Żywy Różaniec


W naszej parafii najstarsze zapisy dotyczące Żywego Różańca to rok 1968. Istniało wtedy ponad 40 Róż Różańcowych. Z upływem lat ta liczba się zmniejszała.

ROK 2017
Żywy Różaniec liczy 14 róż żeńskich i 1 męską ( 285 członków). Zmiana tajemnic różańcowych następuje na początku każdego roku, niektóre Róże za zgodą ks. Proboszcza modlą się stale tą samą tajemnicą różańcową. Oprócz codziennej modlitwy wyznaczonej dziesiątki różańca członkowie Żywego Różańca prowadzą we wtorki adorację Najświętszego Sakramentu a także w wyznaczone dni w roku. Raz w miesiącu sprawowana jest Msza św. za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca. Raz w roku członkowie wpłacają dobrowolną ofiarę przekazywaną na cele misji.

CEL STOWARZYSZENIA „ŻYWY RÓŻANIEC”
Rozpowszechnienie wspólnotowej modlitwy różańcowej w intencjach papieskich i misyjnych. W 1827 r. papież Leon XII pobłogosławił to dzieło, a jego następca Grzegorz XVI w 1832 r. wydał dokumenty zatwierdzające Stowarzyszenie. Obecnie do Żywego Różańca należy kilkadziesiąt milionów członków na całym świecie.

NAZWA „ŻYWY RÓŻANIEC”
20 osób odmawiając codziennie swoją dziesiątkę różańca sprawia, że odmawiany jest cały różaniec, tworząc w ten sposób wspólnotę osób zjednoczonych niewidocznie ale realnie we wspólnej modlitwie.

STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA (kliknij TUTAJ)

PATRONKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Patronką stowarzyszenia jest św. Filomena – grecka męczennica, której kult zatwierdził papież Grzegorz XVI, ustanawiając jej wspomnienie na 11 sierpnia. Natomiast założycielką Żywego Różańca jest Paulina Jaricot, która została uzdrowiona przez wstawiennictwo św. Filomeny. Papież Jan XXIII ogłosił ją sługą Bożą 25 lutego 1963 r.

ODZNAKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Jest nią metalowy znaczek, który można nabyć u sióstr loretanek w Warszawie i nosić jako znak przynależności do Róż.

HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1 / Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,
Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga
W radosnych sercach i rodzinnych progach.

Ref / Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”.
Niech życie moje, Anielska Królowa,
Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

2 / Weselna Matko z Galilejskiej Kany,
Smutnemu światu uproś cud przemiany,
Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.

 3 / Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,
Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,
A chcemy dojść aż do ukrzyżowania
I być świadkami Twego zmartwychwstania.

4 / O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,
Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,
Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,
Tam Ci będziemy śpiewać wieczne: Zdrowaś …