PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


 1. Czwartek – Ofiarowanie NMP – 21.11.20197.00 –  I. Za + Mariannę Francik (24). II. Za + Jana Psiuk (23). III. Za + Eugenię Wolną (10).

  17.15 Msza święta szkolna – I. Za ++ Łucję, Franciszka i Józefa Przybył, Janinę, Mikołaja, Marię i Jana Czech. II. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Rzepka w r. śm.

   

  Piątek – Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy   22.11.2019

  7.00 – I. Za + Mariannę Francik (25). II. Za + Jana Psiuk (24). III. Za + Eugenię Wolną (11).

  17.15 Nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych.

  18.00 – I. W intencji wszystkich śpiewających i grających w Kościele; szczególnie za organistów, członków Chóru Św. Cecylii, Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary, scholi Canto Gregoriano, scholii liturgicznej, psałterzystów, kantorów oraz grających i śpiewających w czasie Mszy świętych i nabożeństw młodzieżowych, adoracji Szkoły Nowej Ewangelizacji.

  1. Za ++ polecanych w wypominkach. Za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii, siostry zakonne. Za ++ Cecylię Gnacińską, męża Jana, rodziców Zofię i Franciszka, brata Henryka i siostrę Ludwikę, ++ z rodz. Za + Jana Berbesz w r. śm. Za ++ rodz. Gertrudę i Jana Oleś, dziadków z obu stron, rodzeństwo, brata, cztery siostry, szwagrów, męża Henryka z rodzicami, ++ z rodz. Oleś, Kolasa i Dragon. Za ++ matkę Martę Sowa, ojca Ignacego, krewnych z obu stron. Za ++ Witolda Kucharczyk w r. śm., jego rodziców. Za + Gerarda Rajnera w r. ur. Za ++ rodz. Marię i Pawła Pietrucha, Wandę i Józefa Pietrucha, ++ z pokr. Za ++ Agnieszkę, Antoniego, Józefa i Emanuela Polok, Wiesława Deneko, ++ z rodz. Za + Edwarda Dutkowskiego w 14. r. śm. Za ++ matkę Martę Skibińską w (100) r. ur., ojca Karola Skibińskiego w r. śm., męża Gerarda Czudaj. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za + Teresę Lizurek w 30. dz. po śm. Za + Leszka Sukiennik w 30. dz. po śm. Za + Leszka Sukiennik – od rodziny Kromołowskich. Za + kuzynkę Annę Piekacz w 1. r. śm. – od kuzynki Anny Kansy. Za ++ rodz. Łucję i Jana Surma.

   

  Sobota 23.11.2019

  7.00 – I. Za + Mariannę Francik (26). II. Za + Jana Psiuk (25). III. Za + Eugenię Wolną (12).

   

  17.00 – I. Za ++ żonę Ewę Balcerzak w r. śm., rodz. Janinę i Franciszka Balcerzak, teściów Stanisławę i Andrzeja Boreckich. II. Za ++ Zygmunta Raj, rodziców Janinę i Stanisława Nojman, Marię i Alojzego Raj, ++ z pokrewieństwa.

   

  XXXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA – JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24.11.2019

  (kolekta na ogrzewanie)

  7.00 – I. Za + Mariannę Francik (27). II. Za + Eugenię Wolną (13).

  8.30 – Przez wstawiennictwo Św. Katarzyny w intencji kolejarzy, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych kolejarzy.

  10.00 Msza święta z elementami w języku łacińskim – I. O radość życia wiecznego dla ++ ojca Józefa Smolin w 30. r. śm., matki Florentyny, ++ z rodz. II. Za + Ryszarda Matuszewskiego w rocznicę urodzin.

  11.30 – I. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza. II. Za ++ żonę Elżbietę Wąsik w r. śm., rodziców Julię i Jana Kaczmarczyk.

  13.00 – Za + Jana Psiuk (26).

  14.30 Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących Chrzest, rocznych dzieci: Julia Suchanek. …, ich rodziców i chrzestnych.

  15.30 X. Lubliniecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej:

  KONCERT ORGANOWY – gra Marianna Owczarz (Lubliniec).

  18.00 – Za + Annę Piekacz w 1. r. śm., męża Edwarda Piekacz.

   

  Poniedziałek 25.11.2019

  7.00 – I. Za + Mariannę Francik (28). II. Za + Eugenię Wolną (14). III. Za + Marię Ulman w r. śm.  …..

  18.00 – Za + Jana Psiuk (27).

