Święto Świętej Rodziny

Nabożeństwo z odnowieniem przysięgi małżeńskiej