PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Piątek ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska – 16.10.2020 (uroczystość znosi obowiązek piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych)

7.00 – I. Za + Wojciecha Kucharskiego (26). II. Za + Jadwigę Skuballa (17). III. Za + Marka Mizgalskiego (9).

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ ojca Emila Marszałek w r. śm., matkę Martę, Andrzeja, Ewę i Pawła Rajnoga, Marię, Helenę i Antoniego Moc. Za ++ męża i ojca Czesława Koszarek w 6. r. śm., teściów Stanisławę i Stanisława Koszarek, rodziców Wandę i Alojzego Wiora, brata Antoniego, ++ z rodz. Koszarek, Kandziora, Wiora. Za ++ Jadwigę, Wiesławę, Mariannę i Władysława Matera, Franciszkę i Edwarda Dymarczyk. Za ++ męża Adolfa Henne, jego rodziców i rodzeństwo. Za ++ rodz. Piotra i Martę Molenda, braci, siostry, dusze w czyśćcu. Za ++ męża i ojca Edmunda Dylka w 28. r. śm., rodz. Annę i Piotra Pietrucha, teściów Elżbietę i Pawła Dylka, braci, bratowe, siostry, zięcia, szwagrów, bratanka Jana, dziadków, dusze w czyśćcu. Za ++ męża, ojca i dziadka w r. ur., ojca, brata, teściów, szwagrów, ++ z rodz. Pawlik, Wichary, Koloch, dusze w czyśćcu. Za + Marka Janik w 30. dz. po śm. Za + Jerzego Nowaka w 1. r. śm. Za + Franciszka Dada w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Jana i Waleskę Hepner, teściów Annę i Henryka Pyka, męża Edmunda, siostry, braci, szwagrów, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Ryszarda Fijał w r. ur., ojca Stefana Koczybę w r. śm., matkę Agnieszkę, braci Edwarda i Gerarda, teściów Walerię i Arkadiusza Fijał. Za ++ Helenę Olkis, ++ z rodz. Olkis i Ostrowski. Za ++ Rozalię, Tomasza i Henryka Psiuk, Róże Nowak, Dorotę Breguła. Za + sąsiada Jerzego Michałowskiego – od sąsiadów.

 

Sobota – Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – 17.10.2020

7.00 w kościele Św. Anny: I. W intencji Róż Różańcowych. II. Za + Wojciecha Kucharskiego (27). III. Za + Jadwigę Skuballa (18). IV. Za + Marka Mizgalskiego (10).

7.30 Nabożeństwo ku czci Św. Anny

16.15 Nabożeństwo różańcowe.

17.00 – I. Za ++ męża i ojca Bogusława Stężałę w 12. rocznicę śmierci, matkę Irenę Jakubowską w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Jakubowski,  Stężała, Kniejski i Mleczko. II. W intencji żyjących i zmarłych seniorów; członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu. III. Za + koleżankę Annę Błażejewską – od koleżanek.

 

XXIX. NIEDZIELA ZWYKŁA NIEDZIELA MISYJNA 18.10.2020    (kolekta na Misje)

7.00 [I. Za + Jadwigę Skuballa (19).] II. Za + Marka Mizgalskiego (11).

8.30 – I. Za ++ Józefa Pietrzik, rodz. Karolinę i Józefa, Karola, Magdalenę i Barbarę, Augusta, Jerzego i Franciszka Spik, siostry Wiktorię i Agnieszkę, ++ z rodz., Huberta Krawczyk, dusze w czyśćcu. II. Za ++ Henryka Kandora w 19. rocznicę śmierci, ++ z rodziny.

10.00 – I. Za ++ żonę Helenę Świętek, rodz. Barbarę i Franciszka Walentek, braci Jerzego i Waldemara, Emilię Świętek, siostrę Magdalenę Świętek, rodz. Gustawa i Elżbietę Świętek, Jadwigę Chlebosz, Alberta i Jadwigę Kozioł, Antoniego Pyrkosza, Klarę i Gerarda Guziel, Stanisława Miąsek, Antoniego Majzer, Józefa Chlebosz. II. Za ++ Jana Gnacińskiego w r. śm., rodz. Józefa i Marię, żonę Cecylię, ++ z rodz.

