DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU W LATACH 1997-2000


Chór w 1997 roku (2 lipca) uczestniczył w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej w Lubecku. 

20

W 1999 roku członkowie chóru z dyrygentem Łucjanem Kandzią wystąpili w kościele parafialnym w Kochcicach.
Podczas koncertu zaprezentowane zostały pieśni:

  • „Wszystkie trony niebieskie” – skomponowaną przez Mieczysława Surzyńskiego,
  • „Gaude Mater Polonia” – pieśń staropolska,
  • „ Niby echo z poza świata” – pieśń VI op 64 autorstwa Ks. Antoniego Chlonowskiego,
  • „Ecce Sacerdas Magnus „ – Ks. Roberta Gajdy (założyciela Chóru Św. Cecylii ).
  • „ Pieśń dziękczynną”,
  •  „Ave Maria”.

W grudniu 1999 roku w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia ówczesny proboszcz naszej parafii ks. Dziekan Józef Żurek wystosował pismo do Kierownika Chóru Parafialnego Św. Cecylii , w którym czytamy m.in. : „Ośmieleni pięknymi doświadczeniami i owocną , kilkuletnią już współpracą środowisk szkolnych i kulturotwórczych z duszpasterstwem w Lublińcu i okolicy – grono katolików świeckich wraz z duchowieństwem parafii naszego terenu występujemy z inicjatywą zorganizowania w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia obecnego” przełomu tysiącleci” cyklu występów dzieci i młodzieży artystycznej naszej Ziemi Lublinieckiej w formie przygotowania oprawy liturgiczno- muzycznej , opartej na przepięknych kolędach, podczas Mszy Św. dla dzieci i młodzieży w niedzielę i święta w grudniu R.P i styczniu/lutym 2000 R.P o godz. 11.30, w kaplicy przy kościele św. Mikołaja w Lublińcu”.

W dniu 9 grudnia 2000 roku chór uczestniczył w uroczystości nadania ówczesnemu premierowi R.P. Jerzemu Buzkowi oraz jego małżonce Ludgardzie Buzek honorowego Obywatelstwa Miasta Lublińca. W czasie Mszy św. Zostały wykonane dwa utwory:

  • podczas Ofiarowania „Coro di Schiavi” (Pieśń Pielgrzymów”) z opery NABUCCO G. VERDIEGO,
  • „Pieśń dziękczynną” pod dyrekcją Łucjana Kandzi.

21

W tym samym roku (9 stycznia 2000 r.) chór koncertował w sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej, gdzie wykonał kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus malusieńki” oraz „Wśród nocnej ciszy”.

22 2324