Kolejny raz przeżywając Święta Wielkanocne, mamy okazję zgłębić tajemnice, które one przywołują – dla nas, chrześcijan, najistotniejsze, będące lekarstwem na bolączki współczesnego świata. Uczą nas bowiem przekuwać nawet największe nieszczęścia w zwycięstwo. Życie bowiem zwyciężyło śmierć, łaska zwyciężyła grzech.

Życzymy z całego serca, aby okres Świąt Wielkanocnych, był dla nas czasem dawania odpowiedzi Temu, który nas do końca umiłował, umarł za nas i, co jeszcze ważniejsze, zmartwychwstał, otwierając nam bramy nieba.

Życzymy, aby był to czas, w którym odkryjemy wartość wiary we wspólnocie bliskich nam osób, z którymi stanowimy dom, rodzinę, grono przyjaciół. Wiara domaga się dzielenia, ale jest też skarbem, który im bardziej jest dzielony, tym bardziej się mnoży. W kontekście naszej, polskiej rzeczywistości, chcemy też gorąco życzyć, aby doświadczenie wiary pomnażanej w gronie bliskich nam osób, zostało też odniesione do szerszego kręgu ludzi, z którymi stanowimy nasz polski dom. Uwierzmy w to, że można przezwyciężyć podziały miłością. Błogosławionych, pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych!

Duszpasterze Parafii Świętego Mikołaja w Lublińcu.