PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Środa22.03.2023

7.00 – I. Za ++ męża  Zenona Siepietowskiego w rocznicę urodzin, rodziców Marię i Stefana Neumann, teściów Zofię i Józefa Siepietowskich, dusze w czyśćcu. II. Za + Henryka Psiuka (15). III. Za + Henryka Świerc (30).

18.00 – Za ++ kolegę Mariana Prandzioch w r. ur., rodziców i ciocię Marię. Za ++ matkę Anielę Kania w r. ur., brata Krzysztofa, Erykę i Wilhelma Adler, ++ z pokr. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Kazimierza Madura w r. śm., ++ z rodz. i pokr.. Za ++ Marię Lubojańską w r. ur. i w r. śm., Urszulę Kapica, dusze w czyśćcu. Za ++ matkę Helenę Szczesną w r. śm., ojca Romualda, brata Mariana, ++ z rodz. Szczesny, Wieczorek, Mazurek, Stochel oraz Dulskich. Za ++ Stefana Grzona w r. śm., Barbarę, Henryka i Łucję Grzona, Barbarę Naharowicz, Bolesława Siatkowskiego, ++ z rodz. Grzona, Szymański, Radlik, Pawlik, Osilor, Koczyba, Okwieka, Steffen, Sledziona, Tkacz. Za ++ rodz. Mariannę i Kazimierza Mizera, braci siostry, Emanuela i Rozalię Kopyciok, braci, siostry, brata Henryka, braci, siostry, pokr. Za ++ matkę Rosę Künstler w r. śm. i w r. ur., ojca Jerzego, dziadków i pokr. z obu stron. Za ++ matkę Anielę Koza w 1. r. śm. i w r. ur., brata Jana, pokr. z obu stron. Za ++ męża, ojca i dziadka Norberta Paprotnego w 3. rocznicę śmierci. Za ++ Alojzego Kazior w r. śm., żonę Anielę, ++ z rodz. Kazior, Krawczyk, Kokot i Drapacz.

 

Czwartek 23.03.2023

7.00 – I. Za + Henryka Psiuka (16). II. Dz. – bł. z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Oliwii, Olafa, Roberta i Agnieszki z ok. ur.

17.15 Msza święta szkolna – I. Za ++ męża Stefana w 18. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron. II. Za + Klarę Pyka w r. ur.

17.45 Droga krzyżowa dla dzieci.

 

Piątek 24.03.2023

7.00 – I. Za + Henryka Psiuka (17). II. Za + Augusta Kożuch w r. śm. III. Za + Genowefę Jerominek – od  Zarządu „Delikomat” oraz koleżanek i kolegów z pracy.

7.30 Droga krzyżowa.

17.00 Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych.

18.00 – Za zmarłych zalecanych w wypominkach. Za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za + żonę Marię Ledwoń w 4. śm., ojca Piotra, teścia Leona, ++ z rodz. Ledwoń i Garus. Za ++ męża Henryka Okaj w r. śm., rodz. Alojzego i Annę Macioszek, siostrę Elżbietę, szwagra Ryszarda, Augustyna, Marię, Annę, Ryszarda, Franciszka, Gertrudę, Agnieszkę Piotra, Mariana, Gerarda, dziadków i wujków. Za + sąsiada Bartłomieja Dyka – od sąsiadów z ul. Wojska Polskiego 4a. Za ++ żonę Ewę Janta w r. ur., rodz. Helenę i Stefana Jurczyk, Antoniego i Gertrudę Janta, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu.

19.00 Droga krzyżowa dla młodzieży.

 

Sobota ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – Dzień Świętości Życia – 25.03.2023 (błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa)

7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Gertruda Dylka, Maria Widuch). II. Za + Henryka Psiuka (18). III. Za + Genowefę Jerominek – od rodz. Podkowińskich i Bukowskich.

 

R E K O L E K C J E    W I E L K O P O S T N E

17.00 – I. Za ++ ojca Walentego w 5. r. śm., matkę Genowefę, teściów Jadwigę i Edwarda, dziadków z obu stron. II. W intencji parafian o błogosławione owoce rekolekcji wielkopostnych.

 

V. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26.03.2023 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – I. Za ++ Mariolę i Józefa Ostrowskich, Andrzeja i Zdzisława Nowińskich, Franciszkę, Mariana i Bronisława Radzioch, Wiesławę i Ryszarda Stec. II. Za + Agnieszkę Radlik.

