Porządek nabożeństw


P O R Z Ą D E K

N A B O Ż E Ń S T W

Wtorek 16.12.2014

7.00 – I. Za + Eugeniusza Gałuszka (2).                      II. W intencji żyjących i zamarłych parafian.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00 – W intencji żyjących i zamarłych parafian.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ ojca Antoniego Kubarycz w 30. r. śm., matkę Annę, dziadków i pokr. z rodz. Kubarycz i Malatyński. Za ++ Alojzego Pielarz, rodziców z obu stron, córkę Adelę Wójcik, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za + męża Józefa Pluwacz, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Wawrzyńca w r. śm., żony Agnieszkę, Łucję, syna Leona Tomala, ciocię Łucję, zięciów Józefa, Bronisława, wnuka Mariana, Daniela, Irenę, Urszulę, dusze w czyśćcu. Za ++ ojca Alfreda Piecuch w r. śm., matkę Martę, dziadków Józefa i Franciszkę, Jana i Agnieszkę, szwagra Zbigniewa Kościółek, sąsiada Zbigniewa Nowak, ++ z rodz. Pająk i Leśniowski. Za tragicznie + przyjaciela Marka Matyję – od przyjaciół. Za ++ matkę Zofię Seiffert w r. śm., ++ z rodz. Pędziwiatr i Rybak. Za + Jana Ostrowskiego, ++ z pokr. Za ++ rodz. Jadwigę i Augustyna Kokot, siostrę Gertrudę, jej męża Eryka, braci Jerzego, Rudolfa i Franciszka, bratowe Władysławę, Annę i Zuzannę, dziadków Marię i Piotra Duda, ciocię Franciszkę Szmidt, jej męża Wincentego, wujków Tomasza, Rudolfa i Alojzego, męża Henryka, teściów Weronikę i Antoniego, szwagrów Leona i Tadeusza, szwagierkę Agnieszkę, Huberta i Zuzannę Bartos, kapłanów Pawła i Franciszka Miś, ich siostrę Łucję, księży Józefa Żurka i Leonarda Pająka, Anielę i Józefa Szulik, Marię Mendrela i jej męża Wilhelma.

 

Środa 17.12.2014               (kancelaria czynna: 8.35 – 10.00 oraz 15.00 – 15.45)

7.00 – I.             Za + Eugeniusza Gałuszka (3).                      II. W intencji żyjących i zamarłych parafian.

8.00 – Za + Jana Henne w r. ur.

17.15 Msza święta roratnia – Za + ks. Franciszka Misia w 33. rocznicę śmierci i  wszystkich kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii. Za ++ ojca Franciszka Machnika, ++ z rodz. Kops i Machnik. Za ++ z rodz. Pańczyszyn: Władysława, Zofię, Michała, Józefa, Jana, z rodz. Herman: Genowefę, Jakuba, Edmunda i Józefa, z rodz. Iżyckich: Olimpię i Franciszkę, z rodz. Leśko: Stanisławę, Tadeusza, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Cecylię i Pawła Dragon w r. śm. Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława Szymanek w 11. r. śm. Za ++ matkę Łucję Smolorz w 14. r. śm., ojca Pawła, Albinę, Stefana Erwina Brzezina, pokr. z obu stron. Za + Andrzeja Byczek w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Jana i Eugenię Kulej w r. śm., ++ z rodz. Za ++ z rodz. Ziegler, Bińczyk, Kosmala. Za ++ rodz. Jadwigę i Augustyna Kokot, siostrę Gertrudę, jej męża Eryka, braci Jerzego, Rudolfa i Franciszka, bratowe Władysławę, Annę i Zuzannę, dziadków Marię i Piotra Duda, ciocię Franciszkę Szmidt, jej męża Wincentego, wujków Tomasza, Rudolfa i Alojzego, męża Henryka, teściów Weronikę i Antoniego, szwagrów Leona i Tadeusza, szwagierkę Agnieszkę, Huberta i Zuzannę Bartos, kapłanów Pawła i Franciszka Miś, ich siostrę Łucję, księży Józefa Żurka i Leonarda Pająka, Anielę i Józefa Szulik, Marię Mendrela i jej męża Wilhelma.

 

Czwartek 18.12.2014                         (kancelaria czynna: 8.35 – 9.30)

7.00 – Za + Eugeniusza Gałuszka (4).

8.00 – W intencji żyjących i zamarłych parafian.

17.15 Msza święta roratnia – I. Za ++ męża Alfonsa Kadłubek, jego rodziców, braci Józefa i Pawła, rodz. Paulinę, Piotra i Martę Jonienc, braci Józefa i Konrada, szwagrów Alojzego i Tadeusza, dziadków z obu stron.

II. Za + męża Wiesława Drygiel w r. śm., rodziców z obu stron, pokr.

19.00 Msza święta roratnia dla dorosłych – Za + Krzysztofa Bal w 1. rocznicę śmierci.

 

Piątek 19.12.2014               (kancelaria czynna: 15.00 – 15.45)

7.00 – I. Za + Józefa Anioł w r. ur.                    II. Za + Eugeniusza Gałuszka (5).

8.00 – O dar życia wiecznego dla + syna ks. Dariusza Kopca z ok. imienin, ++ z pokr.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ Marię i Stefana Zowada, ++ z pokr. Za ++ rodz. Marię i Franciszka Biela, szwagra Alfreda, Alojzego, Cecylię i Anastazję. Za ++ Stefana Pasoń w 10. r. śm., teściów Jana Kasprzak, Augustyna i Klarę Kowalczyk Ewę Kacprzyńską, ++ z rodz. Cieniawskich. Za + syna Józefa, ++ z rodz. i  pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ ojca Teodora, Urszulę Tomczak, teściów Wiktora i Jadwigę Sukiennik, dziadków Jeziorski, Tomczak. Za ++ rodz. Teofilę i Piotra Tekieli, dziadków Nicpoń i Tekieli, wujków Antoniego, Zenona, Zdzisława, ++ z pokr. Nicpoń, Tekieli, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Genowefę i Seweryna Andrzejewskich, Janinę, Władysława i Tadeusza Bednarskich, rodz. Helenę i Alojzego Szczygieł, siostrę Krystynę Cebulską, Martę Janik, Mirosława Kubickiego, dusze w czyśćcu. Za + syna Jacka w 5. r. śm. Za + sąsiadkę Halinę Pagwet – od sąsiadów. Za + sąsiada Czesława Koszarek – od sąsiadów z ul. Robotniczej.  Za ++ rodz. Elżbietę i Jerzego Płonka, ++ z rodz. Za ++ męża Jana Teodorczyk w r. ur., ++ z rodz. Za + Jacka Śliwa w 5. r. śm. Za ++ rodz. Felicję i Jana Pietrzyk, pokr. z obu stron. Za ++ męża Romana w 21. r. śm., ++ z rodz. Lenczkiewicz i Śliwa. Za ++ rodz. Jadwigę i Augustyna Kokot, siostrę Gertrudę, jej męża Eryka, braci Jerzego, Rudolfa i Franciszka, bratowe Władysławę, Annę i Zuzannę, dziadków Marię i Piotra Duda, ciocię Franciszkę Szmidt, jej męża Wincentego, wujków Tomasza, Rudolfa i Alojzego, męża Henryka, teściów Weronikę i Antoniego, szwagrów Leona i Tadeusza, szwagierkę Agnieszkę, Huberta i Zuzannę Bartos, kapłanów Pawła i Franciszka Miś, ich siostrę Łucję, księży Józefa Żurka i Leonarda Pająka, Anielę i Józefa Szulik, Marię Mendrela i jej męża Wilhelma.

18.30 Msza święta roratnia dla młodzieży – W intencji powołań do służby w Kościele.

 

Sobota 20.12.2014                (Odwiedziny chorych)

7.00 – I. Za ++ siostrę Urszulę w r. śm., szwagra Bernarda, zięcia Marka.     II. Za + Eugeniusza Gałuszka (6).

8.00 W intencji Róż Różańcowych.

18.00 – Za ++ Jana i Zofię Pisulskich, Eryka i Joannę Dubiel, Piotra i Henryka Dubiel, Oswalda Ochman.

 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 21.12.2014                      (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – Za ++ żonę Danutę Orzechowską, rodz. Marię i Kazimierza Orzechowskich, Bronisławę i Tadeusza Żyłów, dziadków, wszystkich ++ z rodz. i pokr., koleżanki, kolegów, znajomych, księży, misjonarzy, zakonników, siostry zakonne.

8.30 – Za + Eugeniusza Gałuszka (7).

10.00 – I. W intencji parafian.   II. Za ++ Józefa Głowacz, ojca Antoniego ++ z pokr. dusze w czyśćcu.

