3 maja 2013, godz. 19.00

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej “Gaude Mater”

oraz 

IV. Lubliniecki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Koncert pod Honorowym Patronatem Burmistrza Lublińca Edwarda Maniury

Chorał gregoriański

 Grazer Choralschola (Austria)

dyr. Franz Karl Praßl