Porządek nabożeństw


P O R Z Ą D E K

N A B O Ż E Ń S T W

Sobota Świętego Łukasza Ewangelisty 18.10.2014

7.00 – W int. Barbary Stec z ok. ur.

8.00 – Za ++ Józefa i Zygmunta, rodz. Franciszkę i Karola.

12.00 w kościele Św. Anny ślub: Agata Rudek – Grzegorz Sąsała.

13.00 ślub: Magdalena Wyrwa – Krystian Marczak.

17.15 Nabożeństwo różańcowe w intencji pracowników służby zdrowia.

18.00 – Za ++ Jana Gnacińskiego w r. śm., rodziców Józefa i Marię, ++ z rodz.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA MISYJNA – 19.10.2014      (kolekta na Misje)

7.00 – Dz. – bł. w int. rodz. Stróżyk, Bogacki i Wysota.

8.30 – Za ++ rodz. Rozalię i Jana Ploska, siostrę Krystynę.

10.00 – I. Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i światło Ducha Świętego oraz błog. Boże w int. Anny i Danuty Knopik z ok. 35. ur.

II. Przez wstawiennictwo MB w intencji córki Moniki z okazji 25. urodzin.    

III. Za ++ żonę Helenę Świętek, rodz. Barbarę i Franciszka Walentek, braci Jerzego i Waldemara, Emilię Świętek, siostrę Magdalenę Świętek, rodz. Gustawa i Elżbietę Świętek, Jadwigę Chlebosz, Alberta i Jadwigę Kozioł, Antoniego Pyrkosza, Klarę Guziel.                       

11.30 – Za + matkę i babcię Teresę w r. ur.

13.00 – Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB o zdrowie, błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski i opiekę dla Marii i Antoniego Piechota oraz dla rodzin Adriana Piechota, Rafała Padiasek, Mateusza Lezik oraz ich dzieci, o zdrowie dla dziadków Gintera i Zofii Farniok.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: Z ok. r. śl. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże. O dalsze łaski i zdrowie dla rodziców Cecylii i Franciszka oraz Doroty i Pawła z okazji urodzin i w intencji całej rodziny.

15.30 Nabożeństwo różańcowe i intencji Misji.

18.00 – Za + żonę Elżbietę Gajdas w 4. r. śm. i w r. ur.

 

Poniedziałek 20.10.2014

7.00 – I. Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie z ok. 82. ur. Maksymiliana oraz z ok. 57. r. śl. Agnieszki i Maksymiliana.

II. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Józefa Glanc z ok. ur. oraz w int. całej rodz.     

8.00 – Za ++ Jana Imach, Dariusza, Ludwika i Bolesława.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ Henryka Kandora w 13. r. śm., Pawła i Emila Kandora, ++ z pokr.

 

Wtorek Błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa 21.10.2014

7.00 – I. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie.

II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00 – W int. Ireny o dary Ducha Świętego i zdrowie.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ Różę Kachel w 1. r. śm., Brunona, pokr. z obu stron. Za ++ rodz. Annę i Piotra Kurzac, siostrę Elżbietę Ostrowską, rodz. Martę i Piotra Kempa, brata Józefa i Piotra Kempa, Konrada Piecha. Za ++ Otylię Zielińską w 4. r. śm., ojca Jerzego Niemczyka w 29. r. śm. Za ++ brata Romana, syna Józefa, ++ z rodz. i pokr. Za ++ Jerzego Henkiel w 7. r. śm., rodz. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za + Urszulę Glin w r. ur. Za + sąsiada Lucjana Konopkę – od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 2. Za + Jana Gawron w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Bernarda i Hildegardę, Jana i Mariannę, ++ z pokr. z obu stron. Za ++ brata Czesława Wręczyckiego w 5. r. śm., rodz. Ewę i Mikołaja Wręczyckich. Za ++ rodz. Czesława i Genowefę Gutowskich, Piotra Hadamik. Za ++ Henryka Wolnickiego w 5. r. śm., rodziców z obu stron, Władysławę i Wincentego oraz Petronelę i Stanisława, siostrę Henrykę, szwagrów Piotrów, chrzestnych Marię i Stefana.

