PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


XII. NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.06.2021 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)
7.00 – I. Za + ojca Mariana Nowak. II. Za + Krystynę Naporowską (29).
8.30 – Do NSPJ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Sklorz.
10.00 P I E R W S Z A K O M U N I A Ś W I Ę T A.
11.30 – W intencji Pawła Grybosia z okazji 40. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
14.30 – Do Bożego Miłosierdzia dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla solenizantów i całej rodziny Psiuk i Bissinger.
15.30 Nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych.
18.00 – Za + Gerharda Mrozka (25).

Poniedziałek – 21.06.2021
7.00 – I. Za + Krystynę Naporowską (30). II. Za + Gerharda Mrozka (26). III. Za ++ ojca Jana Beldzika w r. śm. i Krystynę Beldzik.
18.00 – I. Za ++ matkę Helenę Radek w r. ur., ojca Andrzeja Radek, brata Edwarda, bratową Pelagię, siostrzeńca Roberta, bratanka Andrzeja, siostrzenicę Bożenę, szwagrów Wojciecha i Alfonsa, ++ z rodz. Radek, Sitek, Kucharski i Skałka. II. Za + Antoniego Siwiaszczyk – od Jadwigi i Klamy z rodziną.

Wtorek – 22.06.2021
7.00 – I. Za + Gerharda Mrozka (27). II. W intencji Andrzeja z rodziną o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski. III. Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, o ustanie epidemii, za zmarłych w jej wyniku, za chorych i służbę zdrowia.
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
18.00 – Za ++ męża i ojca Jana Front w r. ur., Mariannę i Józefa Front, brata Andrzeja Front, teścia Karola Streckbein. Za ++ Romana Grajcar, Helenę, Wojciecha i Antoniego Bul, Agnieszkę Kral. Za wszystkich zmarłych. Za ++ rodz. Hildegardę Famuła w 1. r. śm., Edwarda Famuła w 18. R. śm., ++ z rodz. Goinda i Famuła, rodziców, Aleksandra i Kazimierza Michalak, ++ z rodz. Hain i Wojtczak, Elfrydę Rawecką. Za + Antoniego Siwiaszczyk – od Andrzeja i Elżbiety Chęcińskich z rodziną.

Środa – 23.06.2021
7.00 – I. W intencji ojców. II. O radość wieczną dla + matki chrzestnej Ewy Mańka – od chrześnicy Ilony. III. Za + Gerharda Mrozka (28).
18.00 – Za + męża, ojca i dziadka Pawła Siwiaszczyka w r. ur., ++ z rodz. Za ++ rodz. Erykę i Franciszka Stasiowskich, brata Andrzeja, ++ z pokr. Za wszystkich zmarłych. Za + Jacka Warzecha w 30. dz. po śm. Za ++ Juliannę Panek w r. śm., Wiktora i ++ z rodz. Panek, Henne. Za ++ Teresę Śmiłowską, męża Pawła, pokr. Z rodz. Śmiłowski, Demarczyk. Za + Antoniego Siwiaszczyk – od Jerzego i Wioletty Turos z rodziną.

Czwartek – NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA – 24.06.2021
7.00 – I. Za + Gerharda Mrozka (29). II. Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, o ustanie epidemii, za zmarłych w jej wyniku, za chorych i służbę zdrowia.
17.15 Msza święta szkolna – I. Dziękczynna w intencji uczniów klas I – VII szkół podstawowych, nauczycieli i wychowawców, z prośbą o błogosławieństwo w czasie wakacji. II. Za + Marka Malitowskiego – od pracowników Urzędu Skarbowego