   

  Wtorek 26.11.2019

  7.00 – I. Za + Mariannę Francik (29). II. Za + Jana Psiuk (28). III. Za + Eugenię Wolną (15).

  7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  18.00 – Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Ireneusza Kubat w 3. r. śm. Za ++ Romana i Jana Dyla, ++ z rodz. Nowak i Dyla. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za + Wojciecha Kucharskiego w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Helenę i Andrzeja Radek, brata Edwarda, Pelagię, siostrzeńca Roberta Kucharskiego, bratanka Andrzeja Radek. Za + Rafała Wejner w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Irenę i Teodora Pradela w r. śm. Za ++ teściów Zofię i Pawła Mrosek w r. śm., ojca Józefa Polaczek. Za ++ Mariana Hnat, Józefa i Hildegardę Żyłka, Marię Sylka, ++ z rodz. Żyłka i Hnat., dusze w czyśćcu. Za ++ rodz. Emilię i Mikołaja Biela, brata Franciszka, siostrę Różę, dusze w czyśćcu.

  18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   

  Środa 27.11.2019

  7.00 – I. Za + Mariannę Francik (30). II. Za + Jana Psiuk (29). III. Za + Eugenię Wolną (16).

  18.00 – I. Za + Elżbietę Stalmach w 4. r. śm. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Jana Feliksa, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ Margarett, Elizabeth, Marię Elenę, ++ z pokr.Wójcik, Szwarc i Droździok, dusze w czyśćcu. II. W intencji Apostolatu Maryjnego.

   

  Czwartek 28.11.2019

  7.00 – I. Za + Jana Psiuk (30). II. Za + Eugenię Wolną (17). III. Msza święta gregoriańska: Za + Wernera Wodara (1).

  17.15 Msza święta szkolna – I. Za + Leszka Sukiennik – od brata Marka z rodz. II. Przez wst. MB o błog. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę dla Barbary z ok. ur.

   

  Piątek 29.11.2019

  7.00 – I. O radość wieczną dla ++ opiekunów FZŚ; o. Tarsycjusza, o. Floriana, o. Sylwestra oraz ++ członków wspólnoty. II. Za + Andrzeja Pająka w rocznicę urodzin. III. Za + Eugenię Wolną (18).     IV. Za + Wernera Wodara (2).

  18.00 – Za + córkę Iwonę. Za ++ ojca Franciszka Brzezina w r. ur. Za ++ siostrę Irenę Kania, męża Wacława, syna Andrzeja. Za ++ Eugeniusza Molenda, rodziców z obu stron. Za ++ matkę Helenę Sukiennicką w r. ur. i w 5. r. śm. Za + brata Ryszarda Kulej, dusze w czyśćcu. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za + Mariana Strzelskiego w 20. r. śm., ++ z rodz. Za + Izabelę Weber w 30. dz. po śm. Za ++ Marię Pinkowską w 30. dz. po śm. Za + Jadwigę Skuballa w 30. dz. po śm. Za ++ rodz. Andrzeja i Helenę Radek, brata Edwarda, bratową Pelagię, bratanka Andrzeja, ++ z rodz. Radek, Kucharski i Skałka. Za ++ Cecylię i Andrzeja Macias, braci Jana i Stanisława, chrześniaka Andrzeja, siostrzeńca Andrzeja Rutkowskiego, Julię, Edwarda i JerzegoKasprzyk, szwagierkę Helenę. Za ++ Pawła Ulfika, Romana, wnuka Rafała, rodziców Gieroska, Ulfik, pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu. Za ++ matkę Hildegardę Stemplewską w 21. r. śm., ojca Kazimierza, teściów Franciszkę i Jana Gambuś, szwagierkę Łucję Gambuś, dusze w czyśćcu.

   

  Sobota Świętego Andrzeja Apostoła 30.11.2019         (odwiedziny chorych)

  7.00 – I. Za + Eugenię Wolną (19). II. Za + Wernera Wodara (3).

  8.00 W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizantki: Teresa Wojsyk i Barbara Fikus).

   

  17.00 – I. Za ++ Włodzimierza Kałużę, rodziców Lesz i Kałuża. II. Za + ojca Andrzeja Dudek z ok. imienin.

   

  1. NIEDZIELA ADWENTU – 1.12.2019 (kolekta na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie).

  7.00 – I. Za + Wernera Wodara (4).     II.

  8.30 – I. Za ++ Franciszka Kopyto, Cecylię i Jana Liberka, Dorotę i Józefa Pach, ++ z pokr.  II. Za + Leszka Sukiennik – od wnuków Filipa i Mikołaja.