11.30 – Dz. – bł. w int. matki Cecylii z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie oraz w int. całej rodz.

14.30 – I. Dziękczynno-błagalna: W int. Tymoteusza Dzięgiel z ok. 2. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Przez wst. MB i Św. Anny, z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę w int. Anny i Mirosława w 5. r. śl. W int. Mawiana Retig o zdrowie i błog. Boże. [II. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Magdaleny Sujak z ok. ur. ]

15.30 Nabożeństwo różańcowe w intencji Misji.

18.00 – Za + Wojciecha Kucharskiego (28).

 

Poniedziałek 19.10.2020

7.00 [I. Za + Jadwigę Skuballa (20).] II. Za + Marka Mizgalskiego (12). III. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Andrzeja z rodziną.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – I. Za + brata Józefa w r. śm. [II. Za + Wojciecha Kucharskiego (29).]

 

Wtorek – Świętego Jana Kantego, prezbitera – 20.10.2020

7.00[I. Za + Wojciecha Kucharskiego (30).] II. Za + Jadwigę Skuballa (21). III. Za + Marka Mizgalskiego (13). [IV. W intencji Jerzego o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski.]

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ Różę Kachel w r. śm., Brunona Kachel, Bronisława Kowalik, Ernesta Krafczyk, Ernę Kokot ++ z rodz. Kowalik, Kachel, Krafczyk, Sasiela, Kokot, Bazior, Mazal, pokr. z obu stron, sąsiadów. Za ++ rodz. Wandę i Wincentego Drysz, dziadków Helenę i Jana Sukiennickich, Agnieszkę i Filipa Drysz. Za + Cecylię Tyla, ++ z rodz. Za ++ matkę Stanisławę Żwaka w 4. r. śm, ojca Józefa, brata Henryka, jego syna Arkadiusza, teściów Apolonię i Józefa Łuczak, swata Jana Kędzior, ++ z rodz. Żwaka, Łuczak, Dymarek i Kocyba. Za ++ rodz. Klarę i Teodora Deja, ich rodziców i rodzeństwo, męża Jana Delakowicz, jego rodziców i braci. Za ++ Augusta, Marię i Annę Kopyto, Ryszarda, Franciszka i Gertrudę Piątek, księża Mariana i Gerarda, ++ z rodz. Kopyto, Wiatowski, Piątek, Bernarda i Teresę Pluta, wnuka Piotra, szwaga Augusta, Annę i Gerarda Drynda, Krystynę i Tadeusza Dukat. Za ++ rodz. Wiktora i Juliannę Panek, brata Jerzego, bratanicę Dorotę.

 

Środa 21.10.2020

7.00 [I. Za + Jadwigę Skuballa (22).] II. Za + Marka Mizgalskiego (14). III. Msza święta gregoriańska: Za + Klemensa Marciniaka (1). [IV. W intencji Norberta o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski.]

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Róże Różańcowe.

18.00 – Za + Teresę Lizurek w 1. r. śm. Za + matkę Antoninę Mańka w 16. r. śm. Za ++ Urszulę Glin w r. ur., ++ z rodz. Za ++ Longinę Szymczyk w 9. r. śm., męża Zdzisława.

 

Czwartek – Świętego Jana Pawła II, papieża 22.10.2020

7.00 [I. Za + Jadwigę Skuballa (23).] [II. Za + Marka Mizgalskiego (15).] III. Za + Klemensa Marciniaka (2).

17.15 Msza święta szkolna – I. Dziękczynno – błagalna w intencji Kai z okazji urodzin o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski. II. Dz. – bł. w int. córek za wst. Św. Moniki.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

 

Piątek 23.10.2020

7.00 [I. Za + Jadwigę Skuballa (24).] II. Za + Marka Mizgalskiego (16). III. Za + Klemensa Marciniaka (3). [IV. W intencji Aldony, Tomasza i Emilii o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski.]

17.15 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za ++ ojca Karola Imiołczyk w r. ur, matkę Annę, ojca Edmunda Dylka. Za + męża i ojca Alfonsa Kadłubek w r. ur. Za + Wincentynę Spojda, dusze w czyśćcu. Za ++ Wiesławę Toman w 30. dz. po śm., syna Krzysztofa Toman, ++ z rodz. Toman i Błaszczyk. Za + Ewę Mańka w 30. dz. po śm. Za ++ matkę Agnieszkę Polok w r. śm., ojca Antoniego, braci Józefa i Emanuela, ++ z rodz. Za ++ Marię Zarzycką w 11. r. śm. Za ++ syna Jacka w r. ur., rodz. Teofila i Marię Krzywoń, Władysława i Katarzynę Śliwa, siostrę Elżbietę, brata Mieczysława i Jana. Za ++ Marię Lizurek, Jerzego Lizurka, Otylię i Franciszka Grabińskich, Mieczysława Kanidułę, ++ z rodz. Serafin i Lizurek.

 

Sobota 24.10.2020

7.00 [I. Za + Jadwigę Skuballa (25).] [II. Za + Marka Mizgalskiego (17).] III. Za + Klemensa Marciniaka (4).

16.15 Nabożeństwo różańcowe.

 

17.00 – I. Za ++ rodz. Dorotę i Józefa Pach, ojca Antoniego Sporny, ++ z rodz. Pach, Liberka, Sporny. II. Za ++ Józefa i jego rodziców.

 

XXX. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 25.10.2020 (przeniesiona z Wielkiego Piątku, kolekta „u Bożego Grobu” na utrzymanie sanktuariów w Ziemi Świętej)

7.00 – I. Za + Jadwigę Skuballa (26). II. Za + Marka Mizgalskiego (18).

8.30 – Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin Kozielski i Śniechota.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. W intencji fundatorów, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła. II. Za + Emę Plewnia w r. śm., dusze w czyśćcu. III. Za + Klemensa Marciniaka (5).

11.30 – I. Za ++ Wojciecha Kucharskiego w 1. r. śm., syna Roberta. II. Przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Pelagii z okazji 70. urodzin i syna Arkadiusza z okazji 50. urodzin.

14.30 Msza święta chrzcielna – I. Dziękczynno-błagalna: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże dla Łucji i Mariana Berbesz z ok. 38. r. śl.           W int. Małgorzaty o dalsze błog. Boże.             Do Miłosierdzia Bożego przez wst. NMP i Św. Jana Pawła II. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Urszuli z ok. ur. oraz dla jej rodz.   II. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Tomasz Reska, Nikodem Koza, Amelia Kozieł, Julia Foryta …, ich rodziców i chrzestnych.

15.30 Nabożeństwo różańcowe.

18.00 – Za + Leszka Sukiennik w 1. r. śm.

 

Poniedziałek 26.10.2020

7.00 – I. Za + Jadwigę Skuballa (27). II. Za + Marka Mizgalskiego (19). III. Za + Klemensa Marciniaka (6).

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Róże Różańcowe.

18.00 – Za + Ryszarda Sokołowskiego w 5. r. śm.

 

Wtorek 27.10.2020

7.00 – I. Dz. – bł. w int. Krystyny i syna Mariana z ok. ur. II. Za + Jadwigę Skuballa (28). III. Za + Marka Mizgalskiego (20).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Apostolat Maryjny.

18.00 – I. Za + Klemensa Marciniaka (7). II. Przez wst. Maryi w intencji Apostolatu Maryjnego polecając szczególnie apostołki Maryjne Janinę Nowicką i Cecylię Brzezina z ok. ur., ks. Dyrektora Apostolatu Maryjnego Tadeusza Lubelskiego z ok. imienin z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie.

 

Środa Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 28.10.2020

7.00 – I. Dziękczynno – błagalna w intencji Teresy z okazji urodzin. II. Za + Józefa Pykę w r. śm. III. Za + Jadwigę Skuballa (29). IV. Za + Marka Mizgalskiego (12).

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Apostolat Maryjny.

18.00 – I. Za ++ matkę Genowefę w (100) r. ur. i  w 25. r. śm. (- od syna z rodz.) Za ++ żonę Mieczysławę Jelonek w 7. rocznicę śmierci, rodziców i teściów. Za + brata Jana Pękała w 1. r. śm. Za ++ rodz. Elfrydę i Antoniego Strzoda. Za + Jerzego Michałowskiego w 30. dz. po śm. Za ++ Mieczysława, rodz. Hildegardę i Józefa Pinkowskich. Za + Elżbietę Michlik w r. ur., ++ z pokr. Za + Teresę Kopyto – od członków Róży Różańcowej nr 11. Za ++ męża Teofila Ozimek, teściów Waleskę i Jana, szwagierkę Małgorzatę, rodz. Stefanię i Sergiusza Aleksandrowskich, ++ z rodz. II. Za + Klemensa Marciniaka (8).

 

Czwartek 29.10.2020

7.00 – I. Za + Jadwigę Skuballa (30). II. Za + Marka Mizgalskiego (22). III. Za + Klemensa Marciniaka (9).

17.15 Msza święta szkolna – I. Za ++ rodziców Jadwigę w 1. rocznicę śmierci i w rocznicę urodzin oraz Piotra i Skuballa w rocznicę urodzin. II. Za ++ z rodz. i dusze w czyśćcu.

17.45 Nabożeństwo różańcowe.

 

Piątek 30.10.2020

7.00 – I. Za + Marka Mizgalskiego (23). II. Za + Klemensa Marciniaka (10). III. Za ++ siostrę Dorotę Panic, jej męża Jana, rodziców z obu stron, siostrzeńca Romana, kuzynkę Marię, dusze w czyśćcu.

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Wspólnotę Małżeństw.

18.00 – Za ++ męża, ojca i dziadka Franciszka Kozielskiego, rodz. Agnieszkę i Franciszka Piowczyk, siostrę Agnieszkę, szwagrów, teściów Kozielskich, szwagrów i szwagierki, ++ z rodz. Banasik i Śniechota. Za ++ matkę Rozalię Prusko, ojca, męża, braci, bratowe, dusze w czyśćcu. Za + córkę Iwonę. Za ++ Władysława Pańczyszyn, ++ z rodz. Pańczyszyn, Herman, Iżyckich, Kowalskich, Stanisławę i Tadeusza Leśko, Alfonsa, Marię i Franciszka Grabińskich, dusze w czyśćcu. Za + żonę i babcię Łucję Cyburt, brata Bolesława. Za ++ matkę i babcię Agnieszkę Czudaj w 6. r. śm., ++ z rodz. Czudaj, Strzoda, Łucję Gołombek, Kazimierza Mańka w 7. r. śm., jego rodz. Klarę i Augusta Mańka, dusze w czyśćcu. Za ++ Bernarda Wieczorka w r. śm., ++ z rodz. Wieczorek, Szczesny, Kubański, Ćmiel i Mazurek. Za + Andrzeja Kowalczyk w 30. dz. po śm.

 

Sobota 31.10.2020

7.00 – I. Za + Marka Mizgalskiego (24). II. Za + Klemensa Marciniaka (11).

7.30 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Franciszkański Zakon Świeckich.

8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; (solenizanci: Barbara Hajdus, Regina Kasperczyk, Maria Mańka).

 

16.15     Pierwsze Nieszpory z uroczystości Wszystkich Świętych.

17.00 – Za ++ rodz. Wiktora i Rozalię Jyż. …..