PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca – 2.07.2020

16.00 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku

w Lubecku:       17.30 Nieszpory Maryjne.

         18.00 Msza święta w intencji mieszkańców Lublińca.

  1. 21.00 Zakończenie pielgrzymki ślubowanej w kościele Św. Mikołaja.

 

Piątek Świętego Tomasza Apostoła – pierwszy piątek miesiąca – 3.07.2020

(kolekta na Caritas)

7.00 – Za + Bogumiłę Lasoń (3).

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8.00Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.   

18.00 – I. Za ++ żonę Marię Brzezina w 8. r. śm., jej rodz. Marię i Franciszka Szwarc, rodz. Gerdę i Pawła Brzezina, ++ z pokr. z rodz. Bonk, Bryś, Bieniek, Grzeszczok, Jana Grzesik, kapłanów, siostry zakonne którzy posługiwali w Parafii Św. Mikołaja, dusze w czyśćcu. Za ++ Władysława Pańczyszyn, ++ z rodz. Pańczyszyn, Herman, Iżyckich, Kowalskich, Stanisławę i Tadeusza Leśko, Alfonsa, Marię i Franciszka Grabińskich, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Henryka Kampczyk, rodz. Jadwigę i Augusta Świerc, teściów Łucję i Jerzego Kampczyk, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ ojca Franciszka Brzezina, wujka Augustyna Brzezina, dziadków Jana i Annę Kukowka, Piotra i Jadwigę Brzezina, ++ z rodz. Brzezina, Kukowka i Brewka.      II. Za ++ rodz. Klarę i Gerarda Guziel, teściów Ligię i Wiktora Psiuk, Sławomira Marcinkowskiego. Za ++ Helenę, Ignacego i Leszka Bidzińskich. Za ++ Jerzego i Marię Klama, dusze w czyśćcu. Za + Jolantę Dykta w 30. dz. po śm. Za + Zbigniewa Pilśniak w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Erykę i Franciszka Stasiowskich, brata Andrzeja, ++ z pokr. Za ++ żonę i matkę Marię Pinkowską w r. ur., dziadków Hildegardę i Franciszka Pinkowskich, Rozalię i Mikołaja Sohor, Piotra Pinkowskiego, ++ z rodz. Pinkowskich i Słabik. Za ++ Gertrudę Feliks, syna Gerarda, dwóch mężów, ++ z pokr. Za + Leokadię Wręczycką w r. ur.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Sobota – pierwsza sobota miesiąca –  4.07.2020

7.00 – I. Przez wst. Maryi Matki Kapłanów do Chrystusa Najwyższego Kapłana o świętość dla kapłanów i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej Ojczyźnie. II. Za + Bogumiłę Lasoń (4).

7.30 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

 

17.00 – I. Za + męża, ojca i dziadka Jana Psiuk w 1. r. śm. II. Za ++ Edwarda i Jadwigę Cwieląg.

 

XIV. NIEDZIELA ZWYKŁA 5.07.2020

(kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego)

7.00 – Za + Bogumiłę Lasoń (5).

8.30 – Za ++ męża Kazimierza Janus w r. śm., rodz. Bronisławę i Andrzeja Janus, Władysławę i Józefa Ceglarek, Janinę Janik, Jana Stanko i Marka Lewandowskiego.

10.00 – I. Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Tomasza Śniechoty z okazji 30. urodzin. II. Dz. – bł. w int. Marii z ok. 70. ur. o błog. Boże i zdrowie.

11.30 – Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże dla Beaty i Michała z ok. 3. r. śl.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: Przez wst. MB i Anioła Stróża z podz. za opiekę w chorobie z prośbą o dalsze błog. Boże a szczególnie o zdrowie dla Jakuba Brzezina i zdrowie dla wszystkich darczyńców.

15.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w intencji Julii Bodora z okazji 18. urodzin.

 

Poniedziałek – Świętej Teresy Ledóchowskiej, dziewicy –  6.07.2020

7.00 – I. Za + Bogumiłę Lasoń (6). II. Za + Ludwika Tobor.

18.00 – Przez wst. MB z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, błog. Boże dla Karoliny i Jakuba oraz ich rodziców.

 

Wtorek7.07.2020

7.00 – I. Za + Łucję Gawrońską. II. Za + Bogumiłę Lasoń (7).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – I. Za ++ syna Jacka Szweda w 24. r. śm., ojca Ludwika Szweda w r. śm. Za ++ męża Jana Matusek w r. ur., iego rodziców, rodzeństwo, pokr. dusze w czyśćcu.  Za ++ ojca Henryka Kokot w 13. r. śm. i w r. ur., matkę Jadwigę, męża Maksymiliana Greupner. Za + Mieczysława Tabor w 30. dz. po śm. Za ++ ojca Romana Jon w r. śm., matkę Elżbietę, brata Franciszka, ++ z rodz. Za ++ ojca Engelberta Kurpierz, ++ z rodziny.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa – Świętego Jana z Dukli, prezbitera – 8.07.2020

7.00 – I. Za ++ rodz. Franciszkę i Karola, braci Józefa i Zygmunta, bratową Łucję. II. Za + Bogumiłę Lasoń (8).

