PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota 16.03.2019

7.00 – I. Za + Jana Kopyto (21).                   II. Za + Bronisławę Mańka (15).

8.00W intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych.       

 

17.00 – Za + męża i ojca Józefa Piwowarczyk w 10. r. śm.

 

II. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03.2019

 1.      (kolekta na potrzeby naszej Parafii, zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce)

  7.00 – Za + Alojzego Pilawa w rocznicę urodzin.

  8.30 – I. Za + Jana Kopyto (22).                   II. Za + Jana Mika w r. ur.

  10.00 – I. Za + sąsiada Jana Matusek oraz ++ sąsiadów z ul. Wrzosowej, Malinowej, Strzeleckiej, Jaśminowej, Lipowej, Wiśniowej i Głogowej.                   II. Za + Bronisławę Mańka (16).

  11.30 – Za ++ męża i ojca Ryszarda Lewandowskiego w r. śm., rodz. Wiktorię i Józefa Kokot, siostrę Wandę, brata Bernarda, szwagra Józefa.

  13.00W intencji parafian.

  14.30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Elżbiety z okazji urodzin.

  15.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

  18.00 – Za ++ Piotra Kruk w r. śm., rodziców z obu stron, ++ z rodz. Kruk, Szmuc, Wincentego Kaczmarczyka.

   

  Poniedziałek 18.03.2019

  7.00 – I. Za + Bronisławę Mańka (17).         II. W intencji parafian.       III. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

  18.00 – Za + Jana Kopyto (23).

   

  Wtorek ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP19.03.2019

  7.00 – I. Za + Jana Kopyto (24).                   II. Za + Bronisławę Mańka (18).

  7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  Nie ma Mszy świętej o godzinie 8.00!!!

  10.00 – Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w intencji rzemieślników, pracowników i uczniów Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu.

  18.00 – Za + syna Daniela Majorek w r. śm. Za + Józefę Cierpioł. Za ++ ojca Józefa Smolin, matkę Florentynę. Za ++ Marię Drywa w r. ur., jej braci Wiktora i Alojzego. Za ++ siostrę Monikę Gbur w 3. r. śm., rodz. Zofię i Franciszka, ++ z rodzeństwa i pokr. Za ++ rodz. Marię i Mieczysława Szot, Józefa Pyrkosz, siostrę Mariannę Moj, ++ z rodz. Pyrkosz i Szot. Za ++ Henryka Pyka w r. śm., rodz. Marię i Edwarda Pyka, Konrada Drogoś. Za ++ Józefa Wilk w r. śm., Paulinę Wilk w r. ur. Za ++ matkę Mariannę w 24. r. śm., ojca Stanisława, brata Franciszka, dziadków z obu stron. Za ++ rodz. Józefa i Stanisławę Żwaka, brata Henryka, jego syna Arkadiusza, teściów Józefa i Apolonię Łuczak, Jana Kędziora, ++ z rodz. Łuczak, Żwaka, Dymarek i Kocyba. Za ++ syna Józefa, Anielę w r. ur. i w r. śm., rodziców, braci, dziadków, ++ z rodz. Za ++ rodz. Mariannę i Kazimierza Mizera, braci, siostry, Emanuela i Rozalię Kopyciok, braci, siostry, brata Henryka, pokr. Za ++ matkę Annę i Bronisławę, siostrę Annę, Felicję, Anielę, Piotra, Zygmunta, Stanisława, ks. Jana. Za ++ Ryszarda Jakubowskiego w 20. r. śm., ++ z rodz. Jakubowskich i Duryńskich. Za + Eryka Werner w (100) r. ur. Za + sąsiadkę Lucynę Kazior. Za ++ Teodora i Elżbietę Kozok, Urszulę Krawczyńską. Za ++ Jadwigę, Konrada i Leonarda Gabor. Za ++ matkę Cecylię Tyla, rodz. Helenę i Jana Koziołek, ich córkę Joannę.

  18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   

  Środa 20.03.2019 

  7.00 – I. Za + Jana Kopyto (25).       II. Za + Bronisławę Mańka (19).     III. W intencji parafian.

  18.00 – Za ++ rodziców Alfredę i Józefa Mika, teściów Łucję i Franciszka Korzus, siostrę Gabrielę, szwagra Pawła. Za ++ rodz. Helenę i Romualda Szczesnych, teścia Józefa Dulskiego, dziadków Szczesnych i Mateja, brata Mariana, ++ z rodz. Wieczorek, Mazurek, Szczesnych, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Gerdę i Pawła, żonę Marię Brzezina, jej rodz. Marię i Franciszka Szwarc, zięcia Józefa w r. ur. i w r. śm., siostrę Zuzannę, brata Jana, bratową Urszulę, szwagrów Franciszka i Józefa, Jana Grzesik, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Mariannę i Michała Szczesnych, braci Mieczysława i Romualda, bratanka Mariana, bratanka Mariana, męża Lucjana, szwagra Bernarda, Lecha Stochel. Za ++ Emilię i Marię w r. śm., Franciszka Olbrich, męża Antoniego w r. śm., chrześnicę Irenę Iwaniuk w r. śm., Martę Kurc, jej męża Huberta, Gertrudę Mrozek, Mirosława Gabrysiak, Krystynę Mnich, szwagra Jana Sitek, Elżbietę Monkos, jej męża Edwarda, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Józefa Pluwacz, rodz. Zofię i Wincentego Wolny, siostrę Gertrudę Budzik, brata Oswalda Wolny. Za ++ rodziców, męża i Irenę.

   

  Czwartek 21.03.2019

  7.00  – I. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Rzepka.                         II. Za + Bronisławę Mańka (20).

  17.15 Msza święta szkolna – I. Za + syna Michała Maj w r. ur.                        II. Za + Jana Kopyto (26).

  17.45 Droga Krzyżowa dla dzieci.

   

  Piątek – 22.03.2019

  7.00 – I. Za + swatkę Halinę Mryka w r. ur., jej męża Tadeusza, córkę Krystynę.  II. Za + Jana Kopyto (27). III. Za + Bronisławę Mańka (21).

  7.30 Droga krzyżowa.

  8.00 – Za ++ Alfreda Bodora w rocznicę urodzin, żonę Reginę, synów Arkadiusza i Zbigniewa, Marię i Antoniego Młynek, Martę i Wincentego Mikuda, Edwarda Wolskiego.

  17.00 Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych.

  18.00 – Za zmarłych zalecanych w wypominkach. Za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za ++ Cecylię Sak w 1. r. śm., ++ z rodz. Sak i Ulfig. Za + córkę Iwonę w 4. r. śm. Za ++ matkę Anielę Kania w r. ur., brata Krzysztofa, rodz. Eryka i Wilhelma Adler, ++ z pokr. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Kazimierza Madura w r. śm., ++ z rodz. i pokr., Marię Lubojańską w r. ur. i w r. śm. Za ++ rodz. Zofię i Franciszka Jośko, Emilię i Franciszka Popielarz. Za ++ Mariana Prandziocha w r. ur., rodziców i ciocię. Za ++ matkę Marię Janik, dziadków Elżbietę i Pawła Piguła, Barbarę Piguła. Za ++ rodz. Józefę i Leona Mostek, siostrę Annę. Za ++ Michalinę i Feliksa Dawidowicz, braci Mariana i Stanisława Pyć, Janinę Flak i Zbigniewa Wojciechowskiego.

   

  Sobota  23.03.2019

  7.00 – Za + Jana Kopyto (28).

  8.00 – Za + Bronisławę Mańka (22).

   

  17.00 – I. Za ++ męża Stefana w 14. r. śm., rodziców, teściów, rodzeństwo i pokr. z obu stron.

  1. Za + Klarę Pyka w r. ur.

   

  III. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.03.2019  (kolekta na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach)

  7.00 – Za ++ z rodz. Przydacz i Kuźnik.

  8.30 – I. Za + Augusta Kożuch  12. r. śm.               II. Za + Jana Kopyto (29).

  10.00 – I. Za + Renatę Michalik w rocznicę urodzin.         II. Za + Bronisławę Mańka (23).

  III. W int. Miłosza Małczak z ok. 1. ur. oraz w int. matki Katarzyny z ok. ur.

  11.30 – I. Za + Marię Ploska, ++ z rodz. Ploska i Kołodziej.

  1. Dz. – bł. przez wst. Matki Najświętszej z ok. ur. Kazimierza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla niego i całej rodz.

  13.00 – Za + matkę Teresę Toma w 5. r. śm.

  14.30 – Dziękczynno-błagalna: Przez wst. MB, z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę na dalsze lata życia dla Franciszka z ok. 60. ur. oraz o wszelkie potrzebne łaski dla rodziny.                   Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w int. Teresy, Joanny i Stefanii. Przez wst. MBNP z podz. za 90 lat życia w int. cioci Krystynyz prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę i dary Ducha Świętego.

  15.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

  18.00 – Za ++ ojca Walentego w 1. r. śm., matkę Genowefę, teściów Edwarda i Jadwigę.

   

  PoniedziałekZWIASTOWANIE PAŃSKIE – Dzień Świętości Życia – 25.03.2019

  7.00 – I. Za ++ rodz. Marię i Jana Radlik, Annę i Romana Okwieka, Barbarę i Stefana Grzona, ++ z rodz. II. Za + Bronisławę Mańka (24).   III. Przez wst. MB o dar macierzyństwa dla Jadwigi.

  18.00 – I. Za + Jana Kopyto (30).    II.

   

  Wtorek 26.03.2019

  7.00 – I.            Za + Bronisławę Mańka (25).                     II. Za + matkę Cecylię Tyla.

  7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  8.00 – Za ++ szwagra Zygmunta w r. ur., rodz. Annę i Andrzeja, dusze w czyśćcu.

  18.00 – Za ++ rodz. Marię i Wincentego Kaczmarczyk, siostrę Julię, braci Wiktora i Jana, teściów, szwagrów, szwagierki, Jana, Gertrudę, Martę i Katarzynę, ++ z pokr. za + Jana Janika w r. ur., ++ z rodz. Za + Edmundę Sier w r. śm. Za + Bernarda Balwierz – od rodz. Ploska. Za ++ matkę Marię Kuńka w 44. r. śm., ojca Eliasza, ++ z rodz. Kuńka, Harmider, dusze w czyśćcu. Za ++ ciocię Stefanię Rispler w r. ur., ++ z rodz. Rispler, dusze w czyśćcu.

  18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   

  Środa 27.03.2019

  7.00 – I. Za + Bronisławę Mańka (26).                    II.

  18.00 – I. Za ++ męża Edmunda, syna Krzysztofa i córkę Teresę. Za + Wandę Jeżewską – Chłond. Za ++ Stafan grzona w r. śm., Barbarę Grzona, Henryka i Łucję Grzona, Edwarda KOczyba, Mateusza Tkacza, + z rodz. Grzona, Radlik, Osilor, Stefen, Koczyba, Okwieka, Pawlik, Szymański, Śledziona. Za + Jacka Toamszewskiego w 30. dz. po śm.           II. W intencji Apostolatu Maryjnego.

   

  Czwartek 28.03.2019

  7.00 – I. Za + Bronisławę Mańka (27).                     II.

  17.15 – I. Za ++ brata Józefa w r. śm., rodz. Gertrudę i Jana Pawełczyk, Marię i Piotra, ++ z pokr.             II.

   

  Piątek 29.03.2019

  7.00 – I. Za + Bronisławę Mańka (28).         II.

  7.30 Droga krzyżowa.

  Nie ma Mszy świętej o godzinie 8.00 (ze względu na rekolekcje szkolne)!

  8.30 – W intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i dyrekcji Szkoły Podstawowej o błogosławieństwo Boże.

  10.00 – W intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i dyrekcji Szkoły Podstawowej o błogosławieństwo Boże.

  17.00 Droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych.

  18.00 – Za zmarłych zalecanych w wypominkach. Za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za ++ męża Eugeniusza Morąg, teściów Józefa i Eleonorę Morąg, matkę Hildegardę Brol. Za + rodz. Cecylię i Kazimierza, bratową Stanisławę, ciocię Antoninę z synem i synową, szwagra Zygmunta, swata Juliusza. Za ++ rodz. Stanisławę i Feliksa, siostry Natalię, Helenę, brata Romana. Za + Lucynę Kazior w 30. dz. po śm.

   

  Sobota 30.03.2019

  7.00 – I. Za ++ Alicję Kołodziej w r. ur., męża Antoniego.             II. Za + Bronisławę Mańka (29).

  8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Gertruda Dylka).

   

  17.00 – Za + Andrzeja Stasiowskiego w 1. rocznicę śmierci.

   

  1. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTULAETARE 31.03.2019

  (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

  7.00 – Za ++ dziadków Annę i Józefa Pilawa, Marię Pilawa w rocznicę śmierci.

  8.30 – I. Za + sąsiada Jana Matusek oraz ++ sąsiadów z ul. Wrzosowej, Malinowej, Strzeleckiej, Jaśminowej, Lipowej, Wiśniowej i Głogowej.      II.

  10.00 – I. Za ++ Anastazję Kopyto i Annę Witt w rocznicę urodzin, ich mężów Konrada i Roberta, szwagra Józefa, szwagierkę Marię, ++ z pokrewieństwa.                        II. Za + Bronisławę Mańka (30).

  11.30 – Za ++ Pawła Jochem w rocznicę urodzin, żonę Pelagię, Annę i Czesława Przybyła, ++ z pokrewieństwa.

  13.00 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Natalia Knopik, Agata Niejadlik, Jagoda Fijał, … ich rodziców i chrzestnych.

  14.30 – Dziękczynno-błagalna: O zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi Czernia z ok. ur.

  15.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

  18.00