Zapraszamy na Koncert Kolęd

W niedzielę (24 stycznia) zapraszamy na


KONCERT KOLĘD 

w wykonaniu 

Chóru Stowarzyszenia Przyjaciół Lublinieckiej Fary


Rozpoczęcie o godzinie 15.30