PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota – Ofiarowanie NMP – 21.11.2015

7.00 – Za + matkę Mariannę, ++ z rodz.

8.00 –  W intencji żyjących i zmarłych parafian.

17.00 – I. Za ++ Cecylię Gnacińską, męża Jana, rodz. Zofię i Franciszka, brata Henryka, siostrę Ludwikę. ++ z rodz.

  1. Za ++ matkę Martę Sowa w r. śm., ojca Ignacego, krewnych z obu stron, Witolda Kucharczyk w r. śm., jego rodziców. III. Za ++ Stefana Cieślaka, rodz. Janinę i Henryka, dusze w czyśćcu.

XXXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2015

(kolekta na ogrzewanie)

7.00 – Za ++ rodz. Agnieszkę i Franciszka Piowczyk, siostrę Agnieszkę, szwagrów, teściów Martę i Franciszka Kozielski, szwagierki, szwagra, dziadków z obu stron, Stanisława Banasika.

8.30 – I. Za + sąsiada Jerzego Spojdę – od sąsiadów z ul. Lipowej, Strzeleckiej, Wrzosowej i Jaśminowej.

  1. Za + matkę Cecylię Garus.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim z udziałem Chóru Św. Cecylii – I. W intencji wszystkich śpiewających i grających w kościele, szczególnie za organistów, członków Chóru Św. Cecylii, Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary, scholii liturgicznej, zespołu dziecięcego, kantorów oraz grających i śpiewających w czasie Mszy świętych i nabożeństw młodzieżowych.                 II. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza.                    III. Za ++ rodz. Łucję i Franciszka Przybył, brata Józefa, Marię i Jana Czech, męża Mikołaja, ++ z pokr. z obu stron.

11.30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Doroty i Henryka Zakrzewskich z okazji 50. rocznicy ślubu (Te Deum).

13.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny i Ryszarda z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla ich dzieci. (Te Deum).

14.30 Msza święta z udziałem Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary – I. W intencji żyjących i zmarłych chórzystów, dyrygentów i organistów Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary. II. Z ok. ur. o błog. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.

15.30 VI. Lubliniecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej:

Koncert organowy ku czci Chrystusa Króla i Św. Cecylii – Mariana Owczarz (Lubliniec)

18.00 – O Miłosierdzie Boże i dar życia wiecznego dla ++ męża Henryka Czernia w 3. r. śm., rodz. Bolesława i Marcjannę, Piotra i Apolonię, rodzeństwo Celinę, Edwarda, Zofię i Mariana, współmałżonków, dusze w czyśćcu.

 

Poniedziałek 23.11.2015

7.00 – I. W intencji żyjących i zmarłych parafian.        II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00 –  Dz. za przeżyte lata z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Małgorzaty z ok. ur.

18.00 – Za ++ żonę Elżbietę Wąsik w rocznicę śmierci, rodziców Julię i Jana, ++ z rodzin Honisz, Wąsik, Kaczmarczyk.

 

Wtorek – Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy   24.11.2015

7.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

18.00 – I. Za + męża Gerarda Rajner w r. ur. Za ++ Krystynę w r. śm., Apolonię i Stanisława, ++ z rodz., męża Alojzego. Za ++ Hildegardę i Adolfa, Józefa, Marcina, Irenę, Krystynę, Romana, Ludwika, Gertrudę.

  1. Za ++ Marię i Wilhelma Polok, Roberta Witt, ++ z rodz. Witt i Polok. Za ++ rodz. Ewalda i Annę Piech, dziadków, ++ z rodz. Piech i Wacławek.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 25.11.2015

7.00 – I. Za + Marię Ulman w r. śm.              II. W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

18.00 – Za ++ Alojzego Kaniut w 6. r. śm., Annę w 8. r. śm., męża Jacka Markiewicza w 7. r. śm. Za ++ Romana i Janusza Dyla. Za ++Jana Michalskiego, Hildegardę i Józefa Michalskich, Konrada Stefanik w r. ur., żonę Annę, Cecylię Tkocz, Romana Sledzionę, ++ z rodz. Za ++ Helenę i Józefa Karoń. Za ++ Antoniego i Annę Burek, Augustyna i Agnieszkę Dykta, ++ z rodz. Burek, Dykta, Brol i Flak, dusze w czyśćcu.

Czwartek 26.11.2015

7.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

17.15 Msza święta szkolna – I. Za + Włodzimierza Kałużę, rodziców z obu stron.

  1. Za ++ Józefa Polok w rocznicę śmierci, Agnieszkę, Antoniego, Emanuela, ++ z rodziny.

 

