Góra Świętej Anny

sw.anna Lubliniecka Pielgrzymka na Górę Św. Anny
na Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

11-13 września 2015 r.


Wyjazd w piątek o 7.30 z przystanku przy Alei Solidarności,
powrót w niedzielę po południu (ok. 15:20).

Na Górze Św. Anny, jak co roku, mieszkać będziemy
w Domu Pielgrzyma na łóżkach piętrowych.

Zapisy wraz z wpłatą w kancelarii.
Koszt uczestnictwa w pielgrzymce 65 zł.