PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota – Św. Dominika, prezbitera – 8.08.2020

7.00 – Przez wst. Maryi Królowej Polski, Św. Andrzeja Boboli, Św. Jana Pawła II. w int. Ojczyzny o przemianę moralną i błog. Boże.

17.00 – I. Za ++ rodz. Jerzego i Marię Swoboda, siostrę Elżbietę Donotek w 1. r. śm., jej męża Bolesława, synów Jacka i Przemysława, siostrę Urszulę Śledziona, jej męża Jana, syna Adama. II. Za ++ Teresę i Alfonsa Kaczmarczyk, Erykę i Augustyna Ogiewa.

 

XIX. NIEDZIELA ZWYKŁA ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI MIASTA 9.08.2020        (kolekta specjalna na nasze inwestycje parafialne; na remont wnętrza kościoła, można zyskać odpust Porcjunkuli)

7.00 – I. Za + męża Lucjana Pawełka – od żony Barbary.    II. Za + Bernarda Rozmuszcza – intencja od rodz. Bojar z Sosnowca.

8.30 – I. Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin Kozielski i Śniechota. II. W int. Wiktora Auguścik o zdrowie i błog. Boże.

10.00 – I. Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w int. rocznego dziecka Marii Jędryka, rodziców i chrzestnych. II. Za + matkę Teresę Kopyto.

11.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Haliny i Józefa Ochman z okazji 50. rocznicy ślubu i 70. urodzin Haliny oraz o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny (Te Deum).

14.30 – Za ++ Alfonsa i Anielę Auguścik.

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 – Za + Karola Pawełczyk, Jana i Annę Pawełczyk, Ignacego i Agnieszkę Włodarski, ++ z rodziny.

 

PoniedziałekŚwiętego Wawrzyńca, diakona i męczennika 10.08.2020

7.00 – I. Za + Lucjana Pawełka – od Moniki i Pawła ze Szczawnicy. II. Za ++ męża i ojca Jana Grzesik w r. ur., jego rodz. Emanuela i Gertrudę Grzesik, Marię Brzezina, Barbarę Michlik, jej rodz. Józefa i Helenę.

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebna łaski dla Barbary, Wincentego i ich dzieci z rodzinami.

 

Wtorek – Świętej Klary, dziawicy – 11.08.2020

7.00 – Za ++ Wandę i Władysława Błażejewskich w 20. r. śm., ++ z rodz., dusze w czyśćcu.

7.30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za + matkę Klarę Machnik, ++ z pokr. Kops i Machnik. Za ++ rodz. Cecylię i Pawła Sprysz, dusze w czyśćcu. Za + Bernarda Rozmuszcz w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Irenę i Andrzeja Wolny, Elżbietę i Tadeusza Budzów, Zofię i Walentego Rozmuszcz. Za ++ męża Karola w r. śm., syna Marka, synową Józefę. Za ++ męża Mariana Suchanek, rodz. Herberta, Annę, Jerzego, Helenę Galuska, ++ z pokr. Za ++ rodz. Stefana i Agnieszkę Bloch, ++ z rodz. Kansy, Kotas, Tomys, Bloch.

18.30 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

 

Środa12.08.2020

7.00 – Za + Lucjana Pawełka – od rodz. Malankiewicz z Młodowa.

18.00 – Za ++ męża Alojzego, syna Józefa, brata Romana, Alojzego, ciocię Marię, rodziców, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za + matkę Kryrtynę Beldzik. Za ++ Łucję Małek w 5. r. śm., siostrę Urszulę Obruśnik, Henryka Tyraza, dusze w czyśćcu. Za ++ Augustyna, Marię i Annę Kopyto, Ryszarda, Franciszka i Gertrudę Piontek, dziadków Kopyto, Wiatowski, Piontek. Za + Zdzisława Kozińskiego w 3. r. śm. Za + Jacka Biernat w 30. dz. po śm. Za + Wiolettę Mazur.

 

Czwartek Dzień Fatimski 13.08.2020

7.00 – O życie wieczne dla ++ męża Mieczysława Kopca w 28. r. śm., syna ks. Dariusza Kopca, ++ z pokr.

