Działalność od 1945


Działalność chóru w latach 1945 – 1949

 

Chór kościelny św. Cecylii w Lublińcu był stowarzyszeniem formalnie zorganizowanym, posiadał swoje władze w postaci walnego zgromadzenia członków, zarządu i komisji rewizyjnej, używał pieczątki, a także zbierał składki i prowadził działalność finansową, gromadząc gotówkę na rachunku bankowym. Prowadził również kronikę swej działalności i dokumentację w postaci kart ewidencyjnych członków, list, protokołów zebrań i pism wysyłanych na zewnątrz.

Szczególne miejsce zajmowało urządzanie zabaw tanecznych i odgrywanie amatorskich przedstawień teatralnych dla publiczności, z których dochód służył na częściowe finansowanie spotkań towarzyskich, wydatków organizacyjnych oraz ofiar na cele społeczne. Regularnie odbywały się też zebrania zarządu i członków, na których decydowano o istotnych dla chóru sprawach.

Dnia 27 lutego 1948 r. Kuria Biskupia diecezji katowickiej wydała ramowy statut dla chórów kościelnych istniejących na jej terenie. Zasady tego statutu zostały zastosowane w działalności chóru.

Działalność chóru w tym okresie przedstawia się następująco:

  • 09.02.1947 – zabawa taneczna dochód netto 20 000 zł
  •      02. 1947 – udział w pogrzebie matki Bartosa Leona
  •                            występ na ślubie Bartosa Leona
  • 13.04.1947 – przedstawienie w Lublińcu dochód netto 13719 zł
  • Wielki Piątek 1947 – adoracja przy Bożym Grobie
  • 20.04.1947 – przedstawienie w Dobrodzieniu dochód netto 3428 zł
  • 22.041947 – ofiara na powodzian 500 zł
  • 27.04.1947 – przedstawienie w Lublińcu
  • 29.04.1947 – ubiór I-komunijny dla dziecka Gambka
  • 01.05.1947 – wieczorek towarzyski
  •       05.1947 – występ na święcie Związku Samopomocy Chłopskiej
  • 08.06.1947 – wycieczka do Koszęcina i odegranie tam przedstawienia dla dzieci i dorosłych oraz zabawa taneczna dochód netto  15553 zł
  •       06.1947 – udział w święcie Bożego Ciała-wspólny występ z chórem św. Stanisława Kostki
  •        06.1947 – przedstawienie w Sierakowie, występ na ślubie Gambka-Serafin i Rożniewska-Kurpierz
  • 13.07.1947 – wycieczka chóru do Kokotka wydano z kasy 7700 zł
  • 19.08.1947 – na budowę domu parafialnego przeznaczono 12000 zł
  • 25.081947 – członkowie pracują po 2 godziny przy budowie domu parafialnego
  • 21.09.1947 – występ chóru z towarzyszeniem orkiestry na dożynkach         powiatowych
  • 08.10.1947 – dar na 25-lecie pobytu ks. Dwuceta  jako proboszcza w Lublińcu 10000 zł
  • 18 i 19.10.1947 – występ na obchodach 25-lecia ks. Dwuceta
  • 19.10.1947 – przedstawienie dochód netto    23291 zł
  • 22.10.1947 – prezent ślubny dla sekretarza zarządu Krawczyka Augustyna  2000 zł
  • 16.11.1947 – występ podczas mszy św. w dniu święta  patronalnego Młodzieży Katolickiej
  • 23.11.1947 – obchody święta Patronki Chóru (msza św., zebranie, wieczorek towarzyski )
  • 23.11.1947 – na budowę domu parafialnego 15000 zł
  • 01.12.1947 – zakupiono wieniec pogrzebowy dla Pawła Wiory- organisty u św. Stanisława Kostki
  • 28.12.1947 – opłatek dla członków chóru 8000 zł
  • 12.01.1948 – dar na Śląskie Seminarium Duchowne 10000 zł
  • Wielki Piątek – odprawienie Drogi Krzyżowej przez członków chóru
  • 14.06.1948 – dar na wykończenie salki w domu parafialnym przeznaczonej dla potrzeb chóru  10000 zł
  • 21.11.1948 – święto patronalne chóru – msza św.,  wspólne śniadanie, zabawa taneczna
  • 10.12.1948 – wynagrodzenie dyrygenta  5000 zł
  • 06.01.1949 – kolęda połączona z „opłatkiem”
  • 31.01.1949 – zakup firanek i wymalowanie salki prób, strojenie fortepianu
  •      04.1949 – „święcone”, monologi i taniec „mazur”

 

 

Władze państwowe Polski Ludowej w miarę upływu czasu coraz bardziej rozciągały kontrolę nad wszelkimi dziedzinami życia społecznego, w tym również nad wszelkiego rodzaju organizacjami i stowarzyszeniami kościelnymi ogólnokrajowymi, a także lokalnymi, działającymi przy poszczególnych parafiach.

W ramach tej kontroli Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Lublińcu zażądały wglądu w działalność chóru. Na ingerencję tego rodzaju Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce nie mógł się zgodzić, w związku z czym stowarzyszenia kościelne zostały rozwiązane, a ich działalność została przez państwo zakazana.

Ostatnie zebranie zarządu chóru odbyło się 18 maja 1949 roku. Chór występował zapewne nadal, ale już jako luźna grupa, nie stanowiąca organizacji z wybieralnym zarządem, kasą, składkami i pisemną dokumentacją. Wobec władz państwowych chór działał niejako w podziemiu.

 

Nowe czasy chóru od 1949 roku

 

DYRYGENCI CHÓRU

JEROMINEK PAWEŁ

1944 -1955 oraz 1960 – 1962

Urodził się 30.10.1916 r. w Lubecku. W latach 1933 – 1936 uczęszczał do Szkoły Muzyki Kościelnej św. Grzegorza w Katowicach. Następnie sprawował funkcję organisty w kościele p.w. Narodzenia NMP w Żyglinie w pow. tarnogórskim. W r. 1939 ożenił się z Anną Lempa, córką miejscowego rolnika. W okresie powojennym odbył dodatkowo kursy stolarstwa i dorabiał na utrzymanie rodziny wyrobem trumien. W latach 1944 – 1966 był organistą w kościele św. Mikołaja w Lublińcu, gdzie również odbywał próby z chórem. Zmarł 28.11.1985 r. w Lublińcu.

LISZKOWSKI WŁADYSŁAW

1955 – 1960

Urodził się 03.06. 1924 r. w Lublińcu. Po ukończeniu szkoły powszechnej i tutejszego gimnazjum podejmuje w 1946 r. studia medyczne we Wrocławiu, które kończy w r. 1952 ze specjalnością lekarza chirurga. Podejmuje pracę w miejscowym szpitalu powiatowym. Podczas studiów medycznych uczęszcza jako tzw. wolny słuchacz na wykłady z zakresu muzyki, co pozwala mu na opanowanie podstaw dyrygentury, która staje się jego hobby. Chórem św. Cecylii dyrygował w latach 1955 – 1960. Zmarł 18.07.2010.

 

KANDZIA ŁUCJAN

1962 – 1980 oraz 1990 – 2008

Urodził się 03.01.1936 r. w Lublińcu. W latach 1956 – 1961 uczył się w średniej szkole muzycznej w Katowicach. W r. 1960 podjął pracę jako nauczyciel muzyki w Państwowym Ognisku Muzycznym, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lublińcu. W trakcie pracy zawodowej uczęszczał na 2 – letnie Studium Nauczycielskie w Centralnym Ośrodku Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie (1981-82), które ukończył zdaniem egzaminu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Chórem św. Cecylii kierował do 1980 r. W związku z utworzeniem nowej parafii w Jawornicy, której staje się członkiem, podjął pracę z nowo utworzonym chórem parafialnym. Po 10 latach przejął na nowo kierownictwo chóru św. Cecylii aż do 2008 r.  Zmarł 07.08.2010.

 

SUJAK MAGDALENA

1980 – 1990

 
CZŁONKOWIE CHÓRU

W LATACH 1949 – 1955

Brzęczek Agnieszka

Famuła Idzi

Famuła Maria

Famuła Roman

Frajer Anna

Gościniak Dorota

Jerominek Paweł

Kalosz Leokadia

Kalus Henryk

Knysok Maria

Kozok Gertruda

Kurek Edmund

Lesik Maria

Liberka Dorota

Mika Luiza

Pach Józef

Pakosz Józef

Pakosz paulina

Pawełczyk Leon

Pietrucha Elżbieta

Pietrek paulina

Przybył Józef

Sojka Józef

Uliczka Wanda

Uliczka Zygmunt

Wichary Eugeniusz

Wichary Maria

Wichary Stefania

Wieczorek Anna

Wieszołek Lucia

Wilczek Barbara

Wiora Elżbieta

 

W 1956 ROKU (WG ZDJĘCIA)

I rząd od lewej                                                                 

Grabińska Renata z d. Kasperczyk

Hofman Stefania z d. Mańka

Molenda Bronisława

Mikuda Emilia

Jerominek Paweł – organista

Liszkowski Władysław – dyrygent

Liszkowska Jadwiga – gość

Ziora Anna z d. Pakosz

Becelewska Urszula z d. Ulfik

Goniwiecha Urszula z d. Lizurek

Haberla Agnieszka z d. Kulik

Sukiennik Cecylia z d. Lizurek

 

II rząd od lewej

Becelewski Zygmunt

Stolarek Emil

Koza Zuzanna zam. Bok

Ulfik Gabriela zam. Nizik

Haberla Helena zam. Liberka

Pieprzyca Zofia

Teodorczyk Irena zam. Noczyńska

Kazek Anna zam. Polewka

Orwat Urszula zam. Rogocz

Molenda Teresa

Machnik Krystyna zam. Królikowska

Wróbel Maryla zam. Kubica

Kurzac Anna zam. Teodorczyk

Kopyto Franciszek

Malitowski Eugeniusz

Sukiennik Edward

 

III rząd od lewej

Lesik Alojzy 

Mendrela Eugeniusz

Kożuch Henryk

Cebula Rudolf  (Józef)

Jurczyk Wojciech

Serafin Roman

Kandzia Łucjan

Machnik Franciszek

Karpe Ryszard

Berbesz Wojciech

W OKRESIE PÓŹNIEJSZYM

Dziwis Maria

Kalus Agnieszka

Moś Maria

Tokarz Mieczysław

Gajda Agnieszka

Kus Renata zam. Kopyciok

Paprotny Józef

Wilczek Jan

Gidziela Teresa

Markiewicz Krystyna

Prandzioch Krystyna zam. Kupiec

Winiecki Antoni

Gill Anna

Markiewicz Maria

Sobieszczańska Czesława

Winiecka Janina

Grzona Halina (Aniela)

Molenda Piotr

Tokarz Marta

Witek Eufrozyna

zam. Orszulak

Hene Alojzy

 

DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU W LATACH 1949 – 1996

W Y S T Ę P Y

 • podczas mszy św. w święta kościelne, I Komunia św. dzieci, bierzmowania młodzieży, rekolekcji, nabożeństw różańcowych, wizytacji księży biskupów, odpustów parafialnych, jubileuszy księży, w intencjach różnych związków i organizacji,
 • podczas uroczystości ślubnych członków chóru,
 • w czasie pogrzebów członków chóru,
 • podczas uroczystości Bożego Ciała wspólnie z chórem im. św. Stanisława Kostki,
 • śpiew w Niedziele Palmowe tzw. Pasji czyli Męki Pana Jezusa wg Ewangelii św. Mateusza,
 • wielokrotne występy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lublińcu,
 • w katedrze katowickiej p.w. Chrystusa Króla (lata 70 te)
 • w Łagiewnikach Wielkich, Koszęcinie, Dobrodzieniu, Lubecku, Kokotku, Sadowie, Pawełkach, Gwoździanach,
 • w Kolonii Łomnickiej w intencji kierowców w uroczystość św. Krzysztofa,
 • w Turzy w intencji Caritas
 • podczas konsekracji kościoła w Jawornicy wspólnie z chórem im. św. Stanisława Kostki,
 • w Wysokiej koło Olesna podczas uroczystości Matki Boskiej Fatimskiej wspólnie z Chórem Jeżowskim (21.07.1996),
 • corocznie podczas mszy św. w dniu patronalnym św. Cecylii w intencji żyjących i zmarłych członków chóru.

I M P R E Z Y  I  W Y C I E C Z K I

 • organizowanie „święconego” w okresie Wielkanocy i „opłatka” w okresie Bożego Narodzenia,
 • spotkania z okazji święta patronalnego,
 • „Wieczór poezji i pieśni” zorganizowany jesienią 1956 r. z inicjatywy ks. wikarego Czesława Domina, późniejszego biskupa ordynariusza diecezji kamieńsko-kołobrzeskiej, autora satyrycznego wiersza pt. „Nasz Lubliniec”:

Niechaj wszyscy zasiadają

O Lublińcu zaśpiewają

Nasz Lubliniec wszyscy wiecie

Najważniejszy jest na świecie

Liczy sobie długie lata

Jest już dawno pępkiem świata

W każdym mieście rynek /mały/ stary

A w Lublińcu dwa do pary

Na tym wielkim – co za siła

Się kometa pojawiła

Na tym małym ludzie stają

Autobusy wyjeżdżają

Jest też placyk, cichym zwany

Przez wikarych zamieszkany

Są ulice różnych stanów

Literatów i kapłanów

Literaci: Rej, Sienkiewicz

Kochanowski i Mickiewicz

I kapłanów to nie klota

Księdza Marksa i Damrota

Wielkie państwo chyba wiecie

Że kolonie ma na świecie

Dla Lublińca jednej mało

Jeszcze drugiej się zachciało

Jest kolonia stara cała

A jej córka całkiem biała

Kopce, Steblów, Jawornica

Jest Kokotek i Strzelnica

U nas także zakład mają

Mądrzy ludzie tam mieszkają

Nam nie straszny żaden zbrodzień

My żołnierzy mamy co dzień

Do Lublińca wszystkich kusi

Są tam ludzie mądrzy, głusi

A więc wszyscy zasiadajmy

O Lublińcu zaśpiewajmy.

Ref. To jest mój bebi, bebi, belaj/ 2 razy/

 • wycieczki o charakterze wypoczynkowym do Pawełek, Wierzbia, Solarni, Kośmidrów, Kokotka, Dobrodzienia,
 • urządzanie kuligów w okresie zimowym.

Na kuligu w Kokotku z ks. wikarym Czerneckim – zima 1953/54

W Kośmidrach i Koszwicach – rok 1954

Nad Jeziorem Turawskim – rok 1958

W Kokotku z ks. prob. Józefem Brzenską

W Kokotku z ks. wikarym Ochwałem –  rok 1959

W Kokotku z ks. wikarym Ochwałem – rok 1959

W Kokotku z dyrygentem W. Liszkowskim –  rok 1959

W Kokotku z dyrygentem W. Liszkowskim –  rok 1959

W Kokotku z dyrygentem Ł. Kandzią –  rok 1968

Kiedy w 1949 r. formalnie chór przestał istnieć nie odbywały  się żadne uroczystości związane z kolejnymi jubileuszami istnienia chóru. Srebrny jubileusz przypadał w 1951 r. W połowie lat 50-tych rozkwita na nowo działalność chóru. W 1976 r. przypadała 50 rocznica założenia chóru, lecz wówczas chyba nikt z ówczesnych „nowych” członków nie był w tym zorientowany.