Pradela (17).

8.30 – I. Za ++ ojca Alojzego Kulik w rocznicę urodzin, matkę Jadwigę, brata Mariana. II. Za ++ Anastazję Kopyto w rocznicę śmierci, męża Konrada, ++ z rodzin Witt i Kopyto.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin.

11.30 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Tomasza Myślińskiego z okazji 50. urodzin. II. Za + Antoniego Siwiaszczyk w rocznicę urodzin, dusze w czyśćcu. III. Za ++ Ireneusza Ochman w rocznicę urodzin, dziadków Jana i Zofię Pisulskich.

14.30 – W intencji przyjmującej Chrzest święty Klary Śniechota, rodziców i chrzestnych oraz w intencji Aleksandry Śniechota z okazji 30. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie.

15.30 Procesja eucharystyczna i nabożeństwo do NSPJ.

18.00 – Za + Urszulę Kwaśniok (15).

 

Poniedziałek 12.06.2023

7.00 – I. Za + Jana Pradela (18). II. Za + Urszulę Kwaśniok (16).

18.00 – I. Za + Andrzeja Schmidla. II. O skuteczne leczenie, zdrowie dla Norberta i wszelkie łaski potrzebne dla rodziny.

18.30 Procesja eucharystyczna i nabożeństwo do NSPJ.

 

Wtorek – Świętego Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła – Dzień Fatimski – 13.06.2023

7.00 – I. Za + Jana Pradela (19). II. Za + Urszulę Kwaśniok (17).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – I. Przez wstawiennictwo Matki Bożej objawiającej się w Fatimie oraz Świętych Dzieci Fatimskich w intencji rodzin i w naszych dziękczynno-błagalnych intencjach: O skuteczne leczenie, zdrowie dla Norberta i wszelkie łaski potrzebne dla rodziny. ….. II. Za ++ Gertrudę Mielczarek, męża Mikołaja, rodziców z obu stron i rodzeństwo. Za ++ Romana, Małgorzatę i Rafała Ulfik, dusze w czyśćcu. Za + Gertrudę Szymską w r. ur. Za ++ Dorotę i Wilhelma Świerc, Marię Sośniok.

18.40 Procesja eucharystyczna i nabożeństwo do NSPJ, Różaniec Fatimski.

 

Środa – Błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika – 14.06.2023

7.00 – I. Za + Jana Pradela (20). II. Za + Urszulę Kwaśniok (18).

18.00 – Za ++ matkę Marię Kolasa w r. śm., ojca Wilhelma, braci Alfreda i Henryka, ++ z rodz. Kolasa. Za ++ rodz. Gertrudę i Stanisława Pękała, brata Jana, ++ z rodz. Za + sąsiadkę Krystynę Bryła – od sąsiadów. Za + Tadeusza Kwiatkowskiego w 1. r. śm., Dorotę Kwiatkowską.

18.30 Procesja eucharystyczna i nabożeństwo do NSPJ.

 

Czwartek 15.06.2023

7.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej ks. Konrada Mrozka z okazji 32. rocznicy święceń kapłańskich. II. Za + Urszulę Kwaśniok (19). III. Za + Jana Pradela (21).

17.15 Msza święta szkolna – I. Dziękczynna za kończący się rok szkolny w intencji uczniów klas I – VII szkół podstawowych, nauczycieli i wychowawców, z prośbą o błogosławieństwo w czasie wakacji. II. Za + męża Antoniego Fronczek, siostrę Marię, ++ z rodzin Fronczek i Lizoń.

17.45 Procesja eucharystyczna i nabożeństwo do NSPJ.

 

PiątekNAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 16.06.2023 (kolekta na Caritas, uroczystość znosi obowiązek piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych)

7.00 – I. Za + Jana Pradela (22). II. Za + Urszulę Kwaśniok (20). III. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Izabeli z ok. ur.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 – Za ++ Władysława Pańczyszyn, ++ z rodz. z obu stron, Stanisławę i Tadeusza Leśko, dusze w czyśćcu. Za ++ Pawła Nowak w r. ur., żonę Martę, ++ z pokr. Nowak i Zimnawoda, dusze w czyśćcu. Za ++ męża i ojca Teofila, teściów Waleskę i Jana, szwagierkę Małgorzatę Ozimek, szwagierkę Marię Biela, rodziców i rodzeństwo. Za ++ męża Janusza Dworak w 8. r. śm., Józefę Dworak w 2. r. śm., ++ z rodz. Za + sąsiada Jerzego Flaczyńskiego – od sąsiadów z klatki schodowej.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

19.00 w kościele Świętej Anny: Msza święta młodzieżowa Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za kończący się rok szkolny i katechetyczny, z prośbą o błogosławieństwo w czasie wakacji oraz w intencji powołań do służby w Kościele.

 

Sobota Niepokalanego Serca NMP 17.06.2023

7.00 w kościele Świętej Anny – I. W intencji Róż Różańcowych. II. Za + Jana Pradela (23). III. Za + Romana Koczar.

Nabożeństwo ku czci Świętej Anny.

12.00 – ślub: Monika Maj – Dominik Toursel.

13.00 – ślub: Emilia Lesz – Damian Natkaniec.

 

17.00 – Za + Urszulę Kwaśniok (21).

 

XI. NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.06.2023 (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny, kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Marek Czorny, neoprezbiter z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Gliwicach – Żernikach)

7.00 – I. Za + Romana Koczar.          II.

8.30 – I. Do NSPJ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i  zdrowie w rodzinie Sklorz. II. Za + męża i ojca w rocznicę urodzin, ++ z rodziny.

10.00 – I. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin. II. Dz. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Haliny Dorożyńskiej ok. 60 ur.

11.30 – I. Za + Urszulę Kwaśniok (22).         II.

14.30 – Dziękczynno-błagalna:

15.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 – Za + Jana Pradela (24).

 

Poniedziałek 19.06.2023

7.00 – I. Za ++ matkę Franciszkę Kozubek w 20. rocznicę śmierci, ojca Władysława, siostry Irenę i Martę, szwagrów, wnuków, dusze w czyśćcu. II. Za + Jana Pradela (25).

18.00 – I. Za + Urszulę Kwaśniok (23).         II.

 

Wtorek 20.06.2023

7.00 – I. Za + Jana Pradela (26). II. Za + Urszulę Kwaśniok (24).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ matkę Helenę Radek w r. ur., ojca Andrzeja, brata Edwarda, bratową Pelagię, szwagrów, bratanka, siostrzeńca, siostrzenicę, ++ z rodz, siostry Jadwiżanki. Za + Marię Jerominek w 8. r. śm. Za ++ rodz. Zygmunta (z ok. Dnia Ojca) i Walerię Piątkowskich, siostrę Henrykę, szwagra Władysława, bratową Teresę, Beatę, męża Pawła. Za ++ brata Piotra Pinkowskiego, męża, rodziców, teściów, ++ z rodz. Pinkowski, Kamiński, Trocha, Galonska, Dwornik.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa Świętego Alojzego Gonzagi, zakonnika – 21.06.2023

7.00 – I. Za + Urszulę Kwaśniok (25). II. Za + Jana Pradela (27).

18.00 – Za ++ męża i ojca Jana Fronta w r. ur., Mariannę i Józefa Front, teścia Karola Streckbein. Za + Janinę Kołodziej. Za + ojca Teodora Janoszka w 6. r. śm. Za ++ Jadwigę i Stefana Pilarskich. Za ++ Jana Beldzika i Krystynę Beldzik w r. śm.

 

Czwartek 22.06.2023

7.00 – I. Za + Urszulę Kwaśniok (26). II. Za + Jana Pradela (28).

17.15

 

Piątek 23.06.2023

7.00 – I. W intencji ojców. II. Za + Jana Pradela (29). III. Za + Urszulę Kwaśniok (27).

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 – Za ++ Jana Gnacińskiego, rodz. Marię i Józefa, żonę Cecylię, wnuka Łukasza, ++ z rodz. Za + męża, ojca i dziadka Pawła Siwiaszczyk w r. ur. Za ++ Teresę i Pawła Śmiłowskich, ++ z rodz. Śmiłowski i Demarczyk. Za ++ Romana Grajcar, Helenę, Wojciecha, Antoniego i Krystynę Bul, Agnieszkę Kral. Za + Henryka Włodarczyka w 30. dz. po śm. Za + Urszulę Knobloch w 30. dz. po śm.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Sobota NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA 24.06.2023

7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; (solenizanci: Marta Kubica). II. Za + Jana Pradela (30).

 

17.00 – Za + Urszulę Kwaśniok (28).

 

XII. NIEDZIELA ZWYKŁA 25.06.2023 (kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej)

7.00

8.30 – I. Za + ojca Mariana Nowak. II. Za ++ matkę Marię Burek w rocznicę urodzin, ojca Emila Burek, ++ z rodzin Pach, Burek, Swoboda, Głomb.

10.00 – Za + ojca, ++ z rodz., dusze w czyśćcu.

11.30 – Za + Urszulę Kwaśniok (29).

14.30 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Nikodem Grandys, .…  ich rodziców i chrzestnych.

15.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00

 

Poniedziałek 26.06.2023  (poświęcenie świec ku czci Św. Jana i Pawła)

7.00 – Za + Urszulę Kwaśniok (30).

Nie ma Mszy świętej wieczornej!

 

Wtorek 27.06.2023

7.00 – Za ++ Emilię Kokula, Wiktora, Zygmunta, Andrzeja i Piotra Klyta, rodz. Chrzestnych Annę Bargiel i Ernesta Puzik.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 W intencji Apostolatu Maryjnego.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa – Świętego Ireneusza, biskupa i męczennika – 28.06.2023 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.30 oraz 15.00 16.00)

7.00 – Za ++ Hildegardę i Pawła Piechotę, ++ z pokr.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

17.00 – Za ++ Bernarda i Teresę Pluta, wnuka Piotra, szwagra Augusta. Za + Bronisławę Mucha w r. śm. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Kazimierza Mandura w r. ur., ++ z rodz. z obu stron, pokr, dusze w czyśćcu.

 

CZWARTEK – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – Dzień Papieski – 29.06.2023 (kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej)

7.00 – Do Bożej Opatrzności, Miłosierdzia Bożego i Ducha Świętego przez wst. Św. Jana Pawła II. o błog. Boże, zdrowie i pomoc dla Elżbiety i Eryka.

10.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej w intencji ks. dziekana Ludwika Koniecznego z okazji 69. rocznicy święceń kapłańskich. II. Za + Czesława Mielcarskiego.

16.30 – Za ++ matkę Urszulę Słocińską w 2. r. śm., babcię Eugenię Słocińską w r. śm., ojca chrzestnego Piotra Słocińskiego (z ok. imienin).

18.00 – Za ++ Jadwigę i Eugeniusza Gałuszka w rocznicę śmierci, rodziców Annę i Edwarda Kurda, teścia Leona Springwald, ++ z rodziny.

 

Piątek 30.06.2023

7.00

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 – Za + córkę Iwonę. Za ++ Emilię, Józefa, Joannę, Ryszarda, Jerzego i Kazimierza. Za ++ matkę Anastazję Kosytorz, siostrę Elżbietę, ++ z rodz. Brauner, Kosytorz. Za + matkę Krystynę Trocha w 5. r. śm.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.