11.30 – Za ++ Klarę Ludgardę Janta w r. śm., rodz. Gertrudę i Antoniego, braci Pawła i Szczepana, szwagra Feliksa, bratowe Irenę i Cecylię, Bogusława, Sylwię, Zenona, Wincentego, teściów Marię i Józefa Tobiasz, szwagrów Józefa, Jana, Leona, Henryka, Mirosława.

13.00 – Za ++ Henryka Świerczyńskiego w 1. r. śm., matkę Irenę, ++ z rodz. Świerczyńskich, Żerdzińskich, ++ z rodz.

14.30 – Dziękczynno-błagalna:

15.30 Nabożeństwo Adwentowe.

18.00 – Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, a zwłaszcza zdrowie w int. Hildegardy z ok. 93. ur.

 

Poniedziałek22.12.2014   (kancelaria czynna: 9.05 – 10.00, 14.00 – 14.45)

7.00 – I.  Za + Eugeniusza Gałuszka (8).  II.

8.00

17.15 Msza święta roratnia – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodz. Teresę i Ryszarda Mendrela w r. ur., brata Alfreda w r. ur., ojca Józefa Lubojańskiego, wujka Franciszka, dusze w czyśćcu.

 

Wtorek 23.12.2014

7.00 – I. Dz. – bł. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Bożę, dary Ducha Świętego, silną wiarę, zdrowie z ok. ur. córki Jolanty i wnuczki Patrycji oraz o błog. Boże dla całej rodz.             II. Za + Eugeniusza Gałuszka (9).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00 – Za + Jana Gigiela w r. śm.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ rodz. Franciszka i Jadwigę Mrugała w r. śm. brata Zygmunta, bratową Anetę, dziadków, ++ z rodz. Za ++ rodz. Tomasza i Paulinę Wacławik, brata Jana. Za + syna Henryka Głomb, męża Wacława, rodz. Martę i Franciszka Prandzioch, Jadwigę Nierońską, chrzestną Joannę Widera. Za ++ babcię Weronikę, chrześnicę Barbarę, brata Franciszka Gawliczek, Helenę i Jana Sowa, Renatę i Jana Seliga, Irenę, Jadwigę, Zofię i Zygmunta Leśniewskich, Agnieszkę i Romana Koza, Franciszka i 2 żony Paterewicz, Barbarę i Józefa Piwczyńskich, Jerzego Nejman, Krystynę Kot, Joannę Dymarczyk, Marka Rubiś, Różę Wanot, Irenę i Piotra Jarosińskich. Annę i Krystynę Suszyńskie, Klarę, Franciszkę i Erykę Baron, siostry zakonne Łucję i Ancillę, jej matkę, księży, którzy posługiwali naszej Parafii, dusze w czyśćcu. Za ++ żonę, matkę i babcię Jadwigę Zowada. Za + Józefę Zawada. Za + Czesława Mikołajczyka w r. śm., jego rodziców, rodzeństwo. Za ++ z rodz. Gałązka, Ligenza, znajomych i sąsiadów. Za ++ Alicję i Antoniego Kołodziej, rodz. Wiktora, Klarę i Zofię Drynda, Bronisławę i Ferdynanda Hedyk. Za + Rutę Zając w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Jadwigę i Augustyna, siostrę Gertrudę, jej męża Eryka, braci Jerzego, Rudolfa i Franciszka, bratowe Władysławę, Annę i Zuzannę, dziadków Marię i Piotra Duda, ciocię Franciszkę Szmidt, jej męża Wincentego, wujków Tomasza, Rudolfa i Alojzego, męża Henryka, teściów Weronikę i Antoniego, szwagrów Leona i Tadeusza, szwagierkę Agnieszkę, Huberta i Zuzannę Bartos, kapłanów Pawła i Franciszka Miś, ich siostrę Łucję, księży Józefa Żurka i Leonarda Pająka, Anielę i Józefa Szulik.

 

Środa 24.12.2014

(kancelaria nieczynna, zgodnie z tradycją zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych)

7.00 – Za ++ Cecylię Olejnik, Janinę i Waldemara Hofer.

8.00 – Za ++ rodz. Elżbietę i Wacława Kanclerz, pokr.

