Rok 1996


dyrygent – Kandzia Łucjan

asystent – Sujak Magdalena

prezes – Gansiniec Czesław

skarbnik – Goniwiecha Wiktor

 

CZŁONKOWIE CHÓRU

Soprany Alty Tenory
Brzezina Gertruda Goniwiecha Urszula Goniwiecha Wiktor
Fijałkowska Danuta Łukaszek Marianna Lizurek Franciszek
Górna Magdalena Malitowska Alicja Krawczyk Hubert
Grabińska Teresa Mika Łucja Myśliński Henryk
Janiak Irena Orszulak Aniela Paździor Edmund
Kucharska Barbara Sujak Magdalena Sprycha Henryk
Kubica Aniela Zaczyk Krystyna Suchorski Eugeniusz
Okrent Anna Szwed Zygmunt
Popiołek Marta
Rubik Alina
Rudek Rita
Ulfik Krystyna Basy
Gansiniec Czesław
Łukaszek Eugeniusz
Mastalirz Marian
Rudek Emanuel
Wacławek Paweł

 

W tym roku chór obchodził 70 – lecie swego istnienia. Z tej okazji 24 listopada została przygotowana uroczystość, na którą złożyły się:

    • msza św. w intencji wszystkich chórzystów i członków ich rodzin,
    • koncert pieśni sakralnych w wykonaniu chóru św. Cecylii,
    • spotkanie towarzyskie dla członków chóru i osób zaproszonych.

Z tej okazji została również wydana monografia chóru pt. „Muzyka i śpiew w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lublińcu w okresie od XVII wieku po dzień dzisiejszy.

Na 70 rocznicę istnienia chóru parafialnego p.w. Św. Cecylii w Lublińcu 1926 – 1996.”

Informacje do monografii zebrał i opracował Jan Fikus senior.

Ze względu na wydatki finansowe związane z w/w działaniami zarząd chóru zwrócił się

z prośbą o wsparcie finansowe do wszystkich miłośników śpiewu chóralnego a także osób

popierających aktywny udział w życiu parafii i naszego miasta.

Na uroczystości zostali zaproszeni liczni goście: duchowni, władze samorządowe,

delegacje chórów oraz sponsorzy.

Przed mszą św. słowo wstępne wygłosił prezes chóru Czesław Gansiniec.