Wspieraj swoją Parafię i przekaż na jej rzecz 1% podatku!

W odpowiedzi na prośby licznych parafian, została wypracowana możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszej Parafii. Aby tak się stało, należy w zeznaniu podatkowym w rubryce 131. podać numer KRS 0000283966, a w rubryce 133. cel szczegółowy 1% – Parafia Św. Mikołaja Lubliniec.

Wzór wypełnienia deklaracji podatkowej:

Zrzut ekranu 2016-01-08 o 21.53.45