PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Sobota – Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika – 21.05.2016
7.00 – Za + Romana Gabor (27).
8.00 w kościele Św. Anny – W intencji Róż Różańcowych.
Nabożeństwo do Św. Anny.
14.00 w kościele Św. Anny – Dziękczynno – błagalna do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP i Św. Anny w podziękowaniem za 92 lata życia Anny Kowalskiej oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i nieustającą opiekę (Te Deum).
16.30 Nabożeństwo majowe.
17.00 – I. W int. rocznego dziecka; Oskar Szpak, jego rodziców i chrzestnych.
II. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Haliny Grysztar z ok. 80. ur. (Te Deum). III. Za ++ męża Eugeniusza Grysztar, rodziców Odoj i Grysztar, ++ z rodz. Mikuda, Kowalski i Biela.

VIII. NIEDZIELA ZWYKŁA – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 22.05.2016 (kolekta na budowę kościoła w Kochcicach, po Mszy świętej zbiórka na organizację wieczoru uwielbienia w uroczystość Bożego Ciała)
7.00 – Za ++ męża Piotra Borszcza w 4. r. śm., rodziców, Bronisława Pinkowskiego, dwie żony Marie, teściów Pawła i Małgorzatę Borszcz, zięcia Józefa Jarzyna.
8.30 – I. Za ++ matkę Florentynę Smolin w 2. r. śm., męża Józefa, pokr. z obu stron.
II. Za + Romana Gabor (28).
10.00 – I. Za + ks. Dziekana Józefa Żurka w 7. rocznicę śmierci.
II. Za ++ męża Wiktora Krawczyk w 23. r. śm., zięcia Henryka Machnik, ++ z rodz. Krawczyk i Ziaja.
III. Za ++ Renatę Michalik, rodz Kunegundę i Piotra Michalik, teściów Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, wujków Eugeniusza i Władysława, szwagra Józefa, Edwarda Gieroska.
11.30 – I. Za ++ szwagra Ernesta w 2. r. śm., siostrę Lidię. II. Za + męża Ryszarda Walczak w 1. r. śm.
13.00 – Za ++ męża Wilhelma w (100) r. ur., ++ z rodz. Jośko, Libner, Barwicki, Leśniowski, Gerwatowski, Habrajski i Pietrzik.
14.30 – Dziękczynno-błagalna: O dalsze błog. Boże i zdrowie dla Aleksandra z ok. 25. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodz. O zdrowie i błog. Boże dla Ireny z ok. 50. ur. Przez wst. MB i Św. Rity w int. syna Andrzeja z ok. 50. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
15.30 Nabożeństwo majowe i ku czci Trójcy Przenajświętszej z udziałem Chóru Świętej Cecylii.
18.00 – Za ++ matkę Zofię w r. ur. i w 5. r. śm.

Poniedziałek – 23.05.2016
7.00 – I. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej ks. Krzysztofa Rucińskiego z okazji 1. rocznicy święceń kapłańskich.
II. Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi Kaczmarzyk z ok. ur.
8.00 – Za + Romana Gabor (29).
18.00 – Za + sąsiada Romualda Mikołajczyk – od sąsiadów z ul. Uchodźców.
18.30 Nabożeństwo majowe.

Wtorek – NMP Wspomożenia Wiernych – 24.05.2016
7.00 – I. Za ++ Marię Młynek w r. ur., męża Antoniego, Arkadiusza, Zbigniewa, Alfreda Bodora, Martę i Wincentego Mikuda, Edwarda Wolskiego. II. Za + Romana Gabor (30).
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
8.00 – Za ++ Antoniego Kołodziej w r. ur., żonę Alicję, pokr.
18.00 – Za + Anielę Ogaza w r. ur., dusze w czyśćcu. Za + Zbigniewa Mikołajczyk w 5. r. śm., rodziców i dziadków Mikołajczyk i Dąbek. Za + męża Eugeniusza, ++ z pokr. Za + Stefanię Żelazny. Za ++ męża Alojzego, syna Józefa, rodz. Jerzego i Annę, rodzeństwo i pokr. Za ++ Krzysztofa Świerc i siostrę Teresę Świerc. Za + Michała Kurek w 30. dz. po śm. Za + Henryka Kusa – od sąsiadów z działki z alei nr 5. Za ++ Marię Jerominek, rodz. Franciszkę i Kacpra, Franciszkę Ciemięgę. Za ++ Annę i Wilhelma Gabryś w r. śm., Jadwigę, Józefa i Eryka Czempik, dziadków z obu stron, Agnieszkę, Horsta i Gerarda Ciechanowskich, Zofię Bartyla, Mirosławę Duchaczek, dusze w czyśćcu. Za ++ Różę, Grzegorza i Józefa Nowackich, Annę i Jerzego Brodackich, Władysławę i Stefana Radzioch, ++ z rodz. Nowacki, Brodacki i Radzioch. Za + matkę Helenę Janik – z ok. Dnia Matki, ojca Stefana, Gertrudę Waldemara i Jana Cierpioł, ++ z rozdz.. Janik, Jelonek, Cierpioł, Kisiela i Penczek, dusze w czyśćcu.
18.30 Nabożeństwo majowe.
Środa – 25.05.2016 (kancelaria czynna: 8.35 – 9.30 oraz 15.00 – 16.00)
7.00 – I. Za + Elżbietę Pyka w r. śm.
II. W intencji Beaty i Krzysztofa o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.
8.00 – Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MB za ++ córkę Małgorzatę, męża Kazimierza, Adama Grucę, rodzeństwo, rodziców i pokr. z obu stron, dusze w czyśćcu.
16.30 Nabożeństwo majowe.
17.00 – Za ++ Stanisława Kowalczyka w 9. r. śm., pokr. z obu stron, Marię Bromer, pokr. z obu ston. Za ++ matkę Jadwigę Kulik, ojca Alojzego, brata Mariana. Za ++ rodz. Mariannę i Michała Szczesnych, braci Mieczysława i Romualda, męża Bernarda, bratową Helenę, szwagra Lucjana, Lecha Stochel. Za + męża i ojca Alojzego, ++ z rodz. Za + matkę Marię Drywa w r. śm., jej rodziców i rodzeństwo. Za + Urbana Wąsik w r. ur. Za + kolegę Waldemara Hofer – od kolegów i koleżanek z pracy. Za + koleżankę Grażynę Cierpioł – od koleżanek z pracy. Za ++ Marię Badura w 4. r. śm., Jana Badura w 30. r. śm., Grażynę Badura, rodz. Irenę i Henryka Świerczyńskich. Za ++ męża Urbana, syna Bogdana Wąsik, Alfreda Mańka, Gertrudę Podyma, Leonarda Pyka.

CZWARTEK – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHYSTUSA – 26.05.2016
(kolekta na potrzeby naszej Parafii)
7.00 – Za ++ rodz. Rafała i Gertrudę Janiczek.
8.00 – I. Za Parafian. II. W intencji matek. III. Za + Hildegardę Zadunajską w 1. rocznicę śmierci. IV. Przez wst. MB do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. dwóch rodzin.
PROCESJA EUCHARYSTYCZNA do czterech ołtarzy.
11.00 – O radość życia wiecznego dla ++ rodz. Matyldy Wocław z ok. Dnia Matki i Alojzego z ok. zbliżającego się Dnia Ojca, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, chrzestną Monikę Gbur.
13.00 – Za ++ Wincentego Wyciślok w 31. r. śm., ++ z rodz. Mazurek i Wyciślok.
14.30 – Dz. z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dfla Anieli z ok. ur.
18.00 – Za + Jana Mika (1).
19.00 na Rynku koncert uwielbienia „W górę Serca”.

Piątek – 27.05.2016
7.00 – I. O radość życia wiecznego dla ++ matki Florentyny Smolin w 2. r. śm., ojca Józefa.
II. Za + Jana Mika (2).
8.00 – Za ++ matkę chrzestną Annę Bargiel w r. ur., jej syna Grzegorza, ++ z rodz. Pieprzyca.
18.00 – W intencji Apostolatu Maryjnego.
18.30 Nabożeństwo majowe i procesja Eucharystyczna.