  10.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski z okazji 90. urodzin Wiktora Goniwiecha.

  11.30 – I. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla rodz. Jadwigi i Gerharda Moj, Marianny Moj, pokr. z obu stron, Marii Tobor, jej matki i syna Marka, Gertrudy, Ryszarda i Kamila Hońca, dusz w czyśćcu. II.

  13.00 – Za ++ rodz. Helenę i Edwarda w r. śm.

  14.30 – Dziękczynno-błagalna: O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Demarczyk z okazji 80. urodzin.

  15.30 Nabożeństwo adwentowe w intencji rodzin naszej Parafii z poświęceniem wieńców i lamp adwentowych.

  18.00 – Za + Eugenię Wolną (20).

   

  Poniedziałek2.12.2019

  7.00 – I. Za + Eugenię Wolną (21). II. Za + Wernera Wodara (5). III. Za + Leszka Sukiennik – od rodz. Panasińskich.

  17.15 Msza święta roratnia – I. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz w rocznicę urodzin. II. Za ++ ojca Henryka Garus w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Suchorski, Garus, Ochman, Najgebauer.

   

  Wtorek – Świętego Franciszka Ksawerego, prezbitera – 3.12.2019

  7.00 – I. Za ++ rodz. Emilię, Marię w r. ur. i Franciszka Olbrich, męża Jana Sitek, szwagra Antoniego, siostrę Elżbietę, męża Edmunda, Irenę Iwaniuk, Martę Kurc, męża Huberta, Elżbietę Sztuk, dusze w czyśćcu. II. Za + Eugenię Wolną (22). III. Za + Wernera Wodara (6).

  7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  17.15 Msza święta roratnia – Za ++ męża Henryka Kampczyk, rodz. Jadwigę i Augusta Świerc, teściów Łucję i Jerzego Kampczyk, ++ z pokr., dusze w czyśćcu. Za ++ Barbarę Grzona w r. ur., Stefana Grzona, Henryka i Łucję Grzona, Edwarda Koczyba, Mateusza Tkacza, ++ z rodz. Grzona, Radlik, Koczyba, Szymański, Śledziona, Pawlik, Osilor, Okwieka, Tkacz i Stefen. Za + Gertrudę Szymańską w r. śm. Za ++ męża Ludwika Piechotę w 5. r. śm., ojca Alojzego Just, siostrę Urszulę, ++ z rodz. Piechota, Pyrek i Ciba. Za ++ ojca Franciszka Paprotny w r. śm., matkę Łucję, męża Jerzego Spojda, teściów Franciszkę i Pawła Spojda, ++ z pokr. Za ++ męża Zygmunta Jarzombek, rodziców i teściów. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za ++ matkę Agnieszkę Gajda w 9. r. śm. i w r. ur., ojca Jana, Marię i Stanisława Bielewskich, brata Stefana, szwagra Zdzisława, ++ z rodz. Chmiel, Gajda, Bielewskich, Wojciechowskich, Mazur. Za ++ męża Gerarda Styczyrz w 24. r. śm., rodz. Wencel, teściów Styczyrz, Roberta Przybyła, Tobiasza Kotara, dziadków z obu stron, Mieczysława Pakuła, Helenę Opiela, Marzenę Chojnacką, Janinę Golaszczyk, dusze w czyśćcu. Za + Marcina Świerc w 20. r. śm., ++ z rodz. Świerc i Gruca.

  18.30 Msza święta roratnia dla dorosłych – Za + Leszka Sukiennik – od Magdaleny i Ryszarda Urbańskich.

   

  Środa – Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy – 4.12.2019 (kancelaria czynna: 8.30 – 9.30, 15.00 – 16.30)

  7.00 – I. Za ++ ojca Franciszka, matki Elżbietę i Małgorzatę. II. Za + Eugenię Wolną (23). III. Za + Wernera Wodara (7).

  10.00 – Ku czci Św. Barbary w intencji górników, byłych górników, emerytów, rencistów i ich rodzin o błogosławieństwo Boże oraz za zmarłych i poległych górników.

  17.15 Msza święta roratnia – Za ++ z rodz. Młynek, Murek i Sowa. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za ++ rodz. Bronisławę i Józefa Zaremba, braci Piotra i Henryka, siostrę Annę, babcię Katarzynę, teściów Agnieszkę i Piotra Jon, szwagrów Stanisława i Piotra Jon, szwagierki Katarzynę, Teresę i Różę.