18.00 – Za ++ matkę Anielę Kania w 24. r. śm., brata Krzysztofa, rodz. Erykę i Wilhelma Adler, ++ z pokr. Za + Andrzeja Kochanka w 30. dz. po śm.

 

Czwartek 9.07.2020

7.00 – I. Dz. – bł. przez wst. MBNP z podz. za lata życia, zdrowie, błog. Boże z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski dla matki Marii (Te Deum).

17.15 – I. Za + Helenę Niegolewską w 1. r. śm. II. Za + Bogumiłę Lasoń (9).

 

Piątek 10.07.2020

7.00 – I. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Danuty. II. Za + Bogumiłę Lasoń (10).

18.00 – Za + Józefa Pyrkosza w r. śm. Za ++ matkę Annę, ojca Jerzego, syna Józefa, ++ z rodz. i pokr., Edytę, dusze w czyśćcu.Za + Krystynę Beldzik.

 

Sobota Świętego Benedykta, opata, patrona Europy11.07.2020

7.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny z okazji  urodzin. II. Za + Bogumiłę Lasoń (11).

17.00 – I. Za + brata Franciszka Radlak w 2. r. śm. II. W int. Pawła Dzięgiel z ok. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla niego oraz dla Emilii i Tymoteusza.

 

  1. XV. NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07.2020

(kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na malowanie kościoła)

7.00 – I. Za + Helenę Tychowską w r. śm. II. Dz. – bł. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o obłog. Boże i zdrowie dla Jana z ok. 60. ur.oraz o potrzebne łaski dla całej rodz.

8.30 – Za ++ ojca Gerarda Lubosz w r. ur., matkę Różę, ++ z pokr.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. Za ++ matkę Marię Burek w 9. rocznicę śmierci, ojca Emila Burek, ++ z rodzin Pach, Burek, Swoboda, Głomb. II. Za ++ rodz. Stefanię i Bolesława Konicki, dziadków, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu.

11.30 – I. Za + Halinę Witczak w rocznicę urodzin. II. Za + Bogumiłę Lasoń (12).

14.30 – Dziękczynno – błagalna:

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 – Za + Mieczysława Tokarz, ++ z rodz., dusze w czyśćcu.

 

Poniedziałek – Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta – Dzień Fatimski 13.07.2020

7.00 – I. Za ++ matkę Pelagię Białek w 6. r. śm., ojca Antoniego, brata Ryszarda, ++ z rodz. Białek, Strugała. II. Za + Bogumiłę Lasoń (13).

18.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej objawiającej się w Fatimie i świętych Dzieci Fatimskich w intencji rodzin oraz w naszych dziękczynno-błagalnych intencjach: Z podz. i z prośbą o światło Ducha Świętego, błog. Boże, żywą wiarę, nawrócenie i opiekę dla wnuczek Patrycji, Moniki i Justyny. …..

18.40 Różaniec Fatimski i procesja do kościoła Św. Anny.

 

Wtorek14.07.2020

7.00 – I. Za + Irenę Gęborek w 7. r. śm. II. Za + Bogumiłę Lasoń (14).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ Augustyna, Marię i Annę Kopyto, Ryszarda, Franciszka i Gertrudę Piontek, dziadków Kopyto, Wiatowski, Piontek.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa – Świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła – 15.07.2020

7.00 – I. Za + Włodzimierę Knapczyk. II. Za + Bogumiłę Lasoń (15).

18.00 – Za + Marię Pieprzyca w r. ur. Za ++ matkę Teresę Grabińską w r. ur., ojca Gerarda, dziadków Marię i Franciszka Grabińskich, Antoniego i Anastazję Pach, Katarzynę Kaczmarczyk, ++ z pokr. Za + Teofila Ozimek w 30. dz. po śm.

 

Czwartek – NMP z Góry Karmel – 16.07.2020

7.00 – Za ++ ojca Ludwika Słocińskiego w r. śm., ++ z pokr. Słociński, Andryszczak.

17.15 – Za + Bogumiłę Lasoń (16).

 

Piątek 17.07.2020

7.00 – I. Za + Bogumiłę Lasoń (17). II. Za ++ z rodzin Graf, Ruda, Skopp, Bonk, Rozkosz, dusze w czyśćcu.