Piątek – 25.06.2021
7.00 – I. Za + Gerharda Mrozka (30). II. Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, o ustanie epidemii, za zmarłych w jej wyniku, za chorych i służbę zdrowia. III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 – Za ++ Jana Gnacińskiego, rodz. Marię i Józefa, żonę Cecylię, wnuka Łukasza, ++ z rodz. Za + córkę Iwonę. Za + Piotra Pinkowskiego w r. śm. Za + Bronisławę Mucha w 17. r. śm. Za ++ ojców Edmunda Dylka i Karola Imiołczyk. Za wszystkich zmarłych. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Kazimierza Madura w r. ur., ++ z rodz. i pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Leokadię i Jana Wręczyckich w r. ur. Za + Antoniego Siwiaszczyk w 30. dz. po śm. Za ++ żonę Elżbietę, synową Joannę, rodz. Bertę i Józefa, ++ z rodz. Gołąbek, Kozok, Ledwoń i Wieczorek. Za ++ Henryka Garus, syna Damiana, rodziców, brata Bolesława, ++ z rodz., dusze w czyśćcu. Za ++ męża Henryka Ostrowskiego w r. śm., matkę Elżbietę w r. ur., dziadków, wujka Antoniego, ciocię Teresę, dusze w czyśćcu. Za + Antoniego Siwiaszczk w 30. dz. po śm. Za ++ Zdzisława i Danutę Jelonek – Walczak, Jana i Tadeusza Jelonek, ++ z rodz. Jelonek, Walczak, Malitowski. Za ++ córkę Zofię Seiffert w r. śm., Dagmarę Zazgórnik, ++ z rodz. i pokr. Za ++ rodz. Leona i Józefę Mostek, siostrę Annę. Za ++ Michalinę i Feliksa Dawidowicz, braci Stanisława i Mariana Pyć, Janinę Flak i Zbigniewa Wojciechowskiego.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Sobota – 26.06.2021 (błogosławimy świece ku czci Św. Jana i Pawła, których wzywa się jako orędowników w niebezpieczeństwach burzy, gradu i gwałtownej nawałnicy)
7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; (solenizanci: Marta Kubica). II. Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, o ustanie epidemii, za zmarłych w jej wyniku, za chorych i służbę zdrowia.

17.00 – Za + Annę Śniechota w rocznicę urodzin.

XIII. NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.06.2021 (kolekta na potrzeby naszej Parafii)
7.00 – Za ++ Anastazję Kopyto w rocznicę śmierci, jej męża Konrada, syna Emila.
8.30 – Za + matkę Marię Burek w rocznicę urodzin, ojca Emila Burek, ++ z rodzin Pach, Burek, Swoboda, Głomb.
10.00 – Za ++ Łucję Paprotny w 10. r. śm., ojca Franciszka, męża Jerzego Spojda, teściów Franciszka i Pawła Spojda, dziadków.
11.30 – Za + siostrę Stefanię w r. śm., jej męża Eryka.
14.30 Msza święta chrzcielna – I. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci:.… ich rodziców i chrzestnych. II. Dziękczynno – błagalna: Przez wst. MB do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ewy i Zbigniewa Świderski z ok. 40. r. śl., wnuka Dawida z ok. 18. ur., syna Patryka z ok. ur. oraz o łaski potrzebne dla całej rodz.
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Barbary i Piotra z ok. 30. r. śl. i z ok. urodzin Piotra o błog. Boże w całej rodz. o wszelkie potrzebne łaski dla Chrześnicy Ewy z ok. 50. ur.
Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże z ok. imienin Janiny Nowickiej i Janiny Macias.
15.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18.00 – Za ++ męża, ojca i dziadka Jana Sulima w 7. rocznicę śmierci, rodziców i teściów, siostrę Elżbietę, szwagierkę Lilę, szwagrów, ich dzieci Bożenę, Artura i Jerzego.

Poniedziałek – 28.06.2021
7.00 – I. Za + Tadeusza Krawczyk w 20. r. śm., ++ z rodz. II.

17.00 – W intencji Apostolatu Maryjnego.

WTOREK – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – Dzień Papieski – 29.06.2021 (kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej, kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Dominik Swoboda z Pawonkowa)
7.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej w intencji ks. dziekana Ludwika Koniecznego z okazji 67. rocznicy święceń kapłańskich. II.
8.30 – Przez wstawiennictwo MB podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę dla Teresy z okazji 70. urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).
10.00 – Za + Czesława Mielcarskiego w rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
16.30 – Za ++ Jadwigę Gałuszka w 1. rocznicę śmierci, męża Eugeniusza Gałuszka.
18.00 – Za + Jacka Wasiak w 1. r. śm. Za ++ rodz. Zofię i Pawła Mrosek. Za wszystkich zmarłych.Za ++ rodz. Marię i Pawła Pietrucha, Wandę i Józefa Pietrucha, ++ z pokr. Za + Adriana Wanot w 30. dz. po śm. Za + Antoniego Siwiaszczyk – od Władysława i Dorotę Stępień z rodziną. Za ++ Emilię Gojowczyk w r. ur., Sebastiana Kempa w r. ur. I Marka Kucharczyka w r. ur.

Środa – 30.06.2021
7.00 –
18.00 – Za ++ Emilię i Józefa Kociubińskich, córkę Joannę, zięciów Jerzego i Kazimierza, dusze w czyśćcu. Za ++ matkę Anastazję Kosytorz, siostrę Elżbietę, rodziców z obu stron. Za wszystkich zmarłych. Za + Lucjana Farys w 30. dz. po śm. Za + Krystynę Trocha w 3. r. śm. Za + Stefanię Lubczyk w 30. dz. po śm. Za + Antoniego Siwiaszczyk – od Elżbiety i Andrzeja Baran z rodziną.