PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota – Ofiarowanie NMP – 21.11.2020

7.00 – I. Za + Mariannę, ++ z rodz. II. Za + Pawła Siwiaszczyk (1). III. Za + Jadwigę Gałuszka (10).

 

17.00 – I. Za ++ Łucję, Franciszka i Józefa Przybył, Janinę, Mikołaja, Marię i Jana Czech. II. Za ++ Bernarda Węgierek, rodziców, ++ z rodz. III. Za ++ męża i ojca Ireneusza Chrobok w 18. r. śm.

 

XXXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2020                   (przeniesiona z marca kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach)

7.00 – Za + Pawła Siwiaszczyk (11).

8.30 – Przez wstawiennictwo Św. Katarzyny w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych kolejarzy.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. Za ++ Cecylię Gnacińską, męża Jana, rodziców Zofię i Franciszka, brata Henryka i siostrę Ludwikę, ++ z rodz.

  1. W intencji wszystkich śpiewających i grających w Kościele; szczególnie za organistów, członków Chóru Św. Cecylii, scholi Canto Gregoriano, scholi liturgicznej, psałterzystów, kantorów oraz grających i śpiewających w czasie Mszy świętych i nabożeństw młodzieżowych, adoracji Szkoły Nowej Ewangelizacji.

  III. Za + Jadwigę Gałuszka (11).

11.30 – I. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza. II. Do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian, o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za zmarłych w jej wyniku.

14.30 – I. W intencji Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary, pod dyrekcją Dominiki Sowy, z okazji dziesięciolecia istnienia. II. Dziękczynno – błagalna: Do Chrystusa Króla, przez wst. MBNP o błog. Boże, szybki i trwały powrót do zdrowia dla Barbary Hajdus. Do Chrystusa Króla przez wst. Matki Najświętszej o błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Mariana z ok. ur. i jego rodz.

15.30 Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla.

18.00 – Za ++ męża Alojzego Skoczylas, rodziców, teściów, braci, bratowe, dziadków, pokrewieństwo z obu stron.

 

Poniedziałek 23.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (12). II. Za + Jadwigę Gałuszka (12). III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Za ++ żonę Elżbietę Wąsik w r. śm., rodziców Julię i Jana Kaczmarczyk

 

Wtorek 24.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (13). II. Za + Jadwigę Gałuszka (13). III. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie dla Alfreda.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ polecanych w wypominkach. Za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne.Za + Ryszarda Matuszewskiego w r. ur. Za ++ Mariana Hnat, Józefa i Hildegardę Żyłka, ++ z rodz. Żyłka i Hnat. Za + teścia Emila Krawczyk w r. ur. Za + Gerarda Rajnera w r. ur. Za ++ rodz. Martę i Karola Skibińskich, męża Gerarda Czudaj. Za ++ Edwarda Dutkowskiego w 15. r. śm. Za ++ rodz. Irenę i Teodora Pradela w r. ur.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 25.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (14). II. Za + Jadwigę Gałuszka (14). III. Do Miłosierdzia Bożego za + Bronisławę Ligendza, jej rodziców, rodzeństwo, ++ z pokr., dusze w czyśćcu.

18.00 – Za ++ rodz. Gertrudę i Jana Oleś, dziadków z obu stron, rodzeństwo, brata, siostry, szwagrów. Za + męża Henryka, rodziców, teściów, szwagra Alfreda, ++ z rodz. Oleś, Kolasa i Dragon. Za ++ Konrada Stefanik w r. ur., żonę Annę, Jana, Józefa i Hildegardę Michalskich, Marię Sledziona w r. ur., Romana Sledziona w r. śm., Magdalenę Chrzęstek, Cecylię Tkocz w r. ur. i w r. śm., ++ z rodz. Za ++ Rozalię i Augustyna Wąsik, dzieci Urbana i Zofię, rodzeństwo, dusze w czyśćcu, Jadwigę Henel.

 

Czwartek 26.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (15). II. Za + Jadwigę Gałuszka (15). III. W intencji Wiesławy i Antoniego Jelonek o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski.

17.15 Msza święta szkolna – Za + Jana Jeziorskiego – od rodz. Koprów i Braksatorów.

 

Piątek 27.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (16). II. Za + Jadwigę Gałuszka (16). III. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MB, Anioła Stróża i świętej patronki w intencji Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne dary Ducha Świętego i opiekę.

18.00 – I. Za + córkę Iwonę. Za + ojca i teścia Jana Berbesz w r. śm., dusze w czyśćcu.  Za + Elżbietę Stalmach w 5. rocznicę śmierci. Za + męża, ojca, dziadka, pradziadka i brata Ireneusza Kubat w 4. r. śm. Za ++ ojca Mieczysława Mańka w r. śm., brata Andrzeja. Za + chrześnicę Bożenę Piwowarską w 1. r. śm. – od chrzestnej Łucji. Za ++ brata Józefa Polok, rodz. Agnieszkę i Antoniego, brata Emanuela, Wiesława Deneko. Za ++ brata Ryszarda Kulej w 57 r. śm., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Hildegardę i Kazimierza Stemplewskich, teściów Franciszkę i Jana Gambuś, Łucję Gambuś, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Rozalię i Wilhelma Szwarc, męża Jerzego, teścia Władysława, Józefa i Antoniego Głowacz, brata Ernesta, bratową Klarę, ++ z rodz. Szwarc, Wójcik, Droździok, Głowacz, dusze w czyśćcu. Za + Bogdanę Górkiewicz w 1. r. śm., ++ z rodz.

II. W intencji Apostolatu Maryjnego.

 

Sobota 28.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (17). II. Za ++ Mikołaja, Emilię, Franciszka, Karola, Wincentego i Rozalię Biela, Różę i Stanisława Kłosowskich, Alojzego i Agnieszkę Koczuła, Edmunda i Łucję Nocoń o wieczny odpoczynek i radość nieba. III. Za + Jadwigę Gałuszka (17).

8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizantki: Teresa Wojsyk i Barbara Fikus).

 

17.00 – I. Za ++ Włodzimierza Kałużę, rodziców Lesz i Kałuża. II. Za ++ Zygmunta Raj, rodziców Janinę i Stanisława Nojman, Marię i Alojzego Raj, szwagra Henryka Raj, Mariana i Adama Raj, ++ z pokrewieństwa.

 

  1. I. NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2020 (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego,

zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie).

7.00 – I. O radość wieczną dla ++ opiekunów FZŚ; o. Tarsycjusza, o. Floriana, o. Sylwestra, o. Rufina oraz ++ członków wspólnoty. II. Za + Pawła Siwiaszczyk (18).

8.30 – I. Za + Andrzeja Pająka w rocznicę urodzin. II. Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie dla Małgorzaty Gabor z ok. 80. ur.

10.00 – I. O radość życia wiecznego dla ++ ojca Józefa Smolin w r. śm., matki Florentyny, pokr. z obu stron. II. Za + Jadwigę Gałuszka (18).

11.30 – I. O dar życia wiecznego dla + ojca Franciszka Brzezina w r. ur. II. Za ++ Jana Lidendza, jego małżonkę, dzieci, wnuków, prawnuka, Urszulę Kowalską.

14.30 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: …, ich rodziców i chrzestnych.

15.30 Nabożeństwo adwentowe w intencji rodzin naszej Parafii z poświęceniem wieńców i lamp adwentowych.

18.00 – Za + Ernesta Golasza w 22 rocznicę śmierci.

 

PoniedziałekŚwiętego Andrzeja Apostoła 30.11.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (19). II. Za + Jadwigę Gałuszka (19).

17.15 Msza święta roratnia – O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Barbary z ok. ur.

 

Wtorek 1.12.2020

7.00 – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (20). II. Za + Jadwigę Gałuszka (20).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ ojca Andrzeja Radek w r. ur., matkę Helenę, brata Edwarda, bratową Pelagię, siostrzeńca Roberta, siostrzenicę Bożenę, bratanka Andrzeja, szwagrów Wojciecha i Alfonsa, ++ z rodz. Radek, Kucharski, Skałka. Za + Ryszarda Rolaka w 1. r. śm. Za ++ męża, ojca i pradziadka Jana Feliksa, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ ojca Andrzeja Macias (z ok. imienin), matkę Cecylię, dziadków z obu stron, braci Jana i Stanisława, siostrzeńca Andrzeja, bratanka Andrzeja, dusze w czyśćcu. Za + Franciszka Mańka w 30. dz. po śm. Za + Helenę Marciniak w 30. dz. po śm. Za + ojca Andrzeja Dudek z ok. imienin. Za + Stanisława Sabok. Za ++ ojca Franciszka Paprotny w r. śm., matkę Łucję, męża Jerzego Spojda, teściów Franciszkę i Pawła Spojda, dziadków Kus, Paprotny, ++ z pokr.

 

Środa 2.12.2020 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.30, 15.3016.30)

7.00 – I. Przez wst. MBNP do Przemienienia Pańskiego o Boże Miłosierdzie, dary Ducha Świętego, nawrócenie w rodzinie oraz w int. syna Tomasza z ok. ur. II. Za + Pawła Siwiaszczyk (21). III. Za + Jadwigę Gałuszka (21).