 

Wigilia Bożego Narodzenia        (kolekta na Fundusz Obrony Życia)

15.15 Pasterka dla dzieci + rozdzielanie „Światełka Betlejemskiego” – Za + Eugeniusza Gałuszka (10).

22.00 Pasterka – I. Za Parafian.              II. Za + ojca Łucjana Wożniak.   III.        IV.

24.00 Pasterka – I. Za Parafian.              II. Za ++ Anielę, Stefana, Jadwigę Słonina, brata Mieczysłwa.    III.        IV.

 

CZWARTEK – NARODZENIE PAŃSKIE – 25.12.2014    (kolekta świąteczna na potrzeby naszej Parafii)

7.00

8.30 – Za + kolegę Ludwika Piechotę – od współpracowników.

10.00 – Za + Emilię Kokula w r. ur.

11.30 – Za ++ matkę i babcię Urszulę w 2. r. śm., ++ z pokr.

13.00 – Za ++ rodz. Andrzeja i Helenę Radek w r. śm., bratanka Andrzeja, brata Edwarda, bratową Pelagię, Roberta Kucharskiego, ks. Jana, ++ z rodz. Radek, Sitek, Skałka i Kucharskich.

14.30 – Za + męża Alojzego w 1. r. śm., ++ z rodz.

15.30 Nieszpory kolędowe.

18.00 – Za + Eugeniusza Gałuszka (11).

 

PIĄTEK Świętego Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2014 (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny)

7.00 – Za ++ Zofię i Franciszka Gbur, rodzeństwo i pokrewieństwo, dusze w czyśćcu.

8.30 – Za ++ Aleksandra i Salomeę Kalita, Józefę i Józefa Lipskich, Krystynę i Stefana Seget.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. Za ++ rodz. Martę Płonka w 26. r. śm., ojca Józefa w 17. r. śm, dziadków Danielczok, Płonka, bratową Marię Płonka, dusze w czyśćcu.            II. Za + Eugeniusza Gałuszka (12).

11.30 – Za ++ męża Ernesta w r. ur., siostry Stefanię, Lidię, rodziców, szwagrów Ernesta i Eryka.

13.00 – Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ireny Nowak z ok. 70. ur. (Te Deum).

14.30 – Za + Karola Lyssy w 1. r. śm.

15.30 Kolędowanie pod przewodnictwem Dzieci Maryi.

18.00

 

SobotaŚwiętego Jana Apostoła27.12.2014             (poświęcenie wina ku czci Św. Jana Ewangelisty)

7.00 – Za + Eugeniusza Gałuszka (13).

8.00 I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Leokadia Richter).          II. W intencji Apostolatu Maryjnego.

18.00 – Za ++ Joannę Bogacką, jej męża Pawła, ich rodz. Otylię i Dominika Bartos, Marię i Józefa Bogacki, Józefa Bartos, Bolesława Mróz, Waldemara Konowalczyk.

 

NIEDZIELAŚwiętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 28.12.2014      (kolekta na ogrzewanie)

7.00 – Za + Eugeniusza Gałuszka (14).

8.30 – Za ++ ojca Karola Maleskę w 25. r. śm., żony Gertrudę i Jadwigę, teściów Teodora i Stanisławę Kardas, chrześniaka Marcina, szwagrów Józefa i Ericha, ++ z pokr.

10.00 – Za + męża , ojca i dziadka Alojzego Biela w 1. r. śm.

11.30 – I. Dz. – bł. do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski prosząc dalsze z ok. 50. ur. dla Andrzeja oraz o błog. dla całej rodz.         II. Dz. – bł. w int. Kajetana z ok. ur.

13.00Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci: Amelia Mićka, Nikola Wąsat, Dominika Giza…, ich rodziców i chrzestnych.

14.30 – Dziękczynno-błagalna: W int. Aleksandra z ok. 10. ur. W int. Anny i Marka z ok. r. śl. o zdrowie i  błog. Boże w rodz. Przez wst. MB w int. syna Mirosława z ok. 40. ur. o dalszą opiekę i zdrowie.

15.30 Nabożeństwo kolędowe.

18.00 – Za ++ męża Gerarda Lizurek, rodz. Wiktorię i Jana Nobielskich, teściów Martę i Wilhelma Lizurek, ++ z rodz. Lizurek, Nobielski, Lisoń, Kandzia, pokr.

 

Poniedziałek Oktawa Bożego Narodzenia – 29.12.2014                         (kancelaria czynna: 8.35 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00 )

7.00 – I. Za + Eugeniusza Gałuszka (15).                         II.

