DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU W LATACH 2001-2005


Działalność chóru w latach 2001 – 2005


ROK 2001

W 2001 roku chór liczył 35 członków. Dyrygował nim niezmiennie od 39 lat pan Łucjan Kandzia.

W dniu 6 stycznia 2001 roku z okazji święta Trzech Króli Chór im. Św. Cecylii wykonał w kościele parafialnym Św. Mikołaja, z towarzyszeniem kwintetu akordeonowego, 5 kolęd na wieczornej Mszy Św., celebrowanej przez proboszcza ks. Józefa Żurka.

1

Następnego dnia (7 stycznia 2001) chór koncertował w Tarnowskich Górach Bobrownikach na zaproszenie ks. proboszcza Piotra Ciby, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Licznie przybyła publiczność wysłuchała najpiękniejszych kolęd w wykonaniu chórzystów wraz z „partiami” solowymi w wykonaniu Krystyny Ulfik. W tym koncercie wystąpił także wnuk dwojga członków chóru – państwa Goniwiechów – 12 letni Łukasz Półtorak. Narratorem i prowadzącym koncert był Czesław Gansiniec. Dyrygował Łucjan Kandzia.

W tym samym miesiącu (28 stycznia 2001) członkowie chóru wraz z dyrygentem Łucjanem Kandzią udali się do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Rusinowicach na zaproszenie siostry zakonnej pełniącej funkcję Dyrektora artystycznego. W lutym członkowie i dyrygent chóru im. Św. Cecylii otrzymali pismo z podziękowaniem za zaangażowanie i czynne uczestnictwo w organizacji i realizacji koncertu kolędowego w okresie świąt Bożego Narodzenia.

W kwietniu ks. proboszcz Józef Żurek wystosował pismo adresowane do Chóru Parafialnego, zachęcając do zgłoszenia uczestnictwa w występach i zaprezentowaniu swoich utworów oraz programów.


5

W niedzielę Palmową (2001) członkowie chóru wraz z dyrygentem przygotowali i zaprezentowali „Mękę Pana Jezusa według Ewangelii św. Mateusza”.

Podczas Mszy Św. wieczornej w dniu 18 kwietnia 2001, koncelebrowanej przez wszystkich kapłanów, zostały zaprezentowane 2 pieśni: „Alleluja Jezus żyje „ komp. K. Hoppa op. 80 Nr. 8 oraz „Agnus Dei” z Mszy Wielkanocnej ułożonej przez ks. K. Kleina.

6

W majową niedzielę (13 maja 2001) podczas uroczystej Mszy Św. chór zaśpiewał 5 utworów:
„Jak miłe przybytki”, „Alleluja Jezus żyje”, „Zbliż się o zbliż się”, „Pieśń dziękczynna”, „Wszystkie trony niebieskie”.

 

7

Także w maju (27 maja 2001) podczas Nabożeństwa majowego chór wykonał 5 utworów maryjnych.

Podczas procesji Bożego Ciała (14 czerwca 2001) wspólnie z chórem kościelnym z parafii Św. Stanisława Kostki oraz orkiestrą lubliniecką przy każdym ołtarzu, śpiewali pieśni przygotowane na tę uroczystość.

W 75 rocznicę powstania chóru św. Cecylii, 25 listopada 2001 odbył się koncert Jubileuszowy w kościele Parafialnym. W roli prowadzącego wystąpił prezes naszego chóru Czesław Gansiniec.

 

9 10

 

W grudniu (9 grudnia 2001) chór udał się do Żor na zaproszenie ks. proboszcza Andera który był kiedyś wikarym w Naszej Parafii. Koncert odbył się w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w ramach obchodów jubileuszowych chóru.


ROK 2002

Tradycyjnie chór zaprezentował w dniu 26 stycznia na Mszy Św. 5 bardzo znanych i pięknych kolęd. Wśród nich znalazły się m.in. „Wśród nocnej ciszy” i „Gdy się Chrystus rodzi”. Akompaniował kwartet akordeonowy. Dyrygował Łucjan Kandzia. Partie solowe wykonywała Krystyna Ulfik (sopran).

