Boże Narodzenie

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. W pełni czasów, gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca. Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą  objawia miłosierdzie Boga.

Ojciec Święty Franciszek, bulla „Misericordiae vultus”

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje Was, Drodzy Bracia i Siostry, łaską, błogosławieństwem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami. Boży pokój niech zagości na stałe w naszych sercach!

  1. Ludwik Konieczny, ks. Michał Choroszewski, ks. Krzysztof Ruciński, ks. Krzysztof Dulęba, ks. Konrad Mrozek.