18.00 – Za ++ męża i ojca Ryszarda Lewandowskiego, ++ z rodz. Kokot, Lewandowski, Wieczorek, Ludwig, Kuczyński. Za ++ córkę Iwonę, rodziców z obu stron. Za ++ Barbarę Grzona w r. śm., Stefana Grzona, Henryka i Łucję Grzona, Edwarda Koczyba, Mateusza Tkacza, ++ z rodz. Grzona, Radlik, Szymański, Pawlik, Koczyba, Osilor, Okwieka, Tkacz, Stefen i Sledziona. Za ++ matkę Helenę Maroń w 6. r. śm., ojca Karola, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ siostrę Dorotę Pelikant, jej męża Antoniego, syna Jana, siostrę Marię Ulfik, jej męża Jana, brata Jerzego Szulc, męża i ojca Kazimierza Madura, syna Krzysztofa, rodziców i teściów, pokr. z obu stron.

 

Sobota 18.07.2020

7.00 w kościele Św. Anny – I. W intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych. II. Przez wst. Maryi Królowej Polski, Św. Andrzeja Boboli, Św. Jana Pawła II. w int. Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże.

Nabożeństwo do  Św. Anny.

 

17.00 – I. Za ++ rodz. Jadwigę i Jana Kurzac, rodz. Dorotę i Józefa Pach, ++ z rodz. Pach, Kurzac i Liberka. II. Za + Bogumiłę Lasoń (18).

 

XVI. NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07.2020       (kolekta na Diecezjalny Fundusz Oświatowy)

7.00 – Za ++ ojca Stanisława Maciejewskiego w r. śm., matkę Zofię, dziadków z obu stron.

8.30 – Za ++ rodz. Teresę i Gerarda Lizurek, Paulinę, Pawła, Waleskę, Antoniego, Agnieszkę i Monikę, ++ z rodz. Lizurek, Nobielski, Stolarek, Reczek, Okwiek.

10.00 – Za ++ Annę Witt w r. śm., jej męża Roberta, ++ z pokr.

11.30 – I. Za ++ żonę Ewę w 5. r. śm., rodz. Helenę i Stefana Jurczyk, rodz. Gertrudę i Antoniego Janta, pokr. z obu stron. II. Za + Bogumiłę Lasoń (19).

14.30 – Dziękczynno-błagalna: W intencji Patrycji i Adama Stec w 1. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dl całej rodziny.

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla syna + Krzysztofa Kościółek w rocznicę urodzin, rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron.

 

Poniedziałek – Błogosławionego Czesława, prezbitera – 20.07.2020

7.00 – I. Za + Bogumiłę Lasoń (20). II.

18.00 – Za ++ rodziców Jana i Rozalię Ploska, ojca Piotra Struzika, siostrę Krystynę Kaczmarek, dziadków Ploska, Beldzik, Struzik, Wrześniewski, dusze w czyśćcu.

 

Wtorek 21.07.2020

7.00 – I. Za + Jolantę Dykta. II. Za + Bogumiłę Lasoń (21).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ rodz. Elfrydę i Antoniego Strzoda. Za + Hildegardę Famuła w 30. dz. po śm. Za ++ siostrę Marię Bofilię Wojsyk w 1. r. śm., jej rodz. Zofię i Alojzego.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa Świętej Marii Magdaleny 22.07.2020

7.00 – I. Za ++ siostrę Majelę i je rodz. Jana i Walerię Papierz. II. Za + Bogumiłę Lasoń (22).

18.00 – Za ++ matkę Elżbietę w 19. r. śm., ojca Konstantego, braci i szwagra. Za ++ rodz. Zdzisława i Zuzannę Szczudłowskich, teściów.

 

Czwartek Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 23.07.2020

7.00 – I. Za ++ rodziców Pyka i Maniura, siostrę Joannę z mężem, brata Stefana i Brunona, dziadków Furman i pokrewieństwo. II. Za ++ rodziców Zaporowskich, ++ z rodz. Borszcz i Witek, babcię, ++ z rodz. Furman, Pyka, bratową Honoratę, dusze w czyśćcu. III. Za + Bogumiłę Lasoń (23).

17.15 – Przez wst. Anioła Stróża o dary Ducha Świętego dla wnuków z rodz. Wacławek i Leonarczyk.

 

Piątek – Świętej Kingi, dziewicy – 24.07.2020

7.00 – I. Za ++ Ludwika, Juliusza, Marcina, Izabelę i Marię, rodziców Helenę i Józefa Kula. II. Za + Bogumiłę Lasoń (24).    III.

————————————————————————

Msze święte i nabożeństwa w kościele Św. Anny. Kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Zbigniew Śniechota. Kolekta na potrzeby naszej Parafii.