8.30 – I. Za + Renatę Michalik w rocznicę urodzin. II. Za + Genowefę Jerominek – od Anny i Pawła Bania z rodz.

10.00 – I. Za + Henryka Psiuka (19). II. Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla syna Michała Dandyk z okazji 25 urodzin.

11.30 – I. Za + Henryka Kmiecik w r. ur. II. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla matki Urszuli z okazji urodzin.

14.30Msza święta chrzcielna: W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, ich rodziców i chrzestnych.

15.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

18.00 – Za + Zofię Stodółka w r. ur.

 

Poniedziałek REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 27.03.2023 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.15 oraz 15.00 – 15.45)

7.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – I. Za + Genowefę Jerominek – od Piotra i Agnieszki Niedbalec z rodz. II. Za + matkę Helenę Kramarczyk, dusze w czyśćcu.

10.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Za ++ Mariana, Ludwika, Juliusza i Izabelę Kula.

16.30 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Za + Henryka Psiuka (20).

18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną W intencji Apostolatu Maryjnego.

19.00 Nauka stanowa dla rodziców wychowujących dzieci, przygotowujących się do tego; zapraszamy, także narzeczonych.

 

Wtorek REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 28.03.2023

7.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – I. Za + Genowefę Jerominek – od Jolanty Nosal z rodz. II. Za + wujka Jana Kramarczyk, dusze w czyśćcu.

10.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Za + Henryka Psiuka (21).

16.30 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane  łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, łaskę wiary dla Lilianny z okazji 14. urodzin.

18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Za + Cecylię Gołek w 2. r. śm. Za ++ Leona Thomalla i rodziców. Za ++ Jana Pyka, brata i rodziców. Za ++ Józefa Gołek i rodziców. Za ++ z rodz. Wypich. Za + Hildegardę Bienek w 30. dz. po śm. Za + Emę Ociepka w 30. dz. po śm. Za ++ matkę Edmundę Sier w r. śm. Za ++ Elżbietę Furgała w r. śm., ++ Marię i Michała Furgała.

 

Środa ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 29.03.2023 (kolekta rekolekcyjna na potrzeby Domu Matki i Dziecka w Opolu, kancelaria czynna: 8.30 – 9.15 oraz 15.00 15.45)

7.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – I. Za dusze w czyśćcu cierpiące. II. Za + Genowefę Jerominek – od Krzysztofa i Anny Krawczyk z rodz.

8.15 Msza święta z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSOT – W intencji uczniów, nauczycieli i dyrekcji ZSOT w Lublińcu

10.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną i udzielaniem Namaszczenia chorych – I. W intencji chorych i starszych parafian. II. O szczęśliwy przebieg operacji, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny.

16.30 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Za + Henryka Psiuka (22).

18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną – Za ++ matkę Marię Ploska w r. śm., ojca Pawła, bratową Marię Ploska w r. śm., bratowe Rozalię i Marię, braci Ludwika, Piotra, Antoniego i Jana, bratanków Mirosława, Henryka i Grzegorza, babcię Franciszkę Sojka, ++ z rodz. Ploska, Sojka i Dziuk, dusze w czyśćcu.

 

Czwartek 30.03.2023

7.00 Msza św. w języku łacińskim – I. Za + syna i brata Łukasza Tarara w r. ur., ++ z rodz. Szymański, Gnaciński, Tarara. II. Za ++ Alicję Kołodziej w r. ur., męża Antoniego, synową Janinę.

17.15 Msza święta szkolna – I. Za + siostrę Dorotę Piofczyk w 1. rocznicę śmierci. II. Za + Henryka Psiuka (23).

17.45 Droga krzyżowa dla dzieci.

 

Piątek 31.03.2023

7.00 – I. Za + Henryka Psiuka (24). II. Za + Genowefę Jerominek – od Małgorzaty i Jarosława Stalec z rodz. III. W int bratowej Haliny o powrót do zdrowia, błogosławieństwo Boże.

7.30 Droga krzyżowa.

17.40 Wypominki za zmarłych.

18.00 – Za zmarłych zalecanych w wypominkach. Za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za ++ brata Zygmunta Cierpioł w 1. r. śm., rodz. Annę i Gerarda Cierpioł, teściów Agnieszkę i Jana Mika, szwagra Marka Janik, dziadków z obu stron, pokr., dusze w czyśćcu. Za + Helenę Głomb. Za ++ męża i ojca Jana Fronta w 4. r. śm., Mariannę i Józefa Front, brata Andrzeja Front, teścia Karola Streckbein. Za ++ męża, ojca i dziadka Franciszka Mańka, ++ z rodzin.

