Aktualności

* Zgodnie z Dekretem Biskupa Gliwickiego do soboty 11 kwienia odwołane zostają planowe godziny Mszy św. i nabożeństw we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św., według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo) – prywatnie.

Przypominamy, że – w obecnej sytuacji – Biskup Gliwicki udziela dyspensy od udziału w niedzielnej Eucharystii wszystkim wiernym. Bardzo prosimy by pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są transmitowane w niedziele w środkach społecznego przekazu;

w TVP 1 o godz. 7.00 i 11:00,

w TVP POLONIA o 13:00,

w Telewizja Republika o 7:00,

w POLSAT Rodzina, o 10:30,

w Polskim Radiu – Program Pierwszy o godz. 9.00 i 19:00,

w Telewizji Trwam o godz. 9.30.

oraz poprzez transmisje lokalnych mediów i w Internecie
(np. http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/).

  ! Modlitwę z naszego kościoła można śledzić na: facebook.com/ministranci.lubliniec. W dni powszednie transmitowana jest Msza święta o godzinie 20.00 i Różaniec ok. 20.30. W niedziele transmitowana jest Msza święta o 10.00 i Różaniec o 20.30. !!!

Udzielona dyspensa Biskupa Gliwickiego oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Aby wypełnić IV Przykazanie Dekalogu należy uczestniczyć we Mszy św. poprzez dostępne media. Zachęcamy również do zgłębiania Pisma Świętego oraz do modlitwy indywidualnej jak i rodzinnej – szczególnie do modlitwy różańcowej, codziennie o 20:30 w naszych domach.

* Kościół jest otwarty w dni powszednie w godzinach: 9.30 – 11.30 oraz 16.30 – 18.30; w niedziele i drugi dzień świąt Wielkanocnych w godzinach 11.00 – 13.00. W tym czasie jest możliwość krótkiego nawiedzenia kościoła (do 5 minut). W kościele może przebywać nie więcej niż 5 osób!

* Sprawy kancelaryjne można załatwić od poniedziałku do piątku o godz. 8:30 lub o godz. 16:30.

* Ze względu na stan epidemiczny zachęcamy do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

* Przypominamy, że czas Komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

* Przypominamy, że ani drugie przykazanie kościelne ani też przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego nie zobowiązuje do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do Sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe i wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej Spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. W związku z tym nie będzie w organizowana Spowiedź przedświąteczna. Po ustaniu pandemii będzie wiele okazji do Spowiedzi świętej w naszym kościele. Zostanie wtedy zorganizowana spowiedź wielkanocna.

* W okresie przedświątecznym nie będzie już odwiedzin chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Najbliższe odwiedziny chorych zaplanowane są w naszej Parafii w sobotę 9 maja.

* Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach.