Podziękowanie dla Księdza Piotra

Błogosławieństwa prymicyjnego udzielał dziś
w naszej parafii ksiądz Piotr Kwaśniok.
Składamy Księdzu Piotrowi serdeczne podziękowania za posługę
w naszej Parafii  w czasie praktyki duszpasterskiej
i życzymy wszelkich łask Bożych w życiu kapłańskim.

piotr-kwasniok-1

Ks. Piotr będzie jeszcze raz udzielał błogosławieństwa prymicyjnego
w sobotę 25. lipca z okazji odpustu ku czci Św. Anny.