18.30 DROGA KRZYŻOWA  ulicami Miasta  (prosimy przynieść świece)

 

Sobota – pierwsza sobota miesiąca – 1.04.2023 (odwiedziny chorych)

7.00 – I. W intencji Marianny z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny. II. Za + Henryka Psiuka (25). III. Za + Genowefę Jerominek – od Marii Niedbalec z rodz.

7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

 

17.00 – Dziękczynno – błagalna z okazji 75. urodzin Marii z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny.

 

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 2.04.2023 (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego)

7.00 – O radość życia wiecznego dla + męża, ojca i dziadka Jana Kapol w rocznicę urodzin.

8.30 – I. Za ++ matkę Różę Lubosz w rocznicę urodzin, ojca Gerarda, ++ z pokrewieństwa. II. Za + Wiesławę Machała w 1. r. śm.

9.40 Poświęcenie palm przed kościołem p.w. Świętej Anny i procesja z palmami do kościoła p.w. Świętego Mikołaja w intencji Kościoła i Narodu przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II.

10.00uroczysta suma – I. Za + Franciszkę Wyszkowską w r. ur. II. W intencji parafian.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla Lidii Gryzik, Ireny Karmańskiej, Józefa Janiczek, Stanisława, Wiktorię, Tadeusza, Piotra, Teresę Kłopotowskich, Bernarda Kos, dziadków.

14.30 Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II. w intencji Kościoła i Narodu oraz w naszych dziękczynno – błagalnych intencjach: W int. Teodora z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, światło Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodz. W intencji rocznego dziecka Oliwiera Machnika, jego rodziców i chrzestnych.

15.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

18.00 – Za + Henryka Psiuka (26).

 

Wielki Poniedziałek 3.04.2023 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.15 oraz 14.30 15.15)

7.00 – I. Za + Henryka Psiuka (27). II. Za + Genowefę Jerominek – od Józefa Skarbek z rodz. III. Za + Genowefę Jerominek – od Józefa Skarbek z rodz.

18.00 – Za + męża i ojca Ryszarda z ok. imienin.

 

Wielki Wtorek 4.04.2023

7.00 – I. Za + Henryka Psiuka (28). II. Wolna intencja.    III.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ córkę Beatę, męża Romana, rodz. Helenę i Stefana Janik, Gertrudę, Waldemara i Jana Cierpioł, ++ z rodz. Janik, Jelonek, Kisiela, Cierpioł, Penczek, Pawła Matuska, dusze w czyśćcu. Za ++ Bernarda i Teresę Pluta, wnuka Piotra, szwagra Augusta, Łucję Malecha. Za ++ męża Henryka, rodziców Jadwigę i Augustyna, teściów Łucję i Jerzego, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za + męża Edwarda Rurańskiego w 10. r. śm., rodz. Mariannę i Piotra Lisieckich, teściów Anielę i Stanisława Dziwis, siostrę Elżbietę, szwagra Jerzego, siostrzeńca Mirosława, szwagierkę Małgorzatę, krewnych Alojzego i Tomasza, dusze w czyśćcu. Za +Genowefę Jerominek w 30. dz. po śm. Za + sąsiadkę Agnieszkę Radlik – od sąsiadów z ul. ZHP 3. Za ++ Łucję Wawrzyniak w r. ur., pokr. z obu stron.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Wielka Środa 5.04.2023 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.15 oraz 14.30 15.15)

7.00 – I. Za + Henryka Psiuka (29). II. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 Msza święta z nauką rekolekcyjną dla uczniów SP3 i SP 4 – W intencji uczniów, nauczycieli i dyrekcji SP4 w Lublińcu

9.45 Msza święta z nauką rekolekcyjną dla uczniów SP3 i SP 4 Wolna intencja.

11.15 Msza święta z nauką rekolekcyjną dla uczniów SP3 i SP 4 – W intencji uczniów, nauczycieli i dyrekcji SP3 w Lublińcu

