CARITAS


W poniedziałki od 16.45, przez godzinę czynny jest charytatywny punkt informacyjny prowadzonyprzez Caritas Parafii.

Można tam zgłaszać swoje i innych potrzebypomocy, a także wszelką gotowość przyjścia z pomocą, np. przekazania używanych a dobrych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli…
Prosimy, by nie przynosić ubrań!


HISTORIA

Za czasów ks. prob. Józefa Żurka przewodniczącą Caritas naszej parafii była pani Jadwiga Szymik (w latach 1981-2004). Ona też zarządzała funduszami Caritasu, które pochodziły ze zbiórek do puszek w ciągu roku. Całą dokumentację i księgowość prowadziła pani Krystyna Królikowska. Z funduszy tych organizowano Dni chorych w lutym i październiku, przygotowywano paczki dla chorych ( z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego 11 lutego oraz Świąt Bożego Narodzenia) odwiedzanych przez kapłanów w domach w pierwsze soboty miesiąca. W ciągu roku wspomagano również biednych i osoby będące w wielkiej potrzebie. Do zadań Caritasu należało także przystrajanie ołtarzy w kwiaty i dbanie o wystrój  kościoła na święta i uroczystości. Zaangażowanie pani Jadzi w działalność Caritasu było ogromne. Do pomocy miała kilka osób, do których należały: p. Dorota Łebek, p. Agnieszka Jelonek, p. Łucja Kus, p. Paulina Anioł, p. Krystyna Mendrela, p. Wiesława Bromer, p. Agnieszka Kalus, p. Łucja Małek.

W 2003 r. proboszczem zostaje ks. Konrad Mrozek. W 2004 r. ze względu na wiek i stan zdrowia p. Jadzia przekazuje działalność Caritasu w ręce p. Elżbiety Delakowicz. W ciągu każdego roku odbywa się kilka zbiórek do puszek, które to datki p. Delakowicz przekazuje ks. proboszczowi. Organizowane są spotkania z chorymi i starszymi osobami w parafii, a także przygotowywane są i dostarczane przez członków Caritas paczki dla chorych w domach.


ROK 2017
Członkowie parafialnego zespołu Caritas:
Delakowicz Elżbieta – przewodnicząca
Jelonek Agnieszka
Bromer Wiesława
Gruca Regina
Mańka Maria
Machnik Teresa

Podczas zbiórek do puszek pomagają dodatkowo: Królikowska Krystyna, Swoboda Anna, Anioł Paulina.

W lutym tego roku przygotowano Dzień Chorego w parafii połączony z poczęstunkiem w salce. Obecnych było ok. 50 osób chorych i starszych.

4 września 2017
Spotkanie parafialnego zespołu Caritas:
– obecnych 6 osób
– informacja ks. prob. o zbiórce do puszek 1 października na cele dobroczynne Caritas parafii i diecezji
– omówienie planu spotkania z osobami chorymi i starszymi w parafii
– zgłoszenie potrzeb materialnych

11 września
Spotkanie z osobami chorymi i starszymi w parafii:
– 9.30 – modlitwa różańcowa w kościele
– 10.00 – msza św. w intencji chorych i osób starszych obecnych w kościele oraz pozostających w domach i szpitalach oraz ich opiekunów
– 10.45 – adoracja Najświętszego Sakramentu
– 11.00 – spotkanie w salce połączone z poczęstunkiem