REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Ks. Jerzy Dzierżanowski

CO WYROŚNIE Z NASZYCH DZIECI?

Daj! Kup mi! Muszę to mieć! Mam markowe ciuchy! Ale z niego „wieśniak”, ni­gdy nic markowego nie nosi…” Nie masz – jesteś nikim! Kupuję i mam – więc wie­le znaczę, trzeba się ze mną liczyć! Bez kupowania i posiadania szczęścia nie ma!

To tylko niektóre stwierdzenia, które pojawiają się w rozmowach i myśleniu dzieci (rodziców oczywiście także!). Taka postawa towarzyszy nam coraz czę­ściej i jest dowodem na przemianę w „społeczeństwo konsumentów”. Proces ten wkrada się niespostrzeżenie w wychowanie, przede wszystkim w kształto­wanie postaw moralnych.

Niczego mu nie szczędzili, bo dlaczego mieliby to robić? Sami w dzieciństwie zaznali licznych braków. Jednego go mieli. Kochali go, więc nie chcieli, żeby czegoś mu brakowało. Nie! W domu nie kazali mu pracować. Przecież chodzi do szkoły, potem musi odrobić lekcje, i tak ma mało czasu na odpoczynek i zabawę. By­li z niego dumni, gdy jeszcze  jako mały chłopiec wybierał w sklepie podarun­ki dla siebie. Czasem, owszem, były bardzo drogie, ale co tam… niech się dziecko uczy samodzielności. Raz tylko nie chcieli mu kupić autka, które wybrał, ale Piotrek znalazł na nich sposób. Zaczął płakać wniebogłosy, podbiegł do jakiejś pani w sklepie i krzyczał głośno: „Nie chcą mi kupić autka! Mamusia mnie nie ko­cha!”. Przestraszyła się tego krzyku synka i… kupiła najdroższe wskazane przez Piotrka autko.

Potem, gdy Piotrek poszedł do gimnazjum, wszystko zaczęło się sypać. W listopa­dzie okazało się, że mąż stracił pracę, a badania którym musiała się poddać żona wykazały, że ma jakieś niebez­pieczne guzy w gardle i konieczne jest leczenie, a może nawet zabieg chirurgicz­ny. Przez kilka dni nie mówili o tym synowi, nie chcieli go martwić. Ale gdy które­goś dnia wrócił ze szkoły z żądaniem, że muszą mu kupić nową komórkę, bo dwaj koledzy w klasie mają nowsze i ładniejsze od tej, którą on ma, postanowili z nim porozmawiać. Piotrek wysłuchał wszystkiego z kamienną twarzą, potem na­gle łzy stanęły mu w oczach i wyjąkał: – Czy to znaczy, że nie mamy przez to wszystko pieniędzy i nie będę mógł pojechać z moją klasą na wycieczkę do Berlina? – Tak, Piotrku – mówiła ze smutkiem i poczuciem winy matka – i nowej komór­ki też ci nie możemy kupić, przynajmniej na razie. Tego Piotrek już nie wytrzymał. – Jak to, nie kupicie mi!? Musicie kupić! Wiecie, co powiedzą o mnie w klasie, kim tam będę!? Będę dla nich nikim, nikt nie będzie się ze mną liczył.

– Piotrze, dziecko – próbował tłumaczyć ojciec – mama jest ciężko chora, mu­simy mieć pieniądze na leczenie dla niej. Pomyśl, co będzie jeśli mama rozcho­ruje się jeszcze bardziej. – Jak to, co będzie? – wykrzyknął z histerycznym pła­czem Piotrek – myślicie tylko o sobie! A co będzie ze mną? Kim ja będę bez pieniędzy!? O tym nie pomyślicie nawet! Zawsze wiedziałem, że mnie nie kocha­cie, ale teraz już jestem tego pewny!

Daniel Thomas Cook z Uniwersytetu w Illinois, współczesny autorytet w sprawach wychowania, stwierdził: „… stawką w walce, jaka się wokół konsu­menckiej kultury dzieci toczy, jest kształt osoby i treść osobowości w warun­kach rosnącego zasięgu handlu. Zaangażowanie dzieci w materiałach, me­diach, obrazach i sensach, które rodzą się w świecie komercji, gra dziś rolę de­cydującą w kształtowaniu osobowości i współczesnych postaw moralnych…”

Warto więc zadać sobie (i innym!) pytanie: Jaki będzie człowiek, którego największą potrzebą w życiu jest kupowanie, posiadanie i konsumowanie?

 

Program rekolekcji wielkopostnych

Lubliniec 26.03 – 29.03.2023 r.

RODZINA BOGIEM SILNA

 Rekolekcje w całości poświecone zostaną tematyce rodzinnej w bardzo różnych aspektach. Głównym przesłaniem jest ukazanie największej wartości jaką jest budowanie życia osobistego i rodzinnego na najtrwalszym i najpewniejszym fundamencie codziennej więzi  z Panem Bogiem.

 

Sobota 25.03.2023

17.00 Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela 26.03.2023

 Msze św. z nauką ogólną: „Można mieć serce czyste, ale może to być serce puste. Ja chciałabym mieć serce pełne dobra i miłości…” Ania lat 8

7.00    Msza św. z nauką ogólną

8.30    Msza św. z nauką ogólną

10.00  Msza św. z nauką ogólną

11.30  Msza św. z nauką ogólną

14.30  Msza św. z nauką ogólną

18.00  Msza św. z nauką ogólną

 

 Poniedziałek 27.03.2023 r.

Msze św. z nauką ogólną: „Należy w sposób dyskretny i skuteczny towarzyszyć rodzącemu się życiu, otaczając szczególną opieką te matki, które nie boją się wydać na świat dziecko i wychować je bez udziału ojca”.  Św. Jan Paweł II, EV 87

 7.00 Msza z nauką ogólną

8.15 Konferencja dla młodzieży

10.00 Msza z nauką ogólną

16.30 Msza z nauką ogólną

18.00 Msza z nauką ogólną

19.00 „ Kochać, to znaczy słuchać i rozmawiać. Jak budować atmosferę domu za którym  tęsknią rodzice i dzieci”. Nauka dla małżonków i  rodziców wychowujących jeszcze dzieci. Zapraszam też wszystkich  narzeczonych.

 

Wtorek  28.03.2023 r.

 Msze św. z nauką ogólną:  „Gdzie nie będzie szacunku dla poczętego życia, tam  będzie  zanikał szacunek dla człowieka  starego i umierającego”. Św.  Jan Paweł II

7.00 Msza z nauką ogólną

8.15 Konferencja dla młodzieży

10.00 Msza z nauką ogólną

16.30 Msza z nauką ogólną

18.00 Msza z nauką ogólną

 

Środa 29.03.2023

Msze św. z nauką ogólną: DOM RODZINNY WIECZERNIKIEM.  EUCHARYSTIA SIŁĄ I MOCĄ  DO DOBREGO ŻYCIA.

7.00 Msza z nauką ogólną

8.15 Msza św. dla młodzieży

10.00 Msza z nauką ogólną i udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych

16.30 Msza z nauką ogólną

18.00 Msza z nauką ogólną

 

Kolekta w tym dniu przeznaczona na pomoc dla  Domu Matki i Dziecka w Opolu.