Dekanalne spotkanie Rad Duszpasterskich – ŚDM Kraków 2016


Mszą Świętą o godzinie 9.30 rozpoczęło się dziś w naszej parafii dekanalne spotkanie Rad Duszpasterskich. Uczestnikami byli przedstawiciele dekanatów Lubliniec, Sadów i Woźniki.

Tematem przewodnim były Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.  Spotkanie prowadzili ks. Krystian Piechaczek oraz ks. Marek Mania wraz z dziewczynami z Diecezjalnego Centrum ŚDM w Gliwicach. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali konferencji, która przedstawiała pokrótce historię, symbole (Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani) oraz przebieg ŚDM. Następnie dziewczyny z Diecezjalnego Centrum ŚDM opowiadały o spotkaniu młodzieży w 2013 roku w Rio de Janerio oraz w Kolonii w 2005. Tak wyglądała pierwszasdm-2016 część spotkania, po której miał miejsce poczęstunek i kolejna część, warsztatowa. Podział uczestników spotkania na 5 grup, pozwolił wymienić doświadczenia i pomysły dotyczące aktywizacji różnych grup społecznych w życie Kościoła i naszych parafii (dzieci, młodzież, małżeństwa, single, seniorzy). Zakończeniem była wspólna modlitwa brewiarzowa.