Peregrynacja Krzyża w Dekanacie Lubliniec 31.01.2015r.

g.8.00 – 10.15 – Parafia św. Mikołaja i Jawornica.

10.30 – 12.15 – Lubecko, Pawonków, Lisowice, Łagiewniki Wielkie

12.30 – 14.30 – Parafia św. Stanisława Kostki oo. Oblaci, uczestniczą także parafie

Solarnia, Kokotek

15.00-16.30 – Steblów

16.45-18.00 – Parafia św. Krzyża, uczestniczy par. Wojskowa.

18.00 – przejście z Krzyżem na rynek przekazanie Krzyża diecezji kieleckiej.