Nabożeństwo z modlitwą o pokój

Daty: 21 X, 4 XI, 18 XI,