Sobota – 28.05.2016
7.00 – W intencji Edwarda Witek z okazji 60. urodzin.
8.00 – I. W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (solenizanci: Hildegarda Spałek, Helena Koczyba, Zofia Jośko). II. Za + Jana Mika (3).
13.00 ślub: Anna Derkowska – Zbigniew Zborowski.
15.00 w kościele Św. Anny – ślub: Małgorzata Ambroziak – Piotr Zawieja.
16.15 Nabożeństwo majowe i procesja Eucharystyczna.

17.00 – Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Doroty Mizgalskiej z okazji 84. urodzin oraz w intencji całej rodziny.

IX. NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.05.2016 (kolekta na potrzeby naszej Parafii,
kazania wygłosi i błogosławieństwa prymicyjnego udzielać będzie ks. Krzysztof Wycisk)
7.00 – Za + Jana Mika (4).
8.30 – I. O radość życia wiecznego dla ++ ojca Jana Ozimek w 35. r. śm., matki Waleski, ich córki Małgorzaty, pokr. II. O radość życia wiecznego dla syna ks. Dariusza Kopca w 6. r. śm. oraz w r. święceń kapłańskich.
10.00 – I. Za ++ Mariannę i Bronisława Szala, Weronikę i Jana Kłobus, pokr.
II. Za ++ syna Mariana Gieroska w 6. r. śm., męża Rajmunda, siostrę Różę, brata Edwarda.
11.30 – Za + sąsiadkę Marię Ploska – od sąsiadów z ul. Strzeleckiej.
13.00 – Msza święta chrzcielna – W intencji dzieci przyjmujących chrzest, rocznych dzieci: Tomasz Tukaj, Zuzanna Radzioch, Alan Pilarz, ich rodziców i chrzestnych.
14.30 – Dziękczynno-błagalna: W int. Magdaleny Brewka z ok. 18. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny..
15.30 Nabożeństwo majowe w intencji Światowych Dni Młodzieży i procesja Eucharystyczna.
18.00 – Za ++ Wiktorię Bochnia w 4. r. śm., ojca Jana i brata Romana, ++ z pokr.

Poniedziałek – 30.05.2016
7.00 – I. Za + Jana Mika (5).
II. Przez wst. MB do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. dwóch rodzin.
8.00 – Za ++ dziadków z obu stron, krewnych, dusze w czyśćcu.
18.00 – Za + córkę i Matkę Urszulę Molatę w 1. r. śm.
18.30 Nabożeństwo majowe i procesja Eucharystyczna.

Wtorek – Nawiedzenia NMP – 31.05.2016
7.00 – I. Za ++ matkę Juliannę Mańka w r. śm., ojca Jana, brata Ignacego, siostrę Martę, szwagra Józefa.
II. Za + Jana Mika (6).
7.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
8.00 – Za + sąsiada Andrzeja Sporny – od sąsiadów.
18.00 – Za + męża i ojca Łucjana Woźniak w r. śm. Za ++ Marię i Rufina Albrecht, brata Alojzego, Marcina i Jadwigę Borek, Wojciecha i Katarzynę Miozga, syna Jana, Marię i Adama Smyła, brata Zbigniewa. Za + syna Zdzisława Korzonek w r. śm. Za ++ męża Jerzego Franciszok w r. śm., ++ z rodz. Cieplak, Dorożyński, Franciszok. Za + Romualda Mikołajczyka w 30. dz. po śm. Za ++ Henryka Kus w 30. dz. po śm. Za + Zdzisława Nowak w 30. dz. po śm. Za + sąsiada Romualda Mikołajczyk – od sąsiadów z ul. Uchodźców. Za ++ Anielę Tyrała w r. ur., męża Franciszka.
18.30 Nabożeństwo majowe i procesja Eucharystyczna.