18.00 – Za ++ ks. Gustawa Hęcińskiego, ks. Jana Banasia, ks. Jana Nagórskiego, ks. Józefa Żurka, ks. Józefa Gawlik, ks. Henryka Gajdę, rodziców tych księży, ks. Andrzeja Bartysiewicza. Za ++ Marię Jerominek i Franciszkę Ciemięga. Za + Stanisława Stodółka w r. ur. Za ++ Wincentynę Spojda, Tadeusza Sukiennik, Mariannę i Franciszka Bystrzykowskich, Agnieszkę i Antoniego Spojda, Barbarę i Adriana Wanot, Martę i Różę Wanot, ++ z tych rodzin, dusze w czyśćcu. Za ++ Teresę i Pawła Śmiłowskich, ++ z rodz. Demarczyk, Śmiłowski. Za ++ męża Alfreda kolasa w 4. r. śm., rodziców, teściów, siostrę Krystynę, bratową Marię, szwagra Henryka, ++ z rodz. Doleżych, Kolasa. Za ++ babcię Weronikę, chrześnicę Barbarę, braci Franciszka i Eugeniusza Gawliczek, Helenę i Jana Sowa, Irenę, Jadwigę, Zofię, Zygmunta, męża Henryka i syna Mariusza Leśniewskich, Renatę i Jana Seliga, Agnieszkę i Romana Koza, Franciszka i dwie żony Paterewicz, Barbarę i Józefa Piwczyński, Jerzego Nejmana, Krystynę Kot, Krystynę i Annę  Suszyńskie, Marka Rubiś, Irenę i Piotra Jarosińskich, Joannę i Józefa Dymarczyk, Różę Wanot, Franciszkę, Klarę i Erykę Baron, siostry zakonne Łucję, Ancillę i jej matkę, kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, dusze w czyśćcu. Za ++ Bronisławę Rogowską w 1. rocznicę śmierci, rodziców i teściów. Za + Bernarda Kurda w 30. dz. po śm. Za ++ matkę Helenę w 22. r. śm., ojca Antoniego, brata Józefa Matachowski, bratową Edytę, siostry Leokadię Urbańczyk, Bronisławę Fałkowską, siostrzeńca Tomasza, szwagrów Stanisława Jelonek, Jana Urbańczyk, dziadków z obu stron, ++ z rodz. Matachowski, Korylec, dusze w czyśćcu.

 

WIELKI CZWARTEK 6.04.2023 (kancelaria nieczynna, kolekta na potrzeby naszej Parafii)

10.00 Msza święta Krzyżma w Katedrze Gliwickiej.

 

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE   MĘKI  I  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

16.15 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej dla dzieci i seniorów – Za ++ matkę Agnieszkę Tarara, babcię Katarzynę Świerczok, dziadka Franciszka Szymańskiego, syna Łukasza, ++ z rodz. Szymański, Gnaciński, Tarara.

18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ – I. W intencji kapłanów. II. W intencji powołań kapłańskich. III. Za + Henryka Psiuka (30). IV. Wolna intencja.         V.

Do 22.00 Adoracja w Ciemnicy.                 21.00 Adoracja młodzieży.

 

WIELKI PIĄTEK – 7.04.2023 (obowiązuje post ścisły, ofiara na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie i innych sanktuariów na terenie Ziemi Świętej, kancelaria nieczynna)

7.00 – 18.00 Adoracja w Ciemnicy.

8.00 Ciemna Jutrznia.

9.00 Droga krzyżowa.

18.00 LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ.

Do 22.00 Adoracja przy Bożym Grobie.               21.00 Adoracja młodzieży.

 

WIELKA SOBOTA – 8.04.2023 (jałmużna wielkopostna; ofiara na pomoc ubogim, potrzebującym)

7.00 – 19.45 Adoracja przy Bożym Grobie.

8.00 Ciemna Jutrznia.

10.00 Adoracja dzieci przy Bożym Grobie i poświęcenie pokarmów.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 i 16.00

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych.

 

20.00 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC (prosimy przynieść świece) – I. W intencji parafian. II. Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Fronczek, siostrę Anielę, braci, bratową, szwagrów, siostrę Ancillę, ks. Henryka Gajdę, dusze w czyśćcu. III. Wolna intencja.        IV.       V.

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 9.04.2023 (kolekta świąteczna na potrzeby naszej Parafii)

6.30 PROCESJA REZUREKCYJNA I UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO – I. W intencji parafian. II. O radość wieczną dla ++ Henryki i Antoniego Piwowarczyk. III. Za ++ ojca, dziadka i pradziadka Jana Sulima, Lucynę Sulima, ++ z rodziny. IV. Wolna intencja.

8.30 – I. Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa, dziadków Karolinę i Józefa Pietrzik, Karola, Magdalenę i Barbarę Spik, ++ z rodz., dusze w czyśćcu.             II.

10.00 – I. Za ++ Anastazję i Konrada Kopyto, Emila Kopyto, ++ z pokrewieństwa, Annę i Roberta Witt ich rodzeństwo, Józefa Polok i Beatę Kamieniak. II. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin.

11.30 – Za + Marię Ploska.

14.30 Wolna intencja.

15.30 Uroczyste Nieszpory wielkanocne.

18.00 Wolna intencja.

 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 10.04.2023 (kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

7.00 – I. Za + Waldemara Grzechcę w rocznicę urodzin.   II. Wolna intencja.

8.30 – I. Za + męża i ojca Mariana Nowak. II.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. Za + męża Tadeusza Mońka w 1. r. śm. II.

11.30 – I. Wolna intencja.     II.

14.30 Wolna intencja.

18.00 Wolna intencja.

 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy 11.04.2023

7.00 – I. Wolna intencja.                  II.         III.        IV.       V.

Nie Ma Mszy świętej wieczornej!

 

Środa w Oktawie Wielkanocy 12.04.2023

7.00 – I. Za dusze w czyśćcu cierpiące. II. Wolna intencja.         III.

18.00 – Za poległych w katastrofie smoleńskiej. Za ++ Antoniego Brzezina w r. ur., ++ z rodz. Za ++ ojca Konstantego w 39. r. śm., matkę Elżbietę, braci, siostrę, szwagra. Za ++ męża i ojca Kazimierza Pagwet, jego rodz. Julię i Zygmunta, siostry Jadwigę, Janinę, synową Halinę Pagwet, pokr. z obu stron. Za ++ ojca Emila Hirszmajer w r. śm., matkę Genowefę, brata Józefa, siostrę Krystynę, szwagra Eugeniusza, rodz. Dominika i Waleskę Skolik. Z a++ Augustyna, Marię, Annę, Ryszarda, Franciszka, Gertrudę, Agnieszkę, Piotra, Mariana, Gerarda, dziadków i wujków.

 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy13.04.2023

7.00 – I. Za ++ męża Tadeusza i braci Henryka, Leona, Bernarda, Helmuta i Józefa, dusze w czyśćcu. II. Wolna intencja.       III.

17.15 Msza święta szkolna – I. Za + siostrę Annę Ryznar w r. ur., ojca Ryszarda Trojanowskiego w r. śm. II. Wolna intencja.

 

Piątek w Oktawie Wielkanocy 14.04.2023 (Oktawa Wielkanocy znosi obowiązek zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych)

7.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla syna Krzysztofa z okazji urodzin. II. Wolna intencja.             III.

18.00 – Za ++ Pawła Siwiaszczyk, ++ z rodz. Siwiaszczyk, Pyka, Nowak, Urbanek, dusze w czyśćcu. Za ++ Władysława i Zygmunta Pawłusiów, dusze w czyśćcu. Za + Antoniego Siwiaszczyk, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Gerarda i Klarę Guziel, teściów Ligię i Wiktora Psiuk, Sławomira i Łucję Marcinkowskich. Za ++ Helenę, Ignacego i Leszka Bidzińskich. Za ++ Jerzego i Marię Klama, dusze w czyśćcu. Za ++ brata Joachima Brzezina, ojca Franciszka Brzezina, wujka Augustyna Brzezina, dziadków Annę i Jana Kukowka, Jadwigę i Piotra Brzezina, ++ z rodz. Brzezina, Kukowka, Brewka. Za ++ Agnieszkę Pietrucha, ++ z rodz. Kempa i Pietrucha. Za ++ rodz. Marię i Pawła Pietrucha, Wandę i Józefa Pietrucha, ++ z pokr. Za + Andrzeja Molata. Za + Elżbietę Mika w 30. dz. po śm. Za + Stanisława Cwalina w 30. dz. po śm. Za ++ matkę i babcię Agnieszkę Czudaj w r. ur., dziadków Marię i Antoniego Strzoda, pokr. z rodz. Strzoda i Czudaj. Za ++ Łucję Gołombek, Kazimierza, Klarę i Augusta Mańka, dusze w czyśćcu. Za ++ Władysława Pańczyszyn, ++ z rodz. za obu stron, Stanisławę i Tadeusza Leśko, dusze w czyśćcu.

 

Sobota w Oktawie Wielkanocy 15.04.2023

7.00 w kościele Św. Anny – I. W intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych. II. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MB i Św. Franciszka w intencji Krystyny z okazji urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę.

Nabożeństwo ku czci Świętej Anny.

 

17.00 – I. Za ++ rodz. Genowefę i Franciszka Spik w r. śm., teściów Zofię i Wilhelma Rurańskich. II. Za ++ ojca Zdzisława Florek, matkę Gertrudę, brata Henryka, ++ z rodziny. III. Za ++ rodz. Hildegardę i Alojzego Pielok, brata Antoniego Pielok.

 

II. NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 16.04.2023 (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na przygotowywany remont kościoła, przed kościołem zbiórka na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas Diecezji i Parafii)

7.00 – I. Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla ++ rodziców Jana i Haliny Witczak, brata Andrzeja. II. O łaskę zbawienia dla ++ Jana i Zofii Stanieczek.

8.30 – Za + Stanisława Banasik w 10. r. śm., ++ z rodz. Banasik, Sowa, Krzywoń, Kozielski.

10.00 – I. Za ++ Janinę Czech w rocznicę śmierci, Mikołaja, Marię i Jana Czech, Łucję i Franciszka Przybył, pokrewieństwo. II. Za ++ rodz. Piotra i Irenę Kozińskich.

11.30 – I. Przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę dla Ireny i Henryka Mikołajczyk z okazji 35. rocznicy ślubu. II. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Eugenii i Piotra Ledwoń z okazji 50. rocznicy ślubu (Te Deum).

14.30 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim dla księdza diakona Marka Czornego z okazji urodzin. II. W intencji rocznego dziecka Feliksa Smolec, jego rodziców i chrzestnych.

15.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Wolna intencja.

 

Poniedziałek 17.04.2023

7.00 – I. Wolna intencja.                  II.         III.

18.00 Wolna intencja.

 

Wtorek 18.04.2023

7.00 – I. Wolna intencja.                   II.         III.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ Gerarda Rajner w 14. r. śm., rodz. Emila i Annę Sokalla, braci, bratowe z rodz. Sokalla, sąsiadkę Helenę Kanclerz. …..

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 19.04.2023

7.00 – I. Wolna intencja.                   II.         III.

18.00 – Za ++ Marię Moc w r. śm., Helenę i Antoniego Moc, Martę i Emila Marszałek, Andrzeja, Ewę i Pawła Rajnoga, Jerzego Idzik. Za ++ rodz. Wacława w 33. r. śm. i Józefę, ich rodziców i rodzeństwo, wnuków Michała i Jacka. Za ++ Helenę i Henryka Koczyba, rodziców i rodzeństwo. Za ++ siostrę Helenę Kampa w r. ur., rodziców, dusze w czyśćcu.

 

Czwartek20.04.2023

7.00 – I. Za + Franciszkę Wyszkowską w r. śm. II. Wolna intencja.

17.15 Msza święta szkolna – I. Za ++ rodz. Martę i Józefa Mrozek w r. śm., ++ z rodz. II. Za + Józefa Zawieja.

 

Piątek 21.04.2023

7.00 – I. Za + Andrzeja Pająka w 5. rocznicę śmierci. II. Wolna intencja.     III.

18.00 – Za + Bronisławę Milczarek w r. ur. Za ++ męża i ojca Czesława Koszarek w r. ur., teściów Stanisławę i Stanisława Koszarek, rodz. Wandę i Alojzego Wiora, brata Antoniego, ++ z rodz. Koszarek, Wiora, Kandziora.

 

Sobota22.04.2023

7.00 – I. Przez wst. Maryi Królowej Polski, Św. Andrzeja Boboli, Św. Jana Pawła II. w int. Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże. II. Wolna intencja.

 

17.00 – I. Za + ojca Franciszka Pyka i jego żonę Marię. II. Za ++ bratową Annę, brata Jerzego i Michała.

 

III. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 23.04.2023 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego w intencji wnuków Olafa, Marka, Szymona, Sebastiana o błogosławieństwo Boże, opiekę, zdrowie na dalsze lata życia.

