Zasady bezpieczeństwa

W naszym kościele, dopóki obowiązują aktualne obostrzenia, może przebywać równocześnie 35 wiernych. Jeśli miejsca w kościele zostaną już zajęte, pozostali wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. stojąc na palcu kościelnym z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

Bardzo prosimy, by miejsca w kościele zajmować równomiernie począwszy od pierwszych ławek. Przypominamy, że osoby przebywające w kościele, jak i na placu kościelnym lub na cmentarzu, zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa (także w ciągu CAŁEJ Mszy świętej, poza chwilą przyjęcia Komunii świętej). Bardzo prosimy, by nikt się nie dyspensował od tego obowiązku! Jeżeli przeszkadza maseczka należy używać przyłbicy! Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są tylko duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

Prosimy, aby respektować nakładane obostrzenia w trosce o siebie oraz o bliźnich.

Biskup Gliwicki udziela dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii dla wszystkich wiernych w parafiach, które znajdą się w tzw. strefie czerwonej, w okresie obowiązywania ww. restrykcji.