Piątek 27.11.2015

7.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

18.00 – I. Za ++ męża w r. ur., rodziców teściów, dusze w czyśćcu. Za ++ męża i ojca Jana Berbesz w 11. r. śm., rodziców z obu stron, ++ z rodz. Berbesz i Zuzel, dusze w czyśćcu. Za ++ siostrę Irenę Kania, męża Wacława i syna Andrzeja. Za ++ Eugeniusza Molenda, rodziców z obu stron. Za + matkę Helenę Sukiennicką w 1. r. śm. Za + córkę Iwonę. Za ++ Pawła Ulfika, Romana i wnuka Rafalą, rodziców Gieroska, Ulfik, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za + brata Ryszarda Kulej, dusze w czyśćcu. Za ++ ojca Pawła Wieczorek, szwagierkę Renatę, dziadków z obu stron. Za + Gerarda Hadasz w 5. r. śm., matkę Gertrudę Feliks, ++ z pokr. Za + matkę Katarzynę Kluczniak w 26. r. śm. Za + syna i męża Janusza Dworak w (60). r. ur. Za ++ rodz. Zofię i Pawła Mrosek w r. śm., ojca Józefa Poloczek. Za + Irenę Fiutek w 30. dz. po śm. Za + Ryszarda Sokołowskiego w 30. dz. po śm. Za ++ Ojca Zdzisława Borusewicz, dziadków Elżbietę i Karola Helisz, Zofię i Michała Borusewicz. Za ++ Mariana Strzelskiego w 16. r. śm., rodziców z obu stron. Za ++ męża Stefana, syna Marka, Wilhelma i Agnieszkę Jelito, szwagrów, szwagierki, rodziców Rudolfa i Klarę Skorupa. Za ++ Pawła Gajdę, rodz. Teresę i Józefa, dziadków Tomasza i Otylię, pokr. z obu stron dusze w czyśćcu.

  1. W intencji Apostolatu Maryjnego.

 

Sobota 28.11.2015

7.00 – Dz. z prośbą o błog. Boże dla Ojczyzny.

8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizantki: Teresa Wojsyk i Barbara Fikus).

17.00 – I. Za + sąsiada Jerzego Spojdę – od sąsiadów z ul. Lipowej, Strzeleckiej, Wrzosowej i Jaśminowej.                 II. Za ++ żonę Ewę Balcerzak w 5. r. śm., rodz. Janinę i Franciszka Balcerzak oraz Stanisławę i Andrzeja Boreckich.

 

  1. NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2015 (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie).

7.00W intencji żyjących i zmarłych parafian.

8.30 Przez wstawiennictwo Św. Katarzyny w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych kolejarzy.

10.00 – Za ++ ojca  Józefa Smolin w 26. rocznicę śmierci, matkę Florentynę, dziadków z obu stron.

11.30 – Za ++ rodz. Rozalię i Jana Ploska, dziadków Ploska, Beldzik, Strózik, Wrześniewki, ++ z pokr, siostrę Krystynę Kaczmarek.

13.00 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci: Bartosz Dudek,… ich rodziców i chrzestnych.

14.30 – Dziękczynno-błagalna:

15.30 Nabożeństwo Adwentowe z poświęceniem wieńców i lamp adwentowych w intencji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

18.00 – Za + sąsiadkę Irenę Fiutek – od sąsiadów z ul. Wojska Polskiego 4a.

 

Poniedziałek Świętego Andrzeja Apostoła 30.11.2015

7.00 I. Za ++ ojca Andrzeja w 40. r. śm., matkę Monikę Naporowskich, braci Augustyna i Zygmunta, dziadków z obu stron.               II.                     III.

17.15 Msza święta roratnia – Przez wstawiennictwo MBNP z okazji 80. urodzin Agnieszki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie (Te Deum).

 

Wtorek 1.12.2015

7.00 – I. Za + Lidię Marchewka.            II.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

8.00

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ Józefa Pietrucha w 15. r. śm., żonę Wandę, rodz. Marię i Pawła Pietrucha, ++ z pokr. Za + męża Stanisława Gabrysiak w 10. r. śm., ++ z rodz. Za ++ Krystynę Operacz w 30. dz. po śm. Za + Łucję Cyburt w 30. dz. po śm. Za ++ Rutę Poprawa w r. ur., Annę i Mieczysława Poprawa, Jana i Juliana Klonowskich. Za ++ matkę Hildegardę Stemplewską w 17. rr. śm., ojca Kazimierza, teściów Franciszkę i Jana Gambuś, szwagierkę Łucję Gambuś, dusze w czyśćcu. Za ++ matkę i babcię Martę Grabińską w r. ur., męża i ojca Andrzeja Cieślickiego, ++ z rodz. Grabiński, Cieślicki, Nikolczuk. Za ++ ojca Andrzeja Radek w r. ur., matkę Helenę, syna Roberta Kucharskiego, brata Edwarda, bratową Pelagię, bratanka Andrzeja Radek, ++ z rodz. Radek, Sitek, Kucharski, Skałka.