Jak co roku, w dniu 27 stycznia członkowie chóru wraz z dyrygentem udali się z gościnnym koncertem kolęd do Kokotka – na zaproszenie ks. proboszcza z Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej. Na koncert przybyło bardzo dużo słuchaczy, wszystkie miejsca w ławkach były wypełnione.

 

14

Na Niedzielę Palmową chór przygotował pieśni Męki Pana Jezusa wg. Ewangelii Św. Mateusza. Występ odbył się w kościele Parafialnym. W poniedziałek wielkanocny Chór wykonał kilka utworów z Mszy Św. Wielkanocnej .

W „Nowinach Lublinieckich” z dnia 26. 04. 2002 roku ukazał się artykuł autorstwa jednego z członków Naszego chór, pana Wiktora Goniwiechy.

Z okazji 730-lecia miasta Lublińca odbył się Koncert Pieśni Chóralnej.

 

17

W maju (2002) minęła 40 rocznica rozpoczęcia pracy p. Łucjana Kandzi w charakterze dyrygenta Chóru im. Św. Cecylii . Z tej okazji ks. dziekan Józef Żurek i ówczesny Burmistrz Miasta Lubliniec inż. Kazimierz Dłubała przesłali pismo z wyrazami podziękowania „na ręce” Jubilata.

Maj jest już tradycyjnie miesiącem, kiedy to młodsze dzieci przystępują do 1 Komunii Świętej.
W uroczystą majową niedzielę o godz. 10.00 w kościele parafialnym chór dla dzieci
pierwszo-komunijnych zaśpiewał m. in. : „ Jak miłe przybytki nam dał Pan”, „ O Maryjo kwiecie biały”, „Pieśń dziękczynną” oraz „Ave Maria”.

Zaraz po uroczystej mszy w intencji dzieci przystępujących do 1 Komunii Świętej o godz. 12.00 rozpoczęła się kolejna Msza – prymicje ks. Piotra Sklarka. W otoczeniu wieńca niesionego przez młodzież, wprowadzony został do kościoła ks. prymicjant Piotr Sklarek, aby odprawić swoją pierwszą Mszę Św. Na prośbę rodziców księdza Prymicjanta podczas uroczystej Mszy, chór wykonał kilka pieśni: na wejście – „ Tobie śpiewamy”, w czasie uroczystości „Modlitwa kapłana” z opery Nabucco, „Sanctus”, „Pieśń dziękczynna” i „Ave Maria”.

maju (2002) ks. Proboszcz Józef Żurek obchodził 45-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji przez chór została zamówiona Msza św. W czasie mszy zostały wykonane 4 pieśni: „Tobie śpiewamy”, „Sanctus”, „Zbliż się” oraz „Ave Maria”.

Pan prezes Czesław Gansiniec w imieniu członków chóru w maju (2002) złożył wniosek do urzędu miejskiego w Lublińcu o przyznanie nagrody V Edycji Konkursu „Lubliniczanin 2002” dla dyrygenta chóru p. Łucjana Kandzi podkreślając jego zasługi i osiągnięcia.

 

22

Po dość wyczerpującym okresie ćwiczeń i występów w czerwcu (10.06.) nastąpiło zakończenie kolejnego sezonu – tradycji musiało stać się zadość . Organizatorami spotkania integracyjnego chórzystów na wolnym powietrzu byli Państwo Goniwiechowie.

Jak zwykle przy takich spotkaniach gościł humor i „napoje zdrojowe„ (o które zatroszczyli się sami chórzyści). Na to spotkanie przybyli honorowi goście: kierownictwo Związku Emerytów i Rencistów oraz ks. proboszcz Józef Żurek.

Oficjalna inauguracja sezonu śpiewaczego 2002-2003 rozpoczęła się podczas nabożeństwa różańcowego 28 października 2002 roku. Wtedy to zostały wykonane dwa utwory z akompaniamentem samego dyrygenta chóru p. Łucjana Kandzi.

Ponadto trwały przygotowania do występu z okazji Święta Niepodległości (11 listopada). Msza św. była koncelebrowana przez ks. Józefa Żurka i zaproszonego księdza kapelana z Pułku Specjalnego Komandosów.

W listopadzie przypada święto patronki śpiewu kościelnego – Świętej Cecylii. Już tradycyjnie 22 listopada o godz. 18.00 odbyła się Msza św.w intencji wszystkich chórzystów i członków ich rodzin. Z tej okazji chór wykonał kilka pieśni ku czci św. Cecylii. Tradycją tego szczególnego dnia stało się spotkanie po mszy w sali katechetycznej połączone z poczęstunkiem, śpiewem i innymi wesołymi zdarzeniami.

W grudniu podczas uroczystej sumy odpustowej z okazji wspomnienia patrona naszej parafii św. Mikołaja, chór zaśpiewał 2 utwory: „Niebiosa głoszą” L.V. Bethovena, oraz „Sanctus”. Na organach akompaniowała pani Niedomagała, a dyrygował pan Łucjan Kandzia.


ROK 2003

Podczas wieczornej Mszy św. (6.01. 2003) w Święto Trzech Króli, Chór wykonał kilka kolęd oraz „Sanctus”. Dyrygował Łucjan Kandzia. Po mszy św. z wizytą kolędową do chórzystów zawitał ksiądz proboszcz Józef Żurek. Tradycyjnie przy kawie i cieście odbyło się wspólne śpiewanie pieśni i piosenek.

Zwyczajem chóru jest udział w ceremoniach pogrzebowych. W dniu 15 stycznia 2003 chór w składzie 20 osobowym na czele z Dyrygentem Ł. Kandzią udali się do Miotku aby w tamtejszym kościele zaśpiewać kilka pieśni na pogrzebie zmarłej siostry naszego Prezesa Czesława Gansinca, śp. Krystyny Ślimok.

W styczniu jak co roku z udziałem członków chóru i dyrygenta, odbywają się koncerty kolęd. W dniu 19 stycznia 2003 r. chór udał się z koncertem do Kościoła w Kokotku. W czasie koncertu wystąpił także dziecięcy chórek z tamtejszej parafii. Podczas koncertu chórowi akompaniował kwartet akordeonowy. Partie solowe wykonała Krystyna Ulfik(sopran).

 

24 25

 

 

 

 

 

Chór wystąpił także z koncertem kolęd w Kochcicach:

27 28

 

 

 

 

 

Pięknym zwyczajem chóru jest śpiewanie podczas Mszy Św. odprawianych w intencji urodzin jubileuszowych członków naszego Chóru. W dniu 26 stycznia w 70 rocznicę urodzin p. Krystyny Zaczyk wykonane zostały 3 kolędy i Ave Maria – zaśpiewane przez naszą solistkę chóru – Krystynę Ulfik. Zaproszeni przez zacną jubilatkę wszyscy chórzyści następnego dnia udali się na poczęstunek. Najpierw do sali katechetycznej na kawę i ciasto, kanapki i szampana, a następnie do restauracji „Złota Podkowa”, gdzie czekało już kolejne przyjęcie wydane przez Księdza proboszcza. Była to forma podziękowania za udział we Mszy św. z okazji jego urodzin oraz złożone życzenia i wykonane utwory.

Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia (2.02. 2003) został zorganizowany koncert kolęd przed ołtarzem naszego kościoła parafialnego. Chórowi towarzyszył kwartet akordeonowy studentów szkół wyższych. Słowo wprowadzające oraz narrację podczas koncertu prowadził prezes chóru Czesław Gansiniec. Dyrygował p. Łucjan Kandzia, a partie solowe wykonała sopranistka Krystyna Ulfik.

 

29 30

 

 

 

 

 

Następnego dnia wszyscy członkowie chóru spotkali się w sali parafialnej by przy tradycyjnym poczęstunku, podsumować działalność chóru w minionym okresie bożonarodzeniowym i wzajemnie sobie podziękować.


ROK 2004                    

W 2004 roku Chór im. Św. Cecylii wystąpił w studiu Katolickiej Telewizji TRWAM, w audycji
„Aby odnowić oblicze ziemi”. Koncert był emitowany „na żywo”. Podczas 1,5-godzinnego występu zostało wykonanych 9 utworów. W programie był również przerowadzony wywiad z Prezesem Chóru Czesławem Gansincem, który mówił o historii chóru i jego działalności.

31

 


ROK 2005

W październiku 2005 roku dwoje członków chóru obchodziło 50. rocznicę pożycia małżeńskiego. Chór tradycyjnie uczcił śpiewem ten jubileusz, w czasie Mszy św. w ich intencji.