18.00Przez wstawiennictwo Matki Bożej objawiającej się w Fatimie i świętych Dzieci Fatimskich w intencji rodzin oraz w naszych dziękczynno-błagalnych intencjach: W int. Ilony z ok. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. boże, łaskę powrotu do zdrowia. Z podz. i z prośbą o światło Ducha Świętego, błog. Boże, żywą wiarę opiekę dla wnuczek Moniki z ok. ur., Patrycji i Justyny. W int. Marii o łaskę powrotu do pełni zdrowia i błog. Boże dla całej rodz. O dary Ducha Świętego, łaskę wiary, przemiany duchowej i zmianę życia dla córki Agaty. W int. synów Eugeniusza i Józefa o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, wiarę, nadzieję i miłość. W int. Janiny Blacha o zdrowie i błog. Boże. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Norberta. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Jerzego.

Różaniec Fatimski i procesja do kościoła Św. Anny.

 

Piątek – Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika – 14.08.2020

7.00 – I. Za ++ rodz. Jerzego i Zofię Śpiewok, brata Piotra, męża Stanisława Smyła, jego rodziców, dziadków z obu stron, kuzynkę Annę, męża Edwarda Piekacz, dusze w czyśćcu. II. Za + Lucjana Pawełka – od Jerzego i Janusza Rolka z rodz.

 

17.00 – O radość życia wiecznego dla + męża, ojca i dziadka Jana Kapol w rocznicę śmierci.

 

SOBOTA – WNIEBOWZIĘCIE NMP – 15.08.2020 (kolekta na potrzeby naszej Parafii, poświęcenie ziół i kwiatów)

7.00 – I. Za ++ wujka Henryka Szymańskiego, ojca Karola Tarara, ++ z rodz. Szymański, Gnaciński, Tarara. II. Za + Lucjana Pawełka – od Małgorzaty i Mariusza Kusczab z dziećmi.

8.30 – I. Za + męża i ojca Mariana Nowak w 2. r. śm. II. Za ++ ojca Mariana Kowalczyk w r. ur., ciocię Krystynę Kandzia w r. ur.

10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej ks. proboszcza Konrada Mrozka z okazji urodzin – od Apostolatu „Margaretka”.

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MB o dar Nieba dla męża Adama Gruca, koleżanki Małgorzaty i jej ojca Kazimierza, Edwardy Karepin oraz za wszystkie dusze w czyśćcu.

14.30 – Za ++ żonę i matkę Felicję Lubińską.

18.00 – Przez wst. MB, dziękczynna z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i błog. Boże oaz opiekę w int. Anny z ok. 60. ur.

 

  1. NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08.2020 (kolekta na Diecezjalny Fundusz Inwestycyjny)

7.00 – Za + Lucjana Pawełka – od rodz. Magdów.

8.30 – I. Za + matkę Teresę Kopyto. II. Za ++ Franciszka i Genowefę Spik.

10.00 – I. Za ++ Helenę Świętek w 18. r. śm, rodz. Barbarę i Franciszka Walentek, braci Jerzego i Waldemara, siostrę Magdalenę Świętek, rodz. Gustawa i Elżbietę Świętek, Emilię Świętek, Jadwigę Chlebosz, Alberta Kozioł, Jadwigę, Antoniego Pyrkosz, Klarę i Gerarda Guziel, Stanisława Miąsek. II. Za ++ syna Manfreda Wyrwich, męża Alfonsa, rodziców Piotra i Wiktorię Zyzno, teściów, siostrę Gertrudę, braci Józefa i Pawła oraz Gertrudę Mrozek.

11.30 – Za ++ i ojca Henryka Kalus w rocznicę urodzin, matkę Agnieszkę, dziadków Weronikę i Antoniego Kalus, ciocię Agnieszkę, wujków Leona i Tadeusza, Wincentego i Franciszkę Schmidt.

14.30 – Dziękczynno-błagalna:

15.30 Nieszpory niedzielne.

18.00 – Za wst. Maryi aby przez jej serce rodzice, dzieci, kapłani, siostry i bracia zakonni całego świata wzrastali w łasce i mądrości Bożej, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

 

Poniedziałek ŚW. JACKA, PREZBITERA, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej 17.08.2020 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.30; po południu kancelaria nieczynna)

7.00 – Za ++ brata Henryka Kożuch, męża Aleksandra Mielcarskiego, ++ z rodz.

18.00 – Za ++ siostrę Julię Włoka w 5. rocznicę śmierci, jej męża Józefa, matkę Marię Kaczmarczyk w rocznicę urodzin, ojca Wincentego, braci Jana i Wiktora, bratanicę Katarzynę, ++ z pokr.

 

Wtorek18.08.2020

7.00 – Za ++ Stefana i Mariannę Boreckich, ich córkę Magdalenę, syna Michała, ++ z rodz.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za + męża Juliusza Kostrzejewskiego w r. ur., rodz. Kazimierza i Cecylię, szwagra Zygmunta, szwagra Romana, kuzyna Adama. Za ++ Władysława Pańczyszyn, ++ z rodz. Pańczyszyn, Herman, Iżyckich, Kowalskich, Stanisławę i Tadeusza Leśko, Alfonsa, Marię i Franciszka Grabińskich, dusze w czyśćcu. Za + ojca Wiktora Sier w r. śm. Za ++ ojca Jana w r. ur. i w r. śm., żonę Marię, chrzestną Dorotę w r. ur. i w r. śm., ++ z rodz. Ulfik, Schulz, Świderski i Rąblewski. Za ++ ojca Emila Hirszmajer w r. ur., matkę Genowefę, brata Józefa, siostrę Krystynę, szwagra Eugeniusza, Dominika i Waleskę Skolik, Teresę i Bernarda Pluta, wnuka Piotra, szwagra Augusta. Za + Józefę Janik w 30. dz. po śm. Za + Lucjana Pawełka w 30. dz. po śm. Za ++ męża Czesława Stelmasińskiego  1. r. śm. i w r. ur.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa 19.08.2020

7.00 – Za ++ rodz. Florentynę i Teodora Sklarek, siostry, braci, dusze w czyśćcu.

18.00 – Za ++ matkę Franciszkę Kulik w r. ur., ojca Jana, brata Alojzego i Wiktorię Kansy, Wiktorię Pyrek. Za ++ rodz. Jadwigę i Jana Darda, rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ z rodz. Swoboda i Darda.

20.30 Różaniec w duchowej łączności z Diecezjalną Pielgrzymką na Jasną Górę.

 

Czwartek – Świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła – 20.08.2020

7.00 – I. Za + męża Bernarda, rodziców i teściów, pokr. II. Za + Lucjana Pawełka – od przyjaciół Naglików ze Szczawnicy.

17.15 Dziękczynna z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim dla ks. Kamila Hadasia z okazji urodzin.

20.30 Różaniec w duchowej łączności z Diecezjalną Pielgrzymką na Jasną Górę.

 

Piątek – Świętego Piusa X – 21.08.2020

7.00 – Za ++ rodz. Helenę i Franciszka Kramarczyk, ++ z pokr.

18.00 – Za ++ ciocię Marię Mleczko w 15. r. śm., wujka Ryszarda Mleczko, ++ z rodz. Mleczko, Stężała, Jakubowski i Kniejski. Za ++ rodz. Klarę i Wiktora Bryś, Agnieszkę Dada, Jadwigę Mańka, ++ z rodz. Bryś i Mańka. Za ++ Joannę Molenda w r. ur., męża Romana, rodziców z obu stron. Za ++ męża Jerzego Wichary w r. ur., Mariannę i Piotra Lisiecki, siostrę Elżbietę, chrześniaka Mirosława, szwagra Edwarda, Stanisławę Jędralczyk, dusze w czyśćcu. Za ++ teściów Agnieszkę i Jana Wichary, rodzeństwo, dusze w czyśćcu. Za ++ męża Jana Spałek, rodz.  Agnieszkę i Wiktora Morawiec, teściów Annę i Czesława Spałek, brata Mariana Morawiec. Za ++ Jadwigę Siwiaszczyk w r. ur., ++ z rodz. Pyka, Siwiaszczyk, Nowak, Urbanek, Stefanię Giałbas, Klarę Żurawski, Mariana Mzyk, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Cecylię i Henryka Garus, szwagra Krzysztofa Marek, chrzestnych Leopolda Garus, Teresę Drapacz, jej męża Henryka, ++ z rodz. Suchorski, Garus, Ochman, Najgebauer. Za ++ ojca Roberta Zowada, matkę Annę, brata Łucjana, Wgnieszkę i Edmunda Kurek, Stefanię i Konrada Kurek, Jolantę Dykta, Józefa Borowik, Roman Rabęckiego, ++ z rodz. Zowada i Kurek, dusze w czyśćcu. Za + koleżankę Irenę Kowalik w 1. r. śm. – od koleżanki Marii. Za + Irenę Kowalik w 1. rocznicę śmierci.