 

Środa Świętego Jana Pawła II, papieża 22.10.2014

7.00 – W int. Adama Stec z ok. 18. ur.

8.00 – Za + matkę Janinę Drochomirecką w 20. r. śm.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – I. Dziękczynno-błagalna, przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II. w intencji rodzin naszej Parafii oraz w naszych dziękczynno-błagalnych intencjach: o szczęśliwy przebieg operacji i dalsze zdrowie dla wnuczki, ………

  II. Za ++ z rodz. Pańczyszyn: Władysława, Zofię, Michała, Józefa, Jana, z rodz. Herman: Genowefę, Jakuba, Edmunda i Józefa, z rodz. Iżyckich: Olimpię i Franciszkę, z rodz. Leśko: Stanisławę, Tadeusza, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Bernarda Wieczorka, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodz. Za ++ męża Lucjana Mazurek, Marię i Tadeusza Ociepów, ++ z rodz. Za ++ rodz. Marię i Romana Zarzyckich. Za + syna Jacka  w r. ur. Za ++ siostrę Elżbietę w 1. r. śm., rodz. Teofila i Marię Krzywoń, Władysława i Katarzynę Śliwa. Za ++ Lucynę i Franciszka Kudlińskich, Marię i Edmunda Niezgoda, Antoniego Radziocha, szwagra Franciszka.

 

Czwartek 23.10.2014

7.00 – Za ++ Jana Imach, Dariusza, Ludwika i Bolesława.

8.00 – Za ++ Bronisława i Józefa Kocur, Irenę Albinger.

17.15 Msza święta szkolna – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Mariusza Babuli z okazji urodzin.          II. Za + Barbarę Piguła w r. ur.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

 

Piątek 24.10.2014

7.00 – Za ++ Jana Imach, Dariusza, Ludwika i Bolesława.

8.00 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ rodz. Waleskę i Jana Ozimek w r. ich ślubu. Za + ks. Józefa Ptak, Kunegundę, męża Zygmunta Brzęczek. Za ++ rodz. Marię i Pawła, rodzeństwo, teściów, dusze w czyśćcu. Za ++ dziadków Wandę i Bronisława Jeziorskich, rodz. Urszulę i Teodora Tomczak, teściów Jadwigę i Wiktora Sukiennik, dziadków z rodz. Tomczak. Za + męża i ojca Alfonsa Kadłubek w r. ur. Za + ojca Kazimierz Mańkę w 1. r. śm. Za ++ rodz. Elfrydę i Antoniego Strzoda. Za + Antoniego Duda w 30. dz. po śm. Za ++ męża Józefa Wojtasa w 17. r. śm., rodz. Annę i Jakuba, teściów Anielę i Antoniego, siostrę Marię, szwagra Antoniego, braci Franciszka i Karola, dziadków z obu stron, Zofię i Augustyna Bałów, ++ z rodz. Wojtas, Piofczyk, dusze w czyśćcu. Za + sąsiada Antoniego Duda – od sąsiadów z ul. ZHP 2.

 

 

Sobota 25.10.2014

7.00 – Za ++ Jana Imach, Dariusza, Ludwika i Bolesława.

8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; (solenizanci: Regina Kandzia, Barbara Hajdus, Regina Kasperczyk, Maria Mańka).

13.00 – Dz. – bł. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Anieli i Norberta Ploska z ok. 45. r. śl. i urodzin Anieli oraz o zdrowie i błog. Boże dla dzieci z rodzinami (Te Deum).

