Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI, Reguły FZŚ.

W Lublińcu jak Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja został erygowany 23.09.1928 roku. Proboszczem parafii był śp. Ks. Józef Dwucet, wspólnota liczyła wówczas 103 członków, przełożonym był śp. Br. Józef Marczuk. Do 1939 r. były prowadzone regularne zapiski spotkań członków wspólnoty, które odbywały się w I-wszą niedzielę miesiąca w Kościele. W okresie wojennym brak jest zapisów w kronice. Od 1949 roku według danych wznowiono spotkania, które nadal były prowadzone w Kościele. Do roku 1982 roku spotkania wspólnoty franciszkańskiej miały charakter czysto modlitewny, w styczniu 1983 roku przeprowadzono wybory pod kierunkiem asystenta duchowego I Zakonu w Panewnikach – Ojca Tarcjusza Waszeckiego. Wybrano nowy zarząd i ustalono, że spotkania będą prowadzone w salce. Obecnie spotkania miesięczne odbywają się w salce, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, po Mszy Św o godzinie 8:00.

Franciszkański Zakon Świeckich opiera się na nowej regule Pawła VI z 1978 roku, która nakazuje zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa naśladując Św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Do roku 2000 wspólnota FZŚ w Lublińcu należała do Regionu Katowickiego z siedzibą w Panewnikach, gdzie odbywały się regularne spotkania na adoracji Bożego Żłóbka, w święto Matki Boskiej Anielskiej w Porcjunkuli i św. Franciszka (4-go października).

W roku 2001 Rada Narodowa FZŚ w Warszawie powołała nowy Region Lubliniecko-Tarnogórski z siedzibą w Lublińcu, który obejmuje 24 wspólnoty FZŚ. Przełożonym regionu został wybrany br. Marian Kandzia – obecnie Konrad Mazur., a opiekunem duchowym jest – Ojciec Rufin Juraszek – asystent regionalny FZŚ.

Od roku 1992 wspólnota objęła szczególnym patronatem posługę misyjną Ojca Ptolemeusza, który pracuje na misjach w Smoleńsku w Rosji, wysyła mu regularnie nasz kwartalnik ”Pokój i Dobro”. Należy nadmienić, że od 2001 roku nasza wspólnota jest współredaktorem tego kwartalnika.

Członkowie wspólnoty należą do  „Żywego Różańca”, „Unii Misyjnej”, prenumerują prasę katolicką „Głos Św. Franciszka”, „Słowo wśród nas”, „Pokój i Dobro” oraz inne religijne czasopisma.

Od 12 lat organizowane są tzw ”Franc- Bale” w ramach krzewienia kultury chrześcijańskiej (rozpoczynają się one Eucharystią, czuwaniem modlitewnym, propagują radość franciszkańską). Nasza wspólnota zorganizowała taki bal w 2004 roku.

Ponadto wspólnota gromadzi się nie tylko na spotkaniach miesięcznych, ale także z okazji Świąt Bożego Narodzenia (spotkanie „Opłatkowe”) oraz przy „Święconym”, jak również kilka raz w roku w siedzibie naszego Regionu, który mieści się w Domu Zakonnym w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia 2.

Co trzy lata odbywają się wybory w naszej wspólnocie, a także wizytacje pasterskie i braterskie, wybierany jest 5-osobowy zarząd.

Wspólnota obecnie liczy 46 członków, większość to osoby starsze i w podeszłym wieku, jest kilka osób młodych, które z grupy tzw” Rycerzy Św. Franciszka” przeszły do wspólnoty FZŚ (w chwili obecnej mamy 2 osoby młode).

Z racji długoletniego stażu wspólnota FZŚ obchodziła kolejne jubileusze: w 2003 roku – Jubileusz 75-lecia , w 2013 roku jubileusz – 85 lecia.

Na przestrzeni wieków III Zakon Św. Franciszka wydał wielu świętych – brat Albert Chmielowski, bł. Aniela Salawa.

W 2018 roku będziemy obchodzić 90-lece naszej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Lublińcu.