   

  Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca – 5.12.2019

  7.00 Msza święta w języku łacińskim – I. Za + Eugenię Wolną (24). II. Za + Wernera Wodara (8). III. Za ++ rodz. Łucję i Edmunda Nocoń, Emilię i Mikołaja Biela, dziadków i pradziadków z obu stron.

  7.30 Nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie.

  17.15 Msza święta roratnia – I. W intencji wspólnoty Dzieci Maryi. II. O szczęście wieczne dla + Włodzimierza Kasprowicza.

  18.30 Msza święta roratnia dla dorosłych – Za + Leszka Sukiennik – od pracowników firm Ronzoni – Magryś oraz Magryś.

   

  Piątek Świętego Mikołaja, biskupa – pierwszy piątek miesiąca  – 6.12.2019     (kolekta na Caritas)

  7.00 – I. W intencji parafian. II. Za + Eugenię Wolną (25).

  7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  8.00 – Za + Wernera Wodara (9).

  17.15 Msza święta roratnia – Za ++ matkę Klarę Guziel, teściów Ligię i Wiktora Psiuk, Sławomira Marcinkowskiego. Za ++ Helenę, Ignacego i Leszka Bidzińskich. Za ++ Jerzego i Marię Klama, dusze w czyśćcu. Za ++ Franciszka Brzezina, Annę i Jana Kukowka, Piotra i Jadwigę Brzezina, ++ z rodz. Za + Łucję Kus. Za ++ Antoniego, Agnieszkę, Józefa i Emanuela Polok, ++ z rodz. Za wszystkich zmarłych – od Bogdana z rodz. Za + Urszulę Becelewską w 30. dz. po śm. Za ++ Anielę i Tadeusza Czerniak, brata Henryka i Ryszarda Brzenska. Za + Danutę Gierakowską w 30. dz. po śm. Za ++ Jana Front, rodz. Mariannę i Józefa Front, brata Andrzeja Front, teścia Karola Steckbein. Za + Marka Kucharczyka w r. śm.

  19.00 Msza święta młodzieżowa w intencji powołań do służby w Kościele.

   

  Sobota – Świętego Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła – pierwsza sobota miesiąca – 7.12.2019

  7.00 – I. Za + Eugenię Wolną (26). II. Za + Wernera Wodara (10). III.

  7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

  17.00 – I. O dar życia wiecznego dla ++ ojca Franciszka Brzezina w 2. r. śm. II. W intencji rocznego dziecka Alana Szyszka, jego rodziców i chrzestnych. III. Za ++ rodz. Monikę i Andrzeja Naporowski, siostrę Magdalenę, szwagra Jana, braci Zygmunta i Augustyna Naporowski, teściów Karolinę, Reginę i Bertholda Pietrzyk, szwagierkę Janinę, dziadków z obu stron.

   

  II NIEDZIELA ADWENTU NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA 8.12.2019      (kolekta odpustowa na potrzeby naszej Parafii).

  7.00 – I. Za + matkę Klarę Machnik w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Kops i Machnik. II.

  8.30 – I. Za + Juliana Broll, ++ z rodz., dusze w czyśćcu. II. Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Adelajdę Sikora, ++ z rodz. Huć i Sikora.

  10.00 – Za + Eugenię Wolną (27).

  11.30 Suma odpustowa z procesją Eucharystyczną – I. W intencji parafian i gości. II. Za ++ Piotra Wołoszczaka, powstańca śląskiego i niepodległościowego żołnierza II RP oraz 45 rodaków z Lublińca i okolic pomordowanych przez niemieckiego okupanta pod Rawiczem 9 grudnia 1939 w 80. r. śm. III. Za + Wernera Wodara (11). IV. Za + Leszka Sukiennik – od córek z mężami. V. Za + Kazimierza Kulińskiego w r. śm., ++ z rodz. Kulińskich, Budziałowskich, Szeszunowicz, Kwarciak, Bartnik, Detko, Mnich.

  14.30 – Dziękczynno-błagalna:

  15.30 X. Lubliniecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej:

  Uroczysty KONCERT ODPUSTOWY.

 2. Wykonawcy: Jasnogórski Chór Chłopięco – Męski Pueri Claromontani, Michał Pyrkosz – organy, Jarosław Jasiura – dyrygent, przygotowanie chóru –  Jarosław Jasiura, s. Maria Bujalska. W programie: Stanisław Moniuszko – utwory organowe i chóralne, Msza Es dur, III Litania Ostrobramska.

  18.00