14.00 w kościele Św. Anny ślub: Katarzyna Rudna – Marek Seget.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – I. Za ++ matkę Dorotę w r. ur., ojca Józefa w r. śm., ++ z rodz. Pach, Liberka i Kurzac.

II. Za ++ rodz. Rozalię i Wiktora Jyż.              III. Za + Emę Plewnia. 

IV. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla siostry, matki i babci Barbary Kazuch z ok. 50. ur.

 

 

NIEDZIELA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 26.10.2014

(kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne)

7.00 – Dz.-bł. w int. rodz. Kozielskich; w int. Marcina z ok. 45. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie.

8.30 – Za ++ rodz. Paulinę i Franciszka Deja, Marię i Aleksego Gruca, Marię i Alojzego Psiuk, ++ z rodz.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. W intencji fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła parafialnego oraz w intencji parafian.            II. W intencji Marty Magiera z okazji 89. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże (Te Deum).

11.30 – Za ++ Irenę Kaczmarczyk w r. śm., rodz. Marię i Antoniego Kaczmarczyk, teściów Stanisławę i Nikodema Lizurej.

13.00 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci: Łukasz Mańka, …, ich rodziców i chrzestnych.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Pawła Gołąbek z okazji 70. urodzin.

W int. Janiny Nowickiej z ok. ur.         (Te Deum).

15.30 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za + Bolesława Kulińskiego w (69.) rocznicę urodzin, ++ z rodzin Kuliński, Gładysz, siostrzenicę Joannę Ledwoń.

 

Poniedziałek 27.10.2014

7.00 – I. Dz. – bł. w int. Józefa z ok. ur.           II.

8.00 – Przez wst. Św. Jana Pawła II. o szczęśliwy przebieg operacji i dalsze zdrowie dla wnuczki.

17.15 Nabożeństwo różańcowe powadzone przez Apostolat Maryjny.

18.00 W intencji Apostolatu Maryjnego.

 

Wtorek Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 28.10.2014

7.00 – I. Przez wstawiennictwo MB i świętej patronki dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Teresy (Te Deum).     II. Przez wst. MB Lubeckiej dz. z pośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Reginy oraz w int. dzieci z rodzinami.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00 – Za + Józefa Pyka w r. ur.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za + ojca Pawła Wieczorek w r. ur. Za ++ męża i ojca Tadeusza, teściów Weronikę i Piotra, ++ z pokr. Młyńczyk i Wójcik, dusze w czyśćcu. Za + sąsiada Lucjana Konopkę – od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 2. Za + Pawła Kluge w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Cecylię i Pawła Sprysz. Za ++ wujka Edmunda Kurek w r. ur., ciocię Agnieszkę, wujka Konrada Kurek, rodz. Annę i Roberta Zowada, brata Łucjana, szwagra Józefa Borowik.

 

Środa 29.10.2014

7.00 – I. Za + Romana w 30. dz. po śm.          II.

8.00

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za + sąsiadkę Małgorzatę Kempa – od sąsiadów z ul. Wrzosowej, Strzeleckiej i Malinowej. Za ++ brata Zenona w r. śm., męża Leona, Piotra, Józefę, Edwarda i Marię Obara, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu.

 

Czwartek 30.10.2014

7.00

8.00

17.15 Msza święta szkolna – I. Za ++ Monikę Malcher w r. śm., jej męża Jana, wnuka Michała, prawnuczkę Monikę, pokr., Irenę Pietraszek, jej rodziców, braci i bratowe.            II. Za + żonę Mieczysławę Jelonek w 1. r. śm.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

 

Piątek 31.10.2014

7.00 – I.                         II.

8.00 – Za + Rozalię i Jana Prusko, męża, braci, bratowe, dusze w czyśćcu.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ męża Mieczysława, rodziców, Józefa i Hildegardę Pinkowskich. Za ++ ojca Wilhelma Kolasa w r. śm., matkę Marię, brata Henryka, ++ z rodz. Kolasa i Doleżych.