 

Środa 2.12.2015

7.00 Msza święta roratnia – I. Za + Franciszka Kowol w r. ur.          II.         III.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ rodz. Barbarę w r. ur. i Stefana Grzona, ++ z rodz. Grzona, Radlik, Szymański, Pawlik, Kocyba, Osilor, Okwieka. Za + Ludwika Piechota w r. śm., ++ z rodz. Piechota i Just. Za ++ ojca Henryka Garus w 7. r. śm., matkę Cecylię, dziadków Anastazję i Józefa Suchorskich, chrzestną Teresę Drapacz, jej męża Henryka, ++ z rodz. Garus, Suchorski, Najgebauer. Za + Henryka Brzezina. Za ++ z rodz. Młynek, Murek i Sowa. Za + Stefanię Kukowka, rodziców z obu stron. Za ++ rodz. Alfonsa, Łucję i Martę Doleżych, brata Pawła, bratową Janinę, dziadków Roberta i Wiktorię Doleżych, Władysława i Bronisławę Turowskich. Za ++ męża  i ojca Gerarda Styczyrz w 20. r. śm.m, rodziców Wencel, teściów Styczyrz, dziadków z obu stron. Za ++ Roberta Przybyła, Tobiarza, Mieczysława Pakuła, Helenę Opiela, Marzenę Chojnowską, Janinę Golaszczyk, dusze w czyśćcu. Za + Gertrudę Szymską w r. śm.

 

Czwartek – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera – pierwszy czwartek miesiąca 3.12.2015

7.00 Msza święta w języku łacińskim – I. Za + matkę Halinę Horzelską, ojca Henryka, ich rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu.        II.

7.30 Nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie.

17.15 Msza święta roratnia – I. Za ++ ojca Franciszka Paprotny w 36. r. śm., matkę Łucję, męża Jerzego Spojda, rodz. Franciszkę i Pawła Spojda, ++ z pokr.                       II.

 

Piątek – Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy – pierwszy piątek miesiąca – 4.12.2015 (kolekta na Caritas)

7.00 – I. Za Parafian.    II. Za ++ ojca Franciszka, matki Elżbietę i Małgorzatę, ++ z rodz.

7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8.00 – Dz. – bł. w int..Barbary i rodz.

10.00Ku czci Św. Barbary w intencji górników, byłych górników, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych i poległych górników.

17.15 Msza święta roratnia – Za ++ Norberta Chrósta w r. śm., Irenę i Henryka Świerczyńskich, Grażynę, Marię i Jana Badura. Za ++ matkę Klarę Guziel, teściów Ligię i Wiktora Psiuk. Za ++ Jerzego i Marię Klama, dusze w czyśćcu. Za ++ Annę Stefanik w r. śm., męża Konrada, Jana, Józefa i Hildegardę Michalskich, Romana Sledziona, ++ z pokr.

18.30 Msza święta roratnia dla młodzieży i dorosłychw intencji powołań do służby w Kościele.

 

Sobota – pierwsza sobota miesiąca – 5.12.2015

7.00 – I. Za ++ Anielę Brzenska w 4. r. śm., męża Tadeusza, rodzeństwo.

  1. .Za + Jana Drzazgę, ++ z rodz.

7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

8.00 – W int. Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże.

17.00 – I. Za ++ rodz. Helenę i Edwarda w r. śm.

  1. Z podz. za 80 lat życia Łucji oraz o opiekę dla całej rodz.

 

II NIEDZIELA ADWENTU – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA – 6.12.2015

(kolekta odpustowa na potrzeby naszej Parafii).

7.00 – Za ++ matkę Marię w r. urodzin, ojca Franciszka, ++ z rodziny, księdza Leonarda.

8.30 – Za ++ Antoniego, Agnieszkę i Emanuela, Józefa Polok, dziadków Kus, ++ z rodz.

10.00 – Za + sąsiada Jerzego Spojdę – od sąsiadów z ul. Lipowej, Strzeleckiej, Wrzosowej i Jaśminowej.

11.30 Suma odpustowa z procesją Eucharystyczną – I. W intencji parafian i gości. II. Za zmarłych parafian oraz kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii.  III. Za + Kazimierza Kulińskiego w r. śm., ++ z rodz. Kulińskich, Budziałowskich, Kwarciak, Bartnik, Szerszunowicz, Mnich.   IV. Za ++ rodz. Pelagię i Franciszka Drapacz, dusze w czyśćcu.

Nie będzie Mszy świętej o godzinie 13.00 !

14.30 – Dziękczynno-błagalna:

15.30 Uroczyste NIESZPORY odpustowe.

18.00 – Za + ojca Mieczysława Pinkowskiego w r. ur.

 

Poniedziałek 7.12.2015

7.00 – I.              II.

17.15 Msza święta roratnia – I. Za + Kazimierę Brzozowską w 1. r. śm., męża Waldemara, rodziców i rodzeństwo. II.

 

Wtorek NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 8.12.2015

(kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach)

7.00

8.30 – Za + matkę Klarę Machnik, ++ z pokr. Kops i Machnik.

10.00

16.00

17.30 – I. W intencji wspólnoty Dzieci Maryi.

  1. Za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z pokrewieństwa Wicher i Sklorz. Za ++ rodz. Klarę i Wiktora Bryś w r. śm. Za ++ teściów Konstantynę i Dominika Duda, ++ z pokr. Za + męża Stefana Kalańskiego w 4. r. śm.

19.00 – Za + Stanisława Kowalczyk w 1. r. śm.