Porządek nabożeństw


P O R Z Ą D E K

N A B O Ż E Ń S T W

Sobota – Świętej Cecylii dziewicy i męczennicy – 22.11.2014

7.00

8.00

18.00 – I. W intencji wszystkich śpiewających i grających w kościele, szczególnie za organistów, członków Chóru Św. Cecylii, Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary, scholii liturgicznej, kantorów oraz grających i śpiewających w czasie Mszy św. i nabożeństw młodzieżowych.              II. Za ++ rodz. Łucję i Franciszka Przybył, brata Józefa, Marię i Jana Czech, męża Mikołaja, ++ z pokr. z obu stron.    

   III. Za ++ z rodz. Za ++ Cecylię Gnacińską, męża Jana, rodziców i rodzeństwo, ++ z rodz.

 

NIEDZIELA – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 23.11.2014

(kolekta na ogrzewanie, przed kościołem zbiórka na odbudowę katedry w Sosnowcu)

7.00 – Za ++ rodz. Agnieszkę i Franciszka Piowczyk, siostrę Agnieszkę, szwagrów, teściów Martę i Franciszka Kozielski, szwagierki, szwagra, dziadków z obu stron, Stanisława Banasik.

8.30 – Za + męża Gerarda Rajner w r. ur.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. Przez wstawiennictwo Św. Katarzyny w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych kolejarzy.              II. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza.

11.30 – Za + Ewę Balcerzak w rocznicę śmierci, Stanisławę i Andrzeja Boreckich, Janinę i Franciszka Balcerzak.

13.00 – I. Za ++ żonę Elżbietę Wąsik w r. śm., jej rodziców Julię i Jana, ++ z rodz. Honisz, Wąsik i Kaczmarczyk.      II. W int. rocznego dziecka: Ksawerego Zięcina, jego rodziców i chrzestnych.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: W int. Kai z ok. ur. Przez wst. MBNP o zdrowie dla Jolanty. O zdrowie dla Jakuba i łaski potrzebne dla jego najbliższych.

15.30 Koncert ku czci Chrystusa Króla i Św. Cecylii. Alina Adamska– Raitarovskyi – sopran, Kinga Witczak – organy.

18.00 – Za + Grażynę Cierpioł – od ojca chrzestnego z rodziną.

 

Poniedziałek – Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy   24.11.2014

7.00 – I. Za dusze w czyśćcu cierpiące.          II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

18.00 – Za ++ rodz. Agnieszkę i Antoniego Polok, brata Józefa i Emmanuela, Wiesława Deneko, ++ z rodz.

 

Wtorek 25.11.2014

7.00 – I. Za + Marię Ulman w r. śm.      II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00 – Dz. – bł. w int. Renaty i jej rodz. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog Boże i zdrowie.

18.00 – Za ++ Krystynę Czyż, rodz. Apolonię i Stanisława, pokr. Czyż, Chimiak, męża Alojzego, jego rodziców. Za ++ Konrada Stefanik w r. ur., żonę Annę, Jana, Józefa i Hildegardę Michalskich, pokr. Za + Romana Dyla, syna Janusza w 2. r. śm.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 26.11.2014

7.00 – I. W intencji żyjących i zmarłych parafian.       II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

18.00 – Za ++ Alojzego Kaniut w 5. r. śm., męża Jacka Markiewicza w 6. r. śm., Annę Kaniut w 7. r. śm. Za ++ rodz. Zofię i Pawła Mrosek w r. śm. Za ++ brata Zygmunta Mrugała w 4. r. śm., rodziców, dziadków, bratową Anetę, ++ z rodz. Kapica, Mrugała. Za ++ siostrę Irenę Kania, jej męża Wacława i syna Andrzeja. Za + matkę Katarzynę Kluczniak w 25. r. śm. Za ++ męża Pawła Gajdę, rodz. Józefa i Teresę, dziadków Otylię i Tomasza, pokr. Za + Ernesta Golasza w 26. r. śm.

Czwartek 27.11.2014

7.00 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

17.15 Msza święta szkolna – I. W intencji Apostolatu Maryjnego.

II. Za + Włodzimierza Kałużę w 1. r. śm.

 

Piątek 28.11.2014

7.00 – I. Za ++ matkę Małgorzatę, ojca Jana, męża Eugeniusza, teściów, rodzeństwo, pokr., dusze w czyśćcu.                II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

