Wielkanoc

Wielkanocne dzwony już w czasie paschalnej wigilii głoszą całemu światu o zwycięstwie życia nad śmiercią, wieczności nad przemijaniem. Chrystus bowiem powstaje z grobu. Te wszystkie niepokoje, które towarzyszą nam w życiu, a zwłaszcza lęk o przyszłość – tracą swoje znaczenie. Święty Paweł z wiarą i przekonaniem zapewnia Koryntian, a także i nas: „tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie. Alleluja!