20.30 Różaniec w duchowej łączności z Diecezjalną Pielgrzymką na Jasną Górę.

 

Sobota – NMP Królowej – 22.08.2020

7.00 w kościele Św. Anny W intencji żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych.       Nabożeństwo do  Św. Anny.

 

17.00 – Za ++ Józefa Polok, Annę i Roberta Witt, Marię i Wilhelma Polok.

20.30 Różaniec w duchowej łączności z Diecezjalną Pielgrzymką na Jasną Górę

 

XXI. NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08.2020          (kolekta na potrzeby naszej Parafii)

7.00 – Za + matkę Gertrudę, ks. Huberta Skomudka, ++ z rodziny, ++ kapłanów.

8.30 – Za ++ męża Wernera, siostrę Mieczysławę, szwagra Stefana, rodziców i teściów.

10.00 – I. Dziękczynna za czas posługi w naszej Parafii z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w życiu kapłańskim dla ks. Wojciecha Kiełkowskiego. II. Za ++ Mikołaja Czech w rocznicę urodzin, Janinę, Marię i Jana Czech, Łucję i Franciszka Przybył, ++ z pokrewieństwa.

11.30 – I. Za + syna Michała Maj w r. śm. II. Dziękczynno – błagalna w intencji Anny i Jana Mendrela z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w całej rodzinie.

14.30 Msza święta chrzcielna – I. Dziękczynno-błagalna: Dz. z ok. 35. r. śl. Anieli i Janusza Klose z prośbą o dalsze błog. Boże dla całej rodz. II. W int. rocznego dziecka: Jeremiego Fabiańskiego, jego rodziców i  chrzestnych.     W int. Izabeli Leżuch z ok. 35. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i błog. Boże.        W int. Elfrydy Borszcz z ok. 80 ur. o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla niej i całej rodz.

15.30 XI. Lubliniecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncert organowy w wykonaniu księdza Wojciecha Kiełkowskiego.

18.00 – Za ++ ojca Augustyna Łupież, braci Ottona i Augustyna, matkę Emilię, Gerarda Molenda, dusze w czyśćcu.

 

Poniedziałek Świętego Bartłomieja Apostoła 24.08.2020

7.00 – Za ++ matkę Marię Kożuch, męża Aleksandra Mielcarskiego, ++ z rodz.

18.00 – Za + Bronisławę Milczarek w 5. r. śm.

 

Wtorek 25.08.2020

7.00W intencji księdza Zbigniewa Śniechoty z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże na drodze życia kapłańskiego.

7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

18.00 – Za ++ męża Roberta, teściów Marię i Alojzego Wiora, Mariannę i Wacława Strzeszyna, Marię Labocha, Marię Habel, Gerharda Gaweł, ++ z rodz. Wiora, Trocha, Strzeszyna. Za ++ Henryka Bonk, rodziców, siostrę Różę, braci Gerarda i Ewalda, bratowe Marię, Jadwigę i Irenę, Joannę i Franciszka Klimza, synów Pawła i Jerzego, wnuczkę Gabrielę z mężem, Cezarego Serokę, rodziców, brata, bratową i bratanka, Pawła Jerominek, rodz. Irenę i Jana, brata Józefa, Franciszkę Ciemięgę. Za + Irenę Sukiennik w 1. r. śm.

18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Środa NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 26.08.2020

7.00 – O błog. Boże, łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Marii, Sandry, Agaty i Alojzego Mazur.

18.00 – Za ++ Cecylię Gnacińską w r. śm., męża Jana, rodz. Zofię i Franciszka, siostrę Ludwikę, brata Henryka, ++ z rodz. Za ++ matkę Janinę Zembała w 18. r. śm., babcię Natalię, Janinę i Annę Krasowskie. Za ++ męża Romualda Pluszczaka, jego rodziców Luizę i Józefa, rodzeństwo, szwagrów, bratową Stefanię, rodz. Zofię i Tomasza Wilczek, siostrę Radegundę, jej syna Józefa, siostrę Bronisławę, jej córkę Dorotę, siostrę Barbarę i braci Waleriana i Antoniego, jego żonę Ewę, jej rodziców, ++ z pokr., kapłanów, dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Pelagię i Tadeusza Krawczyk, Helenę i Stanisława Knopik, brata Romana, bratową Beatę, braci Stefana i Mieczysława, ++ z rodz. Krawczyk i Knopik. Za + córkę Blankę Bień w 8. r. śm., męża Edmunda Wodara w r. śm.

 

Czwartek – Świętej Moniki – 27.08.2020

7.00 – Do Bożej Opatrzności o łaskę wiary, dary Ducha Świętego dla Patryka.

17.15 W intencji Apostolatu Maryjnego.

 

Piątek – Świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła – 28.08.2020

7.00 – I. Za + siostrę Jadwigę w r. śm., ++ z rodz. Seget, Nowozimski.           II.

18.00 – Za ++ męża Andrzeja Rajnogę w r. śm., Ewę i Pawła Rajnoga, Martę i Emila Marszałek, Marię, Helenę i Antoniego Moc. Za + córkę Iwonę. Za + ojca Jana Berbesz w r. ur., dusze w czyśćcu. Za ++ Zofię i Huberta Plaza. Za + Eugeniusza Gatys, ++ z rodziny Łopata. Za + matkę Różę Filipiak w r. ur. Za ++ męża Józefa Pluwacz, rodziców Zofię i Wincentego Wolny, teściów Annę i Wiktora Pluwacz, siostry Marię, Gertrudę i Jadwigę, braci Edwarda, Oswalda i Stefana, szwagrów, szwagierki, ++ z rodz., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Józefa i Augustynę Fronczek, Eryka i Elżbietę Kandzia, brata Jana Frontzek, dziadków Franciszka i Marię Krawczyk, ++ z rodz., dusze w czyśćcu.

 

Sobota – Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela – 29.08.2020

7.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizantki: Renata Kuszka, Łucja Wójcik).            II.

 

17.00 – I. W intencji Judyty Drynda o błogosławieństwo Boże i zdrowie.         II.

 

XXII. NIEDZIELA ZWYKŁA 30.08.2020 (kolekta na potrzeby naszej Parafii, kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzieli ks. Michał Brzezina, neoprezbiter z Parafii Św. Katarzyny w Tarnowskich Górach – Lasowicach; nasz nowy wikariusz)

7.00 – W intencji rodziny Przydacz.

8.30 – I. O radość życia wiecznego dla ++ męża Edmunda Gruca, rodziców z obu stron, brata, bratowej, ++ z rodz. II. Za + żonę Łucję Lesik w 1. r. śm.

10.00 – I. Za + matkę Gertrudę w r. śm., ojca Feliksa.             II. Dz. z ok. 5. r. małżeństwa Marzeny i Tomasza, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i dary Ducha Świętego.

11.30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem i z prośbą o błog. Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski z ok. urodzin Diany.

14.30 Msza święta chrzcielna – I. W int. Agnieszki i Błażeja o zdrowie i błog. Boże z ok. 1. r. śl.    W int. Wacława o zdrowie i błog. Boże z ok. ur. II. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest święty, rocznych dzieci: Maria Borek,.… ich rodziców i  chrzestnych.

15.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej.

18.00 – O dar życia wiecznego dla ++ wujka Augustyna Brzezina w r. ur.

 

Poniedziałek 31.08.2020

7.00 – I. Do Bożej Opatrzności o łaskę wiary, dary Ducha Świętego dla Mateusza.               II.

18.00 – I. Dziękczynno – błagalna w intencji rodzin Szaforz i Wilk o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski.    II. Dziękczynno – błagalna z okazji 30 rocznicy ślubu Urszuli i Ireneusza Czech o zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski.