DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 2006-2011


ROK 2006 – TO JUŻ 80 LAT 

W roku 2006 chór obchodził swoje 80- lecie istnienia. Liczył 33 członków.

GŁOSY ŻEŃSKIE – SOPRANY   
Bargiel Róża
Górna Magdalena
Malitowska Alicja
Mazur Cecylia
Niestrój Monika
Okręt Anna
Rubik Alicja
Słota Danuta
Ulfik Krystyna
Woszek Helena
Zębik Stefania 

GŁOSY ŻEŃSKIE – SOPRANY 
Goniwiecha Urszula
Kowalczyk Barbara
Kulej Janina
Łukoszek Marianna
Majchrzak Krystyna
Morawiec Jadwiga
Orszulak Aniela
Wójcik Łucja
Pisula Aniela                                       

GŁOSY MĘSKIE – TENORY:      
Kilmont Eugeniusz
Krawczyk Hubert
Lizurek Franciszek
Myśliński Henryk
Pinkowski Franciszek
Suchorski Ludwik

GŁOSY MĘSKIE – BASY:
Gansiniec Czesław
Goniwiecha Wiktor
Łukoszek Eugeniusz
Wilczak Jan
Wocławek Paweł

24 listopada w dodatku „Dziennika Zachodniego” dla powiatu lublinieckiego ukazał się artykuł poświęcony naszemu Chórowi pt. ”Jubileuszowy koncert w kościele św. Mikołaja – Chór z tradycją”.

1

25 listopada tego samego roku o godz. 18.00 sprawowana była Msza św. w intencji wszystkich byłych i czynnych członków chóru wraz z ich rodzinami.

Z tej okazji pan prezes chóru Czesław Gansiniec wystosował pismo z prośbą o wsparcie finansowe i materialne do miłośników śpiewu chóralnego, oraz osób biorących czynny udział w życiu parafii i naszego miasta. Z tej „okrągłej” rocznicy powstania chóru został wydany specjalny folder.    

23

Na obchody jubileuszowe zostali zaproszeni przedstawiciele duchowieństwa m.in.: ks. biskup Jan Wieczorek – ordynariusz Diecezji Gliwickiej, ks. wikary Andrzej Pytlik z naszej parafii oraz ks. Proboszcz dziekan- Józef Żurek.
Samorząd Lubliniecki reprezentowali m.in.: Starosta powiatu Lublinieckiego – Joachim Smyła, poseł na sejm RP. – Edward Maniura oraz przewodnicząca Rady Powiatu – Maria Dmitriew.
Zaproszeni zostali także przedstawiciele Chórów i Towarzystw Muzycznych: Chór Kościelny przy parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu, Chór kościelny Halka – Lubliniec oraz Chór Lutnia z Koszęcina.

45

Z okazji tak pięknego Jubileuszu ukazał się w prasie lokalnej obszerny artykuł poświęcony temu wydarzeniu.

6 7

Rok 2009 – TO JUŻ 83 lata istnienia NASZEGO CHÓRU

O początkach istnienia i założycielu naszego chóru wspomniano już na początku tego opracowania.  Pierwszym dyrygentem był założyciel (chóru im. Św. Cecylii) ks. Robert Gajda. Następnie chórem kolejno dyrygowali: Leon Koralewski, Józef Rzeźniczak, Józef Nowak, Paweł Jarominek, Magdalena Sujak oraz dr. Władysław Liszkowski. Najdłużej, bo aż 44 lata z małymi przerwami, chórem dyrygował Pan Łucjan Kandzia.

Od 2008 roku chórem opiekuje się i dyryguje Pani Marianna Owczarz – nadając mu prezentowany obecnie wyraz artystyczny.

W 2009 roku chór liczył 30 członków – wielu z nich może pochwalić się wieloma latami nieprzerwanego działania i twórczej pracy nad krzewieniem kultury muzycznej.

ROK 2011 – 85 lat realizowania naszych pasji ŚPIEWACZYCH

W 2011 roku minęło już 85 lat pięknej tradycji naszego chóru. W tym roku śpiewało w chórze 30 osób.

GŁOSY ŻEŃSKIE – SOPRANY:
Krystyna Ulfik – od 47 lat w chórze
Alicja Malitowska – od 1992 roku w chórze
Urszula Mikołajczyk – od 2008 roku
Monika Niestrój – od 2001 roku
Stefania Zębik – od 2003 roku
Alicja Rubik – od 1980 roku
Urszula Szlepel – od 2008 roku
Magdalena Górna – od 1992 roku
Danuta Skrodzka – od 2009 roku
Róża Bargiel – od 2001 roku
Anna Okrent – od 1963 roku
Danuta Słota

GŁOSY ŻEŃSKIE – ALTY:
Urszula Goniwiecha – od 1951 roku w chórze
Aleksandra Całkowska – od marca 2011
Barbara Kowalczyk – od 1997 roku
Janina Kulej – od 1996 roku
Teresa Machnik – od 2009 rok
Krystyna Majchrzak -od 1966 roku
Krystyna Zaczyk – od 1974 roku

GŁOSY MĘSKIE – TENORY:    
Hubert Krawczyk – od 1996 roku
Eugeniusz Klimont – od 1991 roku
Franciszek Lizurek – od 1959roku
Andrzej Kramarczyk – od 2008roku
Tomasz Hadzik – od 2010 roku
Henryk Myśliński
Franciszek Pinkowski
Hugo Piskoń

GŁOSY MĘSKIE – BASY:
Wiktor Goniwiecha
Jan Wilczek
Czesław Gansiniec

W październiku 2011 roku udaliśmy się na sesję zdjęciową do parku przy Zamku Lublinieckim, gdzie w pełnej krasie pozowaliśmy do zdjęć.

89 10

20 listopada odbył się jubileuszowy koncert w Kościele Parafialnym p.w. Św. Mikołaja.

11

Przed koncertem uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji naszego chóru. Podczas trwania koncertu publiczność wysłuchała 10 pieśni z bogatego repertuaru chóru:    

  • Kompozycje ks. Antoniego Chlondowskieg – „Niby echo z poza świata”, „Wdzięczne dziś”, „Zabrzmiały szumy srebrnych fal”,
  • „Zdrowaś Maryjo”,
  • „Głoś imię Pana” – angielski hymn, muzyka Stralsunder Gesangbuch- Neander.

1213

Po koncercie składano życzenia i gratulacje.

15 14

Po koncercie udaliśmy się do restauracji „Rajska” na okolicznościowe przyjęcie, gdzie m.in. została wręczona pamiątkowa statuetka dla wieloletniej członkini chóru pani Urszuli Goniwiechy (z 60 letnim stażem w chórze). Nie zabrakło także dobrego humoru i wspomnieniowych opowieści oraz pamiątkowych zdjęć.

16

Na zdjęciu” reprezentacja” chóru – w środku nasza pani Dyrygent Marianna Owczarz, od góry – pani Anna Okrent, Alicja Malitowska, Róża Bargiel (soprany), Krystyna Zaczyk, Urszula Goniwiecha, Teresa Machnik, Krystyna Majchrzak (alty).

Z okazji tak ważnego jubileuszu w lokalnej prasie zostały zamieszczone artykuły na temat naszego chóru.

1718