WIELKANOC

Dziś, kiedy jesteśmy pewni, że Chrystus żyje, kiedy rozumiemy, że Jego miłość wzięła górę nad siłą, przemocą i nienawiścią, prośmy z ufnością, aby nieprzyjaciele podali sobie ręce, zwaśnione ludy doszły do zgody a prześladowani chrześcijanie doczekali się wolności wyznania w krajach, w których żyją.
Życzymy Wam – Drodzy Parafianie – radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do budowania na ziemi Królestwa Chrystusowego pełnego miłości i pokoju.
Wasi Duszpasterze; ks. Ludwik Konieczny, ks. Michał Choroszewski, ks. Krzysztof Ruciński, ks. Krzysztof Dulęba, ks. Konrad Mrozek