8.00 – Za ++ Tomasza i Elżbietę Przybyłek.

18.00 – Za ++ męża Eugeniusza Swoboda w rocznicę urodzin, rodziców, rodzeństwo, bratową Halinę, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Wtorek Oktawa Bożego Narodzenia 30.12.2014

7.00 – I. Za + Łucję Porada w . śm., dusze w czyśćcu.    II. Za + Eugeniusza Gałuszka (16).

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00 – Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodz.

18.00 – Za ++ ojca Stefana w r. ur., matkę Barbarę Grzona, teściów Osilor, ++ z pokr. Za ++ ciocię Annę, rodziców, rodzeństwo, pokr. Za + Szczepana Jańta w r. ur., ++ z pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ Marię Szulc, męża Karola, Jana i Julię Madurów, syna Krzysztofa, siostry Dorotę i Marię, dwóch szwagrów, siostrzeńca, ++ z rodz. i pokr. Za ++ rodz. Annę i Jana w r. ur., ++ z rodz. Za ++ Annę Stachowską w 27. r. śm., męża Adama, Teresę Jelonek, pokr. sąsiadów, duchowieństwo, dusze w czyśćcu. Za ++ męża i ojca Antoniego Winiecki w r. śm., dusze w czyśćcu. Za + sąsiadkę Halinę Pagwet – od sąsiadów. Za ++ rodz. Franciszka i Hildegardę Pinkowskich w .r. ur., brata Piotra, ++ z rodz. Pinkowski, Kamiński, Sohor i Dwornik. Za ++ Agnieszkę Gajda w r. ur., Marię i Stanisława Bielewskich, dziadków z obu stron. Za + Helenę Felusiak, dusze w czyśćcu. Za Helenę Sukiennicką w 30. dz. po śm. Za ++ matkę Hilgdegardę Pinkowską w r. ur., ojca Franciszka, ++ z obu stron. Za ++ Różę Suchorską w r. ur., męża Helmuta, siostrę Elżbietę, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ Jana i Jadwigę Kubiciel, pokr. z obu stron. Za ++ matkę Helenę Janik w 4. r. śm., ojca Stefana, Gertrudę, Waldemara i Jana Cierpioł, ++ z rodz. Janik, Jelonek, Kisiela, Cierpioł, ++ z rodz. Janik, Jelonek, Kisiela, Cierpioł, Penczek, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Franciszka Pawełczyk w 20. r. śm., ++ z rodz. Pawełczyk i Hyra. Za ++ matkę Czesławę w 2. r. śm., ojca Romana, ++ z rodz. Kucharski, Ośródka, Marię, Tadeusza i Jerzego Szewczyk, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Leszka Cuglewskiego w 31. r. śm., jego rodziców, rodz. Jana i Gertrudę Koza, dziadków z obu stron. Za ++ z rodz. Kasperczyk; Kazimierza, Kazimierę, Eugenię, rodz. Irenę i Janusza, teścia Eugeniusza Smok.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa Oktawa Bożego Narodzenia – 31.12.2014            (kolekta na potrzeby naszej Parafii, kancelaria nieczynna)

7.00 Msza Święta na zakończenie Roku – Za + Eugeniusza Gałuszka (17).

10.00 Msza Święta na zakończenie Roku

14.30 Msza Święta na zakończenie Roku – Za + męża i ojca Antoniego Magiera w 5. rocznicę śmierci.

16.00 Msza Święta na zakończenie Roku – Za ++ teściów i dziadków Teodorę i Eugeniusza.

17.30 Msza Święta na zakończenie Roku – Za zmarłych Karola Lyssy, Kazimierza Żak, Alojzego Biela, Różę Lubosz, Aleksandrę Jabłońską,  Konrada Anioł, Elfrydę Pisarek, Mariannę Wolko, Adama Markulak, Zygmunta Hruzik, Zbigniewa Sak, Mariannę Henkiel, Franciszka Kierat, Zofię Jelonek, Marię Ulfik, Józefę Lewandowską, Darię Ceglarek, Bogumiła Poznańskiego, Waldemara Hofer, Mariannę  Łukaszek, Stefanię Karmańską- Kukuła, Marię Lubojańską, Edmundę Sier, Teresę Toma, Eugeniusza Morąg, Mariana Podniesińskiego, Janusza Zalas, Andrzeja Molata, Gerarda Lizurek, Urszulę Halemba, Jana Witczaka, Józefę Lipińską,  Małgorzatę Kempa, Gertrudę Rimpler, Janinę Gulewicz, Florentynę Smolin, Łucję Ochman, Mariana Siwiaszczyk, Elżbietę Włodarczyk, Kazimierę Janus, Władysławę Tokarz, Stefana Kałużę, Marka Matyja, Mariana Prandzioch, Czesławę Rozemberg, Jana Sulima, Anastazję Kosytorz, Gertrudę Feliks, Bolesława Kulińskiego, Barbarę Piguła, Martę Borczyk, Teodora Kubiszok, Elżbietę Urbańczyk, Marię Koczuła, Hannę Bielecką, Marię Tyrała, Lucjana Konopka, Antoniego Springwald, Jana Gawron, Antoniego Duda, Pawła Kluge, Teresę Ślusarczyk, Jana Imach, Bronisława Surmę, Halinę Pagwet, Grażynę Cierpioł, Czesława Koszarek, Otylię Jelito, Wandę Drysz, Zofię Bazańską, Alojzego Niezgoda, Magdalenę Pietrzykowską, Pawła Pyka, Dorotę Henel, Ryszarda Gambuś, Agnieszkę Czudaj, Cecylię Jańta, Czesława Ociepka, Adama Stec, Andrzeja Byczek, Helenę Sukiennicką, Ludwika Piechota, Leonarda Pyka – od Zakładu Pogrzebowego Marek Szwedziński.

 

CZWARTEK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 1.01.2015       (kolekta na potrzeby naszej Parafii).

7.00 – Za + Józefę Lipińską (1).

8.30 – Za ++ matkę Eugenię Słocińską w r. ur., ojca Ludwika,++ z pokr. Słociński, .Andryszczak, dusze w czyśćcu.

10.00 – I. W intencji parafian o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.         II. Za + Gerarda Molenda (1).

11.30 – Za + Eugeniusza Gałuszka (18).

13.00 – Za ++ rodz.  Alojzego w r. śm. i Matyldę, dusze w czyśćcu.

14.30 – Za ++ Waltera Anioł w 20. r. śm., Jana Sulimę w pół roku po śm.

18.00 – Za ++ matkę Jadwigę Darda w r. śm., ojca Jana, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

 

Piątek – Świętych Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła –  pierwszy piątek miesiąca – 2.01.2015                        (kancelaria czynna: 14.00 – 15.00)

7.00 – I. Za parafian.       II. Za + Gerarda Molenda (2).     III. Za + Eugeniusza Gałuszka (19).

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

8.00 – Za + Józefę Lipińską (2).

18.00 – Za + Augustyna Pieprzyca w r. śm. Za ++ Janinę Cieślak w r. śm., męża Henryka, Henryka Olkis, rodziców Klarę i Franciszka, siostrę Hildegardę, dusze w czyśćcu. Za + Ludwika Piechota w 30. dz. po śm. Za ++ ojca Alojzego Just, siostrę Urszulę, dziadków Niewiadomski, Just. Za ++ sąsiadkę Kazimierę Brzozowską w 30. dz. po śm. – od sąsiadów z ul. Wojska Polskiego 4a. Za ++ matkę Agnieszkę Koczyba w r. ur., ojca Stefana, braci Gerarda i Edwarda.

 

Sobota – pierwsza sobota miesiąca 3.01.2015

7.00 – I. Za + Józefę Lipińską (3).                        II. Za + Eugeniusza Gałuszka (20).

7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

8.00 – Za + Gerarda Molenda (3).

17.00 – Dz. – bł. do Bożej Opatrzności z ok. 85. ur. Józefa Zawieja (Te Deum).

 

NIEDZIELA  – 4.01.2015          (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego)

7.00 – Za + Gerarda Molenda (4).

8.30 – Za + Eugeniusza Gałuszka (21).

10.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego z okazji 18. urodzin Nikoli Staś.

11.30 – Z ok. 56. r. ślubu Wiesławy i Kazimierza Bromer z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla całej rodz.

13.00 Za + Józefę Lipińską (4).

14.30 Dziękczynno-błagalna:  O dalsze błog. Boże i zdrowie dla Janiny z ok. ur. Przez wst. MBNP do Miłosierdzia Bożego z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Edyty i Kazimierza z ok. 50. r. śl. (Te Dum).

15.30 Adoracja przy żłóbku prowadzona przez Franciszkański Zakon Świeckich.

18.00 – Za ++ męża Ernesta Rurańskiego, Agnieszkę Fokczyńską, Różę i Franciszka Duda, Lesława  Woźniaka, Tadeusza Ochmana.

 

Poniedziałek 5.01.2015            (kancelaria czynna: 8.35 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00)

7.00 – I. Za + Marię Pochopień w r. śm.                II. Za + Gerarda Molenda (5).     III. Za + Eugeniusza Gałuszka (22).

8.00 – Za + Józefę Lipińską (5).

17.00 – Za + Konrada Anioł w 1. r. śm.

 

WTOREK  – OBJAWIENIE PAŃSKIE – 6.01.2015       (kolekta na Misje, poświęcenie kadzidła, kredy i wody)

7.00 – I. Za + Józefę Lipińską (6).                        II. Za + Gerarda Molenda (6).

8.30 – I. Za żyjących i zmarłych emerytów i rencistów Służby Więziennej Zakładu Karnego w Lublińcu.

II. Za + Gerarda Lizurek w r. ur.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. Za ++ rodz. Marię i Jana Czech, męża Mikołaja, szwagra Jana, Pelagię i Edmunda Frania, Józefa Sołgę, Józefa i Marcina Bochenek.     II. Za + Eugeniusza Gałuszka (23).

11.30 – Za + Różę Lubosz w 1. r. śm., jej męża Gerarda, ++ z pokr. z obu stron.

12.30 II. Lubliniecki Pokłon Trzech Króli.

14.30 Za + męża Edmunda Gałązka, syna Krzysztofa, pokr.

18.00 – O radość życia wiecznego dla ++ męża Jerzego Michna, jego rodziców i teściów, ++ z rodz.

 

Środa7.01.2015           (kancelaria czynna: 8.35 – 10.00 oraz 14.00 – 15.00)

7.00 – I.  Za + Józefę Lipińską (7).           II. Za + Eugeniusza Gałuszka (24).

8.00 – Za + Gerarda Molenda (7).

18.00 – Za ++ Bronisławę Niemczyk w 18. r. śm. Za ++ męża Mariana w 9. r. śm., ++ z rodz. Pawlik, Wichary, Koloch. Za ++ matkę Marię Łapok, ojca Henryka, ++ z rodz. Za + Stanisława Kowalczyk w 30. dz. po śm.

 

Czwartek 8.01.2015      (kancelaria czynna: 8.35 – 9.30)

7.00 – I.   Za + Józefę Lipińską (8).           II. Za + Eugeniusza Gałuszka (25).

8.00 – Za + Gerarda Molenda (8).

17.15 

 

Piątek 9.01.2015        (kancelaria czynna: 14.00 – 15.00)

7.00 – I.   Za + Józefę Lipińską (9).           II. Za + Gerarda Molenda (9).     II. Za + Eugeniusza Gałuszka (26).

8.00 – Za + ojca Piotra w 60. r. śm., ++ z rodz.

18.00 – Za + męża Antoniego, ++ z rodz. Sporny i Sprycha, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Ignacego i Martę Jerominek, braci Walentego, Franciszka, Alojzego, Antoniego, bratową Janinę. Za ++ rodz. Franciszka i Łucję Paprotny, Franciszkę i Pawła Spojda, ++ z rodz. Za ++ Władysława i Franciszkę Kozubek, Annę Czaja, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Jana Klocek, jego rodziców i teściów, brata Feliksa, Bernarda Mańka, Annę. Za + Monikę Malitowską w r. śm., ++ z rodz.

 

Sobota 10.01.2015

7.00 – I.   Za + Józefę Lipińską (10).         II. Za + Gerarda Molenda (10).               III. Za + Eugeniusza Gałuszka (27).

8.00 – Za + Jana Henne w r. śm.

17.00 – Za + matkę Katarzynę Teodorczyk w 24. r. śm.

 

NIEDZIELA – CHRZEST PAŃSKI – 11.01.2015           (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne)

7.00 – Za + Gerarda Molenda (11).

8.30 – Za ++ Alojzego Pielarz w 2. r. śm.

10.00 – Za + Eugeniusza Gałuszka (28).

11.30 – Za + siostrę Lidię w 4. r. śm.

13.00 – Za + Józefę Lipińską (11).

14.30 – Dziękczynno-błagalna:

15.30 Nabożeństwo kolędowe.

18.00 – Za ++ Franciszka Duda w r. śm., żonę Różę.