18.00 – Za ++ męża Pawła w r. ur., rodziców, dusze w czyśćcu. Za ++ męża i ojca Jana Berbesz w 10. r. śm., rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Andrzeja i Helenę Radek, brata Edwarda, bratową Pelagię, Roberta Kucharskiego, ks. Jana, ++ z rodz. Radek, Sitek, Kucharski, Skałka. Za + Gerarda Hadasz w 4. r. śm., matkę Gertrudę Feliks, ++ z rodz. Za ++ ojca Teodora w 6. r. śm., matkę Marię w 9. r. śm., teściów i pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Renię i Gerarda Burek w r. śm. Za + brata Ryszarda Kulej, dusze w czyśćcu. Za + Józefa Pietrucha w 14. r. śm., żonę Wandę, rodz. Marię i Pawła Pietrucha, pokr. Za + męża Stanisława Gabrysiak w 9. r. śm., ++ z rodz. Za ++ Mariana Strzelskiego, Gertrudę i Józefa Fussy. Za + Zofię Bazańską w 30. dz. po śm. Za ++ Alojzego Niezgoda w 30. dz. po śm. Za ++ Marię i Wilhelma Polok, Roberta Witt, ++ z rodz. Witt i Polok. Za + Magdalenę Pietrzykowską w 30. dz. po śm. Za ++ Pawła Ulfika, wnuka Rafała, rodziców Gieroska, Ulfik, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ matkę Hildegardę Stemplewską w 16. r. śm., ojca Kazimierza, teściów Franciszkę i Jana Gambuś, dusze w czyśćcu. Z ++ Andrzeja Macias z ok. imienin, jego żonę Cecylię, bratanka Andrzeja, Andrzeja Rutkowskiego. Za + męża Kazimierza w r. śm. Za ++ Marię i Michała Janik w r. śm. i r. ur., dusze w czyśćcu.

 

Sobota 29.11.2014

7.00 – Za + Adama Steca – od siostry Stanisławy z rodz. z Buczkowic.

8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizantka: Teresa Wojsyk).

14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach warsztatów „Nawigacja w rodzinie”.

18.00 – I. Za ++ matkę Pelagię Białek w r. ur. – od córek Jadwigi i Haliny.      

   II. Dz. z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Marka z ok. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.

 

I NIEDZIELA ADWENTU – 30.11.2014       (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego,

zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie).

7.00 – Dz. – bł. z ok. 80. ur. Teresy o zdrowie i błog. Boże – od siostry Gertrudy i bratowej Bronisławy.

8.30 – Za + Irenę w r. ur.

10.00 – I. W intencji parafian.            II. Za + ojca  Józefa Smolin w 25. r. śm., matkę Florentynę.

11.30 – W intencji żyjących i zmarłych parafian.

13.00 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci: Laura Raszewska, Ksawery Lizurek…, ich rodziców i chrzestnych.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: I. W intencji Wiktora Goniwiecha z okazji 85. urodzin z podziękowaniem i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. II. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łucji z okazji 60. urodzin oraz dla wnuczka Dawida z okazji 18. urodzin i całej rodziny (Te Deum).

15.30 Nabożeństwo Adwentowe w intencji rodzin z poświęceniem wieńców i lamp adwentowych z udziałem Chóru „Kolejarz” z Tarnowskich Gór.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wst. NMP za ++ rodz. Edwarda w (62) r. ur., Grażynę Onyszczuk o radość życia wiecznego, dusze w czyśćcu.

Poniedziałek 1.12.2014

7.00 I. Za + Lidię Marchewka.                        II.

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MB za ++ córkę Małgorzatę, męża Kazimierza, ++ z rodz. pokr., dusze w czyśćcu.

17.15 Msza święta roratnia – I. Za ++ męża Gerarda, ++ z rodz. Kulik, Kula, siostry Marię, Annę, Katarzynę i Urszulę, zięcia Edwarda.          II.

 

Wtorek 2.12.2014

7.00 – I. Za + Franciszka Kowol w r. ur.            II.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ ojca Henryka Garus w 6.r. śm., dziadków Anastazję i Józefa Suchorskich, chrzestną Teresę Drapacz, jej męża Henryka, ++ z rodz. Garus, Suchorski, Najgebauer. Za Gertrudę Szymską w r. śm. Za + sąsiadkę Halinę Pagwet – od sąsiadów. Za ++ Stefanię Kukowka w 3. r. śm., rodziców Kukowka i Gryc. Za ++ Marię i Jana Adamik, pokr. z obu stron. Za ++ męża i ojca Jana Feliksa, rodz. Mariannę i Antoniego Kozan, Klarę i Wincentego Feliks. Za + Marka Dobrowolskiego, + z rodz., dusze w czyśćcu.

 

Środa – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera – 3.12.2014

7.00 Msza święta roratnia dla dorosłych – I.            Za ++ rodz. Halinę i Henryka Horzelskich, ich rodziców i rodzeństwo.    II.

8.00

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ rodz. Barbarę w r. ur. i Stefana Grzona, ++ z rodz. Grzona i Radlik, Okwieka, Osilor, Kocyba Szymański. Za + sąsiada Czesława Koszarek – od sąsiadów z ul. Robotniczej. Za ++ z rodz. Młynek, Murek i Sowa. Za + Pawła Pyka w 30. dz. po śm. Za ++ Agnieszkę Gajda w 4. r. śm., dziadków Gajda, Chmiel, Marię i Stanisława Bielewskich, dziadków Bielewskich i Wojciechowskich, dusze w czyśćcu. Za ++ Alfonsa, Łucję, Pawła, Martę Doleżych, Władysława i Bronisławę Turowskich. Za ++ rodz. Dorotę i Czesława Badora, siostrzeńca Sławomira, szwagra Zbigniewa.

 

Czwartek Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy pierwszy czwartek miesiąca – 4.12.2014

7.00 Msza święta w języku łacińskim – Za ++ ojca Franciszka, matki Elżbietę i Małgorzatę, ++ z rodz.

7.30 Nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie.

8.00 – Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę i błog. dla. Barbary i rodz.

10.00Ku czci Św. Barbary w intencji górników, byłych górników, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych i poległych górników.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ rodz. Łucję i Franciszka Sklorz, chrzestnego Engelberta Sauerman o radość życia wiecznego dla nich.

19.00 Msza święta roratnia dla dorosłych – Dz. – bł. z prośbą o dary Ducha Świętego w int. chrześniaka Jakuba.

 

Piątek – pierwszy piątek miesiąca 5.12.2014                 (kolekta na Caritas)

7.00 – Za + Jana Drzazgę, ++ z rodz.

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8.00 – Za parafian.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ Annę Stefanik w r. śm., męża Konrada, Jana, Józefa i Hildegardę Michalskich., ++ z pokr. Za ++ Klarę Guziel, Ligię i Wiktora Psiuk. Za ++ Helenę, Ignacego i Lesława Bidzińskich. Za + Dorotę Henel w 30. dz. po śm. Za + Agnieszkę Czudaj w 30. dz. po śm. Za + Ryszarda Gambuś w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Cecylię i Jana Liberka, Franciszka Kopyto, Dorotę i Józefa Pach, dziadków Helenę Krawczyk, ++ z  pokr. Za ++ matkę Krystynę, ojca Edmunda, szwagra Krzysztofa, ++ z rodzin Jendro, Wiechoczek, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Eugeniusza Pucała, rodz. Roberta i Annę Lubosz.

18.30 Msza święta roratnia dla młodzieży w intencji powołań do służby w Kościele.

 

Sobota ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, BISKUPA – pierwsza sobota miesiąca – 6.12.2014

7.00 – Za ++ matkę Marię w r. urodzin, ojca Franciszka, ++ z rodziny, księdza Leonarda.

7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

8.00 – Za ++ siostrę Anielę Brzenska, męża Tadeusza, braci.

18.00 – I. Za ++ rodz. Helenę i Edwarda.         II. Za ++ rodz. Helenę i Józefa Kula, rodzeństwo Marię, Izabelę, Juliusza, Ludwika i Edmunda.   III.

 

II NIEDZIELA ADWENTU – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA – 7.12.2014

(kolekta odpustowa na potrzeby naszej Parafii).

7.00 – Za + syna Sławomira Antos w 13. rocznicę śmierci.

8.30

10.00 – Za + sąsiadkę Otylię Jelito i jej męża Edmunda – od sąsiadów.

11.30 Suma odpustowa z procesją Eucharystyczną – I. W intencji parafian i gości. II. Za zmarłych parafian oraz kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii.  III. Dz. – bł. w int. Ireny z ok. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę dla rodz.         IV.

13.00 – Za + Kazimierza Kulińskiego w r. śm., ++ z rodz. Kulińskich, Budziałowskich, Kwarciak, Bartnik, Szerszunowicz, Mnich.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: O dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże. w intencji Mateusza z okazji 1. urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, chrzestnych oraz rodzin Falkowski i Kapol.

15.30 Uroczyste NIESZPORY odpustowe.

18.00

 

Poniedziałek NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 8.12.2014

(kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, kancelaria nieczynna)

7.00 – Za + matkę Klarę Machnik, ++ z pokr. Kops i Machnik.

8.30 – Za ++ rodz. Cecylię i Jana Liberka, męża Franciszka Kopyto, Dorotę Pach, teściów, dziadków, ++ z pokr.

10.00

16.00 W intencji wspólnoty Dzieci Maryi.

17.30 – Za ++ rodz. Agnieszkę i Antoniego Polok, brata Józefa, Emmanuela, dziadków z rodz. Kus i Polok.

19.00