8.30 – Za ++ ojca Emila Burek w rocznicę urodzin, matkę Marię Burek, ++ z rodzin Pach, Burek, Swoboda, Głomb.

10.00 – I. Za + Mieczysława Kłobus. II. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin.

11.30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jerzego Kaczmarczyka z okazji 70. urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).

14.30 – Dziękczynno – błagalna:

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 Wolna intencja.

 

PoniedziałekŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MECZENNIKA24.04.2023

7.00 – I. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MB i Anioła Stróża z okazji 18. urodzin Dominiki o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego zdrowie i o dobre wybory w życiu. II. Za + ks. Jana Urbaczkę w 20. rocznicę śmierci. III. Za + Siostrę Ancillę Zacharewicz w 12. rocznicę śmierci.

18.00 – Za ++ męża Czesława Bartocha w 1. rocznicę śmierci, rodziców Jadwigę i Mariana Sabok, Mariana Bartocha, Jerzego Kojda, Marię Zaklikiewicz, Bronisławę i Stanisława Lizurej, ++ z rodzin Sabok i Bartocha.

 

Wtorek –– Świętego Marka, Ewangelisty – 25.04.2023

7.00 – I. Przez wstawiennictwo MB i świętej patronki dziękczynna z okazji urodzin Moniki Kramarczyk o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę dla jubilatki i całej rodziny. II. Wolna intencja.     III.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ ks. Jana Urbaczkę, siostrę Ancillę Zacharewicz, kapłanów którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za ++ Brunona i Różę Kachel, Bronisława Krawczyk, Ernę Kokot, ++ z rodz. Sasiela, pokr. z obu stron. Za ++ męża Romualda Pluszczaka, jego rodziców, rodzeństwo, szwagrów, bratową Stefanię, rodz. Zofię i Tomasza Wilczek, siostry Radegundę, Bronisławę, Barbarę z dziećmi, braci Waleriana i Antoniego, bratowe Ewę i Irenę, dusze w czyśćcu z pokr., kapłanów. Za ++ Elżbietę Stolka w r. ur., Antoniego Stolka, ++ z rodz. Stolka i Niwergol. Za ++ męża Stanisława Jelonek, teściów Rocha i Rozalię, rodz. Helenę, Katarzynę i Antoniego Matachowski, brata Józefa, siostry Bronisławę i Leokadię, szwagra Jana, siostrzeńca Tomasza, por. Jelonek, Matachowski, dusze w czyśćcu.

18.30 Procesja błagalna o urodzaje, błogosławieństwo w pracy i pokój na świecie do krzyża na placu kościelnym.

 

Środa 26.04.2023

7.00 – I. Wolna intencja.       II.         III.

18.00 – Za ++ Mieczysława, ++ z rodz., przyjaciół, dusze w czyśćcu. …..

 

Czwartek27.04.2023

7.00 – I. Za ++ rodziców Gerharda w 2. rocznicę śmierci i Gertrudę Mrozek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów. II. Za + Jana Witczaka w rocznicę śmierci.

13.00 ślub: Angelika Pradela – Dawid Przybylski.

17.15 Msza święta szkolna – I. W intencji Apostolatu Maryjnego. II. Dz. – bł. przez wst. MB z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę w int. Grzegorza i Eleonory z ok. r. śl.

 

Piątek28.04.2023

7.00 – I. Wolna intencja.       II.         III.

18.00 – Za + córkę Iwonę. …..

 

Sobota Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy29.04.2023

7.00 – I.  W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Krystyna Królikowska). II. Wolna intencja.        III.

 

17.00 – Za ++ ojca Piotra Zazgórnik w (100) rocznicę śmierci, matkę Zofię, brata Franciszka, siostrę Elżbietę Surma w (60) rocznicę ur., siostry Annę i Teresę, szwagra Gerarda, dziadków Agnieszkę i Emila Zazgórnik, Marię i Emanuela Psyk, rodziców chrzestnych Marię i Jana, ++ z rodziny Zazgórnik, dusze w czyśćcu.

 

IV. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30.04.2023 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – I. Za ++ Jana i Franciszkę Mika, ++ z rodziny Mika. II. Wolna intencja.

8.30 – Za + ojca chrzestnego Piotra Słocińskiego w r. ur.

10.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Aleksandry Gryboś z okazji 40. urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

11.30Wolna intencja.

14.30 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Igor Kucharczyk …, ich rodziców i chrzestnych.

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 Wolna intencja.