17.15 Msza święta roratnia – Za + Gertrudę Szymską w r. śm. Za ++ ojca Henryka Garus w 12. r. śm., matkę Cecylię, dziadków Anastazję i Józefa Suchorskich, Klarę i Jana Garus, Waleskę i Steafan Koenig, ++ z rodz. Suchorski, Garus, Ochman, Najgebauer. Za ++ Ludwika Piechotę w 6. r. śm., ++ z rodz. Just, Piechota. Za ++ z rodz. Młynek, Murek i Sowa. Za + Antoniego Bartos w 30. dz. po śm. Za ++ męża Gerarda Styczyrz w 25. r. śm., rodziców Wencel, teściów Styczyrz, dziadków z obu stron, Roberta Przybyła, Tobiasza Kotara, Mieczysława Pakuła, Helenę Opiela, Marzenę Chojnacką, Janinę Golaszczyk, dusze w czyśćcu.

 

Czwartek – Świętego Franciszka Ksawerego, prezbitera – pierwszy czwartek miesiąca – 3.12.2020

7.00 Msza święta w języku łacińskim – I. Za + Pawła Siwiaszczyk (22). II. Za + Jadwigę Gałuszka (22).

7.30 Nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie.

17.15 Msza święta roratnia – I. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z pokrewieństwa. II. Za ++ Jana i Zofię Pisulskich, Eryka i Janinę Dubiel, Piotra i Henryka Dubiel, Oswalda, Zygfryda i Marię Ochman.

 

Piątek – Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy – pierwszy piątek miesiąca  – 4.12.2020

(kolekta na Caritas)

7.00 – I. Za ++ ojca Franciszka w r. ur., matki Elżbietę i Małgorzatę. II. Za ++ rodz. Emilię, Marię w r. ur. i Franciszka Olbrich, męża Jana, siostrę Elżbietę, męża Edmunda, córkę Irenę, szwagra Antoniego, Martę i Huberta Kurtz, Elżbietę Sztuk, Mariolę, dusze w czyśćcu. III. Za + Jadwigę Gałuszka (23).

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8.00 – Za + Pawła Siwiaszczyk (23).

10.00 – Ku czci Św. Barbary w intencji górników, byłych górników, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych i poległych górników.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ Barbarę Grzona w r. ur., Stefana Grzona, Henryka i Łucję Grzona, Edwarda Koczyba, Mateusza Tkacza, ++ z rodz. Grzona, Radlik, Szymański, Pawlik, Koczyba, Osilor, Okwieka, Tkacz, Stefen i Śledziona. Za ++ rodz. Klarę i Gerarda Guziel, teściów Ligię i Wiktora Psiuk, Sławomira Marcinkowskiego. Za ++ Helenę, Ignacego i Leszka Bidzińskich. Za ++ Jerzego i Marię Klama, dusze w czyśćcu. Za ++ Franciszka Brzezina, Annę i Jana Kukowka, Piotra i Jadwigę Brzezina, ++ z rodz. Za ++ Annę Stefanik w r. śm., męża Konrada, Marię i Romana Sledziona, Jana, Józefa i Hildegardę Michalskich, Magdalenę Chrzęstek, ++ z rodz. Za + Dorotę Wacławek w 30. dz. po śm. Za + Beatę Cierpioł w 30. dz. po śm. Za ++ matkę Adelajdę Czempik w r. ur., ojca Eryka, dziadków z obu stron. Za ++ matkę Agnieszkę Gajda w 10. r. śm. i w r. ur., ojca Jana, Marię i Stanisława Bielewskich, brata Stefana, szwagra Zdzisława, ++ z rodz. Chmiel, Gajda, Bielewskich i Wojciechowskich.

19.00 Msza święta młodzieżowa w intencji powołań do służby w Kościele.

 

Sobota – pierwsza sobota miesiąca 5.12.2020

7.00 – I. Za + Jana, ++ z rodz. II. Za + Pawła Siwiaszczyk (24). III. Za + Jadwigę Gałuszka (24).

7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

8.00 W intencji Róż Różańcowych.

 

17.00 – I. Za ++ rodz. Helenę i Edwarda w r. śm. II. Za ++ żonę Ewę Balcerzak, rodz. Janinę i Franciszka Balcerzak, teściów Stanisławę i Andrzeja Boreckich. III. O radość wieczną dla męża Romana w 1. r. śm.

 

  1. II. NIEDZIELA ADWENTU UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 6.12.2020 (kolekta odpustowa na potrzeby naszej Parafii).

7.00 – I. Za ++ rodziców Janinę w 20. rocznicę śmierci i Stefana Kałuża.        II.

8.30 – I.             II.

10.00 – Przez wst. MB do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Barbary Hajdus z ok. 70. ur. (Te Deum).

11.30 Suma odpustowa z procesją Eucharystyczną – I. W intencji parafian i gości. II. Do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii, za chorych, służbę zdrowia oraz za zmarłych w jej wyniku. III. Za ++ ojca Antoniego Polok, Agnieszkę, Józefa i Emanuela, dziadków. IV. Za + Pawła Siwiaszczyk (25).     V.

14.30 – I. Dziękczynno-błagalna: …..          II. Za + Jadwigę Gałuszka (25).

15.30 Uroczyste NIESZPORY odpustowe.

18.00