18.00 w kościele Św. Anny – Za zmarłych budowniczych i dobrodziejów kościoła Św. Anny. Za ++ Gertrudę i Ludwika Okwieka. Za + Józefa Pluwacza. Za + Błażeja Kozielskiego. Za + Annę Berbesz w r. ur. Za ++ Michała, Marię i Elżbietę Furgała. Za ++ matkę Annę Pluta w r. ur., ojca Józefa Pluta, rodz. Annę i Ewalda Piech, ++ z rodz. Pluta i Piech. Za ++ męża Michała w 2. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Bernarda Styczyrz, Kazimierę i Stanisława Młyńczyk, brata. Za + Andrzeja Falińskiego w 30. dz. po śm.

 

SOBOTA ODPUST KU CZI ŚWIĘTEJ ANNY, MATKI NMP 25.07.2020

6.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7.00 – I. Za ++ Annę Zowada (z ok. imienin) ojca Roberta, ++ z rodz. Zowada i Kurek. II. Za + Bogumiłę Lasoń (25).

Różaniec – tajemnice radosne.

8.30 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Marta Sojka, Andrzej Piskorski, Maria Bałdyga).

Różaniec – tajemnice światła.

10.00 – Dziękczynno – błagalna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Alojzego z okazji urodzin (Te Deum).

Różaniec – tajemnice chwalebne.

11.30 Suma odpustowa – I. W intencji parafian, dobrodziejów kościoła Św. Anny, pielgrzymów i gości. II. Za ++ męża, ojca i dziadka Błażeja Kozielskiego, ++ z rodz. III. Dz. – bł. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Leokadii z ok. ur. IV. Za ++ Annę, Grażynę, Tomasza i Mariana Janików.

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czas na indywidualne i grupowe nawiedzenie kościoła.

14.30 Nieszpory odpustowe i koronka do Miłosierdzia Bożego.

15.30 – Za + matkę Klarę Guziel w r. ur., ojca Gerarda, teściów Ligię i Wiktora Psiuk, ++ z rodz. Za + syna Dariusza Kopyto w r. śm. Za ++ matkę Jadwigę Moj, Annę Moś, Piotra Dubiel, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Włodzimierza Wierzchowskiego i jego rodziców. Za + Marię Głuch.

—————————————————————————————

17.00 – Za ++ rodz. Rozalię i Wiktora Jyż.

 

XVII. NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2020         (kolekta potrzeby naszej Parafii,  można zyskać odpust Porcjunkuli)

7.00 – I. Dz. – bł. przez wst. MB z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę dla Marii z ok. 80. ur. oraz dla całej rodz.     II.

8.30 – Dziękczynno – błagalna do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii i Zdzisława z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny (Te Deum).

10.00 – I. Dz. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Gabrieli i Romana, syna Marka, wnuczek Wiktorii i Mai z ok. ur. II. Za + Bogumiłę Lasoń (26).

11.30 – I. Za ++ ojca Pawła Spojda w r. śm., matkę Franciszkę, siostrę Blandynę, jej męża Henryka, braci Leonarda i Jerzego, męża Henryka Wilkoń, teściów, ++ z pokr. Spojda, Wilkoń, Paprotny, Piowczyk, Markewka. II. W intencji rocznego dziecka; Poli Mizera, jej rodziców i chrzestnych.

14.30 Msza święta chrzcielna – I. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Łucja Drynda, … ich rodziców i chrzestnych.          II. Dziękczynno – błagalna: ……

15.30 W kościele Św. Anny: Nabożeństwo ku czci Św. Krzysztofa w intencji wszystkich podróżujących z poświęceniem pojazdów.

18.00 – Za + córkę Aleksandrę Pyrkosz w rocznicę urodzin.

 

Poniedziałek – Świętego Joachima, ojca NMP – 27.07.2020

7.00 – I. Za ++ matkę Rozalię Prusko w r. ur. II. Za + Bogumiłę Lasoń (27).

18.00 – Za ++ Różę Hajduk w r. śm., dwóch mężów, Ludwika Hajduk, Jana Kaczmarczyk, Andrzeja Kaczmarczyk, Romana i Mariana Manieckich.

 

Wtorek 28.07.2020

7.00 – I. Za + Helenę Gigiel w r. śm. II. Za + Bogumiłę Lasoń (28).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ ojca Augusta Korzuch, męża Aleksandra Mielcarskiego, ++ z rodz.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa – Świętej Marty – 29.07.2020

7.00 – Za + Bogumiłę Lasoń (29).

18.00 – Za + syna Daniela Majorek w rocznicę urodzin. Za + Jacka Wasiak w 30. dz. po śm. …..

 

Czwartek 30.07.2020

7.00 – Za + Bogumiłę Lasoń (30).

17.15 – Za + Jadwigę Gałuszka w 30. dzień po śmierci.

 

Piątek – Świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera – 31.07.2020

7.00 – Za ++ rodz. Wiktorię i Adolfa, braci Kazimierza, Edwarda i Józefa, dusze w czyśćcu.

18.00 – Za ++ Zofię i Huberta Plaza.