PIEŚŃ SŁONECZNA św. Franciszka z Asyżu


pies-sloneczna-sw-franciszek

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.

      Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek
nie jest godny wymówić Twego Imienia.

Pochwalony bądź Panie mój, że wszystkimi Twoimi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem SŁOŃCEM,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

      I ono jest piękne
i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata KSIĘŻYC i GWIAZDY,
ukształtowałeś je na niebie
jasne i cenne, i piękne.

      Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata WIATR
i przez POWIETRZE, i CHMURY, i POGODĘ, i każdy CZAS,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę WODĘ,
która jest bardzo pożyteczna
i pokorna, i cenna, i czysta.

      Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata OGIEŃ,
którym rozświetlasz noc:
a jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ZIEMIĘ,
która nas żywi i chowa,
i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami.

     Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie
z wielką pokorą.