PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


 1. Czwartek Świętego Benedykta, opata, patrona Europy11.07.2019

  7.00 – Przez wst. Anioła Stróża w int. prawnuczki z ok. 1. ur. oraz w int. syna Andrzeja z ok. ur. i wnuka Adriana z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

  17.15 – Za ++ matkę Pelagię Białek w 5. r. śm., ojca Antoniego, brata Ryszarda, ++ z rodz. Białek, Strugała.

   

  Piątek – Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 12.07.2019

  7.00 – Za ++ Irenę Gęborek w 6. r. śm., dziadków z obu stron.

  18.00 – Za ++ matkę Annę Pokora, męża Alojzego, syna Józefa, braci Alojzego, Romana, rodz. Jerzego, Annę, Karola, Wiktorię z rodziną, dziadków, Krystynę Konieczny. Za ++ brata Henryka w 1. r. śm., brata Piotra, rodz. Bronisławę i Józefa Zaremba, siostrę Annę, babcię Katarzynę, teściów Jon, szwagierki i szwagrów. Za ++ rodz. Cecylię i Pawła Sprysz, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Adelę i Zygmunta Windys, siostrę Henrykę w 5. r. śm., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Emilię i Franciszka Popielarz, braci Bogdana i Henryka. Za ++ ojca Mieczysława Tokarz w 1. r. śm., matkę Martynę Tokarz, ++ z rodz. Tokarz, Masłowski, Mańka.

   

  Sobota – Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta – Dzień Fatimski 13.07.2019

  7.00 w kościele Św. Anny W intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych.             Nabożeństwo do  Św. Anny.

   

  17.00 – I. Za ++ matkę Marię Burek w 8. rocznicę śmierci, ojca Emila Burek, ++ z rodzin Pach, Burek, Swoboda, Głomb.            II. Przez wstawiennictwo Matki Bożej objawiającej się w Fatimie i świętych Dzieci Fatimskich w intencji rodzin oraz w naszych dziękczynno-błagalnych intencjach: W int. Agnieszki i jej rodz. o łaskę żywej wiary, błog. Boże i szczęśliwe rozwiązanie. O szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Norberta. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Jerzego.

  18.00 Różaniec Fatimski i procesja do kościoła Św. Anny.

  XV. NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2019

  1. (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na nowe głośniki w kościele)

   7.00 – Za + Halinę Witczak w rocznicę urodzin.

   8.30 – I. Za ++ ojca Gerarda Lubosz w r. ur., matkę Różę, ++ z pokr.       II. W intencji parafian.

   10.00 – Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Mariusza Radka z ok. 40. ur.

   11.30 – Za ++ Pelagię Jochem w rocznicę urodzin, męża Pawła, ++ z pokrewieństwa, Annę i Czesława Przybyła.

   14.30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny z okazji 75. urodzin (Te Deum).

   15.30 Nieszpory niedzielne.

   18.00 – W int. Beaty i Michała z ok. 2. r. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie.

    

   Poniedziałek – Świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła – 15.07.2019

   7.00 – Za + brata Czesława Stelmasińskiego – od brata z rodziną.

   18.00 – Za + męża Jana Smołkę, ++ z rodz.

    

   Wtorek – NMP z Góry Karmel – 16.07.2019

   7.00 – I. Dz. – bł. o zdrowie i błog. Boże dla Anieli i Jerzego z ok. r. śl. oraz o zdrowie i błog. Boże dla dzieci z rodzinami.            II. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

   7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   18.00 – Za ++ ojca Ludwika Słocińskiego w r. śm., ++ z pokr. Słociński, Andryszczak, Gajowczyk. Za + Marię Pieprzyca w r. ur. Za ++ siostrę Dorotę Pelikant, jej męża Antoniego, syna Jana, siostrę Marię Ulfik, jej męża Jana, brata Jerzego Szulc, męża i ojca Kazimierza Madura, syna Krzysztofa, rodziców i teściów, pokr. z obu stron. Za ++ matkę Teresę Grabińską w r. ur., ojca Gerarda, dziadków Marię i Franciszka Grabińskich, Antoniego i Anastazję Pach, Katarzynę Kaczmarczyk. Za ++ matkę Annę Pietrucha w r. ur., ojca Piotra, męża Edmunda, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ męża i ojca Konrada Kazuch w r. śm., jego rodziców i braci Stefana, Józefa, Henryka i Pawła. Za ++ Ryszarda Mitek, ++ z rodz. Mitków, Janiców i Buryanów.

   18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

    

   Środa 17.07.2019

   7.00 – Za ++ Dorotę i Jana Panic, siostrzeńca Romana, kuzynkę Marię Metzemacher, jej rodziców i brata.

   18.00 – Za ++ Barbarę Grzona w r. śm., Stefana Grzona, Henryka i Łucję Grzona, Edwarda Koczyba, Mateusza Tkacza, ++ z rodz. Grzona, Radlik, Koczyba, Osilor, Pawlik, Stefen, Okwieka, Szymański, Śledziona. Za ++ z rodz. Szczesny, Osadnik, Stochel, Koza, Kurda, Kosytorz, Wieczorek, Mazurek, krewnych, dusze w czyśćcu, Marię Maksis, Sabinę Matyjaszczyk. Za + Pawła Nowak z rodzeństwem, dusze w czyśćcu. Za + Jana Front. Za ++ brata Andrzeja Radek w 5. r. śm., rodz. Edwarda i Pelagię, teścia Franciszka Derner, ++ z rodz. Radek, Kucharski i Skałka. Za + Eryka Mazur. Za ++ teściów Juliannę i Stefana Nocuń, rodz. Anielę i Józefa Wręczycki, brata Bronisława, siostrę Elżbietę.

    

   Czwartek 18.07.2019

   7.00 – O radość życia wiecznego dla + Anny Piekacz w rocznicę urodzin.

   17.15 – Za + Annę Piekacz w (80) rocznicę urodzin.

    

   Piątek 19.07.2019

   7.00 – Za ++ rodz. Wiktorię i Adolfa, braci.

   18.00 – Za ++ męża i ojc Ryszarda Lewandowskiego, rodz. Wiktorię i Józefa Kokot, ++ z rodz. Lewandowski, Wieczorek, Ludwig, Kuczyński. Za ++ córkę Iwonę, rodziców z obu stron. Za ++ Władysława, Zofię, Michała, Józefa i Jana Pańczyszyn, Genowefę, Jakuba, Edmunda i Józefa Herman, Olimpię, Wiesława i Franciszkę Iżyckich, Stanisławę i Tadeusza Leśko, Alfonsa, Marię i Franciszka Grabińskich. Za ++ matkę Helenę Maroń w 5. r. śm., ojca Karola, rodzeństwo i pokr. Za ++ Marcina Trojanowskiego – od rodz. Sawińskich i Łysiak z Krakowa oraz cioci Kunegundy z Jadwigą. Za ++ Annę Piekacz, męża Edwarda. Za + Tadeusza Socha w 30. dz. po śm. Za ++ ojca Stanisława Maciejewskiego w r. śm., ++ z rodz., pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Elfrydę i Antoniego Strzoda, ++ z pokr. Za ++ Teresę i syna w 17. r. śm., braci Joachima i Krystiana, rodziców, teściów, ciocię Klarę, Anielę, Małgorzatę, ++ z pokr. z obu stron, księży, siostry zakonne, dusze w czyśćcu. Za ++ z rodz. Piechota, Klimza, Kurpierz. Za ++ Dariusza Szymanka w r. ur., Mieczysława Szymanek, rodziców. Za ++ Marię, Annę i Augusta Kopyto, Ryszarda, Franciszkę i Gertrudę Piątek, dziadków Pitek, Wiatowski, Kopyto. Za ++ matkę Barbarę Piguła w 5. r. śm., teścia Karola Polok, ++ z rodz.

    

   Sobota – Błogosławionego Czesława, prezbitera – 20.07.2019

   7.00 – Przez wst. Maryi Królowej Polski w intencji Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże.

   12.00 – Ślub: Patrycja Pradela – Adam Stec.

    

   17.00 – Za ++ rodziców Stefanię i Bolesława Konicki, rodziców chrzestnych Klarę Stręcioch i Jana Wiatrek, dziadków i pokrewieństwo z obu stron.

    

   XVI. NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.2019

    (kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy, kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Michał Picz z Parafii Św. Anny w Bytomiu)

   7.00 – Za ++ Irenę Widera w (100) r. ur., męża Joachima, syna Janusza, pokr. z obu stron, Michalinę, Elżbietę, Krystynę i Tadeusza.

   8.30 – I. Za + Leszka Orzełek w 2. r. śm., rodziców i teściów.          II. W int. rocznego dziecka: Lilianna Zemela, jej rodziców i chrzestnych.

   10.00 – Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Andrzeja, Adama i Praksedy.

   11.30 – I. Za ++ męża, ojca i dziadka Stanisława Rzepka, rodziców Marię i Stefana, braci Józefa, Jana Antoniego, ++ z rodz.          II. Za ++ męża Edmunda Gałązka w 6. r. śm., syna Krzysztofa, pokr. z obu stron.

   14.30 – Dziękczynna za Sakrament Małżeństwa Patrycji i Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo na nowej drodze życia a także o błogosławieństwo dla rodzin Pradela i Stec.

   15.30 Nieszpory niedzielne.

   18.00 – Za ++ Różę Hajduk w r. śm., mężów Ludwika Hajduk i Jana Kaczmarczyk, Andrzeja Kaczmarczyk, Mariana i Romana Manieckich.

    

   PoniedziałekŚwiętej Marii Magdaleny 22.07.2019

   (kancelaria czynna tylko rano: 8.30 – 10.00 po południu kancelaria nieczynna)

   7.00 – I. O zdrowie i błog. Boże dla małżeństwa Józefa i Jana Fabjańskich oraz ich dzieci Anne, Agnieszki i Bartosza z rodzinami.          II. W int. wnuka Maksymiliana i jego powrotu na drogę Jezusa.

   18.00 – Za + córkę Aleksandrę Pyrkosz w rocznicę urodzin.

    

   WtorekŚwiętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 23.07.2019

   7.00

   7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   18.00 – Za ++ matkę Elżbietę w 18. r. śm., ojca Konstantego, braci i szwagra. Za ++ brata Jana Wąsik w r. śm., rodziców, siostry i braci. Za ++ rodz. Zdzisława i Zuzannę Szczudłowskich, teściów. Za ++ męża Michała w 1. r. śm., rodz. Kazimierę i Stanisława Młyńczyk, Gertrudę i Bernarda Styczyrz, brata Jana. Za ++ Jana Bondza w 15. r. śm, rodz. z obu stron, siostrę Annę, braci Eryka, Rudolfa, Karola, szwagra Józefa, Henryka, Pawła, ciocię Marię, ++ z rodz. Jańta, Koloch, Berak i Kryś, Wojciecha Brodacki. Za + Leopolda Garus w r. ur. Za ++ męża Antoniego Rusek w 7. r. śm., matkę Władysławę, Antoninę i siostrzenicę Agatę.

   18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

    

   Środa – Świętej Kingi, dziewicy – 24.07.2019

   7.00 

   18.00 – Za ++ męża Edmunda Świerca, syna Krzysztofa, córkę Teresę. Za ++ rodz. Huberta i Franciszkę Waloscczyk, dziadków Walosczyk, Gabor, teściów Józefa i Martę Płonka, bratanka Łukasza, Marię Gabor, Magdalenę i Brunona Habrajski, Józefa Balcer, dusze w czyśćcu.

    

   Czwartek Św. Jakuba Apostoła 25.07.2019

   7.00 – I.                        II.

   ————————————————————————

   Msze święte i nabożeństwa w kościele Św. Anny. Kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Michał Chmiel, neoprezbiter z Bytomia – Suchej Góry. Kolekta na potrzeby naszej Parafii.

   18.00 w kościele Św. Anny – Za zmarłych budowniczych i dobrodziejów kościoła Św. Anny. Za ++ Gertrudę i Ludwika Okwieka. Za + Józefa Pluwacza. ………

    

   PIĄTEK ODPUST KU CZI ŚWIĘTEJ ANNY, MATKI NMP 26.07.2019

   (kancelaria nieczynna)

   6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

   7.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez. wst. NMP i Św. Anny o błog. Bożę, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę dla Anny Kowalskiej i jej rodz.

   Różaniec – tajemnice radosne.

   9.00 – I. Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji imienin oraz 94. urodzin Jakuba.         II. Za + matkę Rozalię Prusko w r. ur.      

   Różaniec – tajemnice światła.

   11.00 Suma odpustowa – I. W intencji parafian, dobrodziejów kościoła Św. Anny, pielgrzymów i gości.             II. Dz. – bł. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Leokadii z ok. ur.             III. Za ++ Annę, Grażynę, Tomasza i Mariana Jnaików.            IV. Za + rodz. Annę (z ok. imienin) i Roberta Zowada, brata Łucjana, ++ z rodz. Zowada i Kurek.

   Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czas na indywidualne i grupowe nawiedzenie kościoła.

   15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

   15.30 Nieszpory odpustowe.

   16.30 – Za + Annę Kukowka z ok. imienin.

   Różaniec – tajemnice chwalebne.

   18.00 – Za + matkę Klarę Guziel w r. ur., teściów Ligię i Wiktora Psiuk, dusze w czyśćcu. Za ++ syna Dariusza Kopyto w 17. r. śm., matkę Józefę Strzoda w 16. r. śm., Ewę i Bolesława Kuboś. Za ++ Elżbietę Furgała, Marię i Michała Furgała. Za ++ matkę Annę Kubarycz w r. ur., z ok. imienin i w 6. r. śm., ojca Antoniego, siostrę Teresę Beszoner, dziadków Weronikę i Ignacego Malatyńskich, Katarzynę i Jana Kubarycz, chrzestną Natalię Warzecha, pokr. z obu stron. Za ++ Annę Muskus i matkę Annę Garncarz. Za ++ matkę Jadwigę Moj i Piotra Dubiel w r. ur. i w r. śm. Za ++ babcię Annę Kulej i koleżankę Annę Deptę, dusze w czyśćcu. Za + męża Włodzimierza Wierzchowskiego.

   —————————————————————————————

   Sobota – Świętego Joachima, ojca NMP – 27.07.2019 (odwiedziny chorych)

   7.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Marta Sojka, Andrzej Piskorski, Maria Bałdyga).

   14.00 – ślub: Karolina Kall – Krzysztof Kazek.

    

   17.00 – Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anny Madziąg z ok. 60. ur.

    

   XVII. NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.07.2019 (kolekta potrzeby naszej Parafii,  można zyskać odpust Porcjunkuli, kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Michał Chmiel)

   7.00 – Za + Helenę Gigiel w r. śm.

   8.30 – Za + Augusta Kożuch w r. ur.

   10.00 – Za ++ Annę Witt w r. śm., jej męża Roberta, Anastazję i Konrada Kopyto, ++ z pokr.

   11.30 – Za ++ ojca Pawła Spojda w r. śm., matkę Franciszkę, siostrę Blandynę, jej męża Henryka, braci Leonarda i Jerzego, męża Henryka Wilkoń, teściów, ++ z pokr. Spojda, Wilkoń, Paprotny, Piowczyk, Markewka.

   13.00 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Stanisław Stodółka, … ich rodziców i chrzestnych.

   14.30 – Dziękczynno-błagalna: Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie dla Krystyny Kusztal z ok.70. ur. Do Bożej Opatrzności przez wst. Św. Anny z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę dla Anny Bryłka. Z ok. imienien Anny Kowalskiej z podz. za 95 lat życia, z prośbą oa dalsze łaski i błog. Boże. Do Miłosierdzia Bożego przez wst. NMP o błog. Boże, zdrowie i wszelkie łaski potrzebne do wypełnienia woli Bożej dla Janiny.

   15.30 W kościele Św. Anny: Nabożeństwo ku czci Św. Krzysztofa w intencji wszystkich podróżujących z poświęceniem pojazdów.

   18.00 – W int. siostry Teresy o zdrowie i pomyślny przebieg operacji.

    

   Poniedziałek – Świętej Marty – 29.07.2019

   7.00

   18.00 – Za + syna Daniela Majorek w rocznicę urodzin.

    

   Wtorek 30.07.2019

   7.00

   7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   18.00 – Za ++ Henryka Helisz w r. ur., ++ z rodz. Za + Czesława Stelmasińskiego w 30. dz. po śm. Za ++ Danutę Kazuch, rodziców z obu stron, ++ z rodz. Stolarskich, Koza i Hałaszkiewicz.

   18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

    

   Środa – Świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera – 31.07.2019

   7.00

   18.00 – Za ++ rodz. Teresę i Józefa Piekacz, teściów Łucję i Herberta Kuklok. Za + Eugeniusza Riedel w 30. dz. po śm. Za + Jana